Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 2 / 2

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voedselovertuigingen
Check title to add to marked list
Vertrouwen en wantrouwen onder consumenten
Bock, B.B. ; Wiersum, J.C. - \ 2006
Voeding Nu (2006). - ISSN 1389-7608
consumenten - consumentengedrag - voedselconsumptie - voedselveiligheid - voedselkwaliteit - houding van consumenten - voedselovertuigingen - onderzoek - consumers - consumer behaviour - food consumption - food safety - food quality - consumer attitudes - food beliefs - research
De laatste jaren hebben verscheidene voedselcrises het vertrouwen van consumenten in de voedselveiligheid geschaad. Risicoanalyse werd een belangrijk begrip en kreeg een prominente plaats in het voedselveiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU). Door de oprichting van het European Food Agency toonde de Europese Commissie haar betrokkenheid bij voedselveiligheid als een Europese missie. Maar het oprichten van een nieuw controle-instituut is niet voldoende om het vertrouwen van de consument te herwinnen. Om effectief beleid te kunnen ontwikkelen, moet eerst duidelijk zijn hoe consumenten denken over voedselconsumptie en voedselveiligheid
Voedsel en voeding: Zin en onzin
Walstra, P. ; Boekel, M.A.J.S. van - \ 2006
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860098 - 172
voedsel - voedingsmiddelen - voeding - voedselwetenschappen - voedseltechnologie - voedselovertuigingen - food - foods - nutrition - food sciences - food technology - food beliefs
Voedsel en voeding staan voortdurend in de belangstelling. Iedereen heeft er een mening over en er wordt veel zinnigs maar ook veel onzinnigs over gezegd en geschreven. De auteurs zetten in dit boek de feiten op een rij, beschrijven de complexiteit van de huidige voedselproductie, maar ontrafelen deze ook en scheiden aldus de zin van de onzin. De meest relevante zaken op het gebied van voedsel en voeding worden met elkaar in verband gebracht
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.