Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 62

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==verpakking
Check title to add to marked list
Affective and cognitive drivers of food choice
Gutjar, S. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Kees de Graaf, co-promotor(en): Gerry Jager. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574380 - 183
voedselvoorkeuren - keuzegedrag - consumentenvoorkeuren - emoties - sensorische wetenschappen - verpakking - food preferences - choice behaviour - consumer preferences - emotions - sensory sciences - packaging

Abstract

Introduction

In sensory science liking ratings are commonly used to understand and predict food intake and choice. And indeed, higher liked products are more often chosen than lower liked products. However, there is more to food choice than sensory liking per se, as many highly liked products fail on the market. A broader perspective on how consumers experience a food product is needed, where we take into account that individuals experience and attach emotions and cognitive associations to foods. Measuring these, in addition to liking, might explain and predict food choice better.

Aim

The aim of this thesis was to test if food-evoked emotional and cognitive associations explain and predict food choice better than sensory liking per se. Hereby we focused on the sensory and packaging product properties. In addition, we investigated the link between sensory properties and emotional responses to foods; and the influence of the context appropriateness on choice.

Methods

We conducted a series of product profiling experiments of test products (breakfast drinks) with regular consumers. Participants rated emotional responses and liking to a set of tasted test products, and subsequently, after an interval of one week, participants’ actual choice was observed, after again tasting the series of product samples (presented blind) to choose from. In the following study we took the same measures, but now included the products packaging. Thus, participants rated emotional responses also to the product’s package and they chose one product after viewing the packages of all test products (without tasting). Two dessert products were included in the product set to assess the impact of eating occasion appropriateness. The test products were also evaluated by a trained panel on sensory characteristics using descriptive analysis. In the last study, we assessed cognitive terms (emotional and functional words) participants associate with sensory attributes and the products’ package. And, participants rated liking and chose, after an interval of one week, a product based on the products’ packages.

Results

The measured emotional responses could be decomposed in two dimensions, i.e. valence (pleasant to unpleasant) vs. arousal (calm to excitement). The combination of emotion valence and liking scores predicted individual choice based on the products taste for over 50% of all participants and was a better predictor of choice than liking scores alone. The combination of liking, valence and also arousal resulted in the best prediction for package-based choice with correct predicted individual choices for 41% of all participants. Furthermore, we demonstrated that the match, between the cognitive associations to the products sensory and packaging cues, was positively related to choice. However, liking ratings outperformed the product-package-match in predicting individual product choice. In particular, expected liking (based on the product’s package) predicted 25% more individual choices correct than the product-package-match. Furthermore, we demonstrated that a product was more likely to be chosen when the package provided context appropriate information (i.e. breakfast context for breakfast drinks). Lastly, we found that texture-related attributes were drivers of positive emotions and that specific taste-related attributes were drivers of specific arousal emotions.

Conclusion

Emotional and cognitive responses to foods are relevant drivers of choice behaviour. Food-evoked emotional responses predicted choice consistently better than liking scores alone. However, the combination of liking scores and emotions was the best predictor of food choice based on the product’s taste and packaging. Hence, emotions may explain and guide consumers’ choice behaviour. Furthermore, product profiles, based on cognitive product associations, seem to be related to choice behaviour; but it is still unclear what their contribution is in predicting choice based on liking per se.

In addition, it was shown that appropriateness also influences package-based choice. Lastly, links between sensory and emotional profiling were identified which offer a possible application of the findings on food-evoked emotions in product development.

