Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 587

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  De Groene stad : portal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie
  Spijker, Joop - \ 2020
  towns - urban areas - greening - urban development - green roofs - climate adaptation - public green areas - green infrastructure - well-being - health
  De Groene Stad webinar 24 juni 2020
  Hermans, Tia ; Snep, Robbert - \ 2020
  management of urban green areas - greening - public green areas - towns - urban areas - residential areas - well-being - health
  Van decorgroen naar functioneel groen: Groen heeft positieve impact op meerdere gemeentelijke portefeuilles
  Snep, Robbert - \ 2020
  green infrastructure - urban areas - towns - health - policy - municipalities
  ‘Gemeenten moeten geen rode pen hanteren, maar open en faciliterend zijn’
  Aalbers, C.B.E.M. - \ 2019
  private sector - urban areas - urban society - initiation - citizens - public green areas

  Wur-onderzoek: hoe kunnen gemeenten groene bedrijfs- en burgerinitiatievenhelpen slagen?

  Dossier Nature Based Solutions
  Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  urban planning - ecosystem services - urban areas - greening - health - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - population education - mobility - well-being - gardens - air pollution
  Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.
  Nature Based Solutions
  Spijker, J.H. - \ 2019
  urban planning - urban areas - ecosystem services - greening - health - water - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - stress - population education - mobility
  Voor de uitdagingen van de stad 21e eeuw: 25 jaar VBG, Wageningen 22 maart 2019
  Cooling Urban Water Environments : Design Prototypes for Design Professionals
  Cortesão, J. ; Lenzholzer, S. ; Klok, Lisette ; Jacobs, C.M.J. ; Kluck, Jeroen - \ 2019
  In: PLEA 2018: Smart and Healthy Within the Two-Degree Limit. - PLEA - ISBN 9789628272365 - p. 520 - 525.
  Urban Heat - Research Through Design - Prototype - Water bodies - Thermal sensation
  This paper presents five design prototypes for cool urban water environments developed in the 'Really cooling water bodies in cities' (REALCOOL) project. The REALCOOL prototypes address an urgent need: urban water bodies, such as ponds or canals, are often assumed to cool down their surroundings during days with heat stress, whereas recent research shows that this is not always the case and that urban water bodies may actually have warming effects too. There are, however, indications that shading, vaporising water, and proper ventilation can keep water bodies and their surroundings cooler. Yet, it is necessary to explore how these strategies can be optimally combined and how the resulting design guidelines can be communicated to design professionals. The REALCOOL prototypes communicate the spatial layout and biometeorological effects of such combinations and assist design decisions dealing with urban water environments. The micrometeorological simulations with Envi­met showed that the prototypes led to local reductions on daytime PET from 1 °C to 7 °C, upon introducing shade. Water mist and fountains were also cooling solutions. The important role of ventilation was confirmed. The paper discusses and concludes about the use of the prototypes as tools for urban design practice.
  Ontstening van tuinen
  Spijker, J.H. - \ 2018
  greening - urban planning - urban areas - water holding capacity - water harvesting - heat stability - biodiversity - gardens - greenhouse gases - public green areas
  Dit gastcollege gaat over het belang van groene tuinen in het licht van de uitdagingen van de stad
  Uitdagingen van de stad 21e eeuw
  Spijker, J.H. - \ 2018
  urban planning - urban areas - mobility - greening - health - water - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - stress - population education
  TEEB & i-Tree models : Input for Aeres minor Growing Green Cities
  Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 40 p.
  urban areas - trees - ecology - biodiversity - air quality - water storage - ecosystems - health - urban planning
  Groen in de stad: soortentabel
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 2 p.
  greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
  Groen in de stad : Klimaat en temperatuur
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  climate - plantations - greening - trees - temperature - air quality - environment - water harvesting - biodiversity - management of urban green areas - public green areas - towns - urban areas - climate adaptation
  Groen in de stad : Biodiversiteit
  Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van; Coolen, Silvia - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  biodiversity - plantations - greening - health - well-being - urban areas
  Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

  Factsheet Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen
  Hassink, J. ; Bruin, Simone de; Verbeek, Hilde ; Buist, Yvette - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  well-being - care - greening - urban areas - health - education - cooperation - social care farms
  Nu inzetten op groen voor leefbare stad
  Snep, R.P.H. - \ 2018
  climate adaptation - towns - urban areas - green infrastructure - public green areas
  Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag
  Koopmans, S. ; Ronda, R.J. ; Steeneveld, G.J. - \ 2018
  De Bilt : KNMI (KNMI Intern Rapport IR-2018-03) - 28 p.
  heat stress - climate - plantations - temperature - urban areas
  Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel zal worden toegevoegd aan de huidige woningvoorraad van de grootste steden in Nederland. De reden hiervoor is dat er ook in Nederland een trek naar de stad gaande (CBS, 2016) is, waarbij naar verwachting de bevolking in de grootste Nederlandse gemeenten sterk toeneemt, terwijl de bevolking in kleine, perifeer gelegen gemeenten juist krimpt. Deze beleidsopgave betekent dat de druk op de bebouwde omgeving steeds meer zal toenemen en heeft onder meer tot gevolg dat steeds meer mensen zullen worden blootgesteld aan het specifieke lokale klimaat in de stad (zie box 1), een uitdaging die steeds urgenter wordt als door een, veranderend klimaat de temperatuur in zowel het rurale gebied als in de stad verder toeneemt.
  Groei versus groen : Over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
  Bos, E.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
  amsterdam - greening - urban areas - plantations
  Zeven redenen om te investeren in een groene stad : Longread
  Hattum, T. van; Stuiver, M. ; Spijker, J.H. ; Visschedijk, P.A.M. ; Vries, S. de; Snep, R.P.H. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2017
  Wageningen University and Research
  green roofs - green walls - plantations - parks - nature - well-being - urban areas - health
  Ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad
  Klemm, W. ; Lenzholzer, S. ; Brink, A. van den - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
  air quality - climate - urban areas - plantations - water harvesting - heat stress - shade
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.