Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vleeskuikenouderdieren: Het tijdstip van wegen bij een automatisch dierweegsysteem
  Haar, J.W. van der - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 11 - 15.
  groei - ontwikkeling - gewicht - massa - weegschalen - weegapparaten - lichtregiem - landbouwbedrijven - vleeskuikenouderdieren - bedrijfsinformatiesystemen - growth - development - weight - mass - balances - weighers - light regime - farms - broiler breeders - management information systems
  Om bij vleeskuikenouderdieren de voerkosten laag te houden, moet de voergift goed worden afgestemd op het legpercentage en de groei van de dieren. Met een automatisch dierweegsysteem krijgt men een goed inzicht in de groei gedurende de laatste weken. Door de variatie in de dagelijkse gewichten, is de informatie over de groei gedurende de laatste dagen minder betrouwbaar. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) heeft onderzocht of deze betrouwbaarheid verbeterd kan worden door alleen gewichten te registreren in het dagdeel dat de dieren nog geen voer en water hebben opgenomen.
  Automatische dierweging bij kalkoenen, de stand van zaken
  Verbij, E. ; Veldkamp, T. - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)3. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 24.
  automatisering - weegschalen - mechanisatie - kalkoenen - weegapparaten - automation - balances - mechanization - turkeys - weighers
  In het verleden heeft het PP 'Het Spelderholt' diverse weegsystemen voor kalkoenen getest. Deze systemen hadden elk overeenkomst dat de nauwkeurigheid van de weging en/of het aantal wegingen vanaf 10 weken leeftijd dusdanig terugliep, dat geconcludeerd moest worden dat de systemen niet bruikbaar waren. In dit artikel gaan we in op twee ontwikkelingen die enige hoop voor de toekomst van de automatische dierweging bij kalkoenen kunnen geven: het individueel weegplateau en het gemeenschappelijk weegplateau.
  Vleeskuikenouderdieren: het gebruik van een automatisch dierweegsysteem bij het voeren naar legpercentage en groei
  Haar, J.W. van der - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)1. - ISSN 0924-9087 - p. 22 - 26.
  diervoedering - automatisering - weegschalen - ontwikkeling - eierproductie - groei - mechanisatie - ovipositie - weegapparaten - vleeskuikenouderdieren - animal feeding - automation - balances - development - egg production - growth - mechanization - oviposition - weighers - broiler breeders
  Bij vleeskuikenouderdieren komt een belangrijk deel van de kosten voor rekening van het voer. Om de voerkosten laag te houden moet de voergift afgestemd worden op het legpercentage en de groei van de dieren. Naast een goed inzicht in de eiproduktie moet men ook een goed inzicht hebben in de gewichtsontwikkeling van de dieren. Bij Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) is onderzocht welke rol een automatisch dierweegsysteem hierbij kan spelen.
  Automatisch wegen van vleesvarkens in het hok
  Ramaekers, P. ; Huiskes, J. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)6. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  weegschalen - massa - varkens - weegapparaten - gewicht - weegapparaten voor varkens - groepshuisvesting - balances - mass - pigs - weighers - weight - pig weighers - group housing
  Het lichaamsgewicht van vleesvarkens wordt vaak geschat op basis van het aantal dagen dat de vleesvarkens in het hok liggen en de ervaring van de varkenshouder. Het regelmatig wegen van vleesvarkens tijdens de mestperiode is arbeidsintensief. Met behulp van een voorhandweegsysteem in het hok kan het individuele lichaamsgewicht van vleesvarkens automatisch worden bepaald.
  Automatische dierweging bij vleeskuikenouderdieren
  Verbij, E. - \ 1993
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 4 (1993)3. - ISSN 0924-9087 - p. 28 - 31.
  automatisering - weegschalen - kippen - massa - mechanisatie - pluimvee - weegapparaten - gewicht - vleeskuikenouderdieren - automation - balances - fowls - mass - mechanization - poultry - weighers - weight - broiler breeders
  In het tweede periodiek van 1990 is een artikel gewijd aan automatische dierweging bij vleeskuikenouderdieren. De conclusie van dat artikel was dat automatische dierweging waarbij beide sexen gewogen dienden te worden niet mogelijk was tenzij de dieren op de een of andere manier herkend konden worden.
  Automatisch dierweegsysteem bij kalkoenen
  Veldkamp, T. - \ 1993
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 4 (1993)1. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 21.
  weegschalen - computers - gegevensverwerking - massa - microcomputers - minicomputers - kalkoenen - weegapparaten - gewicht - machines - balances - computers - data processing - mass - microcomputers - minicomputers - turkeys - weighers - weight - machines
  Dit artikel is bedoeld als toelichting op eerder verschenen publikaties over dit onderwerp.
  Automatische dierweging bij slachtkalkoenen
  Arts, R. - \ 1992
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 4) - 43
  pluimveehouderij - kalkoenen - afmesten - weging - weegapparaten - automatisering - proefbedrijven - poultry farming - turkeys - finishing - weighting - weighers - automation - pilot farms
  Om het gewicht van slachtkalkoenen te controleren heeft men de keus tussen handwegingen of automatische weging. Omdat bij een handweging veel onrust in een koppel ontstaat en het een arbeidsintensieve bezigheid is, heeft men op "Het Spelderholt" in de kalkoenenstallen een proef gedaan met een automatisch dierweegsysteem. