Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ulmus
Check title to add to marked list
Opstanden voor zaadoogst van de inheemse fladderiep uitgebreid
Vries, S.M.G. de; Kopinga, J. - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
fladderiep - bosbestanden - ulmus - opstandsontwikkeling - natuurlijke opstanden - zaailingen - bosbeheer - forest resources - stand development - natural stands - seedlings - forest administration
Voor de bosbouwers die wat willen gaan doen met inheemse iepenhout, is het assortiment met autochtone herkomst toegenomen. Van de fladderiep stond in de 7e Rassenlijst (2002) tot voor kort slechts één opstand vermeld, maar daar is nu een opstand in Twente bijgekomen: Denekamp-01, NL.SI.1.3.09.01. De opstand laat zien dat in Nederland niet alleen klonaal vermeerderde selecties, maar ook zaailingpopulaties van deze iep zich kunnen ontwikkelen tot redelijk recht groeiende bomen van imponerende afmeting. Zowel solitair als in bosverband. En bestand tegen iepziekte!
Weer volop toekomst voor de iep
Hiemstra, J.A. - \ 2014
Boomzorg 2014 (2014)1. - p. 32 - 36.
ulmus - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - gebruikswaarde - straatbomen - varieties - varietal resistance - use value - street trees
De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel beheerders zelfs een slechte naam en nam het gebruik van deze soort sterk af. De iep is echter een ideale straat- en laanboom, die zowel in de moderne stad als in het buitengebied slecht gemist kan worden. Onderzoek door PPO en Alterra laat nu zien dat de iep weer volop toekomst heeft.
De terugkomst van de iep : onderzoek laat zien: iepen planten kan weer
Hiemstra, Jelle - \ 2014
ulmus - varieties - cultivars - varietal resistance - use value - street trees - knowledge transfer - planting - netherlands
Ieperdepiep, hoera!
Hiemstra, J.A. - \ 2013
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging (2013)22. - p. 4 - 11.
ulmus - rassen (planten) - plantenziekten - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - nieuwe soorten - heraanplanten - ornamentele waarde - landbouwkundig onderzoek - nederland - varieties - plant diseases - resistance breeding - varietal resistance - new species - replanting - ornamental value - agricultural research - netherlands
De iep, en dan met name de ‘Belgica’, was aan het begin van de 20ste eeuw in grote delen van Nederland de beeldbepalende boom. De opkomst van de iepziekte leidde tot het verdwijnen van zeer veel van deze Hollandse iepen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep in de tweede helft van de 20ste eeuw bovendien een slechte naam en nam het relatieve belang van deze boom sterk af. De iep is echter een ideale boom, zowel in de moderne stad als in het buitengebied, en kan slecht gemist worden. Onderzoek laat zien dat de iep nu echter weer volop toekomst heeft. De nieuwe iepen die inmiddels op de markt zijn hebben een zeer hoge mate van resistentie en zijn algemeen bruikbaar, ook in de huidige situatie met de nog alom aanwezige iepziekte.
Weer volop toekomst voor de iep Nieuwe iepen: zeer hoge mate van resistentie en algemeen bruikbaar
Hiemstra, J.A. - \ 2013
Boom in business 2013 (2013)4. - ISSN 2211-9884 - p. 36 - 40.
ulmus - houtachtige planten - straatbomen - plantenveredeling - rassen (planten) - gebruikswaarde - resistentie van variëteiten - woody plants - street trees - plant breeding - varieties - use value - varietal resistance
De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel beheerders zelfs een slechte naam en nam het gebruik van deze soort sterk af. De iep is echter een ideale straat- en laanboom, die zowel in de moderne stad als in het buitengebied slecht gemist kan worden. Onderzoek door PPO en Alterra laat nu zien dat de iep weer volop toekomst heeft.
Straatbomenonderzoek PPO
Hiemstra, Jelle - \ 2013
ulmus - street trees - varieties - use value - varietal resistance - plant diseases - cultivars - knowledge transfer - netherlands - flanders
Een nieuwe toekomst voor de iep
Hiemstra, Jelle - \ 2013
ulmus - woody plants - street trees - varieties - plant diseases - use value - varietal resistance - knowledge transfer - diffusion of information
De iep heeft weer toekomst
Hiemstra, J.A. - \ 2013
Tuin en Landschap 35 (2013)7. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 17.
ulmus - rassen (planten) - plantenveredeling - nieuwe soorten - resistentieveredeling - gebruikswaarde - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - varieties - plant breeding - new species - resistance breeding - use value - street trees - agricultural research
Door de iepziekte is de iep grotendeels uit het landschap verdwenen. Zonde, want het is voor veel moeilijke plekken de ideale boom. Onderzoek van PPO en Alterra laat nu echter zien dat er voldoende resistente iepen zijn om de boom weer volop te gaan gebruiken.
