Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 252

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==variety trials
Check title to add to marked list
Resultaat tot nu toe op biologisch proefveld: veelbelovende resistente tafelaardappelrassen
Balen, D.J.M. van; Janmaat, L. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)1. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
biologische landbouw - aardappelen - rassen (planten) - consumptieaardappelen - rassenproeven - veldproeven - akkerbouw - organic farming - potatoes - varieties - table potatoes - variety trials - field tests - arable farming
De biologische agf-keten heeft de ambitie om bio-aardappelen te produceren en het winkelschap te vullen met goede kwaliteit biologische consumptieaardappelen. Dat vergt de komende jaren de nodige inspanning. Kwekers werken aan verruiming van het assortiment resistente rassen. Telers zorgen voor goed resistentiemanagement. Winkels gaan het aanbod aanpassen en kiezen voor sterke rassen. Jaarlijks worden de aardappelrassen getest op vatbaarheid, productie en kwaliteit. De infectiedruk was afgelopen jaar hoog. Hoe hebben de rassen gepresteerd?
Veel innovatiekracht in onze regio
Tramper, M. - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)8. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
toegepast onderzoek - proefbedrijven - proefboerderijen - rassenproeven - akkerbouw - zuid-holland - zware kleigronden - bedrijfsvoering - groenteteelt - innovaties - applied research - pilot farms - experimental farms - variety trials - arable farming - clay soils - management - vegetable growing - innovations
Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer proefbedrijf Westmaas: een agrarisch onderzoekscentrum in een innovatieve regio. PPO Westmaas is onderdeel van Wageningen UR
Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Vredenpeel : PPO - 17
akkerbouw - suikerbieten - cichorei - wortelgewassen - proeven op proefstations - zandgronden - organische meststoffen - bodemvruchtbaarheid - mechanische bestrijding - herbiciden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - bladschimmels - rhizoctonia - rassenproeven - bemesting - arable farming - sugarbeet - chicory - root crops - station tests - sandy soils - organic fertilizers - soil fertility - mechanical control - herbicides - weed control - plant protection - phylloplane fungi - variety trials - fertilizer application
Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actieprogramma. Nitraatrichtlijn. Stel de juiste diagnose van ‘zieke’ planten. Vooruitgang door nieuwe rassen bij cichorei. Onkruidbeheersing. Opbrengstverhoging. en Spuittechniek
Rassenproef zwarte bessen 2011-2014
Heijerman-Peppelman, G. ; Dam, M.F.N. van - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
tuinbouw - fruitteelt - zwarte bessen - rassenproeven - classificatie van rassen - gewaskwaliteit - rassen (planten) - productiviteit - gewasbescherming - horticulture - fruit growing - black currants - variety trials - variety classification - crop quality - varieties - productivity - plant protection
Vanaf 2011 heeft het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector Fruit te Randwijk het rassenonderzoek met zwarte bessen gedurende vier jaren voortgezet. Het doel is (nieuwe) rassen te zoeken en te toetsen onder Nederlandse (Zeeuwse) teeltomstandigheden, die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen voor wat betreft de productiviteit, de beskwaliteit en de gevoeligheid voor ziekten en plagen. Dit rapport is het eindverslag van het project dat eind 2014 is afgelopen.
Rassenbulletin ultravroege snijmais 2015
Groten, J.A.M. - \ 2014
zea mays - maïs - rassenlijsten - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - akkerbouw - krachtvoeding - nederland - maize - descriptive list of varieties - varieties - variety trials - arable farming - force feeding - netherlands
Rassenonderzoek ultravroege snijmaïs/kortseizoen krachtvoer maïs (KKM) 2014 :Gemiddelde resultaten over 2011 t/m 2014
Nieuwe maisrassen voor hogere opbrengst
Groten, J.A.M. - \ 2014
Boerderij 100 (2014)12. - ISSN 0006-5617 - p. R32 - R34.
maïs - rassen (planten) - rassenlijsten - opbrengsten - rassenproeven - voedergewassen - rundveehouderij - maize - varieties - descriptive list of varieties - yields - variety trials - fodder crops - cattle husbandry
CSAR en DLV Plant publiceren rassenlijsten met nieuwe maisrassen. Uit beide lijsten blijkt dat kwekers de nadruk leggen op hoge opbrengsten.
Soja van eigen bodem is kansrijk
Timmer, Ruud ; Sikkema, Albert - \ 2014
arable farming - soyabeans - varieties - temperate crops - variety trials - soil types - fodder crops - netherlands
Towards an improved variety assortment for the Dutch organic sector : case studies on onion and spring wheat
Osman, A.M. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Edith Lammerts van Bueren; Paul Struik, co-promotor(en): Conny Almekinders. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570689 - 212
allium cepa - uien - triticum aestivum - zomertarwe - biologische landbouw - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - rasreacties - classificatie van rassen - plantenveredeling - allium cepa - onions - triticum aestivum - spring wheat - organic farming - varieties - cultivars - variety trials - varietal reactions - variety classification - plant breeding

