Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De invloed van de concentratie vrij koolstofdioxide in het water op de prestaties van snoekbaars
  Blom, E. ; Remmerswaal, Rene ; Janssen, Jac ; Schram, E. - \ 2015
  IMARES (Rapport / IMARES C183/15) - 16
  snoekbaars - kooldioxide - concentratie - prestatieniveau - visteelt - viskwekerijen - aquacultuur - pike perch - carbon dioxide - concentration - performance - fish culture - fish farms - aquaculture
  Uit Je Eigen Stad
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2015
  Aquacultuur 2015 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 17 - 24.
  groenten - vis - bedrijven - voedselproductie - stadslandbouw - aquacultuur - visteelt - viskwekerijen - groenteteelt - aquaponics - innovaties - vegetables - fish - businesses - food production - urban agriculture - aquaculture - fish culture - fish farms - vegetable growing - aquaponics - innovations
  In 2010 vatte drie ondernemers het plan op om bij de Rotterdamse Fruithaven een loods en het erom heen gelegen rangeerterrein een landbouwkundige bestemming te geven. Het duurde tot 2012 voordat voldoende kapitaal en vergunningen waren geregeld en met de aanleg van Uit Je Eigen Stad begonnen kon worden. Inmiddels is er veel bereikt (waaronder een werkend aquaponics systeem met een inhoud van 125 m3) en worden groente, tilapia, Afrikaanse meerval, paddenstoelen en kippen in het eigen restaurant en in Rotterdam en omgeving verkocht. Maar de medewerkers van Uit Je Eigen Stad rusten niet en gaan door met het testen en proberen van verschillende gewassen, productiewijzen, producten, markten en evenementen. We bezochten het bedrijf en spraken met Ivo Haenen.
  Steroids accumulation in recirculating aquaculture systems
  Mota, V.C. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): A.V.M. Cana´rio; C.I.M. Martins. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575554 - 145
  steroïden - recirculatie aquacultuur systemen - prestatieniveau - bezettingsdichtheid - stress - ph - hydrocortison - testosteron - chemische communicatie - visteelt - viskwekerijen - steroids - recirculating aquaculture systems - performance - stocking density - stress - ph - hydrocortisone - testosterone - chemical communication - fish culture - fish farms
  Investigating the suitability of constructed wetlands for the treatment of water for fish farms
  Heijden, P.G.M. van der; Dien, F. van; El-Beshbishi, D.A. - \ 2015
  Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / CDI 15-079) - 27
  wetlands - artificial wetlands - fish farms - heavy metals - farming - pesticides - waste water - tilapia - development projects - egypt - north africa - africa - wetlands - helofytenfilters - viskwekerijen - zware metalen - landbouw bedrijven - pesticiden - afvalwater - tilapia - ontwikkelingsprojecten - egypte - noord-afrika - afrika
  Many fish farms in Egypt rely on water of drainage canals to fill the fish ponds. There is a risk that this water is contaminated with pesticides and heavy metals. This report describes the results of a collaborative project that took place in 2012-2014 and that aimed to test the suitability of a constructed (engineered) wetland as treatment device for the removal of such pollutants from drainage canal water on a private fish farm in Egypt
  Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2013
  Graaf, M. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C003/15) - 55
  palingen - anguillidae - visserij - nederland - viskwekerijen - vissers - visvangsten - methodologie - visstand - eels - anguillidae - fisheries - netherlands - fish farms - fishermen - fish catches - methodology - fish stocks
  This report covers among others time-series data, fishing capacity, fishing effort, catches and landings concerning eels in the Netherlands. During the development of the current models for the evaluation of the eel management plan in the Netherlands, the main weaknesses of the current methodology surfaced quickly. The main recommendations to improve the quality of the assessment before the next evaluation in 2015 are listed.
  Assessment of the production capacity of ELCOMEX Aqua Srl
  Kamstra, A. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C099/14) - 14
  visteelt - viskwekerijen - tarbot - visproductie - capaciteit - roemenië - fish culture - fish farms - turbot - fish production - capacity - romania
  In this report an estimate is given of the production capacity of the turbot farm of ELCOMEX in Constanta (Romania) based on available literature and a visit to the farm.
