Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 186

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De vleeswereld : Toenemend bewustzijn over dierenwelzijn en milieu zorgt voor lagere vleesconsumptie
  Veluw, K. van - \ 2017
  Ekoland (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 13 - 15.
  vlees - vleeswaren - dierenwelzijn - vleesproductie - biologische voedingsmiddelen - milieueffect - meat - meat products - animal welfare - meat production - organic foods - environmental impact
  Vlees eten doe je niet meer zomaar. Vlees en alles daarom heen staat enorm in de schijnwerpers. Vanuit voedingsoogpunt blijft vlees zeer waardevol hoewel teveel consumptie van rood vlees de kans op darmkanker verhoogt. Vlees blijft echter ontzettend lekker maar productie en consumptie ervan is te ver doorgeslagen. Het moet anders en duurzamer. Een reis langs de vleeswereld.
  Disentangling the domestic contract : understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food
  Nijland, Hanneke J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Noelle Aarts. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578296 - 325
  meat - vegetarians - vegetarianism - vegetarian diets - killing of animals - meat animals - meat production - households - environmental impact - sustainability - animal welfare - animal production - animal ethics - food - dairy cattle - beef cattle - pigs - poultry - broilers - hens - vlees - vegetariërs - vegetarisme - vegetarische diëten - doden van dieren - slachtdieren - vleesproductie - huishoudens - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - dierlijke productie - dierethiek - voedsel - melkvee - vleesvee - varkens - pluimvee - vleeskuikens - hennen

  When we were children learning the names of animals, farm utensils and food products from picture books, talking about farming animals and related food products appeared simple. However, the intricate realities of modern-day farming practices differ momentously from this primary reference - the picture books. The topic brings about polarized responses, both rationally and emotionally, reflecting very diverse outlooks on the world. This dissertation reports on a research, set in the Netherlands and Turkey, that was designed to improve our understanding of the everyday-life construction of the acceptability -or non-acceptability- ofkeeping and killing animals for food, or in other words: to disentangle the domestic contract.

  Varkens
  Reimert, Inonge ; Bartels, Fleur ; Wijnen, Jan - \ 2016
  vlees - varkens - zoogdier - varken - big

  In Nederland wonen ongeveer 20 miljoen varkens. Nienke bezoekt een varkensstal met pasgeboren biggetjes en ziet hoe hun huis eruit ziet.

  Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014
  Verhoog, A.D. ; Wijsman, J.C.G. ; Terluin, I.J. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-120) - 9
  voedselconsumptie - vlees - vleeswaren - consumentengedrag - nederland - food consumption - meat - meat products - consumer behaviour - netherlands
  Wakker Dier wil graag de omvang van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland weten. Tot en met 2012 leverde het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren deze informatie. Door de opheffing van het Productschap zijn er geen cijfers over de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking na 2012 beschikbaar. Wakker Dier heeft daarom het LEI gevraagd om de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in 2013 en 2014 te berekenen. Ook heeft Wakker Dier gevraagd de cijfers voor 2013 en 2014 te vergelijken met de jaren daarvoor, zodat trends in de vleesconsumptie zichtbaar worden. In deze notitie geven we een overzicht van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in de jaren 2005-2014 en maken daarbij onderscheid naar de volgend vleessoorten: rundvlees, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, paardenvlees, pluimveevlees en totaal vlees.
  Effecten van Russische boycot op invoer van Europees vlees, zuivel, groente en fruit ; stand van zaken in juni 2015
  Berkum, S. van; Jukema, G.D. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 7
  agrarische economie - export - landbouwprijzen - vlees - groenten - fruit - nederland - internationale handel - agricultural economics - exports - agricultural prices - meat - vegetables - fruit - netherlands - international trade
  Op 7 augustus 2014 heeft Rusland een invoerverbod ingesteld op de invoer van vlees, zuivel en groente en fruit uit de EU. Door deze boycot moest de export een andere bestemming vinden. Niet alleen gold/geldt dat voor Nederlandse afzet, maar ook voor andere EU-landen. Hierdoor ontstond een fors prijseffect voor met name de verse groente en fruitproducten op de Europese markt, die na een korte periode overigens ook al weer afzwakte. Deze korte notitie gaat in op in hoeverre de Nederlandse export van de geboycotte producten zich met name na het afkondigen van de Russische importstop heeft ontwikkeld.
  The Kenyan meat sector Opportunities for Dutch agribusiness
  Bergevoet, R.H.M. ; Engelen, A. - \ 2014
  LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2014-032) - 64
  meat and livestock industry - meat - livestock - agribusiness - investment - netherlands - kenya - vee- en vleesindustrie - vlees - vee - landbouwindustrie - investering - nederland - kenya
  This study identifies opportunities for the Dutch agribusiness sector (industry as well as research and education) in Kenyan meat value chains at all levels. It can serve as a background document for Dutch agro-food business companies as well as other stakeholders. At the moment there is increased interest in exploring agro-food business opportunities in Kenya. This report will guide potential and interested investors to areas of interest and potential business partners within the Kenyan meat sector, and indicates a number of areas and directions in which Dutch experience and capacity can assist in all aspects of the further development of the Kenyan meat sector.
  Effective use of product quality information in food supply chain logistics
  Rijpkema, W.A. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Jack van der Vorst, co-promotor(en): Eligius Hendrix; Roberto Rossi. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739490 - 183
  logistiek - voedselvoorziening - ketenmanagement - voedselkwaliteit - beslissingsondersteunende systemen - modelleren - vlees - logistics - food supply - supply chain management - food quality - decision support systems - modeling - meat