Resistentie geeft Iep weer toekomst
Hiemstra, J.A. - \ 2013
De Boomkwekerij 26 (2013)12. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 17.
ulmus - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - straatbomen - plantenziekten - gebruikswaarde - landbouwkundig onderzoek - varieties - varietal resistance - street trees - plant diseases - use value - agricultural research
De iep was lang één van de meest gekweekte boomsoorten in Nederland, totdat deze door problemen met de iepziekte bij veel afnemers een slechte naam kreeg. Onderzoek door PPO en Alterra laat nu echter zien dat de iep weer volop toekomst heeft. De nieuwe rassen die inmiddels op de markt zijn, hebben een zeer hoge mate van resistentie tegen de iepziekte. En er zijn nog meer goede selecties in aantocht.
Toekomst voor de iep
Hiemstra, Jelle - \ 2013
ulmus - woody plants - street trees - varieties - plant diseases - use value - varietal resistance - knowledge transfer - diffusion of information - netherlands
Resultaten van het straatbomenonderzoek in Nederland
Hiemstra, Jelle - \ 2012
ulmus - street trees - varieties - use value - multipurpose trees - varietal resistance - plant diseases - cultivars - knowledge transfer - netherlands
Toekomst voor de iep : Resistentie, vermeerdering en gebruikswaarde van het huidige sortiment
Hiemstra, J.A. ; Buitenveld [sic], J. ; Kopinga, J. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 59
straatbomen - ulmus - rassen (planten) - boomveredeling - resistentieveredeling - plantenziekten - plantenvermeerdering - gebruikswaarde - nieuwe cultivars - street trees - varieties - tree breeding - resistance breeding - plant diseases - propagation - use value - new cultivars
De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboomsoort in Nederland. Door de problemen met iepziekte nam het belang van de iep in de loop van de 20e eeuw sterk af. De iep is echter een ideale laan-en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe rassen die veel beter bestand zijn tegen de iepziekte. Deze rassen worden door onbekendheid en gebrek aan vertrouwen bij de beheerders nog te weinig gebruikt. Om de iep in Nederland weer toekomst te geven is in 2006 door PPO i.s.m. Alterra, de gemeente Amsterdam en Boomkwekerij de Bonte Hoek een project gestart wat zich richtte op het testen en vergelijken van de nieuwe rassen uit Nederland en Amerika onder Nederlandse omstandigheden. Daarbij zijn drie aspecten onderzocht: de resistentie tegen iepziekte, de gebruikswaarde en de invloed van de wijze van vermeerdering op de beworteling en stabiliteit.
De iep is weer te vertrouwen
Hiemstra, J.A. ; Beintema, N. - \ 2012
WageningenWorld 2012 (2012)4. - ISSN 2210-7908 - p. 26 - 27.
ulmus - rassen (planten) - nieuwe cultivars - schimmelziekten - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - landbouwkundig onderzoek - plantenveredeling - ulmus - varieties - new cultivars - fungal diseases - resistance breeding - varietal resistance - agricultural research - plant breeding
De iep is door de iepziekte grotendeels uit Europa verdwenen. Mede dankzij Wagenings onderzoek zijn er nu resistente rassen op de markt. Wat nog ontbreekt is het vertrouwen van beheerders om de karakteristieke boom weer aan te planten. ‘Iepen waren synoniem met ellende.’
Terugkeer van de iep
Wageningen UR, ; Hiemstra, J.A. - \ 2012
YouTube
ulmus - rassen (planten) - cultivars - ziekteresistentie - nieuwe soorten - landbouwkundig onderzoek - heraanplanten - kwekers - boomkwekerijen - varieties - disease resistance - new species - agricultural research - replanting - growers - forest nurseries
Film: over de terugkeer van de iep in Nederland na scuucesvolle bestrijding van de iepziekte. Wageningen UR heeft samen met kwekers en ondernemers onderzocht welke soorten hiervoor geschikt zijn.
Instabiliteit van iepen (3)
Kopinga, J. ; Ros, E. - \ 2010
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2010 (2010)1. - p. 4 - 7.
bomen - plantmateriaal - inspectie - controle - beoordeling - risicoschatting - ulmus - boomverzorging - trees - planting stock - inspection - control - assessment - risk assessment - ulmus - tree care
Dit artikel is het derde en laatste in een serie van drie over (herkenning van) instabiliteit van iepen ten gevolge van uitgestelde onverenigbaarheid. Het is gebaseerd op een studie die de schrijvers opstelden in opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging. In dit artikel wordt een stappenplan uitgewerkt waarmee de VTA-controle van iepen kan worden uitgebreid.