  Supporting the Aquaculture industry in Egypt: Identification mission 30 March - 1 April 2014
  Rothuis, A.J. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C062/14) - 11
  aquacultuur - viskwekerijen - tilapia - rentabiliteit - egypte - aquaculture - fish farms - tilapia - profitability - egypt
  Egyptian fish farming has witnessed a spectacular development resulting in an industry that is number 7 worldwide and number two in tilapia production. As such the industry is an important contributor to Egypt’s economy as well as a major provider of cheap fish protein. However, there are a number of developments that potentially could result in a stagnation or even collapse of the industry. Some important issues are: • Low fish prices and increasing fish production costs resulting in eroding profitability of farms and thus no investment in technology development and innovation. • Lack of processing and freezing capacity which results in an inability to access new export markets • Low priority of government, lack of legislation and harmonisation of legislation, no operational extension service, weak professional organisations and weak linkage between research and industry • Rather traditional farming technology (tilapia) including use of low quality feeds and wild fry (marine aquaculture). The IMARES/Wageningen UR study1 illustrated that within the currently available land and water resources, Egypt can potentially increase its total tilapia production from 700,000 tonnes to 1,400,000 tonnes, resulting in an increase in the economic value of the sector to over 1% of the current GDP. In order to realize this potential, the first requirement is to increase the current farm profitability. When this is realized, capital will become available that allow farmers to invest into new production technologies, market innovations and new organisational structures, that will than result in more fish and new markets. Among the issues at stake are improvements in fish feed and on-farm feed management, breeding and genetics and export of fish to new international markets (Middle East and Europe).
  Wadi Fish : maricultuur in de Egyptische woestijn
  Heijden, P.G.M. van der; Sadek, S. ; Taher, S. - \ 2014
  Aquacultuur 2014 (2014)1. - ISSN 1382-2764 - p. 8 - 11.
  zeebaars - aquacultuur - viskwekerijen - recirculatie aquacultuur systemen - filters - zout water - egypte - sea bass - aquaculture - fish farms - recirculating aquaculture systems - filters - saline water - egypt
  Zeebaars kweken in de woestijn, op 80 km van de Middellandse Zee. Sinds 2009 gebeurt dit op een van de bedrijven van Wadi Food genaamd Rula for Land Reclamation, gelegen bij de plaats Wadi El Natroun in Egypte.Tijdens het slaan van putten voor de uitgestrekte olijvenplantage van Wadi Food leverde één bron geen zwak brak water zoals de andere, maar water met 26 gr zout/liter, een zoutgehalte dat in de buurt van dat van zeewater ligt. Van de nood een deugd makend werd een viskwekerij gebouwd; het zoute water wordt gebruikt voor de teelt van zeebrasem en zeebaars. Een korte bedrijfsreportage.
  Zomerziekten in de visvijver
  Haenen, O.L.M. - \ 2013
  Aquacultuur 28 (2013)4. - ISSN 1382-2764 - p. 24 - 26.
  visvijvers - visteelt - viskwekerijen - visziekten - virusziekten - bacterieziekten - fish ponds - fish culture - fish farms - fish diseases - viral diseases - bacterial diseases
  Met het stijgen van de watertemperatuur in het voorjaar komt ook het metabolisme van de vis op gang. Veel vissoorten paaien bovendien in het voorjaar of de vroege zomer, dus ook hormonaal verandert er van alles. Dit hoort bij een natuurlijke gang van zaken maar geeft ook stress aan de vis. Stress is een basis voor ziekte. Welke ziekten kunnen we zoal aantreffen in de buitenvijver met het stijgen van temperatuur naar zomerse waarden?
  Verslag studiereis aquacultuur Spanje
  Hiele, T. van der; Malta, E.J. ; Heringa, J. ; Houcke, J. van - \ 2013
  Aquacultuur 28 (2013)2. - ISSN 1382-2764 - p. 20 - 27.
  aquacultuur - zeeaquacultuur - marien milieu - viskwekerijen - algenteelt - schaal- en schelpdierenteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - spanje - aquaculture - marine aquaculture - marine environment - fish farms - algae culture - shellfish culture - shellfish fisheries - spain
  Zeeuwse aquacultuurondernemers zijn in januari 2013 vier dagen naar de regio Cadiz en Huelva in Spanje afgereisd om kennis te maken met de aquacultuuractiviteiten en te leren van de ervaringen daar. Deze studiereis is georganiseerd in het kader van het inmiddels afgeronde RAAK Internationaal project 'Het zoute goud', waarvan HZ University of Applied Sciences penvoerder was. De studiereis naar Spanje vormde samen met een slotsymposium de afsluiting van dit project.
  Tegen de stroom in (interview met Arjan Palstra)
  Ramaker, R. ; Palstra, A.P. - \ 2013
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2013)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
  kweekvis - aquacultuur - zwemmen - beweging - viskwekerijen - visvijvers - dierlijke productie - vissen - diergedrag - diergezondheid - farmed fish - aquaculture - swimming - movement - fish farms - fish ponds - animal production - fishes - animal behaviour - animal health
  Vet, gestrest en ongezond. Veel kweekvissen zijn hopeloos uit vorm. Dat is niet alleen slecht voor de vis, maar ook voor de kweker. De oplossing is simpel: vis moet zwemmen.