Key words:

organic farming; principles of organic agriculture; food production chain;

plant breeding; genetic correlation; plant traits; farmers’ preferences;

variety testing; Value for Cultivation and Use; EU seed legislation;

onion; Allium cepa; spring wheat; Triticum aestivum; baking quality

Variety choice is an important component of organic crop management. The organic sector pursues to produce healthy, nutritious food without using synthetic inputs and excessive amounts of natural resources. Access to varieties that are able to cope with weeds, diseases and pests, and thrive well under an organic fertility management regime, allows actors in the organic food production chain to achieve these aspirations. In this thesis I analyse how the current breeding, variety assessment and registration process should be changed to provide varieties that fulfil the needs of organic farmers, traders and processors. The research is based on the cases of two crops, onion (Allium cepa) and spring wheat (Triticum aestivum), that differ in key issues that influence the options for change: breeding and variety registration aspects; organic seed and crop production issues; destination of the harvest; and composition of and relations between actors in the production chain.

Variety trials, in which we evaluated onion and spring wheat varieties for traits prioritized by organic stakeholders, revealed that the variety assortment displayed important weaknesses when grown and processed organically. In the case of onion, farmers needed varieties with improvements for resistances against main diseases, root system, storability and erect plant types in combination with high yield. For spring wheat, weed suppressiveness and baking quality were the key traits that required improvements.

Interviews with conventional onion breeders showed that they focussed on yield and post-harvest traits (storability, bulb quality). In addition to these traits, breeding for the organic sector would require breeders to pay more attention to the selection of field traits like partial resistance against leaf diseases and a better root system. To improve key traits for organic growers, selection should take place in a growing environment without the fungicides and herbicides that are typically applied in conventional nurseries.

Interviewing conventional wheat breeders made clear that selection for the organic market would conflict with achieving the high yield demanded by conventional growers. Breeders have achieved high yields by increasing the harvest index, which goes at the expense of baking quality through a relative decrease in protein content. Based on a literature review, we propose two alternative approaches to improve yield and protein content simultaneously: selection for increased total biomass or/and selection for protein quality. The first approach would deliver taller, leafier varieties that are also more competitive against weeds. Improving protein quality would require selection under low nitrogen input or organic growing conditions as protein composition is strongly influenced by soil nitrogen availability. Analysis of data of our own conventional and organic variety trials, together with datasets from other European countries showed that for other important traits (e.g., yield, disease resistance, plant length) selection for the organic sector could also be conducted in non-organically managed breeding nurseries, which typically refrain from fungicides and growth regulator applications, as genetic correlations for these traits were high (0.8 -1.0).

Conducting variety trials in organic fields and evaluating these for traits prioritized by the stakeholders make results more relevant for the latter. In the specific case of Value for Cultivation and Use (VCU) testing, that is part of the official variety registration procedure of field crops in the EU, adapting the research protocol proved crucial to provide market access to varieties better adapted to organic production. The organic spring wheat VCU testing resulted in the inclusion of varieties in an organic section of the Dutch Recommended List of Varieties, showing that the statutory variety testing system is flexible to address new needs. However, procedures are costly and not in proportion to market size and in this way prohibit the release of varieties for organic and other small markets.

Although specifically wheat breeders proved to be open to consider adaptations in their programme, the relatively small market prevents conventional private sector breeders from investing in selecting varieties specifically targeted at the organic sector. Therefore we elaborate options to set up a way of breeding that is in line with organic principles and overcomes this economic barrier.

