Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 48

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Veredelaars moeten meer 'ondergronds' gaan : Edith Lammers van Bueren geïnterviewd door twee collega's van het LBI
  Lammerts van Bueren, Edith - \ 2015
  organic farming - breeding programmes - breeding methods - varieties - university research - plant breeding - organic plant breeding

  Edith Lammerts van Bueren is onderzoekster veredeling op het Louis Bolk Instituut en daarnaast al tien jaar buitengewoon hoogleraar Biologische Plantenveredeling aan Wageningen University. Ze vervult een brugfunctie tussen de biologische sector en de Wageningse wetenschappelijke wereld. Ze wordt veel gevraagd in publieke debatten over gentechnologie versus biologische veredeling. Onlangs is haar hoogleraarschap voor een derde termijn goedgekeurd. Tijd om de resultaten van de eerste tien jaar en de plannen voor de toekomst te belichten.

  Hiep hiep hulpsel!
  Kleis, R. ; Dijksma, R. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)4. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 13.
  hydrologie - waterlopen - achterhoek - studenten - meting - universitair onderzoek - stroomgebieden - hydrology - streams - achterhoek - students - measurement - university research - watersheds
  Diep in de Achterhoek ligt een van de best bemeten en begrepen beken van de wereld. Al vijftig jaar zijn Wageningse wetenschappers en studenten hier kind aan huis.
  "De revolutie hangt niet van een persoon af" : Tittonell levert belangrijke bijdrage aan ontwikkeling van agro-ecologie
  Tittonell, P.A. ; Veluw, C. van - \ 2015
  Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 11 - 11.
  agro-ecologie - landbouw - voedselproductie - ecologie - kennisoverdracht - universitair onderzoek - biologische landbouw - agroecology - agriculture - food production - ecology - knowledge transfer - university research - organic farming
  Argentijnse ‘bioprof’ Pablo Tittonell verlaat Wageningen Universiteit. Hij inspireerde drie jaar lang studenten, medewerkers en boeren.
  Testimonial Janneke Schultink
  Schultink, Janneke - \ 2015
  coeliac syndrome - nutrition and health - nutrition research - human nutrition research - food consumption - gluten free diets - university research
  'We weten precies hoe we het productieproces kunnen sturen'
  Bitter, J.H. - \ 2015
  Kennis & Innovatie (2015)2. - p. 6 - 7.
  bioplastics - biobased economy - publiek-private samenwerking - universitair onderzoek - onderzoeksprojecten - bioplastics - biobased economy - public-private cooperation - university research - research projects
  Binnen Wageningen UR wordt op grote schaal samengewerkt met bedrijven. Dat helpt niet alleen het bedrijf zelf vooruit, maar ook de biobased economy in het algemeen. Prof. Dr. Harry Bitter: ‘De kennis over de eigenschappen van bijvoorbeeld bioplastics wordt alleen maar groter.’
  Ruerd Ruben terug in Wageningen: 'voedselzekerheid gaat niet alleen om productie'
  Ruben, R. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)20. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
  voedselzekerheid - voedselproductie - universitair onderzoek - food security - food production - university research
  Ontwikkelingseconoom Ruerd Ruben( 1954) is terug op zijn oude stek. Hij is aangesteld als buitengewoon hoogleraar Impact analyse gericht op voedselzekerheid bij de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie. Een kort interview.
  Environmental Risk Assessment expertise at Alterra Wageningen UR
  Alterra - Centrum Landschap, - \ 2015
  aquatic ecosystems - pollution - pollution control - risk assessment - ecological assessment - university research - pesticides - environmental assessment - environmental protection
  Bedrijven financieren weinig promotieonderzoek : dossier universiteit en bedrijf
  Sikkema, A. ; Winkel, G.L. van; Velez Ramirez, A.I. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 15.
  universitair onderzoek - financieren - publiek-private samenwerking - universiteiten - dissertaties - university research - financing - public-private cooperation - universities - theses
  Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook eens grondig in het promotieonderzoek, het leeuwendeel van de wetenschappelijke productie op de universiteit. De belangrijkste financiers zijn niet bedrijven. De EU en andere publieke financiers zijn veel belangrijker.
