Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 42

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De groene agenda: Ontwerptool Groene Gezonde Stad
  Snep, Robbert - \ 2017
  urban areas - water harvesting - climate - projects - plants - health - urban parks

  De Ontwerptool Groene Gezonde Stad is een tool in ontwikkeling die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. De plek die groen nu inneemt in het proces is redelijk achteraan. Het doel is dat planners, ontwerpers, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. het groen meenemen in het ontwerpproces. Dan wordt de vraag naar groen en de kwaliteit van groen ook beter. Professionals krijgen met via de tool beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

  Urban Forestry and Urban Greening (Journal)
  Lenzholzer, Sanda - \ 2016
  Urban Forestry and Urban Greening (2016). - ISSN 1618-8667
  Urban Climate - urban parks
  Cultural Meanings of the Landscape
  Peters, K.B.M. - \ 2014
  Wageningen : TOPOS
  landschap - recreatie - stadsparken - migranten - stedelijke gebieden - landscape - recreation - urban parks - migrants - urban areas
  Place meanings and place attachments are socially constructed. Individuals can experience different senses of meaning and attachment over their life course, and in relation to socio-cultural environments. In this essay I will explore how place attachment of first generation migrants is important for evaluating how urban design deals with the consequences of changing populations.
  Stadsgroen maakt warmte draaglijker
  Klemm, Wiebke - \ 2014
  public green areas - urban parks - temperature - heat tolerance - urban areas - landscape architecture - climate
  How Muslim Women in the Netherlands Negotiate Discrimination During Leisure Activities
  Kloek, M.E. ; Peters, K.B.M. ; Sijtsma, M. - \ 2013
  Leisure Sciences 35 (2013)5. - ISSN 0149-0400 - p. 405 - 421.
  public space - urban parks - constraints - participation - recreation - race - immigration - ethnicity - americans - minority
  Qualitative research about discrimination encountered by Muslim women in The Netherlands who are participating in leisure activities in public spaces shows that perceived discrimination is part of everyday life. This is especially true for women who wear the veil because their visible head covering signals their “otherness” to people. The discriminatory actions encountered by women in this sample are typically of a nonviolent nature and mostly comprise unpleasant looks and negative remarks. Perceived discrimination often does not prevent the women from participating in leisure activities. Instead, they actively negotiate discrimination by applying various coping strategies, including justification, direct confrontation, accepting the discrimination, and modifying leisure behavior.
  Crossing borders : review of concepts and approaches in research on greenspace, immigration and society in northwest European countries
  Kloek, M.E. ; Buijs, A.E. ; Boersema, J.J. ; Schouten, M.G.C. - \ 2013
  Landscape Research 38 (2013)1. - ISSN 0142-6397 - p. 117 - 140.
  outdoor recreation - urban parks - english countryside - mexican-americans - rural landscapes - england - race - acculturation - perspectives - perceptions
  Relations between greenspace, immigration and society are emerging issues in policy and science. However, up to now research has been fragmented and no overview of approaches exists. This review describes concepts and approaches in Northwest European research on immigrants’ recreational use and perceptions of nature, rural landscapes and urban parks and on societal aspects of migration and greenspace. We show that national research traditions vary considerably, reflecting national ‘contexts of reception’ and conceptualisations of immigrants. Links between outdoor recreation and perceptions of greenspace have not been properly researched and explanatory factors are only superficially touched upon. Borders seem difficult to cross: learning processes and cooperation of scholars across approaches and countries are scarce. Furthermore, current research often lacks an explicit theoretical framework. We argue that the concept of identity-in-context can form a good starting point to build an internationally relevant theoretical framework on the greenspace–immigration–society interface
  Het park van de Toekomst
  Heer, M. de; Egmond, P.M. van; Jorritsma, I.T.M. - \ 2012
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 68 (2012)7/8. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 11.
  openbare parken - stadsparken - toekomst - maatschappelijke vorming - ontwerp - public parks - urban parks - future - social education - design
  Groen in en om de stad heeft toekomst. Groen draagt bij aan een fijne leefomgeving, biedt recreatiemogelijkheden en is goed voor de gezondheid. Maar groen is ook duur, vooral in de stad. Hoe kijken sociologen, ecologen, economen, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars aan tegen groen in de toekomst? We vroegen het hen en geïnspireerd door hun ideeën schetsen we vier perspectieven op het park van de toekomst.
