Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 88

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vrije tijd
Check title to add to marked list
Geleerde lessen van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere : wat werkt, wat niet, en wat kun je daarmee als beginnende kenniskring? /
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 321) - 37
volkstuinen - tuinieren - stadslandbouw - flevoland - zuidelijk flevoland - stedelijke samenleving - gezamenlijk eigendom - publiek-private samenwerking - handleidingen - financieren - vrije tijd - hobby's - allotment gardens - gardening - urban agriculture - urban society - coownership - public-private cooperation - guide books - financing - leisure - hobbies
De gemeente Almere heeft ambities ten aanzien van stadslandbouw. In Oosterwold ontstaat op lange termijn, op een enorme schaal (4.300 ha), een stadslandschap dat bestaat uit wonen, werken, natuur en stadslandbouw. In de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere werken ondersteunende netwerken, burgers en gemeente samen aan recepten voor schooltuinen en buurtmoestuinen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en vooral door open te staan voor elkaar is deze handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin in Almere tot stand gekomen
The Critical Turn in Tourism Studies; Creating an academy of hope
Ateljevic, I. ; Morgan, N. ; Pritchard, A. - \ 2011
Abingdon, UK/New York : Routledge (Advances in tourism ) - ISBN 9780415585521 - 234
toerisme - toerismebeleid - toeristisch onderzoek - ethiek - maaltijd-, drank- en logiesverstrekking - bedrijfsvoering - sociale verandering - duurzaamheid (sustainability) - vrije tijd - tourism - tourism policy - tourism research - ethics - hospitality industry - management - social change - sustainability - leisure
In today’s increasingly complex tourism environment, decision-making requires a rounded, well-informed view of the whole. Critical distance should be encouraged, consultation and intellectual rigour should be the norm amongst managers and there needs to be a radical shift in our approach to educating future tourism and hospitality managers and researchers. This book intends to move the debate forward by exploring how critical tourism inquiry can make a difference in the world, linking tourism education driven by the values of empowerment, partnership and ethics to policy and practice. This book is designed to enable its reader to think through vital concepts and theories relating to tourism and hospitality management, stimulate critical thinking and use multidisciplinary perspectives. The book is organized around three key ways of producing social change in and through tourism: critical thinking, critical education and critical action.
Living together in multi-ethnic neighbourhoods; The meaning of public spaces for issues of social integration.
Peters, K.B.M. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek, co-promotor(en): Henk de Haan. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789086861903 - 266
openbare ruimte - buurten - sociale integratie - etnische groepen - culturele interactie - open ruimten - openbaar leven - stedelijke samenleving - stedelijke gebieden - vrije tijd - cultuursociologie - sociale geografie - nederland - public space - neighbourhoods - social integration - ethnic groups - cultural interaction - open spaces - public life - urban society - urban areas - leisure - cultural sociology - social geography - netherlands

This study examines the daily life in multi-ethnic neighbourhoods, and how people with different ethnic backgrounds live together. My research shows that positive experiences in public spaces contribute to feeling at home in a multi-ethnic neighbourhood. Not only intense and lasting contacts, but also short interactions contribute to feeling at home somewhere. By being in public space, relationships are formed with these spaces and with other people; residents feel at home and as such, integration has taken place. I therefore want to emphasize that politicians should look at the everyday realities in neighbourhoods like Lombok when discussing issues related to multi-ethnic societies. Repeatedly stressing the dichotomy between native and non-native Dutch citizens and focusing on problems, has a negative effect on the everyday lives of people because it produces and reproduces stereotyped images. I believe that integration is not only about non-native Dutch residents adapting themselves to Dutch society: it is also about the extent to which people from various backgrounds live together and feel at home in their neighbourhood.