  Food supply chains have inherent characteristics, such as variability in product quality and quality decay, which put specific demands on logistics decision making. Furthermore, food supply chain organization and control has changed significantly in the past decades by factors such as scale intensification and globalization. In practice, these characteristics and developments frequently lead to supply chain problems, such as high levels of product waste, product quality problems, and high logistics costs. Recent technological developments have created the opportunity to gather, process, and communicate more information on the status of processes and products to support logistics decision making, providing business opportunities to realize performance improvements, and add extra value by differentiating products to specific market segments. This will, however, require the development of effective logistics management strategies that ensure the supply of products of appropriate quality in a cost-effective way to each stage of the supply chain. This thesis studies the use of product quality information in logistics decision making in food supply chains, captured in the following central research question:

  How can the effectiveness of logistics decision making in food supply chains be improved using advanced product quality information?

  This research question is investigated using four case studies: two in the context of the European Q-porkchains project (i.e. in pork supply chains), and two in the context of the European Veg-i-Trade project (i.e. in fruit- and vegetable supply chains). In these cases we investigated the impact of variability in product quality and quality decay on chain processes and studied if use of product quality information can improve logistics decision making regarding product sourcing and process design. In each case decision support models were developed – in close cooperation with industrial partners - to quantify the impact.

  Case study 1: Process design for advanced sorting of meat products

  The first case study, presented in chapter 2, considers the process design of a meat processing company that seeks to add value by sorting meat products for a specific product quality feature. The relation between product sorting, processing efficiency and process design is investigated using a discrete event simulation model. Results indicate that increasing sorting complexity by use of advanced product quality information results in a reduction of processing efficiency, whereas use of production buffers was found to mitigate negative effects of high sorting complexity.

  The simulation allows practitioners facing segmented customer demand to assess which scenario offers the best trade-off between benefits and drawbacks resulting from efforts to improve responsiveness and flexibility.

  Case study 2: Livestock sourcing decisions

  The second case study considers a meat processing company that faces quality feature variation in animals delivered to its slaughterhouses. To support sourcing decisions and ensure that the right product quality is received at its slaughterhouses two stochastic programming models are developed that exploit product quality data gathered during earlier deliveries. The presented implementations reveal that uncertainty in supplied product quality can be reduced using historical farmer delivery data, which improves processing performance.

  Case study 3: Product sourcing in international strawberry supply chains

  The third case study relates to an international strawberry distributor that faces frequent product quality problems and substantial product waste. Different sourcing strategies were tested using a combination of both a slow, but cheap transport mode (i.e. sea and truck), and a faster, but more expensive mode (i.e. plane). The performance of these sourcing strategies is examined using a discrete-continuous chain simulation that includes microbiological growth models to predict quality decay. Simulation results reveal that standard cost parameters (that do not take quality decay into account) result in substantial product waste, but if cost for expected shelf-life losses are included in the order policies the effectiveness of product sourcing for the considered supply chain is improved.