  The green city guidelines : techniques for a healthy liveable city
  Roo, M. ; Kuypers, V.H.M. ; Lenzholzer, S. - \ 2011
  The Green City - ISBN 9789491127007 - 99
  stadsontwikkeling - stedelijke planning - groene daken - groene gevels - openbaar groen - groenbeheer - stadsparken - groene zones - straatbomen - steden - stedelijke ecologie - stadsomgeving - ecosysteemdiensten - urban development - urban planning - green roofs - green walls - public green areas - management of urban green areas - urban parks - green belts - street trees - towns - urban ecology - urban environment - ecosystem services
  The Green City Guidelines is an international book that provides information on the social and economic advantages of green spaces in urban environments. The book focuses on decision-makers and people practically involved in the field concerned. It provides tips and advice on ways of using plants, trees and parks to make a town 'greener'. The guidelines are the result of an integrated approach of all the disciplines involved in the layout of urban environments. They are based on the latest expertise and practical examples provided by many researchers and designers from the Netherlands and other countries. The book was written by municipal engineer and landscape architect Michelle de Roo, of Niek Roozen Landscape Architects. The book’s aim is to apply the knowhow relating to the GreenCityphilosophy as an integrated urban view on a socially and economically sound living and working environment in towns all over the world. The book will be updated to include knowledge and visions that become available in the years to come. The book comprises the following chapters: Green cities, Green neighbourhoods, Green streets, Green buildings.
  Op weg naar Park Essenburg : advies aan Bewonersgroep ProGroen Rotterdam
  Veer, P.M. ; Kersten, I. ; Noorthuizen, J. ; Bouman, V. ; Huit, J. van; Bergstra, E. ; Egging, M. ; Quaedvlieg, E. - \ 2011
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 280) - ISBN 9789085857365
  openbaar groen - stadsparken - stedelijke ecologie - stadsontwikkeling - publieke tuinen - spoorwegen - rotterdam - public green areas - urban parks - urban ecology - urban development - public gardens - railways - rotterdam
  Bewonersgroep ProGroen in Rotterdam is voor het behoud van een miskende groenstrook van circa twaalf hectare tussen de spoordijk en Essenburgsingel. Ze wil dat het gebied in de deelgemeente Delfshaven het groene en duurzame karakter behoudt en dat het in de toekomst goed bruikbaar is en blijft voor alle mensen uit de buurt en de stad. De Wetenschapswinkel ziet voor ProGroen de opgave weggelegd om aan te tonen dat de strook een waardevol groenelement is in de stad. Het park draagt bij aan de sociale cohesie: het vergroot het aantal ontmoetingsplekken in de wijk, biedt laagdrempelige aanleidingen om contact te leggen en motiveert bewoners te investeren in relaties in de buurt. Daarnaast biedt het park de wijkbewoners nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met groen, met natuur. De eerste concrete invulling van het park is PlukTuin Essenburg RFC. Deze PlukTuin, een buurttuin, wordt aangelegd op een voormalige parkeerplaats. Opzet is dat bewoners de PlukTuin zelf aanleggen en onderhouden
  Vaste planten in openbaar groen, voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2011
  Boskoop : PPH - ISBN 9789491127021 - 47
  sierplanten - openbaar groen - stadsparken - stedelijke gebieden - soortenkeuze - onderhoud - ornamentele waarde - groenbeheer - ornamental plants - public green areas - urban parks - urban areas - choice of species - maintenance - ornamental value - management of urban green areas
  In het Nederlandse openbaar groen worden erg weinig vaste planten worden gebruikt. Op verzoek van kwekers en met financiering van het Productschap Tuinbouw, heeft Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) daarom onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Dit werd niet veroorzaakt door een gebrek aan geschikte soorten. De oorzaak lijkt meer te liggen in de slechte reputatie die vaste planten hebben bij groenbeheerders. Ze worden veelal gezien als duur en veel onderhoud vragend. Deze reputatie was 25 jaar geleden misschien terecht, maar in de tussentijd zijn er nieuwe beheermethoden ontwikkeld en nieuwe soorten in de praktijk uitgetest. Daarmee zijn onderhoudsarme beplantingen te maken, die zelfs goedkoper uitpakken dan een heestervak of gazon. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden voor het gebruik.
