Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==washing
  Check title to add to marked list
  Zilver nanodeeltjes in textiel
  Peters, R.J.B. - \ 2011
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2011-016) - 19
  nanotechnologie - zilver - textielfinish - antibacteriële eigenschappen - wassen (activiteit) - waterverontreiniging - nanotechnology - silver - textile finishes - antibacterial properties - washing - water pollution
  Nanodeeltjes worden in steeds meer producten toegepast. Zo wordt 'nanozilver' toegepast in textiel vanwege hun antibacteriële eigenschappen. Het is echter onzeker of de toepassing van dergelijke nanodeeltjes risico's voor de consument en het milieu met zich meebrengt. Natuur & Milieu heeft daarom verzocht een aantal textieproducten te onderzoeken op de aanwezigheid van zilver nanodeeltjes en het uitspoelen van deze deeltjes tijdens het wassen.
  Voorkomen puntemissies boomkwekerij : elke druppel telt!
  Werd, Rik de - \ 2011
  plant protection - spraying - cleaning - spraying equipment - water pollution - washing - emission - forest nurseries - outdoor cropping
  Cystentoets aardappelpootgoed voor export
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2011 (2010)14 feb.
  pootaardappelen - schoonmaken - cysten (ontwikkelingsstadia) - globodera - wassen (activiteit) - filters - vermeerderingsmateriaal - akkerbouw - seed potatoes - cleaning - cysts (developmental stages) - washing - propagation materials - arable farming
  Om een indicatie te hebben van de sanitaire kwaliteit van het pootgoed kan een partij worden gewassen en gecontroleerd op AM door het inbouwen van een cystenfilter (zeeftrommel) in de wasstraat. PPO-agv heeft, in opdracht van het PA, onderzocht of een filter in de wasstraat functioneert naar behoren. Dat betekent dat cysten, die aanwezig zijn op partijen aardappels, gedurende het wasproces worden uitgefilterd en kunnen worden aangetoond op het filter. Gebleken is dat "De Kubbe" te Biddinghuizen nu over een wasstraat beschikt waarmee partijen aardappels kunnen worden onderzocht op cysten van aardappelcysteaaltjes. De capaciteit wordt niet ongunstig beïnvloed door gebruik van de zeeftrommel en debris-monsters afkomstig van maximaal 3900 kg gewassen aardappels kunnen goed worden onderzocht op cysten. De trefkans van aanwezige cysten op aardappels is groot; naar verwachting zullen circa 3 van de 4 cysten die tijdens het wassen loskomen van de aardappels ook daadwerkelijk worden gevonden in het debris. Als in het debris cysten zijn aangetoond, dan dient de wasstraat te worden gereinigd voordat volgende partijen worden gewassen om kruisbesmetting te voorkomen. Door het wassen van pootgoed en inbouwen van deze bemonstering in de wasstraat wordt het mogelijk om partijen pootgoed te voorzien van een extra waarborg. Het verdient aanbeveling om de voors en tegens van deze techniek te bespreken met de betrokken partijen uit de pootgoedsector.
  Cystentoets aardappelpootgoed voor export
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 15
  aardappelen - pootaardappelen - plantenparasitaire nematoden - globodera - cysten (ontwikkelingsstadia) - wassen (activiteit) - detectie - potatoes - seed potatoes - plant parasitic nematodes - cysts (developmental stages) - washing - detection
  De conclusie uit dit onderzoek “Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed” is dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt maar niet volledig cystenvrij. Verder is het onderzoeken van het debris van gewassen aardappels op ACA-cysten technisch en praktisch goed uitvoerbaar is. Het met de Kubbe ontwikkelde zeeftrommelsysteem voldoet goed en maakt het mogelijk grote partijen pootgoed te toetsen op de aanwezigheid van AM-cysten. Het ontbreken van cysten in een gewassen partij pootaardappels kan een extra kwaliteitsgarantie bieden. Hiermee kan de afzet mogelijk worden bevorderd.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit pluimveehouderij; oriënterend onderzoek naar stofafvang door een waterwasser = Measures to reduce fine dust emissions from poultry housings; indicative research into dust removal by a water scrubber
  Hol, J.M.G. ; Groenestein, C.M. ; Dousma, F. ; Melse, R.W. ; Ogink, N. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 354) - 13
  pluimveehouderij - lucht - wassen (activiteit) - luchtreinigers - emissie - luchtkwaliteit - fijn stof - poultry farming - air - washing - air cleaners - emission - air quality - particulate matter
  This report describes indicative research into the fine dust removal of a water scrubber treating ventilation air of a poultry house with young layers. Mean removal of fine dust, PM10 and PM2.5 amounted 62% and 9% respectively.
  Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed
  Runia, W.T. ; Gastel-Topper, A.W.W. van; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  aardappelen - pootaardappelen - wassen (activiteit) - globodera - cysten (ontwikkelingsstadia) - vermeerderingsmateriaal - desinfecteren - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - potatoes - seed potatoes - washing - cysts (developmental stages) - propagation materials - disinfestation - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection
  Cysten van ACA bevinden zich uitsluitend op de knol en komen niet inwendig in de knol voor. Wanneer partijen gegarandeerd cystenvrij gemaakt zouden kunnen worden door een uitwendige ontsmetting dan zou de afzet als pootgoed misschien weer mogelijk worden. Daarbij dient de pootgoedkwaliteit van de knollen intact te blijven. Randvoorwaarde is dat de methodiek uit het oogpunt van milieu verantwoord is. Het onderzoek is uitgevoerd met de pootgoedsortering van ACA-besmette consumptieaardappels. De conclusie is dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt maar niet cystenvrij. De huidige nabehandeling met NaOCl bleek onvoldoende om de cystinhoud van de resterende cysten te doden.
  Spuitmachine-wasprogramma's doen wat ze moeten doen : Vergelijking door PPO Vredepeel
  Hoenderken, J. ; Zevenbergen, G.J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Landbouwmechanisatie 60 (2009)5. - ISSN 0023-7795 - p. 12 - 17.
  landbouwtechniek - veldspuiten - spuitapparaten - wassen (activiteit) - agricultural engineering - field sprayers - sprayers - washing
  De veldspuit moet je elke dag of bij verandering van middel reinigen. Dat kan met de hand, maar halfautomatische en automatische spoelsystemen sparen tijd. Alle wasprogramma¿s krijgen de spuit schoon, maar er zijn verschillen, ondervonden LandbouwMechanisatie, PPO Vredepeel en DLV Plant tijdens een vergelijking
  Groeiresponstest voor recirculatiewater - Stap 1: Opzet van een Biotoets
  Blok, C. - \ 2008
  irrigatie - irrigatiewater - irrigatieuitrusting - zuiveren - reinigers - scheiding - wassen (activiteit) - biotesten - voedingsstoffen - voedingsoplossingen - groeivertragers - plantengroeiregulatoren - hergebruik van water - irrigation - irrigation water - irrigation equipment - purification - scrubbers - separation - washing - bioassays - nutrients - nutrient solutions - growth retardants - plant growth regulators - water reuse
  De methoden worden gecombineerd toegepast, waarbij methode A als voorselectie wordt gebruikt. Hiermee worden voedingsoplossingen getest bij binnenkomst. Als er een verdachte voedingsoplossing gevonden wordt, starten de testen B en C. Tegen het einde van de testen B en C wordt test A herhaald om na te gaan of de groeiremming op het zelfde niveau aanwezig blijft, of dat de groeiremming afneemt in de tijd (en dus de metingen met methode B en C anders beoordeeld moeten worden
  Fikse kostenreductie luchtwasser door beperken capaciteit
  Bosma, A.J.J. ; Ellen, H.H. - \ 2005
  V-focus 2 (2005)4. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 43.
