Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Efficiënte keten: preventie reststromen: rapportage 2015/2016
  Staps, Sjef ; Tromp, Seth ; Gogh, Bart van; Burgh, Marianne van der - \ 2017
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 59
  reststromen - biologische landbouw - agro-industriële ketens - biologische voedingsmiddelen - voedselketens - verliezen - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselverspilling - bewaartijd - residual streams - organic farming - agro-industrial chains - organic foods - food chains - losses - perishable products - keeping quality - food wastage - storage life
  Het onderhavige rapport is bedoeld als openbare verslaglegging van de eerste twee onderzoeksjaren van het publiek-private samenwerking (PPS) project ‘Efficiënte keten, preventie reststromen’ (2015-2018). De ambitie van dit PPS-project is om derving (verspilling) in de biologische agrifood-keten te voorkomen, en daar waar reststromen ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten. Het rapport kan gebruikt worden als referentie voor het vinden van mogelijkheden om derving (verspilling) te voorkomen en daar waar reststromen desondanks ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten.
  The effect of date marking terminology of products with a long shelf life on food discarding behaviour of consumers
  Holthuysen, Nancy ; Kremer, Stefanie ; Bos-Brouwers, Hilke - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1709) - ISBN 9789463432290 - 26
  keeping quality - food - food wastage - nutrition labeling - terminology - consumer behaviour - houdbaarheid (kwaliteit) - voedsel - voedselverspilling - etiketteren van voedingsmiddelen - terminologie - consumentengedrag
  Monitor voedselverspilling : update 2009-2014
  Soethoudt, Han ; Vollebregt, Martijntje ; Burgh, Marianne van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Food & Biobased Research rapport 1703) - 31
  voedselverspilling - monitoring - voedselproducten - consumentengedrag - verliezen - voedselafval - food wastage - monitoring - food products - consumer behaviour - losses - food wastes
  Effect van houdbaarheidsdata van lang houdbare producten op weggooigedrag van consumenten
  Holthuysen, N.T.E. ; Kremer, S. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1709) - ISBN 9789463430852 - 22
  houdbaarheid (kwaliteit) - voedsel - voedselverspilling - etiketteren van voedingsmiddelen - terminologie - consumentengedrag - keeping quality - food - food wastage - nutrition labeling - terminology - consumer behaviour
  Monitor voedselverspilling : zelfmonitoring pilots
  Soethoudt, Han ; Vollebregt, Martijntje ; Burgh, Marianne van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Food & Biobased Research rapport 1702) - 28
  voedselverspilling - reststromen - monitoring - voedselproducten - consumentengedrag - verliezen - voedselafval - food wastage - residual streams - monitoring - food products - consumer behaviour - losses - food wastes
  Perspectives on the distribution of fresh food in emerging metropolises: the cases of Mexico City and Cairo
  Waldhauer, N. ; Burgh, M. van der; Vorst, J.G.A.J. van der; Bing, X. ; Scheer, F.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1529) - ISBN 9789462573642 - 56
  voedsel - distributie - voedseldistributieprogramma's - ketenmanagement - voedselketens - logistiek - efficiëntie - stedelijke gebieden - mexico - voedselzekerheid - voedselkwaliteit - voedselverspilling - duurzaamheid (sustainability) - food - distribution - food distribution programs - supply chain management - food chains - logistics - efficiency - urban areas - mexico - food security - food quality - food wastage - sustainability
  The report consists of four main chapters. In chapter 2 a theoretical framework of urban food distribution is developed based on earlier projects, a literature study and interviews. This framework underlines the main elements of urban food distribution and serves as a theoretical outline for the following case studies and recommendations for improvement. Chapter 3 describes the current situation of fresh food distribution in the two chosen case studies Mexico City and Cairo using the framework of chapter 2 as a reference. Chapter 4 presents the conclusions from the case studies comparing the current situation of the respective urban fresh food distribution networks, assessing the performance of the system and stating the major challenges in both cities. Recommendations for intervention are given in chapter 5 taking into account the conclusions from the case studies, urban distribution initiatives and projects in Western European cities and expert interviews. Chapter 6 gives an outlook into further research.
