Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 146

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voedselhygiëne
Check title to add to marked list
Samen verkopen: boerderijwinkel in de stad
Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Lelystad : PPO AGV
boerderijwinkels - stedelijke gebieden - steden - multifunctionele landbouw - wetgeving - vergunningen - voedselhygiëne - toerekenbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - voedselproducten - on-farm sales - urban areas - towns - multifunctional agriculture - legislation - permits - food hygiene - accountability - farm management - food products
Uit onderzoek blijkt dat consumenten belangstelling hebben voor producten rechtstreeks van de boer, maar dat ze die producten moeilijk kunnen vinden. Indien boerderijproducten beschikbaar komen op plaatsen waar consumenten hun inkopen doen dan is een flinke groei in de verkoop mogelijk. Concreet betekent dit dat boerderijproducten ook in de stad verkrijgbaar moeten zijn. Daarvoor is er in 2013 ook onderzoek gedaan. In de onderhavige publicatie uit 2015 worden de volgende vragen onderzocht: Mag je zomaar een winkel beginnen in de stad? Wat voor vergunningen heb je nodig, welke papieren? Hoe organiseer je dat en hoe werk je samen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Wat zijn de voordelen voor mij als individuele ondernemer? Zijn er al gezamenlijke boerderijwinkels in de stad en wat kunnen we daar van leren? In dit rapport wordt geprobeerd op deze vragen antwoord te geven mede aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.
Rapport voedselveiligheid streekproducten
Asselt, E.D. van; Spiegel, M. van der - \ 2013
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 30
voedselveiligheid - streekgebonden producten - voedselhygiëne - voedselketens - richtlijnen (directives) - vleeshygiëne - food safety - regional specialty products - food hygiene - food chains - directives - meat hygiene
In dit project is een Hygiënecode voor Streekproducten ontwikkeld die specifiek is voor de betreffende producent en gebaseerd is op bestaande hygiënecodes in de groente- en fruitketen, de zuivelketen, en de vleesketen.
Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen? (2)
Luning, P.A. ; Jacxsens, L. ; Kirezieva, K.K. ; Devlieghere, F. ; Uyttendaele, M. ; Boekel, T. van - \ 2011
Voedingsmiddelentechnologie 44 (2011)1/2. - ISSN 0042-7934 - p. 16 - 19.
voedselveiligheid - voedselhygiëne - risicoschatting - risicovermindering - bemonsteren - voedselmicrobiologie - diagnostische technieken - kwaliteitszorg - food safety - food hygiene - risk assessment - risk reduction - sampling - food microbiology - diagnostic techniques - quality management
Binnen het Europees project PathogenCombat is het diagnose instrument ontwikkeld. Hiermee krijgt de voedingsmiddelenproducent een indruk van het risiconiveau van de context waarin zijn voedselveiligheidssysteem opereert. Daarnaast geeft het inzicht in het prestatieniveau van zowel het systeem zelf als van de microbiële output van het systeem.
Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen?
Jacxsens, L. ; Luning, P.A. ; Boekel, T. van; Devlieghere, F. ; Uyttendaele, M. - \ 2010
Voedingsmiddelentechnologie 43 (2010)25. - ISSN 0042-7934 - p. 11 - 14.
voedselveiligheid - voedselhygiëne - voedselmicrobiologie - risicoschatting - risicovermindering - efficiëntie - bemonsteren - protocollen - procesmanagement - haccp - bedrijfsinformatiesystemen - food safety - food hygiene - food microbiology - risk assessment - risk reduction - efficiency - sampling - protocols - process management - haccp - management information systems
Binnen het Europees project PathogenCombat zijn nieuwe tools ontwikkeld waarmee de prestaties van een voedselveiligheidssysteem kunnen worden gemeten. Vandaag deel 1 over het Microbial Assessment Scheme (MAS), een protocol voor een microbiologisch monternameplan.
