Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voer en water tijdens transport van pluimvee
  Niekerk, T.G.C.M. van; Voogt, Annika ; Visser, E.K. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 752) - 45
  pluimvee - veevervoer - drinkwater - pluimveevoeding - diervoeding - dierenwelzijn - wetgeving - europese unie - dierlijke productie - diergezondheid - poultry - transport of animals - drinking water - poultry feeding - animal nutrition - animal welfare - legislation - european union - animal production - animal health
  Invasieve soorten Waddenzee: : Introductiekansen van probleemsoorten via schelpdiertransport
  Tamis, J.E. ; Sneekes, A.C. ; Jak, R.G. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C173/15) - 49
  invasieve soorten - schaaldieren - veevervoer - verspreiding - aquatische ecosystemen - milieueffect - waddenzee - nederland - invasive species - shellfish - transport of animals - dispersal - aquatic ecosystems - environmental impact - wadden sea - netherlands
  Invasieve soorten Waddenzee: : Ecosysteem resistentie en de Filipijnse tapijtschelp
  Sneekes, A.C. ; Mendez Merino, Natalia ; Weide, B.E. van der; Glorius, S.T. ; Tamis, J.E. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C175/15) - 67
  invasieve soorten - schaaldieren - veevervoer - weerstand - aquatische ecosystemen - milieueffect - waddenzee - nederland - invasive species - shellfish - transport of animals - resistance - aquatic ecosystems - environmental impact - wadden sea - netherlands
  Note on minimum space allowance and compartment height for cattle and pigs during transport
  Visser, E.K. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 764) - 7
  dierenwelzijn - veevervoer - transport - rundvee - varkens - eu regelingen - dierlijke productie - diergezondheid - animal welfare - transport of animals - transport - cattle - pigs - eu regulations - animal production - animal health
  Graphical presentation of guidelines for minimum space allowances for cattle and pigs during transport.
  Behaviour of heifers during long distance transport : comparison between two different transportation schemes
  Visser, K.J. ; Werf, J.T.N. van der; Gunnink, H. ; Hindle, V.A. ; Riel, J.W. van; Dixhoorn, I.D.E. van; Gerritzen, M.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 787) - 61
  melkvee - vaarzen - dierlijke productie - veevervoer - transport - diergedrag - diergezondheid - dierenwelzijn - dairy cattle - heifers - animal production - transport of animals - transport - animal behaviour - animal health - animal welfare
  This current study aimed to test if the welfare of heifers transported in commercial transports and under Cattle Cruiser conditions was increased if animals were allowed a 9-hour overnight stop (feeding and resting) on the vehicle compared to the common practice in which animals were rested (and fed) at least 1 hour after 14 hours of transport. The results of the study are intended as hypothesis forming and are only applicable to the Cattle Cruiser conditions under which the animals were transported in vehicles with the specifications outlined in Appendix 2.
  Jaarrapportage onderzoek Animal Welfare Check Points 2013
  Visser, E.K. ; Ouweltjes, W. ; Neijenhuis, F. ; Lourens, A. ; Werf, J.T.N. van der; Gunnink, H. ; Hindle, V.A. ; Verkaik, J.C. ; Binnendijk, G.P. ; Gerritzen, M.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 753) - 89
  dierenwelzijn - transport - slacht - varkens - vleeskuikens - hennen - rundvee - schapen - geiten - diergezondheid - doden van dieren - dierlijke productie - protocollen - veevervoer - animal welfare - transport - slaughter - pigs - broilers - hens - cattle - sheep - goats - animal health - killing of animals - animal production - protocols - transport of animals
  Het project “Animal Welfare Check Points” heeft als doel het ontwikkelen van protocollen voor het beoordelen van het welzijn van slachtdieren tijdens het selecteren en voorbereiden op het primaire bedrijf, tijdens transport en op de slachterij. In de tweede fase van het onderzoek (2013) zijn gegevens verzameld om een idee te krijgen van de gemiddelden en spreiding van de welzijnsparameters in de praktijk. Daarnaast zijn ervaringen opgedaan met de toepassing van de protocollen in de praktijk, en waar nodig zijn protocollen verder aangescherpt.