  luchtreinigers - ammoniak - emissie - kosten - boerderij uitrusting - luchtverontreiniging - wassen (activiteit) - wasapparatuur - varkenshouderij - pluimvee - stankbestrijding - kostenanalyse - fijn stof - air cleaners - ammonia - emission - costs - farm equipment - air pollution - washing - washers - pig farming - poultry - odour abatement - cost analysis - particulate matter
  De kosten van een luchtwasser kunnen worden verlaagd als de capaciteit van de luchtwassers niet meer afgestemd hoeft te worden op de maximale ventilatiecapaciteit van een stal. Nieuwe ontwikkelingen in luchtwassers geven slechts geringe kostenverlagingen. In Duitsland gebruikt men systemen die vooral gericht zijn op het wassen van stof uit de lucht. Deze methode van luchtwassen is waarschijnlijk goedkoper, alleen zijn de reducties beperkt. Het is de vraag hoeveel ammoniak in het stof zit dat uit een stal komt. Resultaten van een kostenvergelijking van de Animal Sciences Group van Wageningen UR
  Vaste planten: slechte hergroei van gespoelde landplanten; doe er wat aan!
  Dalfsen, P. van; Gude, H. - \ 2004
  De Boomkwekerij 17 (2004)47. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  overblijvende planten - gewasbescherming - schoonmaken - wassen (activiteit) - verpakken - transport - hergroei - onderzoek - perennials - plant protection - cleaning - washing - packing - regrowth - research
  Voor de export naar de VS worden vaste planten gespoeld om het zand tussen de wortels te verwijderen. Eenmaal op de plek van bestemming, blijken verschillende soorten niet meer in staat de groei te hervatten. PPO deed onderzoek naar de oorzake
  How to deal with the effects of recycling?
  Sinke, R.J. - \ 2004
  paper - recycling - pulps - fibres - properties - quality - ash - washing - analytical methods - biobased economy
  Reinigen van varkensstallen na inweken met schuim of met water; kosten en kwaliteit
  Roelofs, P.F.M.M. ; Plagge, J.G. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.216) - 40
  varkensstallen - schoonmaken - wassen (activiteit) - pig housing - cleaning - washing
  Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector; veldonderzoek
  Boels, D. ; Hamminga, W. ; Pankow, J. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum - 65
  bloembollen - schoonmaken - wassen (activiteit) - bodemverontreiniging - bodembescherming - bekledingen - ornamental bulbs - cleaning - washing - soil pollution - soil conservation - linings
  Drie principes van bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins zijn in de praktijk onderzocht: remming van infiltratiesnelheid (met klei en folie afdichtingen), hydrologische isolatie (interceptor drains met en zonder afdichtingslaag) en adsorptie. Op zand-, zavel en lössgronden is afdichten met klei of leem nodig wanneer de bodem boven de grondwaterspiegel ligt om recirculatie mogelijk te maken, maar deze maatregel is onvoldoende voor de bescherming van de bodem en zijn aanvullende voorzieningen nodig (bijvoorbeeld hydrologische isolatie). In kwelgebieden en in situaties met een verlaagde bodem is deze variant wel effectief. De effectiviteit van hydrologische isolatie en adsorptielagen lopen uiteen van 90 tot 95%. De investeringen voor bodembeschermende voorzieningen bedragen f 3,00 tot f 13,00 per m3 en de jaarlijkse kosten f 1,70 tot f 2,20 per m3 bassin inhoud. Monitoring dient zich te richten op verspreiding bij hydrologische isolatie en infiltratieremming, aangevuld met monitoring van de kwaliteit van het grondwater. Monitoring van adsorptielagen dient zich te richten op de kwaliteit van de adsorptielaag en de bodem daaronder.