Real Tourism; Practice, Care, and Politics in Contemporary Travel Culture
Minca, C. ; Oakes, T. - \ 2011
Oxford, UK : Routledge (Contemporary geographies of leisure, tourism and mobility 26) - ISBN 9780415582247 - 280
toerisme - reizen - theorie - toekomst - vrije tijd - sociologie - tourism - travel - theory - future - leisure - sociology
Over the past decade, tourism studies has broken out of its traditional institutional affiliation with business and management programs to take its legitimate place as an interdisciplinary social science field of cutting edge scholarship. The field has emerged as central to ongoing debates in social theory concerning such diverse topics as postcolonialism, mobility, and postmodernism, to name just a few. While there has been a diverse body of empirical research on this transformation the theoretical discussions in tourism studies remain largely attached to theories of modernity and Anglo-centric assumptions about tourism. There is a need for the field to come to terms theoretically with the contemporary and future realities of tourism as a truly global phenomenon. This book puts forward new postmodernist ideas and arguments about tourism today and in the future.
Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten
Goossen, C.M. ; Fontein, R.J. ; Donders, J.L.M. ; Arnouts, R.C.M. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 243) - 83
telemetrie - toerisme - vrije tijd - openluchtrecreatie - natuurgebieden - bezoeken - monitoring - telemetry - tourism - leisure - outdoor recreation - natural areas - visits
Om gegevens over recreatiebezoek in specifieke, bij naam genoemde gebieden te kunnen achterhalen, hebben we een analyse gemaakt van de volgende methoden: (i) het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), (ii) methoden gebruikt door natuur- en recreatie-beherende instanties, (iii) methoden met behulp van nieuwe media en (iv) de Hotspotmonitor. De voor- en nadelen van de verschillende methoden zijn beschreven. Het CVTO levert alleen gebruiksgegevens over type omgevingen. Systematisch een jaar rond tellen wordt door natuur- en recreatiebeherende instanties nauwelijks gedaan. De privacy-wetgeving laat het analyseren van GSM-data niet toe en ook de ruimtelijke onnauwkeurigheid en onvolledigheid in typen recreanten (alleen toeristen of alleen recreanten met een internetaccount) spelen een beperkende rol. Bij een combinatie van methoden zijn er geen verhoudingsgetallen te genereren waarmee betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over het aantal bezoeken per jaar van specifieke, bij naam genoemde natuur- en recreatiegebieden.
Een oase van rust op de boerderij
Noorduyn, L. - \ 2010
Syscope Magazine 2010 (2010)24. - p. 10 - 10.
plattelandsontwikkeling - recreatie op het platteland - recreatie - vrije tijd - rural development - rural recreation - recreation - leisure
Rust is wat consumenten zoeken op een boerderij. Of ze er nou producten kopen of gaan boerengolfen. Dat komt naar voren uit onderzoek van Wageningen UR naar de beleving van consumenten die een boerderij bezoeken
Forum; Het ideale vrijetijdslandschap
Peters, K.B.M. ; Embregts, M. - \ 2009
Vrijetijdstudies 27 (2009)2. - ISSN 1384-2439 - p. 50 - 57.
