Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 336

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==water treatment
Check title to add to marked list
Waterzuivering & biomassaproductie : Complementaire waterzuivering met planten en dieren - Fase 1
Schuijt, L.M. ; Bergen, Tamara van; Verdonschot, P.F.M. ; Smolders, F. ; Lamers, Leon P.M. - \ 2018
Wageningen University & Research - 65 p.
biobased economy - water treatment - biomass production - waste water - sewage treatment
Nieuwe aanpak medicijnresten in afvalwater
Langenhoff, A.A.M. - \ 2018
water - waste water treatment - sludges - water treatment - bacteria
Afbraak paks vergt heel veel geduld
Harmsen, J. ; Rietra, R.P.J.J. - \ 2018
biobased economy - sludges - biomass - water treatment
New approach to medicine residues in wastewater
Langenhoff, A.A.M. - \ 2018
water - sludges - water treatment - waste water treatment - residual streams
Groene Mineralen Centrale
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen University & Research
TKI
Toeleveranciers staan in de rij voor goedkeuring installaties : mobiele zuiveringsoplossingen zijn in de maak
Ruijven, J.P.M. van - \ 2017
greenhouse horticulture - water treatment - pesticides - clarifiers - purification plants
AQUAFARM van zuiveren naar oogsten
Verdonschot, P.F.M. - \ 2017
Aquafarm NL
afvalwater - waterzuivering - industriële grondstoffen - biobased economy - afvalwaterbehandeling - aquacultuur - biomassa productie - waste water - water treatment - feedstocks - biobased economy - waste water treatment - aquaculture - biomass production
Aquafarm ziet afvalwater als basis voor het produceren van hoogwaardige bouwstoffen, waarmee tegelijkertijd het water gezuiverd wordt.
Mobiele waterzuivering glastuinbouw
Ruijven, Jim van; Os, Erik van; Vermeulen, Peter - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1424) - 54
kassen - glastuinbouw - afvalwaterbehandeling - afvalwater - waterverontreiniging - afvoer - zuiveren - waterzuivering - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - substraten - cultuur zonder grond - mobiele uitrusting - greenhouses - greenhouse horticulture - waste water treatment - waste water - water pollution - discharge - purification - water treatment - surface water - surface water quality - plant protection - pesticides - substrates - soilless culture - mobile equipment
Application of a mobile unit for discharge water purification is one of four options to apply to the purification obligation per 1-1-2018. Depending on the amount of discharge, future water strategy and investment options, mobile purification can be an interesting option. The amount of discharge water varies with crop, irrigation strategy and quality of the irrigation water and is between 122 and 3.340 m3/ha/year for surveyed companies. About 65% of greenhouse companies discharges
De straat van de toekomst
Vreeburg, Jan - \ 2017
urban development - homes - cycling - water reuse - recovery - innovations - water treatment

2022 lijkt nog ver weg. Toch zijn Wageningse onderzoekers nu al bezig met de Floriade die dat jaar in Almere de poorten opent. Ze gaan daar de Straat van de Toekomst bouwen, die volledig is ingericht op hergebruik.

Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen
Dijk, W. van; Weide, R.Y. van der; Kroon, A. - \ 2016
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (PPO 721) - 42
brouwerij-industrie - brouwerijafvalwater - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - algen - biomassa - biomassa productie - afvoerwater - flotatie - algenteelt - brewing industry - brewery effluent - waste water - waste water treatment - water treatment - algae - biomass - biomass production - effluents - flotation - algae culture
In 2012 is het project Groen Proceswater gestart. Hierin worden de mogelijkheden van zuivering van brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen onderzocht. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR-ACRRES. De resultaten behaald in 2012 en 2013 zijn beschreven in afzonderlijke rapporten. In dit rapport zijn de resultaten van 2014 en 2015 beschreven. In 2014 is onderzocht of een voorbehandeling van het proceswater via cavitatie-flotatie het zuiveringsresultaat kan verbeteren en in 2015 of de energie-input van de LEDbelichting kan worden verminderd door te flashen (afwisselende licht-donker periodes op microseconde tijdschaal). Verder is in 2015 en 2016 via een literatuurstudie gekeken naar de verwaarding van de geproduceerde algenbiomassa en zijn de conclusies van het gehele project samengevat.
Evaluatie zuiveringstechniek voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen III
Ruijven, J.P.M. van; Beerling, E.A.M. ; Staaij, M. van der; Os, E.A. van - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1414) - 30
afvalwaterbehandeling - waterzuivering - afvalwater - waterverontreiniging - glastuinbouw - kassen - cultuur zonder grond - gewasbescherming - pesticiden - ozon - verwijdering - filtratie - technieken - waste water treatment - water treatment - waste water - water pollution - greenhouse horticulture - greenhouses - soilless culture - plant protection - pesticides - ozone - removal - filtration - techniques
Dutch greenhouse horticulture has to treat all discharged water from soilless cultivations for the removal of plant protection products, to meet the new Dutch Directive Hoofdlijnenakkoord (2015). Building on previous research, (1) the life span of activated carbon filters, (2) the effect of increasing concentrations of plant protection products on the removal efficacy of ozone and the removal efficacy of (3) multimedia filtration and (4) ultrasonic water treatment have been investigated. It turned out to be difficult to design an active carbon based water treatment system capable of durable treatment of greenhouse discharge water: organic and mineral material in the water blocked the pores, thereby clogging the filter system and causing leakage by pressure build-up. Activated carbon filtration (granular activated carbon, 48 min contact time, 50 μm prefiltration with sand filter) achieved a removal efficacy of >95% for up to 430 bed volumes treated. Combination with advanced oxidation improved the removal efficacy, but the removal time of the filter could not be determined due to leakage. The removal efficacy of ozone oxidation remained >98%, even at increased concentrations (factor 10 and 100) of plant protection products in the untreated water. The multimedia filter removed 75% of the plant protection products by adsorption, biological breakdown within the filter was not determined. Treatment of the water with ultrasonic waves hardly had any effect (maximum 30% efficacy) on the breakdown.
Anaerobic treatment of municipal wastewater in a UASB-Digester system : temperature effect on system performance, hydrolysis and methanogenesis
Zhang, Lei - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Grietje Zeeman; Huub Rijnaarts, co-promotor(en): Tim Hendrickx. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579798 - 165
municipal wastewater - anaerobic digesters - hydrolysis - temperature - water treatment sludge - sludges - water treatment - sewage sludge - sewage - stedelijk afvalwater - anaërobe verteerders - hydrolyse - temperatuur - waterzuiveringsslib - slib - waterzuivering - rioolslib - rioolwater

A novel treatment chain for low strength domestic sewage includes low temperature anaerobic treatment as the main process. It can improve the energy efficiency of sewage treatment compared with conventional aerobic sewage treatment. A combination of an Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactor and a sludge digester, a UASB-digester system, was proven to be one of the successful anaerobic systems to challenge temperatures as low as 10°C and organic matter concentrations in the range of 382 and 1054 mg chemical oxygen demand (COD)/l. The UASB is operated at low sewage temperature (10°C) and high loading rate. The produced non-stabilised sludge in the UASB is recirculated over the mesophilic digester (35°C) to convert organic solids to methane gas and produce anaerobic biomass fed back into the UASB reactor, where it converts dissolved COD at the low temperature of the waste water.

The effect of sludge recirculation rate and sludge transfer point on the performance of a UASB-digester treating domestic sewage at 15 ˚C was studied in this research. The results show increased total COD removal efficiency when increasing the sludge recirculation rate from 1% to 2.6% of the influent flow rate. Methane gas production increases with the sludge recirculation rate, in the range of 1 to 12.5% of the influent flow rate. A higher sludge transfer point results in an increased suspended COD removal efficiency and a higher VSS concentration of the UASB sludge bed.

Co-digestion was applied for improving soluble COD removal efficiency of a UASB-digester system, operated at low temperatures and treating domestic sewage with a high dissolved/suspended COD ratio. Glucose was chosen as a model co-substrate and added to the sludge digester to produce additional methanogenic biomass, which was continuously recycled to inoculate the UASB reactor. Methane production in the UASB reactor almost doubles and soluble COD removal efficiency equals the biodegradability of the influent dissolved COD, due to a twofold increase in methanogenic capacity, when applying co-digestion 16% of influent organic loading rate. Therefore, co-digestion is a suitable approach to support a UASB-digester for treatment of low temperature domestic sewage.

A pilot scale UASB-digester (130 + 50 L) was studied to treat domestic wastewater at temperatures of 10-20°C at an HRT of 6 h in the UASB reactor and 15 h in the digester. The results show a stable COD removal efficiency of 60 ± 4.6% during the operation at 12.5 to 20°C. COD removal efficiency decreases to 51.5 ± 5.5% at 10°C. The decreased COD removal efficiency is attributed to an increased influent COD load, leading to insufficient methanogenic capacity of the UASB reactor at such low temperature. Suspended COD removal efficiency was 76.0 ± 9.1% at 10-20°C. The effluent COD concentration is 90 ± 23 mg/L at temperatures between 12.5 and 20°C, while soluble COD removal efficiency fluctuates due to variation in the influent COD concentration. 80% of the influent biodegradable COD is recovered as methane gas (including dissolved methane).