  Zoveel zaden, zoveel bewaarcondities
  Derkx, M.P.M. - \ 1998
  De Boomkwekerij 11 (1998)11. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 17.
  zaden - opslag - houtachtige planten als sierplanten - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - seeds - storage - ornamental woody plants - cleaning - grading - peeling - washing
  Zaden zijn langer goed te houden naarmate de condities tijdens de bewaring beter zijn. De aanpak hangt af van de bewaartijd, het type zaad en de voorgeschiedenis van het zaad. Ook bewaring van zaad dat net uit de kiemrust is gekomen, begint tot de mogelijkheden te behoren. Het Boomteeltpraktijkonderzoek geeft een overzicht van de bewaarcondities
  Voorkomen van schade bij het uitspoelen van wortels, (project 3503)
  Verhoeven, E.J.M. - \ 1997
  Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 48) - 39
  houtachtige planten als sierplanten - bosbouw - plantmateriaal - versmeren - wassen (activiteit) - wortels - cultuur zonder grond - onderzoek - rapporten - ornamental woody plants - forestry - planting stock - puddling - washing - roots - soilless culture - research - reports
  Benutting van het afvalwater van een melkveebedrijf voor het spoelen van de mestgangen : een orienterend onderzoek = Use of waste water from a dairy farm for flushing alleys : a preliminary research
  Kroodsma, W. ; Bleijenberg, R. ; Lent, A.J.H. van - \ 1996
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 96-09) - ISBN 9789054061458 - 16
  landbouw - schoonmaken - schoonmaakgereedschap - melkvee - melkveehouderij - uitrusting - rioolwater - scheren - stallen - wassen (activiteit) - afvalwater - agriculture - cleaning - cleaning equipment - dairy cattle - dairy farming - equipment - sewage - shearing - stalls - washing - waste water
  Emissies van bestrijdingsmiddelen bij het spoelen van bloembollen
  Beltman, W.H.J. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 429) - 73
  gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - rioolwater - afvalwater - landbouw - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - bloembollen - opslagloodsen - slib - afvalverwijdering - afvoer - bodem - uitspoelen - nederland - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - sewage - waste water - agriculture - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - environment - pollutants - pollution - adverse effects - cleaning - grading - peeling - washing - ornamental bulbs - stores - sludges - waste disposal - discharge - soil - leaching - netherlands
  De emissies van bestrijdingsmiddelen naar grondwater en via af te voeren spoelslib uit de bloembollenteelt is geschat met eenvoudige modellen. In spoelslib zullen vooral middelen worden aangetroffen die sterk adsorberen aan organische stof of in hoge dosering worden toegepast, zoals tolclofosmethyl en prochloraz. De gemeten verzadigde doorlatendheid van bassinbodems bedroeg 0,2 tot 0,5 cm/d, wat resulteerde in berekende waterfluxen door de bassinbodem van 4 tot 5 cm/d. Bij zulke hoge fluxen zal de concentratie van carbendazim maar weinig dalen tijdens het transport vanuit bassins naar het grondwater
  Desinfectie van bedrijfsvreemd materiaal door blootstelling aan UV-C
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.166) - 28
  uitrusting - schoonmaken - wassen (activiteit) - scheren - stallen - varkensstallen - woningen - desinfectie - ontsmettingsmiddelen - steriliseren - ultraviolette straling - equipment - cleaning - washing - shearing - stalls - pig housing - dwellings - disinfection - disinfectants - sterilizing - ultraviolet radiation
  Waterverbruik schoonspuiten melkstallen
  Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Wolters, G.M.V.H. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 114) - 17
  melkmachines - melkstandinrichtingen - uitrusting - schoonmaken - wassen (activiteit) - scheren - hergebruik van water - schadepreventie - milking machines - milking parlours - equipment - cleaning - washing - shearing - water reuse - loss prevention
  In deze publicatie wordt het onderzoek naar het waterverbruik en de gebruikte methodiek voor het schoonspuiten van de melkstal beschreven en de mogelijkheden die er zijn om het waterverbruik te verminderen.
  Reductie ammoniakemissie door stalen roostervloer
  Kant, P.P.H. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 110) - 20
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - rundvee - uitrusting - schoonmaken - wassen (activiteit) - scheren - air pollution - ammonia - emission - volatilization - cattle - equipment - cleaning - washing - shearing
  De roosterelementen hadden een doorlaat van 52,5 %. De dieren liepen voorzichtiger dan normaal op de betonnen roosters. De stalen roosters reduceerden de ammoniak-emissie met 52 % in vergelijking met de betonnen roosters.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.