  Effect of reducing the area under transport ban on transmission risk and piglet surplus during a CSF epidemic in the Netherlands
  Hagenaars, T.H.J. ; Bergevoet, R.H.M. ; Bontje, D.M. ; Nodelijk, G. ; Backer, J.A. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Roermund, H.J.W. van - \ 2014
  Lelystad/Wageningen : CVI/LEI (Report number CVI: 14/CVI0076 )
  biggen - varkenspest - veevervoer - ziekteoverdracht - risicofactoren - dierenwelzijn - diergezondheid - varkenshouderij - veehouderij - piglets - swine fever - transport of animals - disease transmission - risk factors - animal welfare - animal health - pig farming - livestock farming
  In this report, we investigate the expected effects of reducing the area in which live piglet transports are banned on transmission risk and on the piglet surplus (in the area of the transport ban) during a CSF epidemic in the Netherlands.
  Lange diertransporten: extra eisen fitheid onnodig
  Ouweltjes, W. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  veevervoer - lichamelijke fitheid - geschiktheid - richtlijnen (directives) - landbouwbeleid - transport of animals - physical fitness - eligibility - directives - agricultural policy
  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is onderzoek gedaan naar specifieke problemen bij het bepalen van de geschiktheid van dieren voor lange transporten. Ook is gekeken of er voor deze transporten hogere eisen gesteld moeten worden aan de fitheid van de dieren.
  Vleeskalf fit aan de start
  Reenen, C.G. van - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 19 - 19.
  rundveehouderij - kalveren - diergezondheid - huisvesting van kalveren - vleeskalveren - kalverproductie - dierenwelzijn - veevervoer - cattle husbandry - calves - animal health - calf housing - veal calves - calf production - animal welfare - transport of animals
  'De diergezondheid en de weerstand van het kalf hebben momenteel bij ons de hoogste prioriteit', aldus Jacques de Groot, hoofd R&D van kalverhouderij-integratie VanDrie Group. 'We moeten het antwoord vinden op de vraag hoe we het kalf, dat we op een leeftijd van zo’n veertien dagen binnenkrijgen, naar een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau tillen.'
  Verslag van het symposium Animal Welfare Check Points
  Livestock Research, - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
  dierenwelzijn - transport - diergezondheid - dierlijke productie - slacht - slachtdieren - veevervoer - animal welfare - transport - animal health - animal production - slaughter - meat animals - transport of animals
  Verslag van het symposium Animal Welfare Check Points – Onderweg naar beter welzijn, gehouden in Lelystad op 27 november 2013.
  Transport conditions of fattening pigs from farm to slaughterhouse : transport of pigs for more than 8 hours at two space allowances
  Gerritzen, M.A. ; Marahrens, M.A. ; Steinkamp, K. ; Reimert, H.G.M. ; Werf, J.T.N. van der; Hindle, V.A. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 605) - 42
  dierenwelzijn - varkens - varkenshouderij - transport - veevervoer - diergedrag - dierfysiologie - animal welfare - pigs - pig farming - transport - transport of animals - animal behaviour - animal physiology
  An investigation of travelling conditions of slaughter pigs during 8 long (>8h) journeys across Germany. Animals were transported at two loading densities. Observations of physiological (heart activity, blood parameters, body temperature) and behavioural responses (posture, fighting) weremade together with registration of environmental aspects (including indoor and outdoor temperature, wind speed, humidity, weather conditions). Driving conditions were also registered.