  Verwaarding van voedselreststromen uit supermarkten : beheersing van voedselverspilling: belemmeringen en oplossingen (BO-20-015-005)
  Schripsema, A.S. ; Burgh, M. van der; Sluis, A.A. van der; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1549) - ISBN 9789462574045 - 92
  voedselverspilling - verspilling - voedsel - voedselproducten - supermarkten - reststromen - verliezen - biobased economy - food wastage - wastage - food - food products - supermarkets - residual streams - losses - biobased economy
  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR Food & Biobased Research de belemmeringen en kansen van het verwaarden van voedselreststromen uit supermarkten in kaart gebracht. Uit de literatuur blijkt dat er nog veel onbekend is over de omvang van voedselrestromen, de preventie ervan en de verwaarding van deze reststromen in supermarkten. Daarom is een case study uitgevoerd om op basis van interviews met supermarktondernemers en reststroomverwerkers een actueel beeld te verkrijgen van (i) de huidige omvang van voedselverlies in supermarkten, (ii)de mogelijkheden tot het hoogwaardig verwerken van deze reststromen, (iii) de belemmeringen die hoogwaardig verwerking in de weg staan, en (iv) mogelijke manieren om deze belemmeringen weg te nemen.
  Monitor voedselverspilling : update Monitor voedselverspilling 2009-2013 & mogelijkheden tot (zelf) monitoring van voedselverspilling door de keten heen
  Bos-Brouwers, H.E.J. ; Soethoudt, J.M. ; Vollebregt, H.M. ; Burgh, M. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1541) - ISBN 9789462574007 - 56
  voedselverspilling - verspilling - voedsel - monitoring - voedselproducten - consumentengedrag - verliezen - voedselafval - food wastage - wastage - food - monitoring - food products - consumer behaviour - losses - food wastes
  Voor het ministerie van Economische Zaken is binnen het project Monitoring Voedselverspilling een update opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de voedselverspilling in Nederland tot en met de cijfers over 2013. Tevens is de mogelijkheid tot zelfmonitoring van voedselverspilling door bedrijven in kaart gebracht.
  Driegangenmenu uit de kliko
  Thung, P. ; Ramaker, R. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 14 - 15.
  voedselverspilling - verliezen - voedselafval - etensresten - etensbordafval - food wastage - losses - food wastes - leftovers - plate waste
  Jaarlijks gooit de gemiddelde Nederlander een kleine vijftig kilo aan voedsel in de kliko. Onderzoekers laten de inwoners van Wageningen nu tegen elkaar strijden om zo min mogelijk te verspillen. Deze foodbattle start op maandag 16 maart.
  Waar is de kromme sperzieboon gebleven? (interview met Hilke Bos-Brouwers)
  Sikkema, A. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 13.
  voedselverspilling - verliezen - voedselketens - groenten - voedselafval - food wastage - losses - food chains - vegetables - food wastes
  Begin deze week vond in Abu Dhabi een groot internationaal landbouwcongres plaats. Een grote delegatie van Wageningen UR presenteerde daar haar methode om de voedselverspilling in de wereld terug te dringen. Bovendien moet ketenonderzoek de hot spots van verspilling blootleggen. Bijvoorbeeld: waar blijft de kromme sperzieboon?
  Hoe duurzaam is een regionale voedselketen?
  Sukkel, W. ; Vijn, M.P. - \ 2015
  Ekoland januari (2015). - ISSN 0926-9142 - p. 58 - 59.
  regionale voedselketens - voedselketens - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - biologische voedingsmiddelen - voedselverspilling - verliezen - regional food chains - food chains - food production - sustainability - organic foods - food wastage - losses
  In de laatste vijf tot acht decennia is ons voedselsysteem enorm veranderd. Van kleinschalige productie, korte regionale ketens en een nauwe band tussen productie en consumptie, naar een mondiaal, complex en dynamisch voedselsysteem gericht op massaproductie en –consumptie. Er zijn in toenemende mate zorgen over de duurzaamheid van ons moderne voedselsysteem. Een mogelijke oplossing is een meer regionaal ingerichte voedselketen. Maar is dit werkelijk duurzamer?