Low temperature (10-25°C) hydrolysis after applying a short pre-hydrolysis at 35°C was studied compared with those without the pre-hydrolysis. Batch experiments were executed using cellulose and tributyrin as model substrates for carbohydrates and lipids. Low temperature anaerobic hydrolysis rate constants increase by a factor 1.5 - 10 after applying a short anaerobic pre-hydrolysis at 35°C. The hydrolytic activity of the supernatant collected from the digestate after batch digestion of cellulose and tributyrin at 35°C was higher than that of the supernatants collected from the low temperature (≤ 25°C) digestates. The observed hydrolysis in the UASB of a UASB-digester system, treating domestic sewage at low temperatures (10-20°C) is in line with the elevated hydrolytic activity of mesophilic supernatant.

Effects of temperature and temperature shocks on specific methanogenic activity (SMA), and acetate affinity of the digester sludge were studied. Digester sludge from a UASB (12.5°C)-digester (35°C) system, was fed with acetate at constant temperatures of 10-35°C and at varying temperatures from 35°C to 25, to 15 to 10°C. The results show no lag phase in methane production rate when applying temperature shocks of 35°C to 25, 15, and 10°C. The temperature dependency of the SMA of the digester sludge after the temperature shocks was similar to the one at constant temperatures. Acetate affinity of the digester sludge was high at the applied temperatures (10-35°C). Latter is consistent with the finding of no VFA in the effluent of the UASB-digester, treating low strength, and low temperature (12.5°C) domestic wastewater.

The UASB-digester system to treat low strength, low temperature domestic sewage was provided with a proof-of-principle, and its essential underlying anaerobic processes were sufficiently elucidated to make the technology ready for further scaling up and demonstration in practice.

Slimmer omgaan met poep
Zeeman, Grietje - \ 2016
new sanitation - water treatment - waste water - urine - recovery - anaerobic treatment - separation
Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw : addendum bij LEI-rapport 2015-001 naar aanleiding van aangescherpte zuiveringseisen
Buurma, J.S. ; Meer, R.W. van der; Os, E.A. van; Ruijven, J.P.M. van; Veen, H.B. van der - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI nota 2016-026) - 19
glastuinbouw - waterzuivering - investering - hergebruik van water - teeltsystemen - kostenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - nederland - greenhouse horticulture - water treatment - investment - water reuse - cropping systems - cost analysis - farm management - netherlands
Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland hebben LEI Wageningen UR en Wageningen UR Glastuinbouw de benodigde extra investeringen voor de zuivering van afvalwater in de glastuinbouw en de betaalbaarheid van die investeringen verder onderzocht. Dit verzoek kwam voort uit onderhandelingen met het ministerie van I&M over het tempo van de invoering van zuiveringseisen. In eerder onderzoek, gepubliceerd in LEI-rapport 2015-001, werd uitgegaan van 80% zuivering in 2016. In de lopende onderhandelingen wordt aangestuurd op 95% zuivering in 2018. Hierbij is discussie over de vraag of dit gemiddeld 95% over het mandje van stoffen in standaardwater moet zijn, of dat het 95% per stof moet zijn. Bij toepassing van zuivering met H2O2+UV vergt de eis van 95% zuivering een grotere zuiveringscapaciteit en grotere investeringen. In dit addendum wordt aangegeven hoe verhoging van de zuiveringseisen doorwerkt in verhoging van de benodigde zuiveringscapaciteit en de bijbehorende investeringsbedragen. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe de extra investeringen doorwerken in het beslag op bedrijfssaldo, inkomen uit bedrijf en vrije investeringsruimte.
'Standaard Water’ voor toetsing zuiveringstechnologie voor de glastuinbouw
Ruijven, Jim van; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. ; Os, E.A. van - \ 2016
Wageningen UR - 3
waterzuivering - pesticiden - glastuinbouw - waterverontreiniging - waterkwaliteit - water treatment - pesticides - greenhouse horticulture - water pollution - water quality
Het is noodzakelijk zuiveringstechnieken op een objectieve manier te toetsen op effectiviteit in de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw lozingswater met water dat representatief is voor de glastuinbouw. Hiervoor is het in dit document beschreven ‘Standaard Water’ ontwikkeld. Dit water wordt gebruikt om op een gestandaardiseerde en reproduceerbare manier technologieën te beoordelen en heeft daarom een vastgestelde samenstelling. Het water dient als standaard voor lozingswater uit zowel substraat- als grondgebonden teelten en bevat nutriënten en sporenelementen, organische en minerale vervuiling en gewasbeschermingsmiddelen.
Klinkende munt slaan uit natuur vergt gerichte aanpak
Heide, C.M. van der; Borgstein, M.H. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 18 - 19.
natuurbeheer - ecosysteemdiensten - natuurgebieden - financieren - biomassa productie - recreatie - waterzuivering - noordwest-overijssel - nature management - ecosystem services - natural areas - financing - biomass production - recreation - water treatment - noordwest-overijssel
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, beleving en biomassa. Ondanks hun waardevolle karakter zijn de meeste van die baten gratis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Onderzoek in de Weerribben-Wieden maakt duidelijk dat een gerichte aanpak nodig is om klinkende munt te slaan uit natuurgebieden.
Overleving van pathogenen bij mestverwerking
Hoeksma, P. ; Rutjes, S. ; Aarnink, A.J.A. ; Blaak, H. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2016
H2O online (2016)3 maart. - 9
mestverwerking - pathogenen - omgekeerde osmose - mineralen - lozing - riolering - oppervlaktewater - waterzuivering - manure treatment - pathogens - reverse osmosis - minerals - disposal - sewerage - surface water - water treatment
In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar reduceert wel het aantal gramnegatieve bacteriën. Grampositieve bacteriën kunnen ook hittebehandeling tot 70°C overleven. Omgekeerde osmose, een membraantechniek die in een aantal mestverwerkingsinstallaties wordt toegepast, resulteert in een mineralenconcentraat dat als meststof wordt gebruikt en een effluent dat op het riool of oppervlaktewater wordt geloosd. Effluent na omgekeerde osmose is microbiologisch schoon, mits de integriteit van het RO-proces goed wordt bewaakt.
Eigen installatie, collectieve oplossingen of een mobiel systeem : naderende zuiveringsplicht dwingt telers tot keuzes
Beerling, Ellen - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - water management - water treatment - agricultural research - standards - agricultural policy - residues - purification plants - cooperation - emission reduction

