Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gelijkspel
  Bestman, M.W.P. ; Verwer, C.M. ; Leenstra, F.R. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2015
  De Pluimveehouderij 43 (2015)11. - ISSN 0166-8250 - p. 29 - 29.
  pluimveehouderij - snavelkappen - verenkleed - hennen - uitloop - biologische landbouw - dierenwelzijn - verenpikken - pluimvee - dierlijke productie - diergedrag - diergezondheid - poultry farming - debeaking - plumage - hens - outdoor run - organic farming - animal welfare - feather pecking - poultry - animal production - animal behaviour - animal health
  Onderzoek weerspreekt dat kippen met onbehandelde snavels eerder kaal en kaler worden dan behandelde hennen, zoals vaak wordt gesteld. Er is weinig verschil in verenkleed tussen bio- en vrije-uitloophennen.
  Robuuste dames
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Anker, I. van den; Heetkamp, M.J.W. ; Kwakkel, R.P. ; Brand, H. van den - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)9. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 29.
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - huisvesting van kippen - stalklimaat - verenkleed - voeropname - dierlijke productie - dierenwelzijn - poultry farming - hens - egg production - chicken housing - stall climate - plumage - feed intake - animal production - animal welfare
  Het aanpassingsvermogen van leghennen is indrukwekkend. Andere temperatuur, andere huisvesting? De eierproductie blijft gewoon op peil! Onderzoek van WUR Livestock Research laat dat zien.
  Effect van verdunde praktijkvoeders op de kwaliteit van het verenkleed, gedrag en dierprestaties bij opfok- en leghennen
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 534) - 36
  pluimveehouderij - hennen - verenpikken - dierenwelzijn - pluimveevoeding - verenkleed - voersamenstelling - diergedrag - dierlijke productie - poultry farming - hens - feather pecking - animal welfare - poultry feeding - plumage - feed formulation - animal behaviour - animal production
  Feeding diluted rearing and layer diets, by applying common dilution sources, resulted in increased feeding related behaviour of both rearing and laying hens. These changes in time budgets could contribute to reduced levels of feather pecking behaviour and feather damage in rearing and laying hens.
  Verenschade afgeremd
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Bruin, W.W. de; Veer, R. de - \ 2010
  De Pluimveehouderij 40 (2010)16. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
  verenpikken - pluimveehouderij - dierenwelzijn - pluimveevoeding - verenkleed - voersamenstelling - feather pecking - poultry farming - animal welfare - poultry feeding - plumage - feed formulation
  Verdund voer lijkt een onvermijdelijk onderdeel van een strategie tegen verenpikken. Het leidde in onderzoek tot de minste verenschade.
  Effect van verdund vezelrijk voer op ontwikkeling van verenschade en dierprestaties van opfok- en leghennen onder pikkerij-bevorderende omstandigheden = Effect of diluted NSP-high diets under feather pecking prone conditions on the development of feather damage and performance of rearing and laying hens
  Krimpen, M.M. van; Bruin, W.W. de; Veer, R. de; Binnendijk, G.P. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 420) - 35
  pluimveehouderij - verenpikken - dierenwelzijn - pluimveevoeding - verenkleed - voersamenstelling - hennen - vezelrijke diëten - dierlijke productie - diergedrag - diergezondheid - poultry farming - feather pecking - animal welfare - poultry feeding - plumage - feed formulation - hens - high fiber diets - animal production - animal behaviour - animal health
  In this study, the effect of diluted NSP-high diets under feather pecking prone conditions, on the development of feather damage and performance of rearing and laying hens was investigated. Compared to hens fed undiluted diets, feather damage at the end of the laying period was reduced by 20% by feeding both diluted rearing and laying diets.
  Hongerige veren
  Emous, R.A. van; Veldkamp, T. - \ 2009
  De Pluimveehouderij 39 (2009)2. - ISSN 0166-8250 - p. 36 - 37.
  moederdieren - ouderdom - verenkleed - ruien - energie - energieopname - pluimveevoeding - dierenwelzijn - dams (mothers) - old age - plumage - moulting - energy - energy intake - poultry feeding - animal welfare
  Omdat moederdieren op oudere leeftijd al snel kaal worden hebben ze veel meer energie nodig voor onderhoud. Dit heeft gevolgen voor het voeren, blijkt uit een (Animal Sciences Group) ASG-studie
  Effects of dietary energy concentration, NSP concentration and particle sizes of NSP on digesta passage rate and gut development in laying hens
  Krimpen, M.M. van; Kwakkel, R.P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hartog, L.A. den; Verstegen, M.W.A. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Report / Animal Sciences Group 145) - 15
  pluimvee - pluimveehouderij - hennen - veevoeder - energiegehalte - verenkleed - verenpikken - poultry - poultry farming - hens - fodder - energy content - plumage - feather pecking
  Er is een lineair verband gevonden tussen de hoeveelheid NSP die een leghen dagelijks opneemt en de verblijfstijd van het voer in de krop en klier-/spiermaag. Dit verband was meer uitgesproken bij grove in plaats van bij fijne vezels. Hierdoor behoudt een leghen tussen de maaltijden door langer een verzadigd gevoel. Een hogere mate van verzadiging kan bijdragen aan een afnemende behoefte tot verenpikken
  Effect of nutrient dilution and Nonstarch Polysaccharide concentration in rearing and laying diets on eating behavior and feather damage of rearing and laying hens
  Krimpen, M.M. van; Kwakkel, R.P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hartog, L.A. den; Verstegen, M.W.A. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Report / Animal Sciences Group 146) - 29
  pluimveehouderij - pluimvee - hennen - verenpikken - verenkleed - poultry farming - poultry - hens - feather pecking - plumage
  Verstrekking van verdunde opfokvoeders verhoogde de voeropname van de kuikens vanaf de eerste levensweek. Het lijkt erop dat de kuikens het pikgedrag meer op het voer richten als het verdunningsniveau van het opfokvoer toeneemt. Dit kan leiden tot minder verenpikgedrag. In elk geval was bij leghennen op een leeftijd van 49 weken duidelijk minder schade aan het verenkleed als ze tijdens de opfokperiode 15% verdund voer kregen
  Feather pecking and feather loss
  Rodenburg, T.B. ; Koene, P. - \ 2004
  In: Welfare of the laying hen / Perry, G.C., Wallingford, Oxfordshire, England : CABI (Poultry science symposium series 27) - ISBN 9780851998138 - p. 227 - 238.
  hennen - dierenwelzijn - diergedrag - verenpikken - veren (vogel) - verenkleed - hens - animal welfare - animal behaviour - feather pecking - feathers - plumage
  Characterizing feather peckers seems a viable approach towards a better understanding of the problem of feather pecking. With our current state of knowledge on the causation of feather peckinq, the environmental factors that influence the development of feather pecking and the characteristics of feather peckers and non-feather peckers, it should be possible to achieve more control over the problem of feather pecking in European flocks
  Geen effecten van alternatieve voeders : proef met veerkwaliteit opfokvleeskuikenouderdieren
  Emous, R.A. van; Harn, J. van - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)46. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 13.
  pluimveevoeding - voersamenstelling - beschadigingen - verenkleed - veren (vogel) - diervoedering - vleeskuikenouderdieren - poultry feeding - feed formulation - injuries - plumage - feathers - animal feeding - broiler breeders
  Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft een kortlopend onderzoek (van 0-10 weken leeftijd) gedaan naar het effect van verschillende gehaltes in het voer op de kwaliteit van het verenkleed bij opfokvleeskuikenouderdieren.
  Analysis of the chicken genome : mapping of monogenic traits
  Ruyter-Spira, C.P. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): E.W. Brascamp; M.A.M. Groenen; M. Georges. - S.l. : S.n. - ISBN 9789054859598 - 134
  kippen - pluimvee - genomen - genkartering - genetische merkers - microsatellieten - koppeling - verenkleed - kleur - dwerggroei - nucleotidenvolgordes - genexpressie - insulineachtige groeifactor - biotechnologie - fowls - poultry - genomes - gene mapping - genetic markers - microsatellites - linkage - plumage - colour - dwarfism - nucleotide sequences - gene expression - insulin-like growth factor - biotechnology

