Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Transport and storage of cut roses: endless possibilities? : guide of practice for sea freight of cut roses developed within GreenCHAINge project
  Harkema, Harmannus ; Paillart, Maxence ; Lukasse, Leo ; Westra, Eelke ; Hogeveen, Esther - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1699) - ISBN 9789463430609 - 48
  roses - refrigerated transport - air transport - sea transport - transporting quality - postharvest losses - vase life - rozen - koeltransport - luchttransport - zeetransport - vervoerskwaliteit - verliezen na de oogst - vaasleven
  Quest II: reduction of co2 emissions of reefer containers
  Lukasse, L.J.S. ; Baerentz, M.B. ; Kramer, J.E. de - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 8
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - airconditioningsapparatuur - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - containers - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - air conditioners - transporting quality - food products
  This paper reports on the QuestTM II (QUality and Energy in Storage and Transport) development project run by Wageningen UR Food & Biobased Research, Maersk Line and Carrier Transicold. The aim of the Quest II development project was to improve the control of refrigerated marine container (reefer) units with the objective of maximizing energy efficiency in chilled mode operation without impairing produce quality. Lab testing research on produce quality revealed the limits by which deviations from the optimal transport temperatures are acceptable. Those limits were used in the design of the Quest II algorithm. Quest II control reduces energy consumption in chilled mode operation by 65% compared to non-Quest control. The savings are achieved by replacing continuous throttled compressor operation by an ON/OFF compressor control, and by automatically optimizing internal air circulation with heat load instead of continuous operation at maximum internal air circulation. Extensive produce quality research and hundreds of field trials reveal no adverse effect on produce quality while using the Quest II algorithm.
  Quest II produce quality research overview
  Lukasse, L.J.S. ; Harkema, H. ; Otma, E.C. ; Paillart, M.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 24
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - containers - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - transporting quality - food products
  The Quest II control algorithm (patent pending), developed by Wageningen UR Food & Biobased Research together with Maersk Line and Carrier Transicold, reduces the energy consumption of reefer containers by approx. 65% without impairing produce quality.
  Quest II in reefer containers : new climate control saves 65% energy in reefers
  Lukasse, L.J.S. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - airconditioningsapparatuur - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - containers - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - air conditioners - transporting quality - food products
  A new climate control saves 65% energy in reefers by adjusting the internal air circulation to the actual heat load.
  Compact & droog : eindrapport
  Harkema, H. ; Paillart, M.J.M. ; Groot, J.J. ; Otma, E.C. ; Somhorst, D. ; Kramer, J.E. de; Boerrigter, H. ; Westra, E.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1350)
  snijbloemen - vervoerskwaliteit - internationaal transport - transportkosten - modellen - duurzaamheid (durability) - verpakking - cut flowers - transporting quality - international transport - transport costs - models - durability - packaging
  In dit project wordt kennis ontwikkeld die toegespitst is op het zo optimaal en compact mogelijk vervoeren van snijbloemen (in termen van vervoerskosten, CO2, en productkwaliteit): bij elke vervoersoptie wordt gekeken naar wat wel/niet kan inzake productkwaliteit; de economische voordelen; en hoe risico's te verkleinen. Verschillende testverpakkingen zullen gevuld worden met vullingsgraden, die de praktijk wenselijk, nog werkbaar en acceptabel acht. In door Wageningen UR begeleide pilots zal aangetoond worden, dat hierdoor de kwaliteit (waarschijnlijk) niet nadelig beïnvloed wordt en in sommige situaties zelfs voordeel oplevert.
  Poinsettia: liefst vier dagen transport bij 16 C en 75% RV
  Harkema, H. ; Westra, E.H. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 2012 (2012)39. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  poinsettia - euphorbia - klimaatregeling - koeltransport - relatieve vochtigheid - vervoerskwaliteit - gewaskwaliteit - poinsettias - air conditioning - refrigerated transport - relative humidity - transporting quality - crop quality
  Een poinsettia kan tijdens transport temperatuurschommelingen verdragen. De optimale transporttijd is vier dagen bij de veelgebruikte temperatuur van 16ºC, het liefst in combinatie met 75% luchtvochtigheid. Sterk bepalend zijn uitgangskwaliteit en verpakkingswijze.
  Nieuw poolfust Utilysys levert hele sector geld op (onderzoek Henk Gude)
  Dwarswaard, A. ; Gude, H. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 54 - 54.
  kratten - vervoerskwaliteit - bloembollen - schadepreventie - kostenbeheersing - kwaliteitszorg - crates - transporting quality - ornamental bulbs - loss prevention - cost control - quality management
  Na een zorgvuldige voorbereiding werd op 31 maart 2011 onder de naam Utilysys een nieuwe krat voor de bloembollen- en vasteplantensector gepresenteerd. Geen gewoon fust, maar een poolfust, bestemd voor het transport van de ene naar de andere partij. De voordelen werden tijdens de officiële presentatie uit de doeken gedaan. Niet alleen aan kosten kan er fors worden bespaard, maar ook op kwaliteitsgebied, omdat er minder hoeft te worden omgestort.
  Koester de kwaliteit van je kanjer
  Hiemstra, J.A. - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)35. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  boomteelt - boomkwekerijen - verplanten - aanslaan van het gewas - potcultuur - plantenkwekerijen - transport - containertransport - kwaliteit - gewaskwaliteit - vervoerskwaliteit - marketingkanalen - marketing - kwaliteitszorg - ketenmanagement - arboriculture - forest nurseries - transplanting - crop establishment - pot culture - nurseries - transport - container transport - quality - crop quality - transporting quality - marketing channels - marketing - quality management - supply chain management
  PPO Bomen bundelde in opdracht van de Raad voor Boomkwekerij alle tips rond kwaliteitsbehoud in de keten, en wil deze promoten
  Model-based product quality control applied to climate controlled processing of agro-material
  Verdijck, G.J.C. - \ 2003
  Eindhoven University of Technology. Promotor(en): H.A. Preisig, co-promotor(en): Gerrit van Straten. - Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven - ISBN 9789038620008 - 153
  voedselkwaliteit - opslagkwaliteit - gasbewaring - voedselopslag - vervoerskwaliteit - kostenbeheersing - modellen - aardappelen - appels - procesbewaking - food quality - storage quality - controlled atmosphere storage - food storage - transporting quality - cost control - models - potatoes - apples - process control
  Witlof, aardbeien en golfkarton op de pijnbank : transportsimulatorexperimenten onder in de keten realistische omstandigheden
  Weert, K. van; Donkelaar, J. ten; Boogaard, G. van den - \ 2001
  Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)8. - ISSN 0042-7934 - p. 50 - 51.
  verpakkingsmaterialen - materialen - karton - papier - verse producten - fruit - groenten - vervoerskwaliteit - mechanische schade - verbetering - simulatie - packaging materials - materials - paperboard - paper - fresh products - fruit - vegetables - transporting quality - mechanical damage - improvement - simulation
  Het voorkomen van transportschade aan producten en verpakkingen door verbetering van verpakkingen en verpakkingsmaterialen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.