Pilot beverage cartons : extended technical report
Thoden van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. ; Keijsers, E.R.P. ; Pretz, Th. ; Feil, A. ; Jansen, M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1440) - ISBN 9789461739803 - 229
dranken - verpakkingsmaterialen - verpakking - recycling - verzamelen - nederland - beverages - packaging materials - packaging - collection - netherlands
This report gives a technological description of the four common collection and recycling schemes that have been tested in the Netherlands as part of the pilot beverage cartons in 2013. During this pilot the collection and recycling of beverage cartons was tested in 37 different municipalities, with various separate collection systems and 2 recovery facilities.
De grote ambities van PicknPack - Slimme verwerkingslijnen die alles aankunnen (interview met Erik Pekkeriet)
Janssen, A. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
Voedingsmiddelentechnologie 2013 (2013)10. - ISSN 0042-7934 - p. 18 - 19.
voedselindustrie - verpakking - apparatuur voor de voedselverwerking - automatische regeling - innovaties - productieprocessen - projecten - universitair onderzoek - publiek-private samenwerking - agrarische productiesystemen - Nederland - food industry - packaging - food processing equipment - automatic control - innovations - production processes - projects - university research - public-private cooperation - agricultural production systems - Netherlands
Intelligente camerasystemen, slimme robots en flexibele verpakkingsmachines maken de mens straks overbodig. Niet allen bij het verpakken van trostomaten en druiven, maar ook voor het samenstellen en verpakken van kant-en-klaarmaaltijden en pizza's. Duur hoeft dit niet te zijn met de flexibele standaardmodules uit het PicknPack-project.
Compact & droog : eindrapport
Harkema, H. ; Paillart, M.J.M. ; Groot, J.J. ; Otma, E.C. ; Somhorst, D. ; Kramer, J.E. de; Boerrigter, H. ; Westra, E.H. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1350)
snijbloemen - vervoerskwaliteit - internationaal transport - transportkosten - modellen - duurzaamheid (durability) - verpakking - cut flowers - transporting quality - international transport - transport costs - models - durability - packaging
In dit project wordt kennis ontwikkeld die toegespitst is op het zo optimaal en compact mogelijk vervoeren van snijbloemen (in termen van vervoerskosten, CO2, en productkwaliteit): bij elke vervoersoptie wordt gekeken naar wat wel/niet kan inzake productkwaliteit; de economische voordelen; en hoe risico's te verkleinen. Verschillende testverpakkingen zullen gevuld worden met vullingsgraden, die de praktijk wenselijk, nog werkbaar en acceptabel acht. In door Wageningen UR begeleide pilots zal aangetoond worden, dat hierdoor de kwaliteit (waarschijnlijk) niet nadelig beïnvloed wordt en in sommige situaties zelfs voordeel oplevert.
Wat biologisch volgens de consument gezond maakt
Wijk, E.E.C. van; Noorduyn, L. - \ 2011
BioKennis bericht Markt & Keten (2011)8. - 4
biologische voedingsmiddelen - consumentengedrag - voeding en gezondheid - verpakking - consumentenonderzoeken - consumenteninformatie - voedselkwaliteit - organic foods - consumer behaviour - nutrition and health - packaging - consumer surveys - consumer information - food quality
Waarom denken consumenten dat biologische producten gezonder zijn? Die vraag staat centraal in onderzoek van het LEI in nauwe samenwerking met TaskForce MBL. Met de antwoorden kan het bedrijfsleven in zijn marketing en ketenborging aansluiten bij de beleving van de consument die af en toe biologisch koopt, de light user.
Cradle to cradle verpakkingslogistiek : transitieproces kringloopsluiting levensmiddelenketens
Thoden van Velzen, E.U. ; Timmermans, A.J.M. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1225) - ISBN 9789085859031 - 31
cradle to cradle - verpakking - verpakkingsmaterialen - voedselverpakking - packaging - packaging materials - food packaging
Positive impact of plastic packaging on CO2-emissions
Westra, E.H. ; Eppink, M.M. - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 945) - ISBN 9789085852247 - 10
verpakking - gemodificeerde atmosfeer opslag - vochtigheid - houdbaarheid (kwaliteit) - verse producten - zeetransport - packaging - modified atmosphere storage - humidity - keeping quality - fresh products - sea transport
Pilot export verpakking Surinaamse groenten en de Surinaamse gekoelde keten 2007 : Project Surituin, Pakgroen
Geijn, F.G. van de; Prado, G. del - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group 889) - ISBN 9789085048527 - 26
groenten - verpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - verpakkingsmaterialen - suriname - import - ketenmanagement - vegetables - packaging - keeping quality - cooling - packaging materials - suriname - imports - supply chain management
biologisch afbreekbaar machinegaas : Deelrapport 3. Testen van prototypes machinegaas
Dalfsen, P. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Leijden, J.P.H. van - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 17
verpakking - materialen uit biologische grondstoffen - rubber - boomteelt - sierplanten - landbouwkundig onderzoek - nederland - packaging - biobased materials - arboriculture - ornamental plants - agricultural research - netherlands
