Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aanpassingen visserijgedrag en -techniek in de tongvisserij in verband met de aanlandplicht
  Trapman, B.K. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C142/15) - 39
  visserij - solea - tong (vis) - vissers - discards - interviews - fisheries - solea - dover soles - fishermen - discards - interviews
  Dit rapport beschrijft de bevindingen van een verkennend onderzoek naar de ideeën die tongvissers vanuit de praktijk hebben over discards en over technische- en gedragsaanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de aanlandplicht. Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat de samenstelling van maatse vangst en discards het resultaat is van een ingewikkeld samenspel van regelgeving, markt, het gebruikte vistuig, natuurlijke factoren en van keuzes die de visserman maakt.
  Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2013
  Graaf, M. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C003/15) - 55
  palingen - anguillidae - visserij - nederland - viskwekerijen - vissers - visvangsten - methodologie - visstand - eels - anguillidae - fisheries - netherlands - fish farms - fishermen - fish catches - methodology - fish stocks
  This report covers among others time-series data, fishing capacity, fishing effort, catches and landings concerning eels in the Netherlands. During the development of the current models for the evaluation of the eel management plan in the Netherlands, the main weaknesses of the current methodology surfaced quickly. The main recommendations to improve the quality of the assessment before the next evaluation in 2015 are listed.
  Bedrijfsovername : checklist bedrijfsopvolging en -overdracht
  Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Haan, H. de - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI 14-092) - 19
  visserij - vissersschepen - vissers - bedrijfsopvolging - taxatie - financieren - controlelijsten - fisheries - fishing vessels - fishermen - succession - valuation - financing - checklists
  Deze publicatie voorziet in een checklijstlijst voor bedrijfsopvolging en –overdracht ten aanzien van de Nederlandse kottersector. Aandacht wordt geschonken aan: algemene vragen, waardebepaling, financiering en fiscale aspecten. Toegevoegd zijn relevante literatuur en websites.
  Vissers betrekken in onderzoek en beheer: in de toekomst 9 miljard monden te voeden (interview met Marloes Kraan en Floor Quirijns)
  Kraan, M.L. ; Quirijns, F.J. - \ 2014
  Visserijnieuws 34 (2014)14. - ISSN 1380-5061 - p. 4 - 4.
  visserij - vis - vissers - duurzaamheid (sustainability) - wetenschappelijk onderzoek - aquatische ecosystemen - visserijbeheer - ecosystemen - fisheries - fish - fishermen - sustainability - scientific research - aquatic ecosystems - fishery management - ecosystems
  Hoe betrekken we vissers bij onderzoek en beheer? Dat was het hoofdthema van de conferentie 'Fisheries Dependent information' vorige maand in Rome. Maar ook onderwerpen als de aanlandplicht en monitoring met camera's kwamen voorbij. Aanweizig op de conferentie was een flinke Nederlandse delegatie. Marloes Kraan en Floor Quirijns van IMARES Wageningen UR en Inger Wilms (CVO) doen kort verslag.
  Notitie Evaluatie Proefproject Groepsvorming vergunningen in de Geintegreerde Visserij
  Kraan, M.L. ; Paijmans, A.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14/IMA0360) - 28
  visserij - vissers - visserijbeheer - schaal- en schelpdierenvisserij - waddenzee - vergunningen - kustwateren - bedrijfsmanagement - fisheries - fishermen - fishery management - shellfish fisheries - wadden sea - permits - coastal water - business management
  In 2008 zijn de Stichting Geïntegreerde Visserij en het ministerie van Economische Zaken gestart met een proefproject ‘Pilotproject Geïntegreerde Visserij – groepsvorming vergunningen’. Hierbij werd aan zes wad vissers een experimentele proefvergunning verleend, die hen in staat stelde onderling vergunningen en vangstrechten uit te wisselen. Het doel van het project is het mogelijk maken van de flexibilisering van de bedrijfsvoering van kleine kustvisserijbedrijven. Daarbij gaat het om het delen van de visrechten van individuele vissers in een groep van vissers en het gezamenlijk te beheren. Afgesproken werd dat het project na 5 jaar geëvalueerd zou worden.