Rassenonderzoek zaaiuien groeiseizoen 2012 : samengevatte resultaten 2005 t/m 2012
Brink, L. van den; Wander, J. ; Oers, C. van - \ 2014
Meppel : Ui&Peen manifestatie - 38
uien - zaai-uien - rassenproeven - rassen (planten) - proefopzet - vollegrondsgroenten - cultivars - nederland - onions - spring-sown onions - variety trials - varieties - experimental design - field vegetables - netherlands
Al weer voor het 4e jaar hebben de organisaties Ui en Peen Manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot en met 2008 gebeurde dit apart. Vanaf 2009 is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit eindverslag. Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen nadrukkelijk bij betrokken zijn. Het is uitgevoerd op twee locaties, Colijnsplaat en Lelystad.
Valorisatie van Pompoen reststromen : inventarisatie en aanbevelingen voor de keten
Wijk, C.A.P. van - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO pub. 590) - 28
pompoenen - vollegrondsgroenten - reststromen - voedselverwerking - rassenproeven - biologische landbouw - biobased economy - pumpkins - field vegetables - residual streams - food processing - variety trials - organic farming
Een groot deel van de biologische pompoen wordt op enkele plaatsen in Nederland centraal bewaard en gedurende de winter afgezet. Hierbij wordt, (naast rot product) ook bruikbaar product uitgesorteerd omdat deze bijvoorbeeld buiten de gewenste sortering valt, misvormd is, dan wel beperkt aangetast is. Deze reststroom kan wellicht nog verwerkt worden tot sap, soep, babyvoeding of decoratief product. Bij verwerking komen ook zaden vrij, die wellicht tot waarde gemaakt kunnen worden in baksels, brood en notenmengsels of geperst kunnen worden voor de olie. Wat de mogelijkheden van valorisatie van de pompoen reststroom in Nederland is, is onvoldoende bekend. In 2012 en 2013 is daarom een ketenproject uitgevoerd met als doel: Inventarisatie van de valorisatie mogelijkheden van de pompoen reststromen in Nederland.
Rassenbulletin ultravroege snijmais 2014
Groten, J.A.M. - \ 2014
zea mays - maïs - rassenlijsten - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - akkerbouw - krachtvoeding - nederland - maize - descriptive list of varieties - varieties - variety trials - arable farming - force feeding - netherlands
Rassenonderzoek ultra vroege snijmaïs/kortseizoen krachtvoer maïs (KKM) met de gemiddelde resultaten over 2011 t/m 2013.
Prei: teeltsystemen uit de grond: Onderzoek 2012
Os, E.A. van; Bruins, M.A. ; Wilms, J.A.M. ; Verhoeven, J.T.W. ; Weel, P.A. van - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1247) - 48
teeltsystemen - hydrocultuur - preien - bladgroenten - vollegrondsgroenten - plantmateriaal - rassenproeven - smaak - proeven op proefstations - landbouwkundig onderzoek - cropping systems - hydroponics - leeks - leafy vegetables - field vegetables - planting stock - variety trials - taste - station tests - agricultural research
Het 2012 onderzoek van prei op water, binnen het programma Teelt de Grond Uit, richtte zich op virusverspreiding, sorteren van plantmateriaal, plantleeftijden en rassenvergelijking, de smaak van de geoogste prei en wat te doen met het jaarlijks neerslagoverschot. Water en meststofverbruik per teelt over de afgelopen jaren is geanalyseerd om de besparing te berekenen (50% minder NO3 nodig). Plantdichtheid, buislengte en buisdiameter waren een voortzetting van eerder onderzoek en gaven geen andere uitkomsten. Binnen de rassen zijn grote verschillen, terwijl een oudere plant een hogere opbrengst geeft. Sorteren is een noodzaak voor een uniforme oogst. Het jaarlijks neerslagoverschot moet in eerste instantie via een aangepast systeemontwerp worden afgevoerd, andere opties kosten meer geld.
Keten koolzaad
Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
koolzaad - brandstofgewassen - rassenproeven - teelt - olieleverende planten - biobased economy - akkerbouw - rape - fuel crops - variety trials - cultivation - oil plants - arable farming
Poster met onderzoeksinformatie.
Keten energiemaïs
Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
brandstofgewassen - maïs - rassenproeven - teelt - biobased economy - akkerbouw - fuel crops - maize - variety trials - cultivation - arable farming
Poster met onderzoeksinformatie.
Substraatgebruik van de collectie champignonlijnen van Plant Breeding
Sonnenberg, A.S.M. ; Baars, J.J.P. - \ 2012
paddestoelen - agaricus - stammen (biologisch) - stamverschillen - rassenproeven - efficiëntie - genetische bronnen - mushrooms - strains - strain differences - variety trials - efficiency - genetic resources
Poster met onderzoeksinformatie. Om te kijken welke mogelijkheden er liggen om rassen met een verbeterd substraatgebruik te maken is een gedeelte van de collectie van Plant Breeding Wageningen UR doorgelicht.
Rassenonderzoek Camelina sativa (deder) : resultaten onderzoek 2010 en 2011
Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 506) - 40
brandstofgewassen - olieleverende planten - camelina sativa - rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - akkerbouw - biobased economy - fuel crops - oil plants - variety trials - varieties - arable farming
