Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bodemverdichting Band versus rups : Kennisclip Bodem water: Bodemverdichting Band versus rups
  Akker, J.J.H. van den - \ 2016
  Groen Kennisnet
  bodemverdichting - akkerbouw - grondbewerking - gronddruk - landbouwwerktuigen - rupsbanden - banden - landbouwkundig onderzoek - lesmaterialen - soil compaction - arable farming - tillage - ground pressure - farm machinery - tracks - tyres - agricultural research - teaching materials
  Deze kennisclip staat stil bij onderzoek naar de invloed van landbouwwerktuigen met banden of met rupsen op bodemverdichting in de akkerbouw.
  Onderzoek universiteit Wageningen UR: Tracks beter voor ondergrond dan UltraFlexband
  Akker, J.J.H. van den - \ 2014
  Zuidberg Media
  akkerbouw - veldgewassen - grondvlak - bodemverdichting - verdichting - banden - rupsbanden - trekkers - belasting (loads) - bodemfysica - arable farming - field crops - basal area - soil compaction - compaction - tyres - tracks - tractors - loads - soil physics
  Tracks verdichten de ondergrond minder dan landbouwbanden, en ook minder dan de moderne extra soepele UltraFlex-banden. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR, hogeschool CAH Vilentum en de Zweedse universiteit van Uppsala in het Zeeuwse Vrouwenpolder in opdracht van vakblad Boerderij. De resultaten zijn gepresenteerd op het Boerderij-event 'Grond om te boeren' in Lunteren (NL).
  A tyre revolution (interview with P. Snel and H. Mooibroek)
  Snel, P. ; Mooibroek, H. - \ 2012
  Euronews
  rubber - latex - parthenium argentatum - taraxacum - banden - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - rubber - latex - parthenium argentatum - taraxacum - tyres - biobased materials - biobased economy
  A new generation of car tyres is being made with a list of intriguing ingredients. Peter Snel, group head of R&D at Dutch tyre specialist Apollo Tyres, detailed some of the differences: “We have a tyre here where we have some Guayule rubber in the tyre, instead of the normal natural rubber that we use as standard in our tyres. Here we have a tyre where we have dandelion latex in the tyre instead of the normal natural rubber.”
  Energiebesparing door optimaal bandengebruik in de landbouw
  Blok, P.M. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 25
  landbouw - energiebesparing - banden - dieselolie - brandstofverbruik - agriculture - energy saving - tyres - diesel oil - fuel consumption
  Op het openteeltenbedrijf wordt het merendeel van de brandstof (diesel) verbruikt tijdens de teeltwerkzaamheden. Vooral grondbewerking en oogst vormen grote verbruiksposten. In dit rapport is informatie gebundeld over de mogelijkheden om brandstof te besparen door een juist bandengebruik.
  Ploegen kan veel zuiniger : Test op proefboerderij Vredepeel
  Sleutel, R. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Landbouwmechanisatie 60 (2009)10. - ISSN 0023-7795 - p. 24 - 25.
  landbouwwerktuigen - landbouwtechniek - ploegen - boerderij uitrusting - bandenspanning - banden - brandstofverbruik - besparingen - farm machinery - agricultural engineering - ploughs - farm equipment - inflation pressure - tyres - fuel consumption - savings
  Door extra frontgewichten aan de trekker te monteren en de banden op een lagere spanning te zetten tijdens het ploegen, is brandstof te besparen. Tijdens een test van PPO Vredepeel is er zelfs tot 21 procent minder brandstof verbruikt
  Technieken opheffen ploegzool 2008-2009: Gediepploegde grond Flevoland
  Paauw, J.G.M. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 19
  mechanisatie - ploegen - diepploegen - diepe grondbewerking - grondbewerking - cultivateren - grondbewerking gericht op bodemconservering - regen - waterverzadiging - gronddruk - banden - mechanization - ploughs - deep ploughing - deep tillage - tillage - chiselling - conservation tillage - rain - waterlogging - ground pressure - tyres
  In de praktijk zijn er op agrarische bedrijven steeds vaker problemen met wateroverlast. Dit komt o.a. door steeds extremere regenbuien, maar ook door de schaalvergroting. De machines worden steeds zwaarder en er kan tegenwoordig onder nattere omstandigheden gewerkt (geoogst) worden. Dit komt de structuur van de grond niet ten goede. Deze afnemende structuur wordt zowel in de bouwvoor als in de ondergrond waargenomen. Dit leidt tot plasvorming en lang nat blijven van de grond. Uiteraard pleegt dit een aanslag op het opbrengend vermogen van de grond. De bedrijven die te maken hebben met wateroverlast ervaren dat ook zelf. Hoewel de agrarische sector zich steeds meer zorgen maakt, is er niemand die de ontwikkelingen tegen kan houden
