Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gebromeerde vlamvertragers en broomdioxines in Choline Chloride
  Egmond, H.J. van; Traag, W.A. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2008
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2008.106) - 11
  vuurvertragingsmiddelen - dioxinen - voedertoevoegingen - voedselbesmetting - broomhoudende vlamvertragers - fire retardants - dioxins - feed additives - food contamination - brominated flame retardants
  Sinds begin 2008 worden in het Nationaal Plan Diervoeder Choline Chloride monsters (= diervoeder additief) gevonden waarbij de DR CALUX screenings-assay een sterk verdacht signaal geeft, maar bij de GC-HRMS geen dioxines en dl-PCB's worden gevonden. Dit rapport beschrijft de resultaten van nader onderzoek in twee Choline Chloride monsters (één met lage DR CALUX (ca. 2-3 ng BEQ/kg) en één met hoge DR CALUX respons (4-5 ng BEQ/kg) op gebromeerde vlamvertragers en broomdioxines
  Zorg over nieuw type contaminant: vlamvertragers in Nederlandse voeding
  Boer, J. de; Leonards, P.E.G. ; Baumann, B. - \ 2003
  Voeding Nu 5 (2003)10. - ISSN 1389-7608 - p. 21 - 23.
  elektronica - elektrische apparatuur - kunststoffen - vuurvertragingsmiddelen - derivaten - biodegradatie - milieueffect - voedselketens - voedingsmiddelen - toxische stoffen - volksgezondheid - electronics - electrical equipment - plastics - fire retardants - derivatives - biodegradation - environmental impact - food chains - foods - toxic substances - public health
  Gebromeerde vlamvertragers vinden toepassing in elektronische apparatuur zoals computers en teevee's en in tal van andere materialen. De productie van decabroomdifenylether (deca BDE) en hexabroomcyclododecaan (HBCD) neemt in Europa toe. Deze stoffen worden aangetroffen in een aantal Nederlandse voedingsmiddelen. De effecten op de volksgezondheid moeten nader worden vastgesteld. De moeilijke afbreekbaaarheid maakt het wenselijk om alternatieve vlamvertragers te ontwikkelen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.