  Decision making under uncertainty in fisheries management: capital adjustment, fishermen behavior and stochasticity in fish stocks
  Dijk, D. van - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Rolf Groeneveld; Rene Haijema; Eligius Hendrix. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461737304 - 103
  visserijbeheer - visserij - visserijbeleid - bedrijfsinformatiesystemen - besluitvorming - investeringsbeslissingen - onzekerheid - economisch gedrag - vissers - visstand - quota - stochastische modellen - fishery management - fisheries - fishery policy - management information systems - decision making - investment decisions - uncertainty - economic behaviour - fishermen - fish stocks - quotas - stochastic models
  The world’s marine fisheries are characterized by declining global catch, an increasing number of overexploited stocks and high natural variability in fish stocks. Policy makers are becoming more aware that effective management systems have to be implemented to rebuild overexploited fish stocks. The success of a management system is specified in terms of biological, economic, social and political objectives of policy makers and the fishing industry. However, the combination of these objectives makes the implementation of policies one of the main challenges in fisheries management. To prevent overfishing, different measures have been applied that limit catch and/or fleet capacity. Yet, the same management systems and economic behavior of fishermen may lead to an increase in investments in the fleet capacity, causing overcapacity. Decisions of policy makers and fishermen are made under uncertainty, such as uncertainty about fish stock dynamics and/or fish prices, and this can affect optimal management, investment decisions, healthy and productive fish stocks and resource rents. The objective of this thesis is to study the impact of different fisheries management systems on resource rents from the fishery, investment in the fleet capacity and fish stock under uncertainty about fish stock growth and the ex-vessel price of fish. Bi-level stochastic dynamic programming is used to model the interaction between the quota decision of a policy maker and fishermen behavior. The fisheries management systems of multiannual quota and a quota adjustment restriction are introduced and analyzed in terms of resource rents, overcapacity and fish stock. Real Options theory is used to determine for a fisheries management system of limited entry at what ex-vessel prices it is optimal for fishermen to make investment and disinvestment decisions.
  Shrimp fisheries and aquaculture : making a living in the coastal frontier of Berau, Indonesia
  Gunawan, B. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): A.S. Sidik. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789461732866 - 233
  garnalen - schaal- en schelpdierenvisserij - schaal- en schelpdierenteelt - aquacultuur - kustgebieden - vissers - middelen van bestaan - plattelandsontwikkeling - visgronden - hulpbronnenbeheer - toezicht - besluitvorming - levensomstandigheden - indonesië - shrimps - shellfish fisheries - shellfish culture - aquaculture - coastal areas - fishermen - livelihoods - rural development - fishing grounds - resource management - surveillance - decision making - living conditions - indonesia
  Resilience and livelihood dynamics of shrimp farmers and fishers in the Mekong Delta, Vietnam
  Tran Thi Phung, H. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser; Han van Dijk, co-promotor(en): L. XuanSinh. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732170 - 200
  strategieën voor levensonderhoud - middelen van bestaan - garnalenteelt - sociale aanpassing - sociale verandering - vietnam - zuidoost-azië - azië - garnalen - vissers - ontwikkelingslanden - livelihood strategies - livelihoods - shrimp culture - social adjustment - social change - vietnam - south east asia - asia - shrimps - fishermen - developing countries

  Shrimp aquaculture and fishery, the two important economic sectors in Vietnam, have been promoted by the government to reduce poverty, provide job opportunities, and to increase exports to support economic development. However, this expansion of fishery and aquaculture has also had negative effects. Hundreds of thousands of hectares of mangrove forest have been replaced by shrimp ponds and, as a result, have brought ecological risks like water pollution, causing shrimp disease outbreaks. These consequences have negatively affected the sustainability of the livelihoods of millions of coastal people who are dependent on shrimp aquaculture, mangrove forests and fishing.

  As a part of the RESCOPAR program of “Rebuilding resilience in coastal populations and aquatic resources” of Wageningen University (INREF), this study was conducted across four shrimp farming systems and one fishery system in two provinces of the Mekong Delta of Vietnam with a focus the different livelihoods.. The study investigates the pathways and decision-making of shrimp farmers and fishers to cope with risks and uncertainties to sustain livelihoods and enhance socio-ecological resilience.

  Results show that farmers in these systems exhibit remarkable social and economic resilience at household level under declining ecological conditions, particularly mangrove decline, shrimp diseases, market price fluctuations, and misguided government policies and programs. They cope with these vulnerabilities through a wide range of livelihood pathways and strategies including intensification, diversification, migration, specification, and collaboration. The pathways they decide upon at one stage do not only influence the livelihood activities in a particular environment, but they also nurture the process of learning to adapt to the changes, to self-organize and manage their lives for long-term resilience building.