In 2010 is op PPO locatie Vredepeel een rassenonderzoek uitgevoerd met vier rassen deder (zomer variëteiten). De rassen werden in vier herhalingen uitgezaaid. In het onderzoek zijn de rassen Ligena, Calena, Morgensonne en Blaine Creek onderzocht. In het project Energieboerderij wordt naast aandacht aan bestaande energiegewassen ook aandacht besteed aan alternatieve gewassen, die interessant kunnen zijn voor energieproductie en daarbij een positieve energiebalans combineren met een verminderde uitstoot aan broeikasgassen. Uit een strokenvergelijking uitgevoerd in 2009 op PPO locatie Vredepeel en studies in het buitenland blijkt, dat het gewas deder (Camelina Sativa) een interessant oliehoudend gewas is voor de productie van biobrandstoffen. De teelt van deder lijkt vooralsnog makkelijk uitvoerbaar. Zo lijkt weinig input aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk en is het oogstrisico kleiner.
Test cultivars in internationale proef: Prestatie van een rozenras is afhankelijk van teeltlocatie (interview met o.a. Leo Marcelis en Barbara Eveleens)
Kierkels, T. ; Marcelis, L.F.M. ; Eveleens-Clark, B.A. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)9. - p. 68 - 69.
rozen - sierteelt - rassenproeven - vergelijkend onderzoek - plantenontwikkeling - rassen (planten) - cultivars - kenya - nederland - snijbloemen - roses - ornamental horticulture - variety trials - comparative research - plant development - varieties - cultivars - kenya - netherlands - cut flowers
Doet een topras bij rozen het net zo goed in Kenia als in Nederland? En kun je aan de hand van genetische kenmerken voorspellen hoe het zal uitpakken? Een grote proef met twintig rassen van vijf veredelaars op tien locaties in binnen- en buitenland geeft veel nieuwe inzichten, maar nog geen definitieve antwoorden.
Crop traits relevant for selecting potato genotypes adapted to low nitrogen availability
Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2012
akkerbouw - aardappelen - solanum tuberosum - biologische landbouw - biologische plantenveredeling - rassenproeven - stikstofmeststoffen - dosering - gewasopbrengst - arable farming - potatoes - organic farming - organic plant breeding - variety trials - nitrogen fertilizers - dosage - crop yield
We monitored the canopy cover development over time of 6 to 18 potato varieties for organic agriculture at 3 nitrogen levels at 3 research sites for 4 years and analyzed the effect of nitrogen and variety on curve fit parameters from a curve fit model describing the canopy cover development over time. We correlated these curve fit parameters for canopy development with dry matter production and assessed their suitability as selection criteria to breed for potato varieties adapted to low nitrogen availability.
Veredelen voor een stikstofefficiënte aardappel
Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2012
aardappelen - solanum tuberosum - biologische landbouw - biologische plantenveredeling - rassenproeven - stikstofmeststoffen - dosering - gewasopbrengst - potatoes - organic farming - organic plant breeding - variety trials - nitrogen fertilizers - dosage - crop yield
In de biologische aardappelteelt is de hoeveelheid stikstof, die voor het gewas ter beschikking staat, beperkt. Dat maakt het belangrijk om over rassen te beschikken die goed presteren (opbrengst en kwaliteit) in een teelt met weinig stikstof. De vraag is of er gewaskenmerken, zoals mate van bodembedekking, te vinden zijn die het mogelijk maken om al in een vroeg stadium van de veredeling te selecteren op stikstofefficiënte rassen. Hiervoor is bij 18 aardappelrassen wekelijks de bodembedekking gemeten bij verschillende stikstofniveau’s.
Verbetering ketenresultaat bruine bonen door beter uitgangsmateriaal
Timmer, R.D. - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)4 mei.
vermeerderingsmateriaal - zaadkeuring - droge bonen - rassen (planten) - rassenproeven - vollegrondsgroenten - propagation materials - seed certification - dry beans - varieties - variety trials - field vegetables
Bij de teelt van bruine bonen worden in toenemende mate afwijkende planten in het veld aangetroffen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van gebruik van eigen zaaizaad. De verwerkende industrie (HAK) constateert een teruglopende kwaliteit van de ingekochte bruine bonen, waardoor de continuïteit van deze keten in gevaar dreigt te komen. Zij verwacht deze dreiging door een verbetering van de zaaizaadkwaliteit te kunnen afwenden. In 2010 is geïnventariseerd welke rassen er momenteel beschikbaar zijn, en met deze rassen is in 2010 en 2011, met financiering van de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw, een rassenvergelijking uitgevoerd. Belangrijkste conclusie was dat de aloude rassen Berna en Narda nog steeds de voorkeur hebben bij de teelt van bruine bonen. De Narda wat betreft opbrengst en de Berna heeft een plusje wat betreft smaak en uiterlijk. Om kleurverschillen tussen bonen tegen te gaan, is het belangrijk bij deze rassen uit te gaan van gecertificeerd zaaizaad.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.