  Case study 4: Use of form postponement for food waste reduction

  The fourth case study concerns an international lettuce supply chain that struggles with effective product sourcing. Form postponement (FP) is a supply chain strategy which delays processing steps until a demand is realized. This allows a reduction of the total inventory in the supply chain. We studied supply chain scenarios that differ in where and when in the supply chain whole crop lettuce is converted into processed lettuce products. A discrete-continuous chain simulation model revealed that application of FP reduced both product waste and age and improves point-of-sale product quality.

  Integrated findings

  The findings of this thesis demonstrate that decision makers can improve logistics decisions and reduce food waste by using product quality information and predicting changes in product quality. The developed quantitative decision support models provided essential insights into trade-offs resulting from information-based supply chain performance improvement strategies. The presented case studies demonstrate that supply chain flexibility and responsiveness is required to reduce the impact of product variability and product quality decay. Increasing responsiveness and flexibility typically comes at the expense of other performance dimensions.

  This research demonstrates the potential of use of product quality information in food supply chain logistics, which may contribute to the effectiveness of food supply chains by improving consumer satisfaction, reducing overall costs, and reducing food waste.

  Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees
  Poppe, K.J. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 11 - 13.
  varkenshouderij - pluimveehouderij - vleeskwaliteit - verduurzaamd vlees - pluimveevlees - vlees - vleesproductie - varkensvlees - duurzaamheid (sustainability) - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - supermarkten - agrarische economie - consumentengedrag - wetgeving - prijszetting - Nederland - pig farming - poultry farming - meat quality - cured meats - poultry meat - meat - meat production - pigmeat - sustainability - sustainable development - economic development - supermarkets - agricultural economics - consumer behaviour - legislation - price fixing - Netherlands
  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vleesketens kip en varkensvlees(producten).
  Ambivalentie en strategische onwetenheid rond vlees; Reflectie op de Agrofoodmonitor
  Weele, C.N. van der; Ruissen, A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 43
  vlees - voedsel - vleeskuikens - antibiotica - intensieve veehouderij - dierenwelzijn - samenleving - consumenten - meat - food - broilers - antibiotics - intensive livestock farming - animal welfare - society - consumers
  Relations between the agri-food sector and society are a source of concern, in particular with regard to in-tensive livestock farming. The agri-food monitor project was set up in order to define and measure socie-ty's valuation of the agri-food sector. Because the concept of societal valuation also raises many questions, this parallel study was added in order to create space for reflection on societal valuation. The character of this reflection has been informed by widespread signals of ambivalence towards meat as well as the suspicion that because of that ambivalence people often do not want to know too many details about meat and livestock farming. This can complicate research into societal valuation. The leading ques-tion of this study is whether and how insights into ambivalence and strategic ignorance can be helpful for understanding societal valuation, in particular with respect to meat. Some questions on this topic have al-so been added to the agri-foodmonitor itself. Ambivalence (conflicting valuation) with respect to meat has increased in recent decades because on the one hand most people are attached to eating meat while on the other hand, a great deal of unsettling information on intensive livestock farming is in the air. Ambivalence leads to emotional agitation, especially when choices relating to cherished habits are involved. One way to deal with that agitation is to keep un-welcome information at a distance, in this case information about livestock farming. In doing so, people are 'strategically ignorant'. Ambivalences in society remain partly hidden by this mechanism. This study looked at the role of ambivalence and strategic ignorance by studying existing literature and by carrying out interviews with fifteen consumers about what they did and didn't want to know about food. Three themes received particular attention: rapid-growth broilers, the use of antibiotics in livestock farming and inspiration with respect to food.
  Rosbief Juridische kanttekeningen bij het paardenvleesschandaal Over de gedaantewisseling van een paard, voedselveiligheid en misleiding van de consument
  Meulen, S.M.M. van der; Meulen, B.M.J. van der - \ 2013
  Tijdschrift voor Agrarisch Recht 9 (2013). - ISSN 1874-9674 - p. 290 - 294.
  vee- en vleesindustrie - vlees - vleessamenstelling - rundvlees - paardenvlees - voedselveiligheid - publiciteit - nadelige gevolgen - samenstelling - fair trade - voedingsmiddelenwetgeving - beleid inzake voedsel - Nederland - meat and livestock industry - meat - meat composition - beef - horse meat - food safety - publicity - adverse effects - composition - food legislation - food policy - Netherlands
  In november 2012 wordt tijdens een smaaktest van hamburgers in het consumentenprogramma Kassa kort aandacht besteed aan de samenstelling van de geteste hamburgers. Consumenten verwachten dat een hamburger in ieder geval grotendeels bestaat uit rundvlees. In een van de geteste burgers wordt naast rundvlees ook paardenvlees aangetroffen.
  Willen weten : wel/niet, vlees/kweekvlees
  Weele, C.N. van der - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789461735942 - 31
  kunstvlees - vleesproductie - vlees - wetenschapsfilosofie - meat analogues - meat production - meat - philosophy of science
  'We kunnen ons niet overal in verdiepen. Verlangens en routines bepalen grotendeels onze selectieve aandacht; tegelijk staat die selectie vaak op gespannen voet met epistemologische en morele overwegingen. Een concreet geval: vlees. Mondiaal eten mensen het graag en steeds meer, maar die voorkeur botst ook steeds meer met schaduwkanten. Een van de manieren om daarmee om te gaan is wegkijken van wat onwelkom is. Kan kweekvlees, ook als het voorlopig nog niet te koop is, een bredere aandacht bevorderen?'
  Red meat and colon cancer : how dietary heme initiates hyperproliferation
  IJssennagger, N. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Michael Muller, co-promotor(en): Roelof van der Meer. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461733931 - 160
  vlees - karteldarmkanker - haem - weefselproliferatie - dieet - colorectaal kanker - darmmicro-organismen - darmslijmvlies - meat - colon cancer - haem - tissue proliferation - diet - colorectal cancer - intestinal microorganisms - intestinal mucosa