  Kwaliteit van lang transport beoordeeld
  Ouweltjes, W. ; Visser, E.K. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  veehouderij - veevervoer - internationaal transport - dierenwelzijn - protocollen - dierlijke productie - livestock farming - transport of animals - international transport - animal welfare - protocols - animal production
  Binnen Europa vindt er nogal wat diertransport plaats. Zo gaan er varkens van Frankrijk naar Duitsland, runderen van Litouwen naar Spanje en van Nederland naar Frankrijk, paarden van Polen naar Italië en schapen van Hongarije en Roemenië richting Italië. Wageningen UR werkt in het kader van een Europees project aan protocollen om het welzijn van de dieren tijdens lange transporten te kunnen beoordelen.
  Betere zorg in laatste uren voor de slacht
  Gerritzen, M.A. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  veehouderij - slachtdieren - dierenwelzijn - veevervoer - controle - dierlijke productie - diergezondheid - livestock farming - meat animals - animal welfare - transport of animals - control - animal production - animal health
  Wageningen UR Livestock Research werkt aan waarnemingsprotocollen, waarmee het welzijn van slachtdieren de laatste uren voor slacht beter geborgd kan worden. Bekend is namelijk dat het in- en uitladen en het transport zelf voor veel stress en soms verwondingen kunnen zorgen. Een handzaam protocol kan straks helpen bij het vaststellen van het dierenwelzijn vanaf het uitselecteren op het primaire bedrijf tot en met de verdoving in de slachterij. “De aanpak is voor alle diersoorten hetzelfde, maar de controlepunten worden sectorspecifiek”, zegt projectleider Marien Gerritzen.
  Bruises in Chilean cattle: their characterization, occurrence and relation with pre-slaughter conditions
  Strappini, A.C. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp; Jos Metz, co-promotor(en): Klaas Frankena; C.B. Gallo. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732255 - 140
  rundvee - kneuzingen - kneuzen - karakterisering - risicofactoren - slacht - slachthuizen - karkassen - bewerking - veevervoer - bedwelmen - chili - cattle - bruises - bruising - characterization - risk factors - slaughter - abattoirs - carcasses - handling - transport of animals - stunning - chile

  Bruises on cattle carcass affect the quality of the meat and are indicators of poor welfare conditions. According to the literature the occurrence of bruises is related to pre- slaughter conditions, however their contribution is not clear for Chilean cattle. The aim of this thesis was to provide a better understanding of the relationship between pre-slaughter factors and the occurrence of bruises -from loading until slaughter- under Chilean conditions. Therefore in the first study slaughter records of two Chilean slaughterhouses were analysed.It showed that cows and oxen had higher risk to present bruises compared to steers and heifers. Moreover, animals that passed through a livestock market were more prone to present bruises than animals that came directly from the farm. A large difference in carcass bruise prevalence was found between slaughterhouses and this discrepancy was attributed to differences in the use of the Chilean scoring system and to several constraints of the system itself. Thus a new scoring system was developed and its reliability was assessed showing a highagreement when only one observer performs the scoring. An inventory of the gross characteristics of bruises, based on the refined bruising protocol, was carried out. Animals passing through a livestock market have more bruises than animals transported directly from the farm to the slaughterhouse. This thesis presents evidences of rough handling and animals beaten by sticks at markets.In the last study the causal event of bruises during the pre-slaughter periodwas assessed. It showed that rough handling due to inappropriate use of aids to drive animals during loading and unloading, and inadequate stunning facilities at the slaughterhouse were the areas of most risk for bruising. It was concluded that improvements in the design and maintenance of appropriate structures and training of stock people will reduce the occurrence of bruises and in consequence will lead to better welfare conditions of cattle for slaughter.