Veilig voedselgedrag van consumenten op schaal
Fischer, A.R.H. - \ 2009
Stator, periodiek van VVS 2009 (2009)3. - ISSN 1567-3383 - p. 9 - 13.
voedselveiligheid - consumentengedrag - voedselhygiëne - voedselbereiding thuis - hygiëne - modellen - schoonmaken - food safety - consumer behaviour - food hygiene - home food preparation - hygiene - models - cleaning
Voedselveiligheid hangt voor een groot deel af van consumentengedrag. Het meeste eten wordt thuis klaargemaakt, en fouten daar kunnen bepalend zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Consumentengedrag is lastig te reguleren door voedselveiligheidswetgeving en epidemiologische modellen omdat we thuis geen controle toelaten. Door simpelweg te registreren wat mensen goed en fout doen, kun je voedselveiligheidsgedrag wel bestuderen, maar de verschillende niveau’s in gedragingen blijven zodoende buiten beeld. Bijvoorbeeld: het vakkundig gebruik van een vleesthermometer (lastiger dan je denkt, en als je het verkeerd doet breng je bacteriën naar het midden van je lapje vlees) hangt af van het bezit van zo’n ding (bijna niemand in Nederland, in Noorwegen heeft vrijwel elk gezin een vleesthermometer). De Nederlandse consument vindt een vleesthermometer overbodig en lastig in gebruik. Aan de andere kant heb je misschien wel eens het televisieprogramma De Smaakpolitie gezien, waar keurmeester Rob Geus de meest smerige studentenkeukens laat zien. Het opstapelen van vieze, schimmelende afwas gaat de meeste mensen gelukkig te ver. Het voldoen aan minimale eisen ten aanzien van een schone en veilige keuken en voeding kunnen we daarom ook als voor de hand liggend gedrag beschouwen.
European food law handbook
Meulen, B.M.J. van der; Velde, M. van der; Szajkowska, A. ; Verbruggen, R. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Academic Publishers (European Institute for Food Law series no. 2) - ISBN 9789086860821 - 632
voedsel - voedingsmiddelenwetgeving - voedselproducten - etiketteren - voedseladditieven - nieuwe voedingsmiddelen - voedselhygiëne - eu regelingen - handboeken - europese unie - europa - tracking en tracing - food - food legislation - food products - labelling - food additives - novel foods - food hygiene - eu regulations - handbooks - european union - europe - tracking and tracing
This handbook analyses and explains the institutional, substantive and procedural elements of EU food law, taking the General Food Law as a focus point. Principles are discussed as well as specific rules addressing food as a product, the processes related to food and communication about food through labelling. These rules define requirements on subjects like market approval for food additives, novel foods and genetically modified foods; food hygiene, tracking & tracing, withdrawal & recall.
Bacillus cereus associated food borne disease : quantitative aspects of exposure assessment and hazard characterization
Wijnands, L.M. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Tjakko Abee; Marcel Zwietering, co-promotor(en): Rijkelt Beumer. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085048848 - 176
bacillus cereus - ziekten overgebracht door voedsel - blootstelling - risicoschatting - voedselhygiëne - blootstellingsbepaling - bacillus cereus - foodborne diseases - exposure - risk assessment - food hygiene - exposure assessment
The consumption of food contaminated with the bacterium Bacillus cereus may lead to either symptoms of vomiting or symptoms of diarrhoea. As the symptoms are rather mild, few patients seek medical attention. Therefore, it is hard to estimate the number of cases. To improve estimation of this number and to gather more insight into factors that may determine the chance for disease, the following aspects have been investigated: the prevalence of B. cereus in food commodities in the Netherlands, the survival of B. cereus in simulated gastric fluid and the growth potential in simulated intestinal fluid, the interaction between B. cereus and intestinal cells, and the production of toxins that cause the disease symptoms. Together with literature data the results of these investigations have been used to determine the chance for disease by B. cereus. In combination with the number of meals that are consumed and that are contaminated with B. cereus, the yearly number of disease cases in the Netherlands has been estimated using different scenarios.