  De Groene School : de bijdrage van hogeschool Van Hall Larenstein aan de groene praktijk in de Gelderse Vallei en Amersfoort
  Branderhorst, A. ; Gils, S. van; Stobbelaar, D.J. ; Timmermans, W. - \ 2010
  Wageningen : Landwerk - ISBN 9789077824061 - 48
  plattelandsontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - stedelijke planning - regionale planning - hoger onderwijs - projecten - groene zones - stadsparken - nederland - natuurbescherming - gebiedsgericht beleid - gelderse vallei - eemland - groenbeheer - gelderland - natuurontwikkeling - natuurbeheer - rural development - rural urban relations - urban planning - regional planning - higher education - projects - green belts - urban parks - netherlands - nature conservation - integrated spatial planning policy - gelderse vallei - eemland - management of urban green areas - gelderland - nature development - nature management
  Hogeschool Van Hall Larenstein wil haar studenten in échte' praktijkopdrachten laten kennismaken met het werkveld - en het werkveld laten kennismaken met de studenten. De opleiding zoekt daarom blijvende samenwerking met maatschappelijke organisaties en overheden. En met succes. Het samenspel tussen onderwijs en professionele praktijk zorgt vaak voor frisse, innovatieve ideeën en dat is nuttig voor beide partijen. Zo is er sinds jaren de samenwerking met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en de gemeente Amersfoort. Ze analyseren problemen, onderzoeken kansen, belemmeringen en mogelijke oplossingen. Dit boek doet verslag van die samenwerking, o.a. betreffende: ruimte voor natuur bij Achterberg; ruimte voor natuur en recreatie bij Ede; verhoogde waterstand in Erica-Kallenbroek; Grebbelinie beleefbaar; Stad en land rondom Amersfoort; herinrichting voormalige spoorwegwerkplaats
  Kwaliteit leefomgeving en stedelijk groen
  Vreke, J. ; Salverda, I.E. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 169) - 48
  stedelijke gebieden - parken - stadsparken - kwaliteit van het leven - levensstandaarden - milieu - perceptie - stadsomgeving - stedelijke bevolking - groenbeheer - openbaar groen - urban areas - parks - urban parks - quality of life - living standards - environment - perception - urban environment - urban population - management of urban green areas - public green areas
  De bijdrage van stedelijk groen aan de kwaliteit van de leefomgeving kan verlopen via actief en passief gebruik van het groen, via aanwezigheid van het groen en via doorwerkingen van gebruik of aanwezigheid van groen. Het onderzoek is gericht op mechanismen waarin actief of passief gebruik van stedelijk groen de initiërende factor is en waarbij sprake is van beïnvloeding van de kwaliteit van de leefomgeving voor een bepaalde groep of groepen bewoners. Voor twee cases, Moe’s Tuin in Delft en zelfbeheer van publiek groen in Utrecht, is geïllustreerd hoe stedelijk groen een bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit betreft voorbeelden waarbij via groen of een groen project de leefbaarheid van de buurt wordt aangepakt. Dit leidt tot verbetering, eerst voor de initiatiefnemers van en deelnemers aan het project en vervolgens voor de buurt als geheel
  Urban Green Space and Sport: The case of the Netherlands 1800-2000
  Kooij, P. - \ 2009
  In: Sport, Recreation and Green Space in the European City / Clark, P., Niemi, M., Niemelä, J., Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Studia Fennica Historica 16) - ISBN 9789522221629 - p. 54 - 73.
  stadsparken - geschiedenis - stedelijke gebieden - historische ecologie - urban parks - history - urban areas - historical ecology
  Vaste planten in Nederlands openbaar groen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2009
  overblijvende planten - beplantingen - stedelijke gebieden - soortenkeuze - verfraaiing - stadsparken - groene zones - openbaar groen - perennials - plantations - urban areas - choice of species - beautification - urban parks - green belts - public green areas
  Met vaste planten is veel variatie en kleur op een klein oppervlak mogelijk. Vaste planten worden meestal als bodembedekker in vakbeplanting toegepast, maar bijvoorbeeld ook als boomspiegel of rand langs heestervakken zijn ze goed op hun plaats. Vooral in woonwijken zijn er veel toepassingsmogelijkheden en stellen bewoners de sierwaarde van vaste planten op prijs
  Een Nieuwe Koekelt : kloppend groen hart van Ede
  Kruit, J. ; Blitterswijk, H. van; Stokhof de Jong, J. ; Duyf, J. ; Rijnbeek, G. ; Zwart, J. de - \ 2009
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 258) - 68
  tuinieren - landgebruik - stedelijke gebieden - recreatie - stadsparken - inventarisaties - volkstuinen - veluwe - gardening - land use - urban areas - recreation - urban parks - inventories - allotment gardens - veluwe
  De tuinders van VAT-Ede (Vereniging Amateurtuinders) wilden een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden om het bestaande volkstuincomplex De Koekelt om te vormen tot een multifunctioneel tuinenpark. Het volkstuinencomplex De Koekelt biedt door haar ligging en grootte ongekende mogelijkheden om een multifunctioneel tuinenpark te realiseren. Het volkstuinenterrein kan door herstructurering veranderen in een groene zone waar ecologie en milieu de ruimte krijgen, waar meerdere vormen van recreatie mogelijk zijn en waar meer aansluiting ontstaat met de omgevingEen multifunctioneel tuinenpark zou wel eens de groene motor kunnen zijn voor de herstructurering van het hele Peppelensteeggebied.