  This study used four indicators as proxies of social resilience: economic stability, resource protection, knowledge building and the creation of relationships.. Between the two improved extensive shrimp farming systems, the extensive mangrove-shrimp system showed more social resilience and was less risky. Moreover, the system was more resilient ecologically, as it did not put environmental pressure on the mangrove forest It needed to conserve part of the mangrove forest that would serve as a nursery ground for marine shrimp and fish species. Between the two intensive farming systems, the intensive farming system where farmers chose to cluster their ponds appeared to have greater social resilience. Farmers in this system were better off, experienced a higher net return/cost ratio, and fewer farms failed due to shrimp diseases. They could also apply to advanced bio-farming technology for shrimp farming. They would build relationships with external agencies for support and they were more active, flexible, and professional in their adaptation. They were able to direct and shape the changes in order to acquire a stronger legal and equity position, thus increasing their social resilience. Small-scale fishery was less socially and ecologically resilient, so fishers diversified their gear and boats to fish more intensively to secure livelihoods and reduce vulnerability. However, this caused near- shore resource decline and ecological disturbance, and violated fishery regulations.

  The Vietnamese Government has established a political and institutional system to support aquaculture and fishery. However, the implementation of the current policies and institutions in the field of aquaculture and fisheries is still weak and inadequate. The institutional interventions, firstly, need to focus on balancing between household economic improvement and natural resources conservation. It is not enough to emphasize only the government’s capacities of control and enforcement to make farmers and fishers comply with the regulations for the conservation of the resources without also emphasizing the need to promote socio- economic improvement at household level. The solution could be to enhance non-farm or non- fishing livelihood diversification, improve pond farming and fishing technologies and to promote farmers collaboration and shrimp certification. Finally, the most important is to devolve the responsibilities and rights for the management of the mangrove forests and the coastal inshore resources to local individual farmers and communities.

  Aalvissers aan de slag met eigen toekomst
  Zaalmink, W. ; Cooten, W. van; Dvortsin, L. ; Hoop, J.G. de; Meer, M. van der; Quist, C. ; Splinter, G.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155378 - 67
  european eels - palingen - vissers - ondernemerschap - innovaties - visserijbeleid - vis vangen - duurzaamheid (sustainability) - nederland - european eels - eels - fishermen - entrepreneurship - innovations - fishery policy - fishing - sustainability - netherlands
  Aalvissers verleggen hun activiteiten naar productverwaarding, door zelf meer vis te verwerken en door meer aandacht te besteden aan afzetkanalen dicht bij consument en horeca. European eels
  Vissen naar ondernemerschap : aalvissers verleggen hun koers
  Zaalmink, W. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Cooten, W. van - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 58
  european eels - palingen - vissers - ondernemerschap - visserijbeleid - vis vangen - duurzaamheid (sustainability) - european eels - eels - fishermen - entrepreneurship - fishery policy - fishing - sustainability
  Negen openhartige verhalen van aalvissers. Verhalen van ondernemers die nieuwe keuzes moesten maken voor de toekomst van hun bedrijf. Door de teruglopende aalstand heeft de Nederlandse overheid maatregelen moeten nemen om de aalstand te herstellen. Een van de belangrijkste en meest ingrijpende maatregel is de sluiting van de aalvisserij van september tot en met november. Dit heeft grote gevolgen voor de inkomens van deze vissers.
  Het sociale belang van de Noordzee; Nulmeting voor de Kaderrichtlijn mariene strategie
  Hoefnagel, E.W.J. ; Bogaardt, M.J. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154661 - 104
  landschapsbeleving - waterrecreatie - bewoning - vissers - sociaal onderzoek - sociale indicatoren - noordzee - monitoring - landscape experience - water recreation - tenancy - fishermen - social research - social indicators - north sea - monitoring
  Op basis van de scores van een twintigtal indicatoren is gekwalificeerd dat het huidige sociale belang van de Noordzee voor kustbewoners, vissers en recreanten in Nederland van een gemiddeld niveau is op een schaal van laag naar hoog. Wanneer de toegankelijkheid, milieukwaliteit, veiligheid en beleving van de Noordzee verslechteren dan wel verminderen, wordt het sociale belang geschaad. Ook als door de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) maatregelen worden genomen waardoor de milieutoestand van de Noordzee verandert, heeft dit effect op het sociale belang.