  Colorectal cancer is a leading cause of cancer deaths in Western countries. The risk to develop colorectal cancer is associated with the intake of red meat. Red meat contains the porphyrin pigment heme. Heme is an irritant for the colonic wall and it is previously shown that the addition of heme to the diet of rats induces hyperproliferation. Hyperproliferation increases the risk of endogenous mutations, which subsequently increases the risk to develop colon cancer. The aim of this thesis was to elucidate the diet-modulated signaling from an injured surface epithelium to the proliferative stem cells in the crypt to initiate compensatory hyperproliferation.

  In chapter 2 we showed that when heme is added to the diet of mice, there is an increased cytotoxicity of the colonic contents. Heme-fed mice showed decreased apoptosis and increased compensatory epithelial hyperproliferation resulting in hyperplasia. Gene expression levels of mouse colon after heme feeding were analyzed by microarrays and showed 3,710 differentially expressed genes (q<0.01) of which many were involved in proliferation and stress response. Stainings for the enzyme Heme oxygenase-1 and expression levels of heme- and stress-related genes showed that heme affected the epithelial surface cells, but that heme did not reach the crypt cells. Heme caused injury of the surface epithelial cells, and as proliferation originates from the stem cells in the crypts this implied that there must be a signaling mechanism from the injured surface to the stem cells in the crypts to start the hyperproliferation. In chapter 2 several surface to crypt signaling molecules were identified. Heme downregulated inhibitors of proliferation, such as Wnt inhibitory factor 1, Indian hedgehog and Bone morphogenetic protein 2. Furthermore, heme downregulated the cytokine Interleukin-15. Heme upregulated the expression of the growth factors Amphiregulin, Epiregulin and of Cyclooxygenase-2 mRNA in the surface. However, their protein/metabolite levels were not increased as heme induced surface-specific inhibition of translation by increasing the levels of the translation inhibitor 4E-BP1. We concluded that heme induced colonic hyperproliferation and hyperplasia by downregulating the surface to crypt signaling of feedback inhibitors of proliferation.