  Centrale database voor diertransporten; Voor- en nadelen in de praktijk
  Baltussen, W.H.M. ; Smet, A. de; Robbemond, R.M. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155743 - 38
  veevervoer - vleesvee - slachtdieren - transport - dierenwelzijn - gezamenlijke gegevens - gegevensbeheer - centralisatie - kwaliteitsnormen - transport of animals - beef cattle - meat animals - transport - animal welfare - aggregate data - data management - centralization - quality standards
  EL&I heeft aan het LEI gevraagd inzicht te geven in de voor- en nadelen van het centraal vastleggen van gegevens over het transport van dieren volgens transportondernemers en andere betrokken marktpartijen. De Tweede Kamer dringt aan op een strengere handhaving van de huidige regelgeving met de inzet van moderne hulpmiddelen. Bij het vaststellen van de voor- en nadelen is gekeken naar de administratieve lasten voor transportbedrijven en de overheid, het toezicht door de overheid, de aansluiting met de I&R-regeling en de aansluiting met private kwaliteitssystemen zoals QLL voor transport van levende dieren. Vooral met telefonische enquêtes is aanvullend informatie verzameld bij transportbedrijven, hun brancheorganisaties, slachterijen, boeren en de NVWA.
  Studium Generale 'Dieren op reis: businessclass of beestenboel?'
  Hopster, H. - \ 2012
  Van Hall Larenstein
  dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - transport - veevervoer - animal production - animal welfare - animal health - transport - transport of animals
  Dagelijks worden duizenden dieren dwars door Europa en zelfs wereldwijd vervoerd. Vooral veetransport vindt op grote schaal plaats. Wat voor gevolg heeft dergelijk transport voor het welzijn van dieren?
  Space allowance of young goats during transportation to slaughter = Beladingsdichtheid tijdens het wegtransport van jonge geiten
  Hindle, V.A. ; Reimert, H.G.M. ; Werf, J.T.N. van der; Lambooij, E. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 542) - 48
  geitenhouderij - geiten - jonge dieren - slachtdieren - veevervoer - fysiologische functies - dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - goat keeping - goats - young animals - meat animals - transport of animals - physiological functions - animal welfare - animal health - animal production
  Research was performed during long distance road transportations of young goats (6-8 weeks). Effects of three space allowances on physiological responses (blood parameters, heart rate and body temperature) were measured.
  Study on the impact of regulation (EC) No 1/2005 on the protec-tion of animals during transport
  Baltussen, W.H.M. ; Gebrensbet, G. ; Roest, K. de - \ 2011
  [Wageningen etc.] : Wageningen UR etc. - 117
  dierhouderij - veevervoer - dierenwelzijn - eu regelingen - landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - langeafstandstransport - evaluatie - animal husbandry - transport of animals - animal welfare - eu regulations - agricultural policy - cap - long distance transport - evaluation
  The objective of the findings of an evaluation of Regulation (EC) 1/2005 was to provide a detailed assessment of the implementation of the Regulation (EC) and its impact on the animals being transported and on operators, with special reference to trade flows, navigation systems and the socio‐economic and regional implications.
  Transportwagens voor rundvee moeten hoger : dier & welzijn
  Lambooij, E. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  dierenwelzijn - rundveehouderij - veevervoer - transportmiddelen voor vee - eu regelingen - normen - richtlijnen (directives) - transport - animal welfare - cattle husbandry - transport of animals - livestock transporters - eu regulations - standards - directives - transport
  Vanaf 1 juni 2011 moeten runderen in een transportwagen minimaal 25 cm ruimte boven de schoft hebben. Onderzoek van Wageningen Livestock Research wees uit dat de tot dan toe gehanteerde 10 cm onvoldoende is. Inmiddels heeft de Europese autoriteit EFSA de Nederlandse bevindingen overgenomen in haar beleidsvoorstellen.
  Korter diertransport helpt varkens weinig
  Baltussen, W.H.M. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)sept. - p. 8 - 8.
  veevervoer - transport - economische impact - veehouderij - transport of animals - transport - economic impact - livestock farming
  Beperking van het maximaal aantal uren dat levende dieren op transport mogen, zal weinig veranderen aan de dierstromen binnen Europa en weinig gevolgen hebben voor de veehouderij. Dat blijkt uit een eerste verkenning van het LEI.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.