Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 154

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De vleeswereld : Toenemend bewustzijn over dierenwelzijn en milieu zorgt voor lagere vleesconsumptie
  Veluw, K. van - \ 2017
  Ekoland (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 13 - 15.
  vlees - vleeswaren - dierenwelzijn - vleesproductie - biologische voedingsmiddelen - milieueffect - meat - meat products - animal welfare - meat production - organic foods - environmental impact
  Vlees eten doe je niet meer zomaar. Vlees en alles daarom heen staat enorm in de schijnwerpers. Vanuit voedingsoogpunt blijft vlees zeer waardevol hoewel teveel consumptie van rood vlees de kans op darmkanker verhoogt. Vlees blijft echter ontzettend lekker maar productie en consumptie ervan is te ver doorgeslagen. Het moet anders en duurzamer. Een reis langs de vleeswereld.
  Nederlandse handelsbalans varkens
  Wisman, J.H. ; Jukema, G.D. - \ 2016
  LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012e) - 2
  varkens - vleeswaren - handelsbalans - export - nederland - pigs - meat products - balance of trade - exports - netherlands
  De Nederlandse varkenssector produceert veel meer dan voor de binnenlandse consumptie nodig is. Circa twee derde van de bruto binnenlandse varkensproductie gaat naar het buitenland. Het grootste deel daarvan in de vorm van varkensvlees en vleeswaren. Circa eenderde deel van de productie wordt als levende varkens en biggen uitgevoerd. In 2014 werden er 6,5 mln. biggen en bijna 3 mln. vleesvarkens geëxporteerd.
  Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014
  Verhoog, A.D. ; Wijsman, J.C.G. ; Terluin, I.J. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-120) - 9
  voedselconsumptie - vlees - vleeswaren - consumentengedrag - nederland - food consumption - meat - meat products - consumer behaviour - netherlands
  Wakker Dier wil graag de omvang van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland weten. Tot en met 2012 leverde het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren deze informatie. Door de opheffing van het Productschap zijn er geen cijfers over de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking na 2012 beschikbaar. Wakker Dier heeft daarom het LEI gevraagd om de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in 2013 en 2014 te berekenen. Ook heeft Wakker Dier gevraagd de cijfers voor 2013 en 2014 te vergelijken met de jaren daarvoor, zodat trends in de vleesconsumptie zichtbaar worden. In deze notitie geven we een overzicht van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in de jaren 2005-2014 en maken daarbij onderscheid naar de volgend vleessoorten: rundvlees, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, paardenvlees, pluimveevlees en totaal vlees.
  Foodtopia : het voedsel van de toekomst
  Govers, F. ; Boekel, T. van; Buiter, R. - \ 2015
  Den Haag : Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (Cahier / Bio-Wetenschappen en Maatschappij 34e jrg. (2015), 1) - ISBN 9789073196773 - 63
  voedselproductie - voeding en gezondheid - innovaties - vleesvervangers - voedseltechnologie - duurzaamheid (sustainability) - toekomst - voedselconsumptie - insecten als voedsel - vleeswaren - kunstvlees - tendensen - consumenten - food production - nutrition and health - innovations - meat alternates - food technology - sustainability - future - food consumption - insects as food - meat products - meat analogues - trends - consumers
  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen, er is nog steeds behoefte aan innovaties. Als we over een halve eeuw negen miljard monden willen voeden zal onze voedselvoorziening bijvoorbeeld veel duurzamer moeten worden. Eiwitten zullen vaker in de vorm van kweekvlees, insecten of – al dan niet omgebouwde – plantaardige eiwitten worden gegeten dan in de vorm van een klassieke biefstuk. En wat wordt de rol van voeding in onze gezondheid? Gaan we onze conditie oppeppen met innovatieve ‘superfoods’ op basis van gojibessen en tarwegras, of moeten we op dat gebied vooral níet innoveren en terug naar het klassieke advies van twee ons groente en twee stuks fruit? In dit cahier worden wetenschappers van naam op het gebied van voedselinnovaties geinterviewd. Het cahier sluit aan bij de tentoonstelling Foodtopia die in 2015 te zien is in Museum Boerhaave in Leiden.