  Besides many proliferation and stress-related genes, many PPARα target genes were upregulated upon heme feeding. As PPARα is proposed to protect against oxidative stress and lipid peroxidation, we hypothesized in chapter 3 that absence of PPARα leads to more colonic surface injury, which subsequently leads to increased compensatory hyperproliferation in colonic crypts upon heme-feeding. This hypothesis was tested using wild-type and PPARα knockout mice receiving a heme diet. Proliferation levels and gene expression profiles were determined. Heme induced luminal cytotoxicity and lipid peroxidation to the same extent in wild-type and PPARα knockout mice. We showed that PPARα does not play a role in the heme-induced hyperproliferation, as heme induced hyperproliferation both in wild-type as well as in PPARα knockout mice. Stainings for alkaline phosphatase activity and expression levels of Vanin-1 and Nrf2-targets indicated a compromised antioxidant defense in the heme-fed PPARα knockout mice. We concluded that PPARα plays a protective role in colon against oxidative stress, but PPARα does not mediate heme-induced hyperproliferation. This implied that oxidative stress of surface cells is not the main determinant of heme-induced hyperproliferation and hyperplasia.

  Heme was shown to increase both reactive oxygen species as well as cytotoxicity of the colonic contents of mice. So far, the time dependency of the heme-induced oxidative stress and cytotoxic stress on the initiation of hyperproliferation was not studied. Therefore, in chapter 4 the effects of dietary heme on the colonic mucosa after 2, 4, 7 and 14 days of heme feeding were determined. This study showed that the effects of dietary heme on the colonic mucosa can be separated in acute and delayed effects. Acutely, heme increased oxidative stress which caused an increase in lipid peroxidation products. Besides, there was an acute activation of PPARα target genes, most probable induced by the generated oxidized lipids. Nrf2 target genes were activated acutely which played a role in the protection against oxidative stress. Delayed effects which occurred after day 4 of heme feeding, were increased luminal cytotoxicity and the induction of hyperproliferation. This suggested that the cytotoxicity, rather than oxidative stress, induced hyperproliferation. Remarkably, the surface epithelial cells sensed heme after day 4, although heme was present in the colon several hours after ingestion of the heme diet. This suggested that the mucus barrier played a role in the protection of the surface epithelium the first days of heme feeding.

  As the colon is densely populated by bacteria, the microbiota might play a role in modulating the surface to crypt signaling inducing hyperproliferation. To explore the role of the colonic microbiota we simultaneously investigated the effects of dietary heme on colonic microbiota and on the host mucosa of mice (chapter 5). Using 16S rRNA phylogenetic microarrays, it was determined that heme increased Bacteroidetes and decreased Firmicutes in colonic contents. This shift in the microbiota was most likely caused by a selective susceptibility of Gram-positive bacteria to heme cytotoxic fecal water. This susceptibility was not observed for Gram-negative bacteria and allowed the expansion of the Gram-negative community. The increased amount of Gram-negative bacteria, which likely caused an increased mucosal exposure to lipopolysaccharide (LPS), did not elicit a detectable immune reaction in the host mucosa. The absence of an immune reaction might be influenced by the strong upregulation of Secretory leukocyte peptidase inhibitor (Slpi) at gene and protein level, which is known to suppress excessive immune reactions. We showed that there was no functional change in the sensing of the bacteria by the mucosa, as changes in inflammation pathways and Toll- like receptor signaling were not detected. In conclusion, the change in microbiota did not cause the observed hyperproliferation and hyperplasia via inflammation pathways.

  In the study described in chapter 6 we investigated whether microbiota play a causal role in the heme-induced hyperproliferation. In this study mice received a control or a heme diet with or without broad spectrum antibiotics (Abx). Similar to previous experiments, heme induced epithelial hyperproliferation. Interestingly, when heme was administered together with Abx there was no induction of hyperproliferation. Heme induced oxidative stress in the heme group as well as in the heme plus Abx group. Cytotoxicity was also induced in both heme groups. As bacteria were decreased by 100 to 1000 fold in abundance upon Abx treatment it is unlikely that bacteria play a major role in the formation of the cytotoxic factor. Whole genome transcriptomics showed that Abx blocked the heme-induced differential expression of oncogenes, tumor suppressors and cell turnover genes. Moreover, Abx blocked the mucosal sensing of luminal cytotoxicity indicating that Abx increased the mucus barrier. Abx eliminated mucin-degrading bacteria, such as Akkermansia, and sulfate-reducing bacteria (SRBs) that produce sulfide. In-vitro studies showed that sulfide is more potent than N-acetylcysteine and cysteine in splitting disulfide bonds, indicating that SRB generated sulfide can denature mucins and thus open the mucus barrier. This study showed that the microbiota plays an important facilitating role in the heme-induced hyperproliferation and hyperplasia by breaking the mucus barrier and thereby decreasing the protection against luminal irritants such as the toxic heme metabolite.