  Prof. Jacqueline Bloemhof over streven naar duurzame logistiek
  Bloemhof, J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  voedselketens - logistiek - duurzaamheid (sustainability) - verliezen - afval - voedselverspilling - food chains - logistics - sustainability - losses - wastes - food wastage
  Een CO2-neutrale toeleveringsketen zonder afvalverliezen is nog een luchtkasteel. De verwezenlijking hiervan is een proces van de lange adem waarin goede ideeën en ervaringen stap voor stap naar duurzaamheid moeten leiden.
  The Impacts of Reducing Food Loss in Ghana : A scenario study using the global economic simulation model MAGNET
  Rutten, M.M. ; Verma, M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2014-035) - 42
  verliezen - voedselverspilling - voedselproductie - voedselprijzen - ghana - economische impact - voedselzekerheid - losses - food wastage - food production - food prices - ghana - economic impact - food security
  When Ghana reduces food loss by 50% by the year 2025, at all stages of supply chains for the paddy, fruits vegetables and nuts, maize, fish and oilseeds, the impacts for producers vary across sectors; consumers gain from food price reduction, but if they are wage labourers, they might lose income. A more efficient food production system in Ghana will also result in an additional 0.8% increase in its Gross Domestic Product in 2025; a welfare increase equivalent of USD 19 per capita and a slightly higher (29 Kcal per capita) calorie intake. The study was done for the Ministry of Economic Affairs as part of its BO research programme on food waste. The aim of the research was to investigate the medium- to long-term macroeconomic impacts of tackling food losses, with Ghana serving as an informative case.
  Verwaarding van reststromen in de biologische retail (deel 2) : een casestudie bij Udea/EkoPlaza
  Tromp, S. ; Staps, S. ; Gogh, J.B. van; Steverink, M. ; Broek, E.M.F. van den; Burgh, M. van der - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1527) - 61
  biologische voedingsmiddelen - reststromen - voedselverspilling - duurzaamheid (sustainability) - voedselafval - afvalhergebruik - houding van consumenten - veevoeder - compostering - organic foods - residual streams - food wastage - sustainability - food wastes - waste utilization - consumer attitudes - fodder - composting
  Het terugdringen van voedselverliezen vormt een belangrijk thema in de verduurzaming van de voedselketen. Ook de biologische supermarkt Udea/EkoPlaza is continu op zoek naar nieuwe oplossingen voor de reststromen die ontstaan in zowel de EkoPlaza-winkels als in het distributiecentrum van Udea. De productgroep aardappelen, groente en fruit (AGF) kent bij Udea/EkoPlaza de grootste reststroom. In dit onderzoek zijn diverse mogelijkheden tot verwaarding van deze reststroom aan bod gekomen. Zo is de aankoopintentie onderzocht van consumenten ten aanzien van zogenaamde geüpcyclede producten. Dit zijn voedingsproducten die geproduceerd zijn op basis van reststromen. Er is onderzocht in hoeverre aansluiting kan worden gevonden bij lopende initiatieven omtrent de herbenutting van reststromen in diervoeder. Ook is de mogelijkheid onderzocht van de vergisting en/of compostering van reststromen.
  Reduce losses in agri production : developing building blocks for the network of excellence postharvest food losses
  Gogh, J.B. van; Westra, E.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1488) - ISBN 9789462570566 - 105
  verliezen na de oogst - bederfelijke producten - infrastructuur - netwerken (activiteit) - stakeholders - deskundigen - ontwikkelingslanden - voedselverspilling - postharvest losses - perishable products - infrastructure - networking - stakeholders - experts - developing countries - food wastage
  Value chains for perishable products, including fruits and vegetables, require an integrated approach to cope with the challenges in producing sufficient food products in a resourceefficient manner. Developing economies are increasingly investing in their potential of agricultural production. However, the lack of an adequate functioning infrastructure in the postharvest chain, lack of or limited knowledge of products and the proper handling of these, but also the poor linkages between production and markets, often result in large losses of the harvested product before it reaches the consumer market. This report forms the synthesis of the development of a Network of Excellence Postharvest Food Losses and a summary of the status regarding the development of the Network.