  Voeding online: een kwestie van medium én mentaliteit
  Dagevos, H. - \ 2014
  Voeding Nu 16 (2014)9. - ISSN 1389-7608 - p. 14 - 15.
  consumentengedrag - voedselinkoop - internet - supermarkten - voedingsmiddelen - vleeswaren - marketingkanalen - consumer behaviour - food purchasing - supermarkets - foods - meat products - marketing channels
  In Nederland kopen we nog betrekkelijk weinig voeding online. De verwachting is dat dit gaat veranderen de komende tijd. De voorlopers bedienen zich niet alleen van moderne media als verkoopkanaal, maar houden er ook een andere mentaliteit op na over ‘het goede eten’. De vlucht die het aanbieden van vleespakketten momenteel neemt, illustreert dit goed.
  Meer winst uit vleesverkoop : nieuwe rekentool voor verkoop van vlees van eigen dieren
  Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2014
  Ekoland 2014 (2014)juni. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  vleeswaren - streekgebonden producten - boerderijwinkels - verse producten - rendement - multifunctionele landbouw - rundveehouderij - rundvlees - nevenactiviteiten - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - meat products - regional specialty products - on-farm sales - fresh products - returns - multifunctional agriculture - cattle husbandry - beef - ancillary enterprises - entrepreneurship - farm management
  Streekproducten en boerderijwinkels hebben een grote marktpotentie. Uit eerder onderzoek blijkt dat in boerderijwinkels vooral groenten, fruit, eieren en kaas wordt verkocht. Vlees wordt minder verkocht, laat staan vers vlees. Boeren, tuinders en onderzoekers waren benieuwd hoe de verkoop van die versproducten, zoals dat vlees van eigen dieren zich heeft ontwikkeld. Wat is het rendement, wat gaat goed en wat kan beter?
  De verkoop van vlees van eigen dieren
  Vijn, M.P. ; Alebeek, F.A.N. van; Voort, M.P.J. van der; Boxtel, M. van; Schoutsen, M.A. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 611) - 35
  multifunctionele landbouw - boerderijwinkels - vleeswaren - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - streekgebonden producten - rundveehouderij - rundvlees - verse producten - nevenactiviteiten - kosten - multifunctional agriculture - on-farm sales - meat products - farm management - entrepreneurship - regional specialty products - cattle husbandry - beef - fresh products - ancillary enterprises - costs
  De onderzoeksvraag is hoe bestaande bedrijven het concept ‘verkoop van vlees van eigen dieren’ toepassen, wat de financiële haalbaarheid ervan is, en wat de succes- en faalfactoren en randvoorwaarden zijn. Als afbakening is gekozen voor de verkoop van vlees van eigen runderen. Omdat dit onderzoek gaat over versproducten wordt ingezoomd op de verkoop van vers vlees.
  Voedselprijzenmonitor van start
  Silvis, H.J. - \ 2014
  LEI Wageningen UR
  voedselprijzen - prijsvorming - voedselproductie - voedingsmiddelen - voedselketens - producentenprijzen - consumentenprijzen - vleeswaren - melkproducten - food prices - price formation - food production - foods - food chains - producer prices - consumer prices - meat products - milk products
  De voedselprijzenmonitor verschaft inzicht in de ontwikkeling van prijzen door de voedselproductieketen heen; dit wil zeggen op het niveau van het primaire agrarische bedrijf, de verwerking en de consument. De volgende ketens worden onderscheiden: tarweproducten, aardappelproducten, zuivel, eieren, pluimveevlees, varkensvlees en rundvlees. Voor groente en fruit worden vooralsnog alleen consumentenprijzen weergegeven.
  Waardevolle perspectieven voor vlees
  Reinders, M.J. ; Poppe, K.J. ; Immink, V.M. ; Broek, E.M.F. van den; Horne, P.L.M. van; Hoste, R. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 72
  vleeswaren - vleesproductie - voedselketens - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - pluimveevlees - varkensvlees - consumenten - meat products - meat production - food chains - sustainability - animal welfare - poultry meat - pigmeat - consumers
  Dit rapport doet verslag van een onderzoek waarin is gekeken hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht zodat dit lonend is voor de partijen in de keten. Hierbij geldt: de beloning komt zo veel mogelijk toe aan degene die de toegevoegde waarde levert. Dit initiatief richt zich daarbij op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander 'waarde(n)perspectief' voor pluimvee- en varkensvlees(producten).