  Een zoektocht naar vleesloze dagen: groenterevolutie in Europa?
  Hoeven, L. van; Dagevos, H. - \ 2012
  Voeding Nu 14 (2012)1/2. - ISSN 1389-7608 - p. 26 - 28.
  vleesvervangers - consumentengedrag - vegetarisme - voedselconsumptie - voedingsgewoonten - groenten - consumentenvoorkeuren - vlees - meat alternates - consumer behaviour - vegetarianism - food consumption - feeding habits - vegetables - consumer preferences - meat
  Het lijkt wel of iedereen aan het vleesminderen is. Het woord flexitariër wordt steeds vaker gebruikt, zorgverzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs verscheen de glossy Vega, vegetarisme heeft het geitenwollensokkenimago ver achter zich gelaten, kritische media berichten over vlees zijn bijna aan de orde van de dag, en veel mensen geven aan prima een dagje zonder vlees te kunnen. Wijst deze tijdgeest op een groente-revolutie? Opmerkelijk is dat de vleesloze initiatieven met name van ngo's komen en (nog) niet van nationale overheden
  Vlees vooral(snog) vanzelfsprekend : consumenten over vlees eten en vleesminderen
  Dagevos, H. ; Voordouw, J. ; Hoeven van, Loan ; Weele, C.N. van der; Bakker, E. de - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086155873 - 103
  consumentengedrag - voedselconsumptie - consumentenvoorkeuren - vleesvervangers - vlees - vegetarisme - voedingsgewoonten - tendensen - consumer behaviour - food consumption - consumer preferences - meat alternates - meat - vegetarianism - feeding habits - trends
  Vleesminderen is geen marginaal verschijnsel. Vleesminderaars 'light' - die minimaal 1 dag in de week vleesloos eten - vormen in Nederland een ruime meerderheid van 77,1% in 2012. In vergelijking met 2009 is het aantal 'light' vleesminderaars gestegen (van 69,5% naar 77,1%) en het aantal voltijds vleeseters ('vleesminnaars') flink gedaald (van 26,7% naar 18,4%). Hanteren we strengere definities, dan komen we uit op 42,5% van de onderzochte mensen die maximaal 4 dagen in de week vlees eet tijdens de hoofdmaaltijd, waarvan 14,8% die wekelijks hooguit 1 of 2 dagen vlees eet. Tellen we bij het laatstgenoemde percentage de 4,5% vleesmijders (vegetariërs en veganisten) op, dan eet bijna 20% van de respondenten vleesarm of vleesloos. Deze groep is van een vergelijkbare grootte als de groep van de vleesminnaars aan de andere kant van het spectrum.
  Anders denken, anders doen
  Bos, A.P. ; Janssen, A.P.H.M. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)3. - ISSN 0166-8250 - p. 34 - 35.
  dierenwelzijn - pluimvee - stallen - vlees - kuikens - mestverwerking - ventilatie - stress management - ionisatie - vleeskuikens - dierlijke productie - animal welfare - poultry - stalls - meat - chicks - manure treatment - ventilation - stress management - ionization - broilers - animal production
  Wilde ideeën die leiden tot een praktisch concept voor de vleeskuikenstal van de toekomst. Dat is de gedachte van het project Pluimvee met Smaak. De eerste schetsen zijn klaar.
  Meat consumption, production and land use : model implementation and scenarios
  Woltjer, G.B. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 268) - 73
  vleesproductie - vlees - voedselopname - landgebruik - simulatiemodellen - meat production - meat - food intake - land use - simulation models
  This report discusses simulations with the LEITAP model about opportunities to reduce land use as a consequence of changing meat consumption and production. In order to be able to generate plausible simulation results, the LEITAP model had to be adjusted. These changes are discussed in the first part of the report. The next part discusses the simulation experiments and their results. Finally, we discuss shortly where we stand with this type of analyses and what steps could be taken to improve on the quality of this type of analysis.
  Verpakkingen voor vers vlees : verwachte ontwikkelingen tussen 2011-2030 en het energiebesparingspotentieel