  Visserijondernemers aan het woord : interviews in de Nederlandse kottervisserij
  Taal, C. ; Cooten, W.C. van; Dubbeldam, R. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR - ISBN 9789086153671 - 75
  vis vangen - ondernemerschap - vissers - bedrijfsmanagement - noordzee - nederland - fishing - entrepreneurship - fishermen - business management - north sea - netherlands
  WOT-05 Visserijonderzoek Werkafspraken en werkplan 2010
  Beek, F.A. van - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) 09.009) - 95
  visserij - visserijbeleid - visserijbeheer - vissers - fisheries - fishery policy - fishery management - fishermen
  Werkplan 2010 voor de visserijsector
  Maatschappelijke gevolgen van de achteruitgang in de visserij
  Salz, P. ; Hoefnagel, E.W.J. ; Bavinck, M. ; Hoex, L. ; Bokhorst, J. ; Blok, E. ; Quaedvlieg, J. - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - 103
  sociale economie - vis vangen - vissers - vissersgemeenschappen - sociologie - achteruitgang (decline) - culturele verandering - sociale verandering - landbouwbeleid - overheidsbeleid - economische situatie - nederland - visserij - economische verandering - gemeenten - socioeconomics - fishing - fishermen - fishing communities - sociology - decline - cultural change - social change - agricultural policy - government policy - economic situation - netherlands - fisheries - economic change - municipalities
  Nederland telt 23 gemeenten waar zeevisserij enige rol speelt. Ondanks het 'plattelandskarakter' van deze gemeenten bevindt bijna driekwart van de banen in deze gemeenten zich in de dienstensector en slechts 2% in de primaire productie. Ook de omvang van de IJsselmeervisserij neemt af. Er zijn slechts enkele gemeenten waar de omvang van de visserijvloot nog het predicaat 'visserijgemeente' rechtvaardigt. Dit neemt niet weg dat de betrokkenen dikwijls van mening zijn dat men in een 'vissersgemeenschap' woont
  Training on Fisheries Management for staff of South Indian Federation of Fishermen Societies (SIFFS)
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2007
  Wageningen : Wageningen International - 15
  visserijbeheer - visserij - leiderschapstraining - technische opleiding - personeel - organisaties - vissers - india - fishery management - fisheries - leadership training - technical training - personnel - organizations - fishermen - india
  5 Jaar F - Project
  Densen, W.L.T. van; Quirijns, F.J. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C057/07) - 21
  visserij - visserijbeheer - visserijbeleid - vissers - onderzoekers - communicatie - bevolkingsafname - mortaliteit - quota's - nederland - visstand - visvangsten - fisheries - fishery management - fishery policy - fishermen - research workers - communication - population decrease - mortality - quotas - netherlands - fish stocks - fish catches
  Rond 2000 verslechterde de legitimiteit van het beheer omdat de visserijsector grote moeite had met de soms grote bijstellingen in de schattingen voor het bestand (omlaag) en de visserijsterfte F (omhoog). Dat gold vooral voor schol en kabeljauw. De schommelingen in die bestandsschattingen kwam niet overeen met het meer stabiele beeld dat de vissers hadden van ontwikkelingen in de visstand op basis van hun vangstsucces. Het leidde tot een verslechtering van de communicatie tussen sector en onderzoek, waarbij de vissers de onderzoekers verantwoordelijk hielden voor de kwaliteit van het beheer. Het F-project kreeg de opdracht de situatie te helpen verbeteren door te zien: - waar de bestandsschattingen beter konden - hoe meer rekening viel te houden met informatie uit de visserij en - hoe de communicatie tussen de partijen was te verbeteren.
  Balancing the people, profit and planet dimensions in international marketing channels : a study on coordinating mechanisms in the Nile perch channel from Lake Victoria
  Kambewa, E. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Hans van Trijp; Tiny van Boekel, co-promotor(en): Aad van Tilburg; Paul Ingenbleek. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046233 - 187
  sustainability - marketing channels - natural resources - society - environment - value theory - quality - world - food chains - contracts - fishermen - middlemen - fisheries - lates niloticus - lakes - kenya - networks - duurzaamheid (sustainability) - marketingkanalen - natuurlijke hulpbronnen - samenleving - milieu - waardetheorie - kwaliteit - wereld - voedselketens - contracten - vissers - tussenpersonen - visserij - lates niloticus - meren - kenya - netwerken
  Keywords: people, profit, planet, marketing channels, contracts, sustainability, quality,LakeVictoria, conjointanalysis.