  Bäume und pflanzen lassen Städte atmen : Schwerpunkt - Feinstaub
  Menke, P. ; Thönnessen, M. ; Beckröge, W. ; Bauer, J. ; Schwarz, H. ; Gross, W. ; Hiemstra, J.A. ; Schoenmaker-van der Bijl, E. ; Tonneijk, A.E.G. - \ 2008
  Plant Publicity Holland (PPH)/ VHG
  stadsparken - straatbomen - fijn stof - urban parks - street trees - particulate matter
  Bosjes van Poot : onderzoek eikenclusters en effecten van honden
  Ouden, J. den; Sass-Klaassen, U. ; Copini, P. ; Koelewijn, H.P. ; Kopinga, J. - \ 2008
  Wageningen : WUR - 62
  vegetatie - stadsparken - bossen - honden - nadelige gevolgen - stedelijke ecologie - zuid-holland - vegetation - urban parks - forests - dogs - adverse effects - urban ecology - zuid-holland
  De Bosjes van Poot is een duingebied in de gemeente Den Haag, dat samen met het Westduinpark in 1990 door het Rijk is aangewezen als “Natuurmonument Westduinpark”. Daarmee werden deze gebieden onder de werking van de Natuurbeschermingswet gebracht. In het gebied bevinden zich een groot aantal eikenclusters. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de genetische oorsprong, de ouderdom, de ontstaanswijze en de waardestelling van deze eikenclusters. Daarnaast is onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van honden op de groei en vitaliteit van de eikenclusters en wordt een beheeradvies gegeven
  Bosjes van Poot : onderzoek bezoekers en honden
  Jaarsma, C.F. ; Kooij, H.J. ; Webster, M.J. - \ 2008
  Wageningen : WUR, LSG Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming, Wageningen Universiteit no. 104) - ISBN 9789085851776
  duingebieden - recreatiegebieden - natuurbescherming - honden - stadsparken - hondenfeces - bezoekers - monitoring - nederland - stedelijke gebieden - zuid-holland - duneland - amenity and recreation areas - nature conservation - dogs - urban parks - dog faeces - visitors - monitoring - netherlands - urban areas - zuid-holland
  De Bosjes van Poot is een duingebied dat sinds 1990 behoort tot Natuurmonument Westduinpark. Daarmee valt het onder de Natuurbeschermingswet en in 2008 wordt de aanwijzing tot Natura 2000 gebied verwacht. In opdracht van Dienst Stadsbeheer van Den Haag is nu een onderzoek opgezet en uitgevoerd om beter zicht te krijgen op een gewenst hondenbeleid. De vraagstelling is hoeveel honden er gebruik maken van het gebied en hoe dat over het gebied verdeeld is
  Openbaar groen vraagt om kleur van vaste planten
  Hop, M.E.C.M. - \ 2008
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 64 (2008)6. - ISSN 0166-3534 - p. 32 - 35.
  sierplanten - overblijvende planten - stadsparken - vegetatie - soortenkeuze - kleur - openbaar groen - ornamental plants - perennials - urban parks - vegetation - choice of species - colour - public green areas
  Vaste planten zijn in het openbaar groen mondjesmaat aanwezig. Goede soorten zijn er genoeg, maar er blijkt meer kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen nodig te zijn om die vaker toe te passen
  De tien meest betrouwbare soorten : vaste planten in het openbaar groen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2008
  Tuin en Landschap 30 (2008)9. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 14.
  overblijvende planten - soortenkeuze - beplantingen - stedelijke gebieden - groene zones - stadsparken - openbaar groen - perennials - choice of species - plantations - urban areas - green belts - urban parks - public green areas
  Met vast planten kan men fraaie, onderhoudsvriendelijke en goed betaalbare beplantingen voor plantsoen, park of groenstrook maken. Of dat lukt, hangt af van de sortimentskeuze afgestemd op de functionaliteit en de locatie. PPO deed hier onderzoek naar en toont tien vaste planten die zich in het openbaar groen hebben bewezen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.