  Reducing food losses in India : postharvest strategies
  Schripsema, A.S. ; Westra, E.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1523) - ISBN 9789462573598 - 48
  verliezen na de oogst - voedselopslagverliezen - verwerkingsverliezen - voedselafval - ketenmanagement - oplossingen - india - voedselverspilling - postharvest losses - food storage losses - processing losses - food wastes - supply chain management - solutions - india - food wastage
  The project goal is to link significant inhibitors with existing or custom build solutions, adapted to local circumstances, to improve efficiency in Indian postharvest fresh food chains.
  Vis langer houdbaar dankzij vriesdroger op zonne-energie
  Bartels, P.V. - \ 2014
  Wageningen UR
  visproducten - vis - voedselbewaring - voedselverspilling - vriesdroging - droogmethoden - visverwerking - gedroogde vis - afrika - fish products - fish - food preservation - food wastage - freeze drying - drying methods - fish processing - dried fish - africa
  In veel Afrikaanse landen gaat vis verloren omdat er geen koeling voorhanden is. Een vriesdroger die is ontwikkeld door de Wageningse onderzoeker Paul Bartels en Ebbens Engineering is veel verspilling te voorkomen. De gedroogde vis is ook zonder koeling lang houdbaar.
  Zuinig zijn op de oogst : een derde van het voedsel gaat verloren
  Didde, R. ; Westra, E.H. ; Timmermans, A.J.M. ; Mheen-Sluijer, J. van der - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 20 - 25.
  voedselzekerheid - ontwikkelingslanden - verliezen na de oogst - voedselvoorziening - voedselproductie - voedselverspilling - verse producten - food security - developing countries - postharvest losses - food supply - food production - food wastage - fresh products
  Vooral in ontwikkelingslanden gaat na de oogst veel voedsel verloren. Met eenvoudige technieken is daar al veel aan te doen, maar vooral als nauw wordt samengewerkt met lokale producenten. Wageningen ontwikkelt een servicedesk die boeren en bedrijven daarin advies geeft.
  Food losses and waste in the context of sustainable food systems
  Timmermans, A.J.M. ; Ambuko, J. ; Belik, W. ; Huang, Jikun - \ 2014
  Rome : CFS Committee on World Food Security HLPE (HPLE report / High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition 8) - 116
  voedselverspilling - verliezen - voedselzekerheid - duurzaamheid (sustainability) - food wastage - losses - food security - sustainability
  The issue of global food losses and waste has recently received much attention and has been given high visibility. According to FAO, almost one-third of food produced for human consumption – approximately 1.3 billion tonnes per year – is either lost or wasted globally: their reduction is now presented as essential to improve food security and to reduce the environmental footprint of food systems. In this context, the Committee on World Food Security (CFS), in its Thirty-ninth Session (October 2012) requested the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE) to undertake a study on “Food losses and waste in the context of sustainable food systems” to be presented to the CFS Plenary in 2014. The very extent of food losses and waste invites to consider them not as an accident but as an integral part of food systems. Food losses and waste are consequences of the way food systems function, technically, culturally and economically. This report analyses food losses and waste in a triple perspective: a systemic perspective, a sustainability perspective, including the environmental, social and economic dimensions of sustainability, and a food security and nutrition perspective, looking at how food losses and waste relate to the various dimensions of food security and nutrition
  Reducing food wastage, improving food security? An inventory study on stakeholders’ perspectives and the current state
  Tielens, J. ; Candel, J.J.L. - \ 2014
  Den Haag : Food & Business Knowledge Platform - 37
  voedselzekerheid - voedselverspilling - verliezen - voedselvoorziening - ontwikkelingslanden - food security - food wastage - losses - food supply - developing countries
  This study is concerned with the relation between food wastage reduction and the improvement of food security. The central question of this inventory study is to what extent interventions to reduce food wastage are effective contributions for food security, in particular for local access in developing regions, but also the food system stability in general? To investigate this, an overview of international actors working in the field of wastage has been made, with a European/Dutch focus. Their activities and motivations and their assumptions on the relation between reducing food wastage and increasing food security have been mapped. Following this, a synthesis of insights on this relation from scientific and grey literature was made. Finally, conclusions were drawn up.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.