  Tunnels for toads = Hoe effectief zijn paddentunnels?
  Ottburg, F.G.W.A. ; Grift, E.A. van der - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR
  padden - universitair onderzoek - migratie - habitatverbindingszones - monitoring - efficiëntie - diergedrag - wildpassages - toads - university research - migration - habitat corridors - monitoring - efficiency - animal behaviour - wildlife passages
  Het aanleggen van paddentunnels onder een weg helpt padden bij het oversteken van anders dodelijke wegen. Maar als je wilt weten hoe effectief ze zijn, moet je niet alleen kijken hoeveel dieren de tunnels gebruiken, maar ook hoeveel dieren dat niet doen. Fabrice Ottburg en Edgar van der Grift leggen het belang van hun onderzoek uit in een filmpje.
  Bodybuilding for fitter fish
  Palstra, A.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  vis - diergezondheid - visproductie - kweekvis - universitair onderzoek - fish - animal health - fish production - farmed fish - university research
  Verschillende vissoorten groeien sneller als ze sporten, zegt onderzoeker Arjan Palstra. Kweekvissen krijgen nu maar weinig lichaamsbeweging, en worden daardoor obees. Door ze op de juiste snelheid te laten zwemmen, worden ze gezonder, en gaan ze ook nog eens efficiënter om met voer.
  Pilot study on behaviour of sharks around Saba using acoustic telemetry - Progress report 2014
  Winter, H.V. ; Vink, D. ; Beek, I.J.M. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C026/15) - 21
  haaien - saba - zeereservaten - telemetrie - migratie - verspreiding - universitair onderzoek - sharks - saba - marine protected areas - telemetry - migration - dispersal - university research
  Worldwide many shark populations are in strong decline mainly due to fisheries. Population status of sharks in the Caribbean is still poorly known. In order to be able to take effective measures to protect sharks, insight in their spatial behaviour during different life stages is required. Do marine parks enhance shark populations and if so at what scale? This pilot study mainly aims at determining the feasibility of using telemetry around Saba and at a later stage at the Saba Bank and surrounding islands, e.g. what logistics and which co-operation, catching and deployment methods are required to set-up telemetric experiments for target shark species, and to get a first insight of the scale of movement patterns of the target shark species.
  The global impact of insects
  Huis, A. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 32
  insects as food - university research - public speeches - insecten als voedsel - universitair onderzoek - openbare redes
  Harry Bitter, Professor Biobased Commodity Chemistry
  Bitter, J.H. - \ 2014
  Wageningen UR
  chemie op basis van biologische grondstoffen - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - vervangbare hulpbronnen - katalyse - universitair onderzoek - biobased chemistry - biobased chemicals - biobased economy - renewable resources - catalysis - university research
  Harry Bitter, Professor Biobased Commodity Chemistry, works on more efficient, cheaper processes and catalysts to produce chemicals from biomass.
  ‘Lute Bos draagt nog altijd bij aan de virologie’ : fonds laat ecologische virologie herrijzen
  Vlugt, R.A.A. van der; Branderhorst, A. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 44 - 45.
  virologie - plantenvirussen - ecologie - wetenschappelijk onderzoek - fondsen - universitair onderzoek - virology - plant viruses - ecology - scientific research - funds - university research
  Met ecologische kennis van plantenvirussen in de tuin- en akkerbouw zijn opbrengstverliezen te voorkomen. René van der Vlugt gaat het onderzoek en onderwijs in dit vakgebied nieuw leven inblazen. Dat is mogelijk dankzij een legaat van de Wageningse plantenviroloog Lute Bos.
  Wageningen UR Greenhouse Horticulture
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
  You Tube
  glastuinbouw - nederland - kastechniek - tuinbouw - duurzaamheidscriteria - zonne-energie - universitair onderzoek - innovaties - technische vooruitgang - ontwikkeling - greenhouse horticulture - netherlands - greenhouse technology - horticulture - sustainability criteria - solar energy - university research - innovations - technical progress - development
  Filmpje over Wageningen Universiteit en Research (WUR) en haar innovatief wetenschappelijk onderzoek in duurzame teelt in de glastuinbouw op het gebied van onder andere teeltsystemen, kastechniek, watergebruik, robotisering, duurzaamheid en het gebruik van alternatieve energiebronnen.