Steriliseren onder hoge druk : prijs voorlopig nog een drempel
Joppen, L. ; Matser, A.M. - \ 2007
Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 8 (2007)7. - ISSN 1570-6907 - p. 26 - 27.
sterilisatie - sterilisators - voedseltechnologie - voedselveiligheid - organoleptische kenmerken - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselhygiëne - sterilization - sterilizers - food technology - food safety - organoleptic traits - keeping quality - food hygiene
Wageningen UR heeft in samenwerking met een aantal partners een uniek apparaat ontwikkeld waarmee onder hoge druk kan worden gesteriliseerd. In het najaar gaat HPP-sterilisatie de pilotfase in. De prijs per liter product is nog wel vrij hoog
Kip, consument en Campylobacter: infectieziektebestrijding met consumentenvoorlichting
Jonge, R. de; Fischer, A.R.H. ; Nauta, M.J. - \ 2007
Infectieziekten bulletin 18 (2007)9. - ISSN 0925-711X - p. 314 - 318.
pluimveevlees - kippenvlees - voorlichting - consumenteneducatie - consumenteninformatie - campylobacter - voedselbesmetting - voedselveiligheid - voedselhygiëne - voedselbereiding thuis - poultry meat - chicken meat - extension - consumer education - consumer information - campylobacter - food contamination - food safety - food hygiene - home food preparation
In the Netherlands, Campylobacter is an important bacterial causative agent of gastroenteritis, with poultry as an important source. Measures aiming to reduce the number of Campylobacter on poultry meat however cannot guarantee the production of fresh meat free of Campylobacter. To minimize the risk, the authors developed and studied the effect of information interventions in the domestic environment, focusing on the prevention of microbial cross contamination
Meer zorg voor voedselveiligheid bij behoud dierenwelzijn
Bokma-Bakker, M.H. ; Hierden, Y.M. van; Houwers, H.W.J. ; Kijlstra, A. - \ 2006
V-focus 3 (2006)april. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
varkenshouderij - pluimveehouderij - dierenwelzijn - voedselveiligheid - voedselhygiëne - pig farming - poultry farming - animal welfare - food safety - food hygiene
Dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn 2 belangrijke maatschappelijke thema's, die niet altijd samengaan. Hoe veilig zijn welzijnsvriendelijke extensieve houderijsystemen en waar ligt de balans tussen dierenwelzijn en voedselveiligheid? ASG en A&F van Wageningen UR zochten samen naar antwoorden voor het LNV-programma Verantwoorde Veehouderij
Welzijnsbevorderende houderijsystemen en voedselveiligheid : een studie naar kansen, bedreigingen en oplossingsrichtingen = Animal friendly housing systems and food safety : a study on opportunities, threats and solutions
Bokma-Bakker, M.H. ; Hierden, Y.M. van; Houwers, H.W.J. ; Rodenburg, T.B. ; Kijlstra, A. - \ 2006
Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport. Pluimvee 18) - 57
dierenwelzijn - veehouderij - voedselveiligheid - voedselhygiëne - pluimvee - rundvee - varkens - animal welfare - livestock farming - food safety - food hygiene - poultry - cattle - pigs
Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie LNV uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen-UR binnen programma P414 'Maatschappelijk geaccepteerde veehouderij'. In de LNV-Beleidsnota Dierenwelzijn van april 2002 is benadrukt dat dierenwelzijn niet op zichzelf staat, maar raakvlakken heeft met terreinen als voedselveiligheid en milieu. Over voedselveiligheid in nieuwe houderijsystemen, waarin dierenwelzijn veel aandacht krijgt, is nog onvoldoende bekend. Het doel van dit project was het inzichtelijk maken van spanningsvelden tussen enerzijds: 1. toekomstige welzijnsregelgeving (EU, NL) in reguliere systemen (o.a. uitloop, strooisel) 2. welzijnsaspecten in bovenwettelijke systemen zoals biologisch, scharrel en Freiland 3. welzijnsaspecten in nieuwe ontwerpen van houderijsystemen zoals familiestal, Hercules, langzaam groeiende kuikens, 60% dichte vloeren enz. en anderzijds voedselveiligheid en aangeven van kansrijke oplossingsrichtingen voor beleid. LNV heeft gevraagd om een positieve analyse, mede gericht op het benoemen van kansen om dierenwelzijn te bevorderen met het oplossen van het voedselveiligheidsprobleem. De studie heeft zich gericht op leghennen, vleeskuikens, varkens en vleeskalveren. Door een deskstudie, interviews en een workshop met deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn 'nieuwe' welzijnssystemen voor voedselveiligheid en volksgezondheid beoordeeld ten opzichte van gangbare systemen. Tevens zijn er spanningsvelden en oplossingsrichtingen in kaart gebracht
De diervoederhygiëne verordening als opmaat voor 'toezicht op controle' in de diervoederketen