  Sustainable development hinges on a combined focus of its impact on society (people), the environment (planet) and to its economic value (profit). Increasingly, it is being recognized that these people, profit and planet dimensions are interlinked and an important challenge for public and private policy is to take them jointly into account. This inter-linkage is particularly evident in international channels that build on scarce natural resources from developing countries, which is the focus of this thesis. Specifically, we focus on how international marketing channels can be organized in order to enhance the balance between the people, profit and planet dimensions of the sustainable development such that small-scale primary producers from developing economies are integrated into the international marketing channels in a way that adds to the profitability of the channel and the welfare of the local communities, without compromising the sustainability of natural resources. We focus on contracts as mechanism to stimulate welfare, sustainability and quality at primary stages of the channel. We apply a number of theoretical approaches namely transaction costs economics, social - and network theory, and property rights theory to develop and test arguments for contracts to stimulate sustainable and quality-enhancing practices. We undertook both case study and conjoint analysis to develop and test our arguments.

  A situational analysis of the context in which primary producers operate lead to a conclusion that primary producers (i.e., fishermen) fail to implement sustainable and quality-enhancing practices because of major bottlenecks that they face such as the degradation of natural resources (i.e., fisheries), limited access to production facilities, information asymmetries and ineffective enforcement. An empirical analysis at fishermen and middlemen levels shows that they are open to contracts as mechanisms to stimulate sustainable and quality-enhancing practices. This is true especially if such contracts provide production facilities, price information, bring fishermen closer to international channels and allow private policy enforcement of sustainable practices. However, both fishermen and middlemen have idiosyncratic preferences for the particular types of contracts. This implies that they should be offered a choice among different contracts. An analysis of channel members in the downstream part of the channel show that in order to create a situation in which fishermen and middlemen are engaged in sustainability and quality-enhancing contracts, downstream channel members and other stakeholders should be engaged in and/or support micro-projects that may enable fishermen to solve the market failures that they face. The channel members farther downstream however may need stakeholder pressure, e.g. from special interest groups to be involved in addressing the market failures in the upstream.
  Contracting for sustainability An analysis of the Lake Victoria-EU Nile perch chain
  Kambewa, E. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860371 - 176
  duurzaamheid (sustainability) - marketingkanalen - natuurlijke hulpbronnen - samenleving - milieu - waardetheorie - kwaliteit - wereld - voedselketens - contracten - vissers - tussenpersonen - visserij - lates niloticus - meren - kenya - netwerken - sustainability - marketing channels - natural resources - society - environment - value theory - quality - world - food chains - contracts - fishermen - middlemen - fisheries - lates niloticus - lakes - kenya - networks
  Scepsis sector jegens innovatie onnodig: mosselkwekers als duurzame natuurbeheerders
  Smaal, A.C. - \ 2005
  Visserijnieuws 25 (2005)39. - ISSN 1380-5061 - p. 8 - 11.
  visserij - explosieven - detectie - vis vangen - netten - beroepsgevaren - vissers - zeevisserij - fisheries - explosives - detection - fishing - nets - occupational hazards - fishermen - marine fisheries
  Ervaringen van de bemanning van mijnenjagers bij het opsporen, verslepen, en vernietigen van de door vissersvaartuigen gemelde explosieven. Eerder dit jaar was er een dodelijk ongeluk met een opgeviste bom op een kotter
  Verkennende beschrijving van de kleinschalige Nederlandse kustvisserij
  Verver, S.W. ; Willigen, J.A. van; Bult, T.P. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C037/05) - 57
  kustwateren - visserij - vissers - vis - vissen - visserij-ecologie - visfauna - vismethoden - coastal water - fisheries - fishermen - fish - fishes - fisheries ecology - fish fauna - fishing methods
  De kleinschalige kustvisserij in Nederland was slecht beschreven. Voor de uitvoering van het beleid is het noodzakelijk dat kennis aanwezig is over deze visserij, de vissers, de vangsten en ecologische inpasbaarheid. Tegen deze achtergrond is een studie verricht op basis van aanvoergegevens (VIRIS), enquêtes en interviews onder vissers, waarmee een beeld wordt geschetst van deze visserij.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.