Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zaad langer goed zonder zuurstof
  Groot, S.P.C. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR (2014). - ISSN 1874-3625
  opslag van zaden - zaden - vacuümverpakking - zuurstof - genenbanken - koudeopslag - vochtigheid - seed storage - seeds - vacuum packaging - oxygen - gene banks - cold storage - humidity
  Zaden zijn het beste houdbaar als je ze koel en droog bewaart. Maar het kan nog veel beter: zuurstofloos. Dat toont onderzoek van Steven Groot (PRI) en collega’s aan.
  MA-verpakking : oude techniek, nieuwe toepassing
  Stijger, H. ; Boogaard, G.J.P.M. van den - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)28. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  kleinfruit - verpakking - verpakkingsmaterialen - gasbewaring - houdbaarheid (kwaliteit) - vacuümverpakking - gemodificeerde atmosfeer opslag - small fruits - packaging - packaging materials - controlled atmosphere storage - keeping quality - vacuum packaging - modified atmosphere storage
  Toepassing van MA-verpakking (Modified Atmosphere) bij houtig kleinfruit. Bij MA-verpakking wordt het product in een speciale MA-folie ingepakt, het zogenoemde flowpacken, en al dan niet begast, zodat kwetsbare producten langer in goede conditie blijven
  Verpakkingen op maat
  Vlaemynck, G. - \ 2003
  Voedingsmiddelentechnologie 36 (2003)5. - ISSN 0042-7934 - p. 16 - 17.
  voedselverpakking - voedseltechnologie - vacuümverpakking - zuurstof - gasbewaring - gemodificeerde atmosfeer opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - simulatiemodellen - food packaging - food technology - vacuum packaging - oxygen - controlled atmosphere storage - modified atmosphere storage - keeping quality - simulation models
  ATO-DLO ontwikkelde een model om de gehaltes aan primaire vetoxidatieproducten en de zuurstofconcentratie in een verpakking te voorspellen bij verschillende bewaaromstandigheden
  Vacuum packed, cooked potatoes : process, quality and shelf-life
  Keijbets, M.J.H. ; Beule, A.J.M. de; Bouter, W. - \ 1986
  Wageningen : IBVL (Publikatie / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 361b)
  aardappelen - vacuümverpakking - kookkwaliteit - kwaliteit voor voedselverwerking - houdbaarheid (kwaliteit) - potatoes - vacuum packaging - cooking quality - food processing quality - keeping quality
  Vakuumverpakte, gekookte aardappelen : proces, kwaliteit en houdbaarheid
  Keijbets, M.J.H. ; Beule, A.J.M. De; Bouter, W. - \ 1985
  Wageningen : IBVL (Publikatie / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten no. 361) - 15
  cassave - voedselbewaring - voedingsmiddelen - aardappelen - wortelgewassen als groente - vacuümverpakking - cassava - food preservation - foods - potatoes - root vegetables - vacuum packaging
  Onderzocht is of door de vacuumverpakking van geschilde aardappelen, gevolgd door een hittebehandeling, een geschild aardappelprodukt te verkrijgen is met een goede kwaliteit en houdbaarheid. De microbiologische kwaliteit bleek bij een bewaartemperatuur van 2 tot 4 graden Celsius geen probleem, bederf van geur en smaak trad wel op. Dit kan voorkomen worden door een zuurstofdichte verpakking of toevoeging van ascorbinezuur (vitamine C)
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.