  Anna Royal Dutch caviar: Russische kaviaar uit Eindhoven : bedrijfsreportage
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2013
  Aquacultuur 27 (2013)5. - ISSN 1382-2764 - p. 13 - 19.
  kaviaar - viskwekerijen - visteelt - acipenser stellatus - acipenser ruthenus - acipenser gueldenstaedti - acipenser - caviar - fish farms - fish culture - acipenser stellatus - acipenser ruthenus - acipenser gueldenstaedti - acipenser
  Op een industrieterrein in Eindhoven worden sinds 2009 stueren gehouden voor de kaviaarproductie. Het bedrijf, Anna Royal Dutch Caviar geheten, is eigendom van de heren Oleg Salkazanov en Vusal Huseynov.
  Deskstudie Bedrijfsverzamelgebouw voor Aquacultuur
  Abbink, W. ; Ros, N.A.M. ; Blanco, A. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C174/13) - 24
  aquacultuur - visteelt - algenteelt - schaal- en schelpdierenteelt - zoutwaterlandbouw - broedinstallaties - viskwekerijen - gebouwen - aquaculture - fish culture - algae culture - shellfish culture - saline agriculture - hatcheries - fish farms - buildings
  Stichting ZIGZAG heeft de indruk dat er in Zeeland behoefte is aan een bedrijfsverzamelgebouw voor aquacultuur. Het voormalige mijnendepot in Veere is als gebouw beschikbaar om deze functie te vervullen, en is qua ligging en vormgeving geschikt. Het doel van deze studie is een beeld te geven van de mogelijke inrichting en de kosten voor diverse aquacultuur teeltvormen in het gebouw. Daarnaast om aan te geven of de waterkwaliteit rondom het beoogde complex hiervoor geschikt is.
  Bankier wordt duurzame groente- en viskweker
  Heijden, P.G.M. van der; Blom, G. - \ 2013
  Aquacultuur 28 (2013)1. - ISSN 1382-2764 - p. 19 - 25.
  aquaponics - aquacultuur - recirculatie aquacultuur systemen - viskwekerijen - groenteteelt - aquaponics - aquaculture - recirculating aquaculture systems - fish farms - vegetable growing
  Bedrijfsreportage
  Transmission and control of Fish-borne Zoonotic Trematodes in aquaculture
  Boerlage, A.S. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Mart de Jong; Johan Verreth, co-promotor(en): Lisette Graat. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736284 - 150
  trematoda - karper - vissen - zoönosen - ziekteoverdracht - ziektebestrijding - ziektemodellen - viskwekerijen - visteelt - aquacultuur - parasitologie - trematoda - carp - fishes - zoonoses - disease transmission - disease control - disease models - fish farms - fish culture - aquaculture - parasitology

  Fish-borne Zoonotic Trematodes (FZTs) affect the health of millions of humans worldwide. For persistence, the life cycle of FZTs depends on aquatic snails, fish, and definitive hosts like humans, pigs or chickens. Definitive hosts can become infected by eating raw or undercooked fish. Integrated Agriculture Aquaculture (IAA) systems improve the livelihood of small scale farmers, but may enhance transmission of FZTs because all types of hosts and all transmission routes can be present on a single farm. This thesiscombines experiments, statistical analyses and mathematical modelling to gain insight into transmission mechanisms of FZTs to fish in aquaculture and to use this insight to compare and discuss control measures against FZTs. Currently, medication of humans is the main strategy to control FZTs. Modelling indicated that this does not lead to elimination of FZTs because both humans and definitive hosts other than humans will maintain the life cycle of FZTs independently. Treatment of (a part of) these host types may eliminate FZTs, e.g. treating all humans and 54% of definitive hosts other than humans. Aquaculture may provide opportunities for control of FZTs by adapting management measures. Experiments showed that smaller fish get more often and more heavily infected with FZTs than larger fish; common carp (Cyprinus carpio) of more than 50 g rarely acquire new infections. Once carp are infected, FZTs persist for at least 27 weeks, implying that harvestable fish still contain FZTs and, therefore, are a risk to human health. In most IAA systems, fish are kept FZT free until 0.5 g before being stocked into a fish pond where they are very likely to be exposed to FZTs. Stocking fish at more than 25 g, or at more than 14 g in combination with treating all humans with anthelmintics, may lead to elimination of FZTs. Also, control of snails by either decreasing density or increasing mortality of snails may lead to elimination of FZTs in aquaculture. Farmers and policy makers should evaluate which combination of control measures is attractive to them.