toerisme - recreatie - vrije tijd - landschap - landschapsarchitectuur - landgebruik - ruimtelijke ordening - gebruik van ruimte - regionale planning - recreatie in de stad - openbaar groen - biesbosch - tourism - recreation - leisure - landscape - landscape architecture - land use - physical planning - space utilization - regional planning - urban recreation - public green areas - biesbosch
Het Kenniscentrum Recreatie is in 2009 gestart met een debat getiteld 'Het ideale vrijetijdslandschap'. Doel van dit debat is inzicht te krijgen in zowel de wensen als de realisatie van het ideale Nederlandse vrijetijdslandschap. In dit Forum wordt aandacht besteedt aan dit debat. De eerste bijdrage 'Groen nabij de stad: Mooie woorden of daadkrachtig beleid? van Rob Berkers (Kenniscentrum Recreatie), gaat in op de rol van de overheid bij het realiseren van voldoende groen in de directe leefomgeving. In reactie op zijn stuk, wordt Hans Thiebou aan het woord gelaten in 'Natuur en recreatie in en om de stad, een verrijking voor onze samenleving'. Vanuit het perspectief van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch Nationaal Landschap laat hij zien dat de procedures weliswaar lang duren, maar dat het wel de moeite waard blijft erin te blijven investeren. Tot slot een betoog van Marie-Ange de Kort (Hogeschool INHolland) getiteld 'Het ideale vrijetijdslandschap: weinig ruimte, veel vrije tijd'. Hierin stelt zij dat de ontwikkelingen van steden en platteland sterk van elkaar verschillen en dat de overheid een belangrijke regiefunctie heeft om deze goed op elkaar af te stemmen. Bovendien zouden gemeenten ook volgens haar meer met elkaar moeten samenwerken om als regio een uniek aanbod te kunnen creëren
Leisure in a Multicultural Society
Peters, K.B.M. - \ 2008
In: Landscape, Leisure and Tourism; Socio-spatial Studies in Experiences, Practices and Policies / de Haan, H.J., van der Duim, V.R., Delft : Eburon - ISBN 9789059722996 - p. 97 - 111.
vrije tijd - vrijetijdsgedrag - minderheden - leisure - leisure behaviour - minorities
Leisure practices and public space, second chapter. Karin Peters discusses ethnic diversity and leisure from three perspectives. She first looks at the leisure patterns in terms of ethnic participation. Based on theories of marginality and ethnicity, she argues that both socio-economic and sociocultural aspects partly explain differences in leisure behaviour.
Social Interaction and Neighbourhood Control: The significance of Walking and Narratives
Haan, H.J. de - \ 2008
In: Landscape, Leisure and Tourism; Socio-spatial Studies in Experiences, Practices and Policies / de Haan, H.J., van der Duim, V.R., Delft : Eburon - ISBN 9789059722996 - p. 73 - 96.
vrije tijd - stadsomgeving - sociale interactie - leisure - urban environment - social interaction
Leisure practices and public space, first chapter. Henk de Haan focuses on the residential area as an important setting for people's leisure time. His point of departure is the vulnerable position of the home: in a neighbourhood context it is exposed to the effects of all kinds of human activities.
Landscape, Leisure and Tourism; Socio-spatial Studies in Experiences, Practices and Policies
Haan, H.J. de; Duim, V.R. van der - \ 2008
Delft : Eburon - ISBN 9789059722996 - 257
milieu - landschap - toerisme - vrije tijd - gebruik van ruimte - toeristisch onderzoek - cultureel erfgoed - cultuursociologie - ruimte - natuurbeheer - natuur - landschapsbeleving - landschapsbeheer - environment - landscape - tourism - leisure - space utilization - tourism research - cultural heritage - cultural sociology - space - nature management - nature - landscape experience - landscape management
This book is dedicated to Jaap Lengkeek, being appointed professor chairman from 2002 till his retirement. The book explores the relationship between people and space in everyday environments, leisure environments and tourist environments. The book consists of four parts. Part One: Experiencing nature, landscape and heritage; Part Two: Leisure practices and public space; Part Three: The state of the art of tourism research; Part Four: Landscape policies, management and design. The authors of the book are all associated with the Chairgroup Sociospatial Analysis of Wageningen University in The Netherlands.
