Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Botulisme
  Tulden, P.W. van; Haenen, O.L.M. ; Zijderveld, F.G. van - \ 2013
  Aquacultuur 2 (2013). - ISSN 1382-2764 - p. 35 - 39.
  botulisme - bacterieziekten - vissen - clostridium botulinum - bacteriën - toxinen - watervogels - vogels - veterinaire diensten - botulism - bacterial diseases - fishes - clostridium botulinum - bacteria - toxins - waterfowl - birds - veterinary services
  Elke zomer sterven grote hoeveelheden vogels en vissen tijdens aanhoudend warm weer.
  Productenlijst bij pilot gegevensuitwisseling dap's
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2007
  [S.l.] : S.n. - 13
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire producten - informatieverspreiding - veterinarians - veterinary services - veterinary products - diffusion of information
  Deze notitie gaat in op de producten die kunnen worden gegenereerd uit de huidige gegevensuitwisseling tussen dierenartsenpraktijken (pilotperiode augustus ’06 – maart ‘07) en hoe deze kunnen aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van stakeholders. We onderscheiden hierbij 3 groepen stakeholders: praktiserende dierenartsen; primaire sector / georganiseerd bedrijfsleven; overheid. De productenlijst is bedoeld als achtergrondinformatie bij te houden interviews in februari ’07 met belangrijke stakeholders om hun precieze informatiebehoeften te achterhalen, welke informatieproducten daarbij aansluiten en andere relevante zaken
  Startnotitie gegevensuitwisseling prepilot dap-netwerk
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2006
  [S.l.] : S.n. - 5
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - varkenshouderij - varkensziekten - monitoring - netwerken - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - pig farming - swine diseases - monitoring - networks
  Een aantal actuele ziekten bij varkens wordt genoemd, waarvoor gegevensuitwisseling voor dierenartsen nuttig kan zijn
  Voortgangsrapportage analyse slagingskans : Dap-netwerk
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2006
  [S.l.] : S.n. - 2
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - monitoring - netwerken - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - monitoring - networks
  De Begeleidingscommissie Datamonitor Varkens heeft op 17-3-'06 geconcludeerd dat het goed is om in een strategisch overleg met dierenartsenpraktijken na te gaan of de uit eerder analyse naar voren gekomen onderdelen van monitoring de benodigde energie met zich meedragen om een DAP-netwerk op dit punt van de grond te krijgen. De Begeleidingscommissie heeft WUR op gevraagd om het voortouw te nemen in het organiseren van dit overleg. Naar aanleiding hiervan zijn door WUR 2 workshops met 4 dierenartsen uit landelijk en regionaal opererende dierenartsenpraktijken gehouden
  Eerste schets voor een monitoringssysteem van dierenartsenpraktijken : workshop dierenartsen monitoring diergezondheid 1 mei '06
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2006
  Wageningen : Animal Sciences Group - 9
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - informatieverspreiding - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - diffusion of information
  In deze notitie staan de eerste schetsen over mogelijke uitwisseling van veterinaire informatie tussen dierenartsenpraktijken, zoals deze op 1 mei '06 in een workshop naar voren zijn gebracht. Afgesproken is dat de ideeën eerst besproken worden binnen de eigen praktijk om na te gaan hoe collega's er over denken, waarna, bij voldoende draagvlak, in een 2e workshop één en ander verder kan worden aangescherpt
  Veterinary advice to entrepreneur-like dairy farmers
  Noordhuizen, J.P.T.M. ; Egmond, R. ; Dellen, D.K.H. ; Jorritsma, R. ; Hogeveen, H. ; Werven, T. van; Vos, P.L.A.M. ; Lievaart, J.J. - \ 2006
  Capelle a/d IJssel : Pfizer Animal Health - 34
  dierenartsen - veterinaire diensten - boeren - melkveebedrijven - ondernemerschap - attitudes - vaardigheden - communicatie - consulenten - coachen - veterinarians - veterinary services - farmers - dairy farms - entrepreneurship - attitudes - skills - communication - consultants - coaching
  De dierenarts van morgen : veterinair loonwerker of veterinair bedrijfsadviseur?
  Egmond, M.J. van; Jorritsma, R. ; Vos, P.L.A.M. ; Werven, T. van; Lievaart, J.J. ; Dellen, D.K.H. ; Noordhuizen, J.P.T.M. ; Hogeveen, H. - \ 2006
  Capelle a/d Ijssel : Pfizer Animal Health - 41
  dierenartsen - veterinaire diensten - boeren - melkveebedrijven - ondernemerschap - attitudes - vaardigheden - communicatie - consulenten - coachen - veterinarians - veterinary services - farmers - dairy farms - entrepreneurship - attitudes - skills - communication - consultants - coaching
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.