Ban, E.C.D. van den; Bokma-Bakker, M.H. ; Bondt, N. ; Ipema, A.H. ; Roest, J.G. van der - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport nutrition and food / Animal Sciences Group 05/100649) - 69
voer - voedselhygiëne - kwaliteitscontroles - risicovermindering - garanties - wetgeving - eu regelingen - kennis - haccp - feeds - food hygiene - quality controls - risk reduction - warranties - legislation - eu regulations - knowledge
Per 1 januari 2006 werd de diervoederhygiëne verordening EG Nr. 183/2005 van kracht. In deze verordening staan traceerbaarheid, aansprakelijkheid, risicobewust handelen en HACCP principes centraal. Doel van dit project was om praktijkkennis en ervaringen te gebruiken om de naleving en het draagvlak voor de diervoederhygiëne verordening gericht te kunnen bevorderen. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: voldoen bedrijven die GMP+-gecertificeerd zijn ook aan diervoederhygiëne verordening?; hoe is de situatie voor bedrijven die nu niet aan een kwaliteitssysteem meedoen?; welke knelpunten zijn er t.a.v. de diervoederhygiëne verordening?; waar moet rekening mee worden gehouden bij implementatie van de diervoederhygiëne verordening?; hoe kunnen bovengenoemde knelpunten opgelost worden?; welke acties kunnen / moeten LNV, VWA, PDV, Nevedi en anderen op zich nemen?
Factoren van invloed op voedselveiligheid
Deneux, S.D.C. ; Fels-Klerx, H.J. van der; Tromp, S.O. ; Vlieger, J.J. de - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9052429863 - 67
agrarische economie - voedselveiligheid - agro-industriële sector - producten - veiligheid - voedselhygiëne - overheidsbeleid - nederland - kennis - agricultural economics - food safety - agroindustrial sector - products - safety - food hygiene - government policy - netherlands - knowledge
In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en het LEI wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de veiligheid van voedingsmiddelen. Deze factoren zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk productaspecten en bedrijfsaspecten. Bij deze laatste zijn ook opgenomen de relevante aspecten uit de omgeving van het bedrijf, zoals de relaties met leveranciers en afnemers. Met behulp van deze aspecten zijn de hoofdgroepen van de CBL-indeling van levensmiddelen op kwalitatieve wijze ingedeeld naar de mate van risico voor voedselveiligheid. This report by Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt and LEI looks at the factors that influence the safety of foodstuffs. These factors are subdivided into two main groups: product aspects and farm aspects. The latter also includes the relevant aspects from the farm's environment, such as the relationships with suppliers and buyers. With the aid of these aspects, the main groups of the CBL classification of foodstuffs are divided on the basis of quality according to the risk in terms of food safety.
Voedselveiligheid en voedselzekerheid in juridisch perspectief; een nieuwe benadering in Wageningen
Meulen, B.M.J. van der - \ 2004
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004)1. - ISSN 0921-481X - p. 22 - 35.
voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedselhygiëne - voedselwetenschappen - recht - wetgeving - rechterlijke organisatie - food safety - food quality - food hygiene - food sciences - law - legislation - judicial organization
In deze oratie-tekst bij de nieuwe discipline levensmiddelenrecht wordt een beeld van deze discipline geschetst aan de hand van voorbeelden en vanuit de geschiedenis
Borging veiligheid biologisch varkensvlees
Kijlstra, A. ; Mul, M.F. ; Wolters, G. - \ 2004
Lelystad : Animal Sciences Group - 15
varkensvlees - varkens - varkenshouderij - biologische landbouw - voedselveiligheid - voedselhygiëne - toxoplasmose - risicofactoren - pigmeat - pigs - pig farming - organic farming - food safety - food hygiene - toxoplasmosis - risk factors
Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was om toxoplasma vrije dieren te kunnen leveren, hetgeen aangaf dat er mogelijkheden moesten zijn om het probleem te kunnen beheersen. Het AKK project heeft zich daarom ten doel gesteld om technologie te ontwikkelen om besmette bedrijven te kunnen identificeren, de risicofactoren te bepalen en een beheersingsprogramma op te stellen, waardoor blootstelling van de mens aan toxoplasma kan worden beperkt. Hiertoe zijn de volgende stappen genomen: … Opstellen van een beheersplan. … Ontwikkelen van een testmethode, waarmee de toxoplasma status van varkens cq bedrijven eenvoudig kan worden bepaald. … Bepaling toxoplasma status op bedrijven, analyse risico factoren en implementatie van beheersmaatregelen.
Communicatieproject: "Kwaliteit Diervoeding" afgerond
Poel, A.F.B. van der; Makkink, C.A. - \ 2004
De Molenaar 2004 (2004)9. - ISSN 0165-4284 - p. 53 - 54.
diervoeding - voedselkwaliteit - voedselveiligheid - communicatie - voedselhygiëne - veevoeding - rundveehouderij - varkenshouderij - animal nutrition - food quality - food safety - communication - food hygiene - livestock feeding - cattle husbandry - pig farming
Bewuster omgaan met de eigen verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid. Dat is volgens de deelnemende veehouders en leveranciers van diervoeding één van de belangrijkste resultaten van het communicatieproject Kwaliteit Diervoeding. Doelgroepen waren veehouders (rundvee en varkens) en de leveranciers van vochtrijke bijproducten en/of enkelvoudige voeders
Diet, lifestyle, and molecular alterations that drive colorectal carcinogenesis
Diergaarde, B. - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Frans Kok, co-promotor(en): Ellen Kampman. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9085041031
carcinoom - neoplasma's - darmziekten - maagdarmziekten - levensstijl - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - gezondheid - genetische stoornissen - milieufactoren - carcinoma - neoplasms - intestinal diseases - gastrointestinal diseases - lifestyle - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - health - genetic disorders - environmental factors
Bijlage 1: De General Food Law van de EU
Meulen, B.M.J. van der - \ 2003
In: Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? : essays en een verslag van een conferentie / Rougoor, C., van der Weijden, W., Bol, P., Den Haag : Stuurgroep Technology Assessment, Ministerie van LNV - p. 119 - 119.
voedselveiligheid - volksgezondheid - voedselinspectie - gezondheidswetgeving - voedselhygiëne - ontwikkelingslanden - nederland - food safety - public health - food inspection - public health legislation - food hygiene - developing countries - netherlands
Voedselveiligheid krijgt al decennialang aandacht, maar is de laatste jaren een hype geworden. Dat komt vooral door een reeks voedselschandalen, waarvan BSE de meeste aandacht kreeg. De overheid, de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie, supermarkten en de horeca hebben tal van maatregelen genomen. Niet zonder succes, want de voedselveiligheid is verder verbeterd en het vertrouwen van de burger in de voedselveiligheid en in de verantwoordelijke instanties heeft, althans in Nederland, geen blijvende schade opgelopen. Dit rapport bevat: een programma van de conferentie; een verslag van de conferentie; de essays van deskundigen; een interview met keynote speaker professor Tim Lang van City University in Londen.
Voedselveiligheidsobjectief, objectieve voedselveiligheid? Het beheersen van microbiologische voedselveiligheid en -kwaliteit
Zwietering, M.H. - \ 2003
Wageningen : Wageningen Universiteit - 26
voedselmicrobiologie - voedselveiligheid - voedselbesmetting - voedselhygiëne - risicoschatting - food microbiology - food safety - food contamination - food hygiene - risk assessment
Clostridium perfringens: spores & cells, media & modeling
Jong, A.E.I. de - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Frans Rombouts, co-promotor(en): Rijkelt Beumer. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058089312 - 128
clostridium perfringens - pathogenen - sporulatie - koelen - erwten - soepen - groeimodellen - voedselhygiëne - clostridium perfringens - pathogens - sporulation - cooling - peas - soups - growth models - food hygiene
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.