  Aquaculture Stewardship Council (ASC) ontwikkeltraject meerval : een inventarisatie
  Poelman, M. ; Rothuis, A.J. ; Bosma, R.H. - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)1. - ISSN 1382-2764 - p. 9 - 15.
  clarias - clarias gariepinus - aquacultuur - certificering - kwaliteitscontroles - viskwekerijen - clarias - clarias gariepinus - aquaculture - certification - quality controls - fish farms
  Om een Aquaculture Stewardship Council (ASC) gecertificeerd product te krijgen is een standaard nodig, waaraan getoetst kan worden. Deze standaard geeft certificeerders een referentiekader. Pas als een standaard aanwezig is, kunnen producten gecertificeerd worden.
  Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam
  Heijden, P.G.M. van der; Poelman, M. ; Bosma, R. - \ 2011
  Aquacultuur 26 (2011)4. - ISSN 1382-2764 - p. 7 - 12.
  afvalwater - viskwekerijen - aquacultuur - visteelt - visvijvers - monitoring - vietnam - waste water - fish farms - aquaculture - fish culture - fish ponds - monitoring - vietnam
  In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwater te meten om hiermee bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij certificering van kwekerijen te kunnen adviseren. De effecten van de kwekerijen op het milieu vormen een onderdeel van de certificering en dienen door de kwekerijen geregeld gemeten te worden. In dit artikel wordt verslag gedaan van de resultaten van deze studie.
  Kenniskringen verdiepen zicht in markt, trends en positionering : bezoek aan de European seafood exposition 2011
  Strietman, W.J. ; Makkus, C. - \ 2011
  Kenniskringen Visserij
  visverwerkende industrie - visconsumptie - voedselindustrie - viskwekerijen - schaal- en schelpdierenteelt - handelsbeurzen - tendensen - fish industry - fish consumption - food industry - fish farms - shellfish culture - trade fairs - trends
  Op dinsdag 3 mei 2011 bezochten leden van negen kenniskringen de European Seafood Exposition (ESE) in Brussel. De ESE is één van de grootste visvakbeurzen ter wereld. Vishandels- en visverwerkingsbedrijven uit de hele wereld presenteren zich hier. Doel van het bezoek was kennis vergaren over trends in vis- en visproducten, de positie van Nederlandse vis in de internationale markt, hoe andere producten worden gepositioneerd en wat de Nederlandse visserij hiervan kan leren. In dit document staat een verslag van deze dag.
  Monitoring quantity and quality of pangasius pond effluent : report of a monitoring program and recommendations for certification
  Heijden, P.G.M. van der; Poelman, M. ; Vo Minh Son, ; Duong Nhut Long, ; Bosma, R.H. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Centre for Development Innovation - 10
  aquacultuur - viskwekerijen - visteelt - vietnam - certificering - milieueffect - waterkwaliteit - milieuafbraak - aquacultuur en milieu - aquaculture - fish farms - fish culture - vietnam - certification - environmental impact - water quality - environmental degradation - aquaculture and environment
  The quantity and quality of pangasius pond effluent was monitored by means of monthly sampling during a study conducted on four striped catfish farms located in the Mekong Delta, Vietnam. The study was undertaken to test the practical implications of the standards and guidelines with regard to catfish pond effluent that are at present developed by various certification programs for striped catfish production in Vietnam. The results showed a great variability twelve pangasius pond within the samples that were taken during one period of partial pond draining and refilling. The consequences of such variability with regard to the certification standards and guidelines are discussed and recommendations are given.
  Viskwekers leunen niet achterover
  Duijn, A.P. van; Beukers, R. ; Blonk, R.J.W. ; Dijkxhoorn, Y. ; Mheen, H.W. van der; Veenstra, F.A. - \ 2011
  Aquacultuur 26 (2011)2. - ISSN 1382-2764 - p. 17 - 20.
  visteelt - viskwekerijen - aquacultuur - marktconcurrentie - samenwerking - fish culture - fish farms - aquaculture - market competition - cooperation
  'Viskwekers kunnen niet achterover leunen,' kopte het LEI op haar website in februari 2011. Aanleiding voor dit bericht was de publicatie van het rapport Actieplan visteelt; eindrapportage (Van Duijn et al., 2010). Hieruit bleek dat het niet goed gaat met de Nederlandse visteelt en dat eigenlijk alleen de kwekers zelf iets aan deze situatie kunnen veranderen. Sindsdien hebben de Nederlandse viskwekers niet stil gezeten. Zo heeft een aantal viskwekers zich, met ondersteuning van het LEI en IMARES verenigd in een Kenniskring Aquacultuur. In deze Kenniskring zijn viskwekers bezig met het plannen van concrete acties om de concurrentiekracht van de sector te vergroten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.