In de boomkwekerij wordt veel gebruik gemaakt van machinegaas. Bij het rooien en ingazen geeft het gebruik van machinegaas grote tijdwinst. Het verwijderen van dit machinegaas bij het planten kost echter weer veel tijd, terwijl niet verwijderen van het machinegaas een milieuprobleem oplevert. In het gaas zijn namelijk polyestervezels verwerkt. In het project wordt een biologisch afbreekbaar machinegaas ontwikkeld. In de eerste fase wordt alleen het polyester vervangen in de verticale garens. Als dit succesvol is, wordt het polyester vervangen rond het natuurrubber. Ook het natuurrubber zelf wordt in een later stadium aan onderzoek onderworpen. De selectie van de garens is uitgevoerd door A&F. In die rapportage zijn ook de resultaten te vinden van de verwerking van de prototypes op de ingaasmachines.
Biologisch afbreekbaar machinegaas : Deelrapport 2. Vervolgtesten van folies tussen machinegaas en kluit
Dalfsen, P. van; Leijden, J.P.H. van - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 23
verpakking - materialen uit biologische grondstoffen - boomteelt - landbouwkundig onderzoek - sierplanten - nederland - packaging - biobased materials - arboriculture - agricultural research - ornamental plants - netherlands
In de boomkwekerij wordt veel gebruik gemaakt van machinegaas. Tuincentra en bouwmarkten nemen echter steeds minder vollegrondsproducten met kluit af, omdat deze producten snel grond verliezen door het gaas, met als gevolg vieze winkels, vieze kofferbakken van auto’s, etc. Een alternatief in de vorm van ‘in pot drukken’ ondervangt deze nadelen gedeeltelijk, maar is kostbaarder. Het in het project betrokken mechanisatiebedrijf Schrauwen Machinebouw B.V. heeft een nieuw verpakkingsconcept bedacht. Tussen het machinegaas en de kluit wordt op een eenvoudige manier een folie aangebracht. Deze folie voorkomt dat de grond uit de kluit verdwijnt. PPO kwam vervolgens met het idee om hiervoor een biologisch afbreekbare folie te gebruiken. Een dergelijk verpakte kluit kan bij de eindgebruiker met folie en al in de grond geplaatst kan worden. De hier beschreven proeven zijn een vervolg op de in 2003 uitgevoerde proeven met biologisch afbreekbare folies. Een aantal folies voldeden toen niet aan de eisen. Daarom is in 2004 een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van 4 biologisch afbreekbare folies. De folie moet biologisch afbreekbaar zijn, zodat de verpakking niet vóór het planten verwijderd hoeft te worden. De folie moet sterk genoeg blijven tijdens periode tussen rooien bij kweker en het planten door eindgebruiker. Zodra de plant geplant is, moet de plant makkelijk kunnen hergroeien.
Biologisch afbreekbaar machinegaas : Deelrapport 1. Testen van folies tussen machinegaas en kluit
Dalfsen, P. van; Leijden, J.P.H. van - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
verpakking - materialen uit biologische grondstoffen - boomteelt - sierplanten - landbouwkundig onderzoek - nederland - packaging - biobased materials - arboriculture - ornamental plants - agricultural research - netherlands
In de teelt van sierheesters en coniferen wordt veel gebruik gemaakt van machinegaas. Het verwijderen van dit machinegaas bij het planten kost echter weer veel tijd, terwijl niet verwijderen van het machinegaas een milieuprobleem oplevert. In het gaas zijn namelijk polyestervezels verwerkt. Een ander belangrijk nadeel van deze vollegrondsproducten is het verlies van grond door het gaas met vervuiling in de keten tot gevolg. In de beschreven proeven is gezocht naar een geschikte biologisch afbreekbare folie tussen de kluit en machinegaas. De folie moet biologisch afbreekbaar zijn, zodat het alternatief niet vóór het planten verwijderd hoeft te worden en dus tegelijkertijd een arbeidsbesparing oplevert. De folie moet stevig genoeg blijven tijdens de periode tussen rooien bij leverancier en planten door afnemer. Zodra plant geplant is, mag de plant geen/weinig hinder ondervinden i.v.m. groei.
Korte tussenrapportage pilot export verpakking Surinaamse groenten en de Surinaamse gekoelde keten : project Surituin, Pakgroen
Geijn, F.G. van de; Prado, G. del - \ 2007
[S.l.] : S.n. - 8
groenten - verpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - verpakkingsmaterialen - suriname - import - ketenmanagement - vegetables - packaging - keeping quality - cooling - packaging materials - suriname - imports - supply chain management
Tussenrapportage voor Pakgroen 2007, onderdeel van Surituin. De proef is uitgevoerd met een gekoeld object waarbij de afkoeling in een gangbare koelcel plaats vind
Verslag van een bezoek aan Suriname. Werkplan 2007
Putter, H. de; Sauers-Muller, A. van - \ 2007
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Rapport ) - 24
groenten - gewaskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - verpakking - plagenbestrijding - voedselveiligheid - export - suriname - nederland - ketenmanagement - economische samenwerking - vegetables - crop quality - keeping quality - packaging - pest control - food safety - exports - suriname - netherlands - supply chain management - economic cooperation
Het Surituin project is in 2005 van start gegaan als samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nederland, samen met het Surinaams en Nederlands bedrijfsleven. Het project sluit aan bij de activiteiten van het Agrarisch Sector Plan voor Suriname, bij de uitvoering waarvan LNV het Ministerie in Suriname ondersteunt. In dit rapport wordt het werkplan voor 2007 weergeven en wordt een kort verslag gegeven over het bezoek dat gebracht is aan het bedrijf van Dhr. Bisnoe Gopal.
Terugdringen van bestrijdingsmiddel residu op groenten uit Suriname
Putter, H. de; Sauers-Muller, A. van - \ 2007