  Thoden van Velzen, E.U. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1287) - ISBN 9789461730824 - 36
  vlees - intelligente verpakkingen - verpakken - houdbaarheid (kwaliteit) - duurzaamheid (durability) - energiebesparing - voedselverspilling - meat - smart packaging - packing - keeping quality - durability - energy saving - food wastage
  In dit rapport worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: 1) De huidige stand van zaken ten aanzien van het gebruik van verpakkingstechnologieën voor vers vlees, vleeswaar, verse maaltijden, gemarineerd vlees, bewerkt vlees en snacks in Nederland en Europa. 2) Verbeterperspectieven voor 2015, 2020 en 2030 voor bestaande en nieuwe verpakkingstechnologieën, inclusief de kritieke punten, mogelijke barrières en verwachte toepasbaarheid. 3) De energiebesparingsmogelijkheden die innovatie in de productieketens van de vleesverwerkende industrie bieden.
  LEI-onderzoekers reageren op interview minister Verburg: niet hekelen, maar heilige overtuiging
  Dagevos, H. ; Kernebeek, H.R.J. van; Bakker, E. de - \ 2010
  Voedingsmiddelentechnologie 43 (2010)5. - ISSN 0042-7934 - p. 24 - 24.
  duurzaamheid (sustainability) - voedselconsumptie - vlees - voedingsgewoonten - voedingsvoorkeuren - gedragsveranderingen - plantaardig eiwit - vleesvervangers - sustainability - food consumption - meat - feeding habits - feeding preferences - behavioural changes - plant protein - meat alternates
  In de VMT 1/2 van 2010 stond een interview met Landbouwminister Gerda Verburg waarin zij de invloed van het eten van minder vlees op duurzaamheid bestempelt als symboolpolitiek. Een opmerkelijke uitspraak waarop door LEI-onderzoekers wordt gereageerd
  Vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders : duurzame eiwitconsumptie in een carnivore eetcultuur
  Bakker, H.C.M. de; Dagevos, H. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport. Onderzoeksveld Consument & Gedrag 2010-003) - ISBN 9789086154302 - 207
  eiwitten - consumptie - vlees - consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - vervangmiddelen - duurzaamheid (sustainability) - voedingsgewoonten - nederland - vleesvervangers - eiwitbronnen - eiwitrijke voedingsmiddelen - proteins - consumption - meat - consumer behaviour - consumer preferences - substitutes - sustainability - feeding habits - netherlands - meat alternates - protein sources - protein foods
  Deze studie behandelt de verduurzaming van onze vleesconsumptie vanuit een consumentenperspectief. Naast een historische schets van de Nederlandse eiwitpolitiek wordt ingegegaan op de huidige 'carnivore' eetcultuur, de rol van prijs en de veranderbaarheid van consumenten. Betrokken stakeholders spreken zich uit over de vermarkting van duurzame eiwitalternatieven. Consumenten zelf komen ook aan het woord over wat vlees voor hen betekent. Tot slot wordt aangegeven welke marktstrategieën en veranderingsroutes kunnen bijdragen aan de eiwittransitie.
  Moderne biotechnologie : een nieuwe doos van Pandora?
  Tramper, J. ; Yang Zhu, Yang - \ 2009
  Wageningen : Wageningen Academic - ISBN 9789086861378 - 281
  biotechnologie - voedselbiotechnologie - kazen - brood - wijnen - vlees - gezondheid - gentherapie - antibiotica - hormonen - biotechnology - food biotechnology - cheeses - bread - wines - meat - health - gene therapy - antibiotics - hormones
  Is moderne biotechnologie zo'n doos van Pandora, zoals de antibiotechnologie bewegingen doen geloven? Dit is de centrale vraag in het boek. Moderne biotechnologie maakt gebruik van de recombinant-DNA technologie om micro-organismen, planten en dieren genetisch te modificeren en zo meer geschikt te maken voor allerlei toepassingen zoals verbouwen van voedselgewassen, het bakken van brood, maken van wijn, antibiotica en hormonen, xenotransplantatie, en gen- en stamceltherapie. In het boek komen vooral de controversiële aspecten van deze toepassingen aan bod.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.