  Genetisch gemodificeerde dieren in ons voedsel nog niet dichtbij
  Kok, E.J. ; Kleter, G.A. - \ 2013
  Voeding Nu 3/4 (2013). - ISSN 1389-7608 - p. 16 - 18.
  voedselproductie - genetische modificatie - genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen - vleeswaren - voedselveiligheid - dierenwelzijn - eu regelingen - dierlijke productie - diergezondheid - food production - genetic engineering - genetically engineered foods - meat products - food safety - animal welfare - eu regulations - animal production - animal health
  Na genetisch gemodificeerde (GG) planten wordt er nu wereldwijd in toenemende mate onderzoek gedaan naar GG-dieren voor gebruik in de voedselproductie. Europa bereidt zich hierop voor door na te denken hoe deze GG-dieren zouden moeten worden beoordeeld op voedselveiligheid, maar ook op dierenwelzijnsaspecten.
  Tussensegment voor varkens- en pluimveevlees : een krachtenveldanalyse in Duitsland en Europa
  Oosterkamp, E.B. ; Wielen, P. van der; Vogelzang, T.A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086156412 - 53
  varkensvlees - pluimveevlees - export - markten - productie - marketing - dierenwelzijn - houding van consumenten - vleeswaren - nederland - duitsland - pigmeat - poultry meat - exports - markets - production - marketing - animal welfare - consumer attitudes - meat products - netherlands - germany
  Sinds 2011 zijn Duitse ngo's, kennisinstellingen en marktpartijen stevig in beweging gekomen om het tussensegmentvlees in de markt te zetten. Het gaat hierbij vooral om de productie en vermarkting van diervriendelijker geproduceerd vlees. Op dit moment zijn vooral varkensvlees en kippenvleesproducten in de markt geïntroduceerd. Er lijkt in Duitsland een toenemende vraag te zijn naar vleesproducten uit het tussensegment. Door een toenemend consumentenbewustzijn op het gebied van dierenwelzijn neemt de vraag naar diervriendelijker geproduceerd vlees in Duitsland toe. In potentie liggen er dus kansen voor de afzet van Nederlands tussensegmentvlees in Duitsland. Exporteurs naar de Duitse markt moeten zeker rekening houden met diergerelateerde welzijnsindicatoren. Exporteurs die elk afbreukrisico willen vermijden wordt aanbevolen aan te sluiten bij de nieuwe standaard en het label dat door de Deutscher Tierschutzbund is ontwikkeld.
  Modellering van vleesconsumptie en productie in een algemeen evenwichtsmodel
  Woltjer, G.B. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 22) - 6
  voedselconsumptie - vleeswaren - modelleren - intensieve veehouderij - milieueffect - vleesproductie - eiwitbronnen - modellen - food consumption - meat products - modeling - intensive livestock farming - environmental impact - meat production - protein sources - models
  Het algemene evenwichtsmodel MAGNET is gebruikt om verschillende beleidsopties voor vleesconsumptie door te rekenen. Het resultaat daarvan is terug te vinden in het rapport ‘The protein puzzle’ van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2011. Om dit soort berekeningen mogelijk te maken, is het model aangepast. WOT-paper 22 gaat in op de modellering van vleesconsumptie in MAGNET.
  Traceerbaarheid van grondstoffen in voedingsmiddelen
  Spiegel, M. van der; Roest, J.G. van der; Veer, J.C. van der; Kok, E.J. - \ 2013
  Voeding Nu 3/4 (2013). - ISSN 1389-7608 - p. 12 - 13.
  voedselsamenstelling - vleeswaren - naspeurbaarheid - analytische methoden - industriële grondstoffen - voedselveiligheid - food composition - meat products - traceability - analytical methods - feedstocks - food safety
  Recente incidenten met paardenvlees in voedingsmiddelen laten zien dat bij het etiketteren van complexe voedingsmiddelen, zoals lasagne, fouten worden gemaakt. Juiste informatie over de aard van grondstoffen in voedingsmiddelen is echter van belang voor de keuzevrijheid van consumenten. Dit geldt vooral voor consumenten met specifieke dieetwensen vanwege bijvoorbeeld allergieën, religie, vegetarisme, of de wens om duurzame producten te produceren en consumeren. Kennis van de samenstelling van het product is nodig om fraude te kunnen opsporen.
  Minder zout in vleeswaren
  Meer, T. van der; Janssen, A.M. - \ 2012
  Eisma Voedingsmiddelenindustrie 2012 (2012)November. - p. 18 - 20.
  natriumchloride - vleeswaren - zout - reductie - zoutgehalte - houding van consumenten - smaak - voeding en gezondheid - sodium chloride - meat products - salt - reduction - salinity - consumer attitudes - taste - nutrition and health
  Het verlagen van zout in vleeswaren is lastig. Dit komt door de enorme variëteit aan producten en de verschillende rollen die zout hierin vervult. Dat bleek tijdens de workshop 'Zoutverlaging in vleeswaren. Het kan!' Minder zout is mogelijk. Nu de retail en de consument nog meekrijgen.