  Perspectief van een banddrukregelsysteem op vrachtwagens voor rondhoutvervoer : een verkenning
  Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 607) - 42
  boswegen - bodemverdichting - trucks - banden - bodemstructuur - forest roads - soil compaction - trucks - tyres - soil structure
  Boseigenaren en rondhout vervoerders hebben steeds vaker te maken met schade aan boswegen als gevolg van rondhoutvervoer. De oorzaken daarvoor liggen bij een afnemende aandacht (en daarmee budget) voor uitvoering van periodiek wegenonderhoud, een toegenomen transportintensiteit buiten de droge periode en minder beschikbare wegen die berijdbaar zijn, waardoor deze zwaarder belast worden. Tegelijkertijd lijkt ook de drempel van aanvaarbare mate van schade aan boswegen bij publiek en boseigenaren steeds lager te worden. Het uitrusten van houtvrachtwagens met een banddrukregelsysteem kan een functionele maatregel zijn, waardoor de bodemdruk op onverharde wegen verlaagd kan worden
  Inventarisatie van beschikbare techniek voor oogst en transport met lage bodemdruk
  Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 163) - 48
  belastingskenmerken (grond) - gronddruk - ballast - banden - landbouwwerktuigen - voertuigen - bodemstructuur - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - rijpadensysteem - bearing characteristics - ground pressure - ballast - tyres - farm machinery - vehicles - soil structure - tillage - tilth - controlled traffic farming
  Een aantal biologische tellers is recent overgegaan op een teeltsysteem met vaste rijpaden en daartussen brede onbereden teeltbedden. Aangetoond is dat hierdoor een goede bodemstructuur in het groeiseizoen en andere voordelen gerealiseerd kunnen worden. Echter, tijdens de oogst en het ploegen wordt nog gewoon over het land gereden. Als ook de oogst bodemvriendelijker uitgevoerd zou worden zijn verdere verbeteringen van de bodemstructuur (langere termijn structuurvorming) te verwachten. Mogelijk is ploegen dan vaak niet meer nodig. Minder intensieve grondbewerking betekent o.a. besparing op kosten en energie. Onderzoek is gaande naar welke gronddruk (en banddruk) onder verschillende bodemomstandigheden nog toelaatbaar is om schade aan de bodemstructuur te voorkomen. Anticiperend op de uitkomsten hiervan is de doelstelling van het voorliggende rapport om te inventariseren wat momenteel de technische mogelijkheden zijn om een lage gronddruk bij oogst en transport te realiseren. Voor de inventarisatie is uitgebreid gezocht op internet en werd informatie bij fabrikanten opgevraagd
  Bodembeschadiging bij houtoogst met harvesters : een vergelijking tussen harvesters op luchtbanden en op rupsbanden
  Jong, J.J. de; Akker, J.J.H. van den; Kiestra, E. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1476) - 37
  bodemverdichting - bodemstructuur - schade - oogstmachines - bosbouwmachines - uitsleepmachines - banden - rupsbanden - soil compaction - soil structure - damage - harvesters - forestry machinery - logging machines - tyres - tracks
  In deze studie is onderzocht of harvesters op rupsbanden minder schade aan de bodem veroorzaken dan harvesters op luchtbanden. Daartoe is literatuur onderzocht en de effecten op de bodem zijn bij in het veld gemeten
  Let op bandenspanning bij berijden grasland!
  Wouters, B. ; Everts, H. ; Dijkstra, B. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)1. - ISSN 1386-8470 - p. 10 - 11.
  karren - deformatie - droge stof - graslanden - veengronden - bodem - bodemverdichting - bodemstructuur - trailers - banden - belastingskenmerken (grond) - machines - carts - deformation - dry matter - grasslands - peat soils - soil - soil compaction - soil structure - trailers - tyres - bearing characteristics - machines
  Het verlagen van de bandspanning vergroot de mogelijkheden voor het berijden zoals bleek uit onderzoek op veengrasland. Ook het berijden van grasland op zware klei bij sub-optimale omstandigheden blijkt nadelig voor de grasopbrengst.