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Surituin rapport juni 2007) - 36
groenten - export - verpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselveiligheid - kwaliteit - nederland - suriname - ketenmanagement - economische samenwerking - vegetables - exports - packaging - keeping quality - food safety - quality - netherlands - suriname - supply chain management - economic cooperation
Het Surituin project is in 2005 van start gegaan als samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nederland, samen met het Surinaams en Nederlands bedrijfsleven. De doelstelling van het project is verhoging van zowel de hoeveelheid, als de kwaliteit van de export van groenten naar Nederland. De doelstelling betreffende kwaliteitsverbetering heeft zowel betrekking op vermindering van verliezen veroorzaakt door suboptimale verpakking en koeling, als mede op vermindering van afkeuringen betreffende de voedselveiligheid (residuen).
Pilot export verpakking Surinaamse groenten en de Surinaamse gekoelde keten : project Surituin, Pakgroen
Geijn, F.G. van de; Prado, G. del; Wijk, K. van - \ 2007
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport AFSG 759) - ISBN 9789085851370 - 34
groenten - verpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - verpakkingsmaterialen - suriname - import - ketenmanagement - vegetables - packaging - keeping quality - cooling - packaging materials - imports - supply chain management
Pakgroen 2006, onderdeel van Surituin, kende dit jaar een tweetal doelen. Enerzijds wordt in dit projectjaar de verpakkingsproef van vorig jaar herhaald. Anderzijds is een studie gemaakt van mogelijkheden van een gekoelde keten in de huidige groenteketen van Suriname naar Nederland. Beide onderdelen zijn in dit verslag opgenomen
Beheersing van botrytisaantasting na de oogst bij lisianthus : effect van verpakken en bewaren
Mensink, M.G.J. ; Harkema, H. ; Boogaard, G.J.P.M. van den - \ 2006
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 28
eustoma - snijbloemen - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - schone opbrengst - botrytis - plantenziekteverwekkende schimmels - teelt onder bescherming - opslagkwaliteit - verpakking - effecten - cut flowers - plant protection - plant disease control - clean yield - plant pathogenic fungi - protected cultivation - storage quality - packaging - effects
Pilot export verpakking Surinaamse groenten : project Surituin, Pakgroen
Geijn, F.G. van de; Boogaard, G.J.P.M. van den; Staal, M.G. ; Prado, G. Del; Wijk, C.A.P. van - \ 2006
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 598) - ISBN 908585007X - 21
groenten - verpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - verpakkingsmaterialen - suriname - ketenmanagement - vegetables - packaging - keeping quality - cooling - packaging materials - supply chain management
Biologische Groente met Meer Waarde
Weening, K. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving -Glastuinbouw / Agrotechnology & Food Innovations (PPO Rapport ) - 20
solanum lycopersicum - tomaten - cucumis sativus - komkommers - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - verpakking - ketenmanagement - tomatoes - cucumbers - organic farming - organic foods - packaging - supply chain management
Purpose of the project is to develop an added value concept of tomato and cucumber, through integrating various areas of expertise. Five companies (two growers, a wholesaler, a retailer and a health shop supplier) cooperate with two institutes (PPO glasshouse and A&F). The project consists of three major elements: Selection of suitable varieties (taste, storability and productivity): Consumer research and Packaging
Thoden van Velzen belicht ontwikkelingen in verpakkingen : Inspringen op één trend brengt geen succes
Werff, N. van der; Thoden van Velzen, U. - \ 2005
Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 6 (2005)7. - ISSN 1570-6907 - p. 10 - 11.
verpakking - verpakkingsmaterialen - voedseltechnologie - innovaties - tracer technieken - identificatie - productontwikkeling - productiemogelijkheden - packaging - packaging materials - food technology - innovations - tracer techniques - identification - product development - production possibilities
Het gedrag van consumenten verandert voortdurend en de verpakking van levensmiddelen verandert mee. Verpakkingstechnoloog Ulphard Thoden van Velzen over verpakkingsmaterialen, nieuwe technologieën, de gevolgen van de prijzenoorlog in de supermarkt en het geweten als 'vergeten voedingsmiddelentrend'
Information exchange between communicative packaging concepts and infrastructure in the distribution chain and at the customers : a SustainPack report
Kreft, F. ; Nielsen, M.H. ; Vollebregt, H.M. ; Wienk, I.M. - \ 2005
onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Innovations 387) - ISBN 9067548987 - 58
verpakking - bederfelijke producten - tendensen - markten - voorspellen - etiketteren - consumenten - distributie - agro-industriële ketens - packaging - perishable products - trends - markets - forecasting - labelling - consumers - distribution - agro-industrial chains
This report consists of 3 major parts: 1) an overview on the trends and market expectations, 2) the definition of communicative packaging concepts for perishable products, 3) the implementation of the first packaging concept in the form of a case study: the tomato production and distribution chain from Europe to the USA market.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.