Use of DNA barcoding for host plant identification
Gravendeel, B. ; Eurlings, M. ; Heijerman, Th. - \ 2010
Entomologische Berichten 69 (2010)2. - ISSN 0013-8827 - p. 30 - 35.
insecten - gastheer parasiet relaties - dna - monitoring - ulmus - insects - host parasite relationships - dna - monitoring - ulmus
Omdat we wilden weten welke boomsoort hier als waardplant gebruikt werd, vergeleken we de schors van de geïnfecteerde stammetjes met de schors van bomen uit de omgeving. Het bleek echter voor divere professionele plantentaxonomen onmogelijk om op deze manier de identiteit van het hout vast te stellen. Met behulp van DNA sequenties van het chloroplast rbcL gen en trnL intron kon de schors echter geïdentificeerd worden als ruwe iep (Ulmus glabra). Determineren met DNA lijkt een veelbelovende nieuwe techniek om waardplanten mee op naam te brengen als bloemen en/of vruchten ontbreken en traditionele determinatiesleutels te kort schieten.
Instabiliteit van iepen (2)
Kopinga, J. - \ 2009
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2009 (2009)10. - p. 4 - 7.
straatbomen - ulmus - wortels - incompatibiliteit - veiligheid - plantmateriaal - beworteling - kwaliteitscontroles - street trees - roots - incompatibility - safety - planting stock - rooting - quality controls
Dit artikel is het tweede in een serie van drie over (herkenning van) instabiliteit van iepen ten gevolge van uitgestelde onverenigbaarheid. Het is gebaseerd op een studie die de schrijvers opstelden in opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging. In dit tweede deel worden voorstellen gedaan om het gangbare VTA-protocol aan te scherpen, op basis van de ervaringen uit diverse (boombiologische) achtergrondstudies en met reeksen trekproeven uit de afgelopen jaren.
Het geslacht Ulmus - nieuwe mogelijkheden
Goudzwaard, L. - \ 2009
Dendroflora 46 (2009). - ISSN 0374-7247 - p. 88 - 111.
ulmus - houtachtige planten als sierplanten - rassen (planten) - cultivars - ziekteresistentie - resistentie van variëteiten - soorten - beschrijvingen - nederland - ornamental woody plants - varieties - disease resistance - varietal resistance - species - descriptions - netherlands
Iepen behoren tot sterkste bomen voor stedelijke omstandigheden en open landschappen. Door de iepenziekte is het Iepenbestand in Nederland flink achteruit gegaan. De vorige beschrijving van Ulmus in Dendroflora 5 (1968) verscheen nog voor de verspreiding van de tweede iepenziekte-schimmel in Europa en ook voor de uitgave van alle nieuwe hoofresistente selecties. Sindsdien zijn de inzichten in naamgeving en de beschikbare cultivars sterk veranderd. Het iepensortiment is constant in beweging; tijd voor een update in Dendroflora. In dit artikel de voor Nederland belangrijke soorten en cultivars. De volgende is per werelddeel: Europa, Amerika en Azië. Daarna volgen de complexe hybriden.
Instabiliteit van iepen, deel 1: probleemstelling
Kopinga, J. - \ 2009
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2009 (2009)9. - p. 4 - 7.
bomen - ulmus - inspectie - controle - risicoschatting - veiligheid testen - boomverzorging - trees - inspection - control - risk assessment - safety testing - tree care
Dit artikel is het eerste in een serie van drie over (herkenning van) instabiliteit van iepen ten gevolge van uitgestelde onverenigbaarheid. Het is gebaseerd op een studie die de schrijvers opstelden in opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging. In dit artikel worden voorstellen gedaan om het gangbare VTA-protocol aan te scherpen, op basis van de ervaringen uit diverse (boombiologische) achtergrondstudies en met reeksen trekproeven uit de afgelopen jaren.
Biological control of dutch elm disease
Voeten, J. ; Postma, J. ; Cornelissen, B. ; Houterman, P. ; Goossen-van de Geijn, H.M. - \ 2009
Gewasbescherming 40 (2009)3. - ISSN 0166-6495 - p. 130 - 130.
ulmus - ulmaceae - bomen - ophiostoma ulmi - scolytus scolytus - scolytus multistriatus - gewasbescherming - ulmus - ulmaceae - trees - ophiostoma ulmi - scolytus scolytus - scolytus multistriatus - plant protection
Bijdrage aan de KNPV-voorjaarsvergadering
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.