Migranten bij de Demka-staalfabrieken in Utrecht (1915-1983)
Rommes, R.N.J. ; Schrover, M. - \ 2008
Utrecht : Matrijs - ISBN 9789053453537 - 184
migranten - migrantenarbeid - fabrieksarbeiders - staal - werknemers in de industrie - arbeidsverhoudingen - huisvesting - vrije tijd - sociale economie - duitsland - belgië - hongarije - italië - spanje - griekenland - turkije - nederland - geschiedenis - utrecht - groningen - friesland - migrants - migrant labour - factory workers - steel - industrial workers - labour relations - housing - leisure - socioeconomics - germany - belgium - hungary - italy - spain - greece - turkey - netherlands - history - utrecht - groningen - friesland
Landscape 1:1 : a study of designs for leisure in the Dutch countryside
Brinkhuijsen, M. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek; U. Weilacher, co-promotor(en): Henk de Haan. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049722 - 310
landschap - vrije tijd - ontwerp - platteland - landschapsarchitectuur - recreatie - toerisme - nederland - landschapsplanning - zeeland - gelderland - drenthe - landscape - leisure - design - rural areas - landscape architecture - recreation - tourism - netherlands - landscape planning - zeeland - gelderland - drenthe
Brinkhuijsen onderzoekt in haar dissertatie hoe recreatie in de loop van de twintigste eeuw een plek kreeg in het landschap en het landschapsontwerp, van de pioniersperiode (voor W.O. II), de massacrecreatie (jaren zestig), het recreatief medegebruik (rond 1980) to de huidige periode, die Brinkhuijsen kenmerkt met "verbreding". Ze analyseert ontwerpen die invloed hebben uitgeoefend op de manier waarop we recreatielandschappen nu zien, zoals het Amsterdamse Bos uit 1934, kleinschalige recreatielandschappen en een netwerk van fietspaden en wandelpaden in de landinrichting Oukoop-Kortrijk uit 1966, natuurontwikkelingsprojecten in het rivierengebied uit de jaren tachtig en negentig en de landschapsvisie voor de Drentsche Aa uit 2005. De achteraf wat schokkende conclusie luidt dat recreatie nauwelijks van belang is geweest in het landschapsontwerp
Landscape and leisure in Europe: parasitism and symbiosis
Brinkhuijsen, M. ; Jong, H. de; Jonge, C.S.J. - \ 2007
Den Haag : Kenniscentrum Recreatie - 26
vrije tijd - landschap - toerisme - ontwikkeling - noordwest-europa - leisure - landscape - tourism - development - northwestern europe
In the early nineteenth century, many people worked themselves to death, eighteen hours a day, six days a week, with no days off. Leisure time was scarce. Only few people had the time and means to repose, divert and travel. Leisure and tourism were the privilege of a small elite. But times have changed. In Europe, the average amount of free time has gradually increased to 4-6 hours a day and a wide range of leisure and tourist opportunities have come within reach in contemporary society. This essay was based on some introductory reports of the project Landscape and leisure, describing trends and impacts, facts and figures concerning leisure and landscape in Europe
Changing families and their lifestyles
Moerbeek, H.H.S. ; Niehof, A. ; Ophem, J.A.C. van - \ 2007
Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Mansholt publication series vol. 5) - ISBN 9789086860517 - 339
gezinnen - sociale structuur - consumenten - huishoudens - consumentengedrag - vrije tijd - hygiëne - gezondheid - samenleving - sociale verandering - levensstijl - nederland - gezinssociologie - gedrag van huishoudens - families - social structure - consumers - households - consumer behaviour - leisure - hygiene - health - society - social change - lifestyle - netherlands - sociology of the family - household behaviour
Invloed van passend en gewenst geluid op stressreductie : een eerste experiment met beeld, geluid en stress
Goossen, C.M. ; Winsum-Westra, M. van; Wulp, N.Y. van der - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1463) - 68
geluid - milieu - audiovisuele hulpmiddelen - recreatie - vrije tijd - lopen - omgevingspsychologie - noise - environment - audiovisual aids - recreation - leisure - walking - environmental psychology
Een experiment onder 153 proefpersonen is uitgevoerd om het herstellende effect (affectief en cognitief) van geluiden die al dan niet passen bij de omgeving te onderzoeken middels het aanbieden van verschillende combinaties van audiovisuele 'omgevingen'. De proefpersonen zijn eerst gestrest gemaakt, daarna hebben ze de combinaties gezien en/of gehoord. De belangrijkste conclusie is dat er geen significante relaties zijn gevonden tussen de passendheid van geluiden en stressreductie. Er zijn ook geen relaties gevonden tussen passendheid van geluiden en concentratievermogen.