  The development of genetic linkage maps in farm animals is progressing rapidly. Linkage maps can be used to identify genetic loci responsible for genetic variation in traits of economic importance. The ultimate goal is to find the underlying genes involved in these traits. To achieve this, the so called positional candidate gene approach is gaining in importance. This approach is based on the genetic localization of a trait using genetic linkage analysis in livestock species. Subsequent comparative mapping of the trait locus with the gene-rich maps of the human and the mouse may reveal candidate genes for the trait in question.

  For the construction of comparative maps the genetic localization of many genes needs to be determined. In this thesis, the development of highly informative microsatellite markers from expressed sequences, derived from a brain and embryonic cDNA library of the chicken, is described. In addition to this, a preliminary comparative map of the chicken is presented.

  The second objective of this thesis was to develop a quick and reliable method in order to localize monogenic traits. To achieve this, an already existing technique, called bulked segregant analysis, which has originally been used for the localization of monogenic traits in plants using random amplified polymorphic DNA markers (RAPDs), and restriction fragment length polymorhisms (RFLPs), was combined with the use of fluorescently labelled microsatellite markers. This method prooved to be very sensitive in detecting linked markers at greater genetic distances and the genetic map locations of the monogenic traits Dominant White ( I ) and Autosomal dwarfism ( adw ) were succesfully determined.

  Comparative mapping revealed that adw is located in a chromosomal region that is conserved between chicken, human and mouse. Interestingly, in the mouse the phenotype "Pygmy" , which shows a striking similarity to the Autosomal Dwarf phenotype in chickens, is also located in this region. The Pygmy phenotype arises from the inactivation of the High Mobility Group I-C ( HMGI-C ) gene. In the human, the HMGI-C gene is also located in the same conserved chromosomal segment. Fluorescent in situ hybridization of chicken metaphase chromosomes using the chicken HMGI-C gene as a probe, showed that the chicken HMGI-C gene is indeed located in the region of the adw locus. However, northern blot analysis showed no difference in the expression of the HMGI-C gene between adw and wild type chicken embryos. Also no mutations in the HMGI-C mRNA were detected. Finally, other candidate genes for both adw and I are proposed.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.