  Onderzoek naar antibiotica in consumptievlees
  Stolker, A.A.M. ; Pikkemaat, M.G. - \ 2012
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT Wageningen UR 2012.002) - 16
  antibiotica - vleeswaren - voedselveiligheid - antibioticumresiduen - varkensvlees - kippenvlees - antibiotics - meat products - food safety - antibiotic residues - pigmeat - chicken meat
  Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar antibiotica in consumptievlees. Het onderzoek is door RIKILT in opdracht van Stichting Natuur en Milieu uitgevoerd. In totaal zijn 41 monsters varkensvlees (hamlappen) en 40 monsters kippenvlees (filets) onderzocht op de aanwezigheid van tetracycline, sulfonamide en beta-lactam antibiotica. In drie monsters vlees zijn antibiotica aangetroffen. Het betreft hier één monster varkensvlees met doxycycline, één monster varkensvlees met sulfadiazine en één monster kippenvlees met sufadimidine.
  Chip berekent houdbaarheidsdatum
  Timmermans, A.J.M. - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 23 - 23.
  bewaartijd - houdbaarheid (kwaliteit) - voedseltechnologie - vleeswaren - voedselkwaliteit - storage life - keeping quality - food technology - meat products - food quality
  Wie over tien jaar vers vlees per abuis op het aanrecht laat liggen, kan direct zien wat dat betekent voor de houdbaarheid van zijn karbonaadje. Een chip die nu ontwikkeld wordt door onderzoekers en bedrijven in Nederland, België, Oostenrijk en Spanje, rekent dan direct uit wat een uur buiten de koelkast betekent voor de tijd dat een product nog te gebruiken is.
  Onderzoeker Bos: 'Het gaat om een netwerk van experimenten, niet om één stal'
  Bos, A.P. - \ 2010
  Nieuwsbrief dierbeleid in uitvoering (2010). - p. 4 - 5.
  huisvesting, dieren - stallen - dierhouderij - dierenwelzijn - vleeswaren - duurzame veehouderij - dierlijke productie - innovaties - animal housing - stalls - animal husbandry - animal welfare - meat products - sustainable animal husbandry - animal production - innovations
  Als je streeft naar 'integraal duurzaam' in de veehouderij dan moet je dat niet heel snel willen. Dat zei onderzoeker Bram Bos eerder in deze nieuwsbrief. Hij leidt bij Wageningen UR verschillende projecten om stallen van scratch af opnieuw te ontwerpen. Maar er valt intussen heel wat te melden.
  Dag zonder vlees vraagt meer creativiteit
  Bakker, H.C.M. de - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 23 - 23.
  consumentenvoorkeuren - vleeswaren - consumptie - consumentengedrag - vleesvervangers - consumer preferences - meat products - consumption - consumer behaviour - meat alternates
  Een grote groep consumenten wil best minder vlees eten, maar geen vegetariër worden. Deze vleesminderaars kunnen nog beter door campagnes en creatieve producten aangesproken worden.
  Van aardig idee tot successvolle marktintroductie : dier & welzijn
  Oosterkamp, E.B. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 9.
  dierenwelzijn - vleeswaren - certificering - marketing - dierenbescherming - animal welfare - meat products - certification - marketing - animal protection
  De vele inspanningen voor het verbeteren van het dierenwelzijn ten spijt, de meeste consumenten raken moeilijk overtuigd en weigeren extra te betalen voor de welzijnsinvesteringen. Welzijn verkopen is niet eenvoudig. Sinds kort heeft de veehouderij een nieuwe troef: de sterren van het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming. Dat kenmerk wordt wél opgemerkt door de consument.
  Vlees, waarom niet?
  Berkhout, P. ; Bakker, E. de; Bruchem, C. van - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld International Beleid 2010-013) - p. 22 - 27.
  vleeswaren - vleesproductie - dierlijke eiwitten - milieueffect - voedselconsumptie - voeding en gezondheid - meat products - meat production - animal proteins - environmental impact - food consumption - nutrition and health
  Deze beschouwing behandelt in vogelvlucht een aantal aspecten die samenhangen met de productie en consumptie van dierlijke eiwitten, met name vlees. De beschouwing begint met een mondiale blik, maar spitst zich verder vooral toe op Nederland.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.