Contexts in tourism and leisure studies : a cross-cultural contribution to the production of knowledge
Platenkamp, V. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek; H.P. Kunneman. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045663 - 256
toerisme - vrije tijd - intercultureel onderzoek - vrijetijdsactiviteiten - recreatieonderzoek - kennis - informatieverspreiding - tourism - leisure - leisure activities - leisure research - cross cultural studies - knowledge - diffusion of information
Veel tijd, nooit weg, een onderzoek naar aangepaste vakanties
Welt, G. ; Renes, R.J. - \ 2005
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 216) - ISBN 9067549304 - 66
vakanties - vrije tijd - aanpassing - toeristenindustrie - ouderen - gehandicapten - nederland - sociale zorg - holidays - leisure - adjustment - tourist industry - elderly - people with disabilities - netherlands - social care
Onderzoek in opdracht van Stichting Mens en Samenleving, die zich richt op het aanbieden van vakanties voor ouderen, gehandicapten en chronisch zoeken. SMS wil deze activiteit verbeteren en uitbreiden. Dit onderzoek analyseert: de doelgroep, de aanbieders van aangepaste vakantie, de zorg die erbij nodig is, de groen ruimte in dit verband
Maatschappelijk belang van fietspad 10; fietverbinding door een Habitatrichtlijngebied, tussen de Haagse agglomeratie en de Vallei Meijendel via de Waasdorpervlakte
Goossen, C.M. ; Regt, W.J. de; Langers, F. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1027) - 53
fietsen - rijwielpaden - vrije tijd - toerisme - sociale gevolgen - natuurbescherming - habitats - nederland - habitatrichtlijn - zuid-holland - bicycling - cycleways - leisure - tourism - social impact - nature conservation - netherlands - habitats directive
Provincie Zuid-Holland wil fietspad 10 aanleggen van de rand van de Haagse agglomeratie door de vlakte van Waalsdorp (een Habitatrichtlijngebied) naar de vallei Meijendel. Het maatschappelijk belang van dit fietspad moet worden aangetoond. De Haagse regio heeft een fors fietstekort. De kwaliteit van de fietsgebieden is alleen langs de kust goed. Met het nieuwe fietspad zijn er meer keuzemogelijkheden en hebben inwoners van met name het centrum van Den Haag een gebied binnen fietsbereik met een omvang en kwaliteit die ze eerst niet of veel moeilijker konden bereiken
Recreatieplanning en -monitoring in bos en natuur
Boer, T.A. de; Raffe, J.K. van - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1050) - 60
recreatiemanagement - planning - monitoring - vrije tijd - tellingen - karteringen - nederland - kennis - recreation management - leisure - censuses - surveys - netherlands - knowledge
Dit rapport beschrijft het bedrijfsvoeringproces recreatie en de informatie die een beheerder nodig heeft om dit proces uit te kunnen voeren. Voor het evalueren en bijstellen van doelen in dit proces, is een methode beschreven om gegevens te verzamelen over het recreatieve gebruik en de waardering van een terrein (monitoring). De resultaten van het onderzoek dienen om terreinbeheerders te ondersteunen bij het nemen van effectieve en efficiënte beslissingen over recreatie.
Boekrecensie Tracy Metz: Pret!: leisure en landschap
Dagevos, H. - \ 2003
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)1. - ISSN 0921-481X - p. 61 - 62.
vrijetijdsactiviteiten - pretparken - themaparken - vertier - vrije tijd - vrijetijdsindustrie - recreatieonderzoek - vrijetijdsvoorzieningen - recreatie - toeristische attracties - boekbesprekingen - nederland - leisure activities - funfairs - theme parks - entertainment - leisure - leisure industry - leisure research - leisure services - recreation - tourist attractions - book reviews - netherlands
Bespreking van een boek over de 'verpretparking' van Nederland
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.