Vanaf 1 januari 2018 moeten glastuinbouwbedrijven zuiveringstechnieken toepassen die restwater voor 95% kunnen zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Telers hebben daarbij de mogelijkheid om een eigen installatie, een collectieve oplossingen of een mobiel systeem toe te passen dat het restwater op afroep komt zuiveren. Ellen Beerling en Daan van Empel belichten de staat van onderzoek en beleid.

Met goedgekeurde installatie kan teler voldoen aan wet op lozingen : markt voor zuiveringstechnieken is in beweging
Ruijven, Jim van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - water management - water treatment - measurement - purification plants - testing - drainage water - legislation - netherlands - agricultural research

Vanaf 1 januari 2018 moet elk glastuinbouwbedrijf een apparaat gebruiken dat 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater zuivert. Hoe gaat de overheid dat controleren? Dat gebeurt via de leverancier van de installatie. Als die aantoont dat zijn techniek dat voor elkaar krijgt, komt deze op een positieve lijst. Maakt de ondernemer op de juiste manier gebruik van zo’n goedgekeurde installatie, dan voldoet hij aan de wet.

Complementary surface charge for enhanced capacitive deionization
Gao, X. ; Porada, S. ; Omosebi, A. ; Liu, K.L. ; Biesheuvel, P.M. ; Landon, J. - \ 2016
Water Research 92 (2016). - ISSN 0043-1354 - p. 275 - 282.
Amphoteric Donnan model - Capacitive deionization - Enhanced salt removal - Extended working voltage window - electrodes - carbon - desalination - water treatment - ionization - elektrodes - koolstof - ontzilting - waterzuivering - ionisatie

Commercially available activated carbon cloth electrodes are treated using nitric acid and ethylenediamine solutions, resulting in chemical surface charge enhanced carbon electrodes for capacitive deionization (CDI) applications. Surface charge enhanced electrodes are then configured in a CDI cell to examine their salt removal at a fixed charging voltage and both reduced and opposite polarity discharge voltages, and subsequently compared to the salt removal of untreated electrodes. Substantially improved salt removal due to chemical surface charge and the use of a discharge voltage of opposite sign to the charging voltage is clearly demonstrated in these CDI cycling tests, an observation which for the first time validates both enhanced CDI and extended-voltage CDI effects predicted by the Donnan model [Biesheuvel et al., Colloids Interf. Sci. Comm., 10.1016/j.colcom.2015.12.001 (2016)]. Our experimental and theoretical results demonstrate that the use of carbon electrodes with optimized chemical surface charge can extend the CDI working voltage window through discharge voltages of opposite sign to the charging voltage, which can significantly enhance the salt adsorption capacity of CDI electrodes. Thus, in addition to carbon pore size distribution, chemical surface charge in carbon micropores is considered foundational for salt removal in CDI cells.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.