  Lagedrukbanden effectief tegen bodemverdichting
  Akker, J.J.H. van den - \ 1997
  Landbouwmechanisatie 48 (1997)2. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  karren - deformatie - bodem - bodemverdichting - bodemdegradatie - bodemstructuur - trailers - banden - belastingskenmerken (grond) - machines - carts - deformation - soil - soil compaction - soil degradation - soil structure - trailers - tyres - bearing characteristics - machines
  Uit onderzoek naar bodemverdichting en structuurbederf blijkt dat het gebruik van lagedrukbanden aantrekkelijk is. Wel moet de gebruiker de bandenspanning laag houden
  Technical and economic feasibility of low ground pressure running gear
  Tijink, F.G.J. ; Döll, H. ; Vermeulen, G.D. - \ 1995
  Soil & Tillage Research 35 (1995). - ISSN 0167-1987 - p. 99 - 110.
  economische impact - economie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - bodemverdichting - banden - gebruikswaarde - machines - economic impact - economics - farm equipment - farm machinery - soil compaction - tyres - use value - machines
  The potential of a low ground pressure traffic system to reduce soil compaction on a clayey loam soil
  Vermeulen, G.D. ; Klooster, J.J. - \ 1992
  Soil & Tillage Research 24 (1992)4. - ISSN 0167-1987 - p. 337 - 358.
  boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - bodemverdichting - banden - machines - farm equipment - farm machinery - soil compaction - tyres - machines
  Load-bearing processes in agricultural wheel-soil systems
  Tijink, F.G.J. - \ 1988
  Agricultural University. Promotor(en): H. Kuipers; A.J. Koolen. - S.l : Tijink - 173
  kooiwielen - funderingen - wegen - rolweerstand - bodemverdichting - grondmechanica - trekkers - banden - voertuigen - machines - cage wheels - foundations - roads - rolling resistance - soil compaction - soil mechanics - tractors - tyres - vehicles - machines

  In soil dynamics we distinguish between loosening and loadbearing processes. Load-bearing processes which can occur under agricultural rollers, wheels, and tyres are dealt with In this dissertation.

  We classify rollers, wheels, and tyres and treat some general aspects of these devices. Fundamentals of load-bearing processes, I.e. kinematic, dynamic, and soil physical aspects are discussed also.

  Not only soil characteristics concerning load-bearing processes are dealt with but also the suitability of these characteristics for use In prediction methods. Special attention has been paid to predicting some process aspects of a towed tyre under different soil conditions and In different soil types. Under laboratory conditions the use of characterizing processes (cone, vane, and failing weight) and empirical prediction methods resulted In accurate predictions of rolling resistance, rut depth, and compaction caused by a towed tyre.

  A prediction model for the selection of tyres for towed vehicles on tilled soil
  Perdok, U.D. - \ 1979
  Wageningen : I.M.A.G. (Research report / Institute of Agricultural Engineering. I.M.A.G. [no.] 79-1)
  karren - bodemverdichting - trailers - banden - carts - soil compaction - trailers - tyres
  Wetenswaardigheden over banden = Information on tyres for agricultural use
  Terpstra, J. - \ 1978
  Wageningen : Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen. no. 108) - 42
  kooiwielen - karren - trekkers - trailers - banden - cage wheels - carts - tractors - trailers - tyres
  Ontwikkeling van een enkelwieltester voor het bandenonderzoek
  Werkhoven, C. - \ 1975
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 17) - 46
  kooiwielen - trekkers - banden - cage wheels - tractors - tyres
  Landbouwbanden
  Anonymous, - \ 1974
  Wageningen : Consulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid [etc.] (Vlugschrift voor de Landbouw nr. 204) - 12
  banden - trekkers - tyres - tractors
  Aspecten van het trekkerbandenonderzoek
  Terpstra, J. ; Maanen, J. van - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 160) - 39
  trekkers - banden - kooiwielen - tractors - tyres - cage wheels
  Beproeving Hofka nylabour banden
  Anonymous, - \ 1961
  Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 193) - 7
  trekkers - banden - kooiwielen - tractors - tyres - cage wheels
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.