  Duuzame landbouw: met of zonder gentech?
  Lotz, L.A.P. ; Bekkem, H. van - \ 2013
  GMP / Greenpeace 12 (2013). - ISSN 2213-4964 - p. 10 - 11.
  genetische modificatie - landbouw - resistentieveredeling - innovaties - interviews - duurzame landbouw - plantenveredelingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - universitair onderzoek - particuliere organisaties - kennisoverdracht - genetic engineering - agriculture - resistance breeding - innovations - sustainable agriculture - plant breeding methods - agricultural research - university research - private organizations - knowledge transfer
  Genetische modificatie blijft onderwerp van debat. Greenpeacecampagneleider Herman van Bekkem en onderzoeker Bert Lotz van Wageningen UR beantwoorden elkaars vragen over gentech.
  De grote ambities van PicknPack - Slimme verwerkingslijnen die alles aankunnen (interview met Erik Pekkeriet)
  Janssen, A. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
  Voedingsmiddelentechnologie 2013 (2013)10. - ISSN 0042-7934 - p. 18 - 19.
  voedselindustrie - verpakking - apparatuur voor de voedselverwerking - automatische regeling - innovaties - productieprocessen - projecten - universitair onderzoek - publiek-private samenwerking - agrarische productiesystemen - Nederland - food industry - packaging - food processing equipment - automatic control - innovations - production processes - projects - university research - public-private cooperation - agricultural production systems - Netherlands
  Intelligente camerasystemen, slimme robots en flexibele verpakkingsmachines maken de mens straks overbodig. Niet allen bij het verpakken van trostomaten en druiven, maar ook voor het samenstellen en verpakken van kant-en-klaarmaaltijden en pizza's. Duur hoeft dit niet te zijn met de flexibele standaardmodules uit het PicknPack-project.
  Amazing grazing : All weather beweiding
  Lubbers, I.M. - \ 2013
  YouTube
  aardwormen - broeikasgassen - bodembiologie - emissie - universitair onderzoek - earthworms - greenhouse gases - soil biology - emission - university research
  egenwormen blijken een flink aandeel te hebben in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Wageningen Universiteit samen met internationale collega's uitvoerde. Regenwormen, bekend van hun vermogen de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, blijken de uitstoot van broeikasgassen vanuit de bodem flink te verhogen; koolzuurgas gemiddeld met 33% en die van lachgas met 42%. Lachgas kan gemakkelijker via hun gangenstelsels ontsnappen naar de atmosfeer voordat het omgezet kan worden naar het onschadelijke stikstofgas.
  'Profilering creëert mogelijkheden' : Dies natalis Wageningen UR
  Makking, C. ; Kropff, M.J. - \ 2011
  De Molenaar 114 (2011)5. - ISSN 0165-4284 - p. 13 - 13.
  universiteiten - universitair onderzoek - onderzoeksinstituten - universities - university research - research institutes
  De Nederlandse overheid vindt dat universiteiten zich moeten profileren op kerngebieden. "Wageningen Universiteit doet dat al jaren met veel succes", stelde rector magnificus Martin Kropff tijdens de 93e dies natalis van de Wagening Universiteit.
  Wageningen University and Research centre : Your partner for sustainable development in the Arctic
  Bolman, B.C. ; Koomen, A.J. ; Valeeva, N.I. ; Karman, C.C. - \ 2011
  [Den Haag etc.] : LEI, Alterra, IMARES (Position Paper / LEI etc. ) - 31
  duurzame ontwikkeling - natuurlijke hulpbronnen - milieubescherming - toegepast onderzoek - universitair onderzoek - gebiedsgericht beleid - klimaatverandering - arctische gebieden - noordelijke ijszee - sustainable development - natural resources - environmental protection - applied research - university research - integrated spatial planning policy - climatic change - arctic regions - arctic ocean
  This position paper explores new claims in the Arctic region. These claims are closely connected to new developments in the region such as climate change and the utilisation of natural resources. The aim of the paper is to illustrate how Wageningen University and Research centre contributes to sustainable development in the Arctic.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.