Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel
  Woltjer, G.B. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 21) - 6
  landgebruik - grondbeheer - vraagfunctie - aanbodsfunctie - landbouwgrond - bossen - modellen - land use - land management - demand functions - supply functions - agricultural land - forests - models
  Bij veel onderzoeksvragen bij het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR spelen ontbossing en bosbouw een belangrijke rol. Om de effecten te analyseren voor grondgebruik van het beleid voor biobrandstoffen, landbouw of handel wordt vaak het algemene evenwichtsmodel MAGNET van LEI Wageningen UR gebruikt. Een van de sterke kanten van dit model van de wereldeconomie is de aandacht voor grondaanbod. Recent is een nieuwe benadering voor de dynamiek van de grondmarkt en de rol van bosbouw ontwikkeld. WOt-paper 21 beschrijft de achtergronden van deze nieuwe benadering van grondaanbod in MAGNET.
  Limits to growth in organic sales : price elasticity of consumer demand for organic food in Dutch supermarkets
  Bunte, F.H.J. ; Galen, M.A. van; Kuiper, W.E. ; Bakker, J.H. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 7, Institutions, people and perceptions ) - ISBN 9789086151271 - 77
  agrarische economie - biologische voedingsmiddelen - prijzen - verandering - vraag - vraagelasticiteit - vraagfunctie - consumentenprijzen - nederland - agricultural economics - organic foods - prices - change - demand - demand elasticities - demand functions - consumer prices - netherlands
  This report determines how sensitive consumer demand for organic products is to changes in the prices of organic products. The report is based on the analysis of scanner data for supermarkets in ten Dutch communities. In the framework of the analysis, an experiment has been performed in which the prices of organic products have been reduced below current price levels. The report shows that consumer demand for organic food is sensitive to changes in consumer prices. However, for five out of eight products the sensitivity of consumer demand with respect to price declines when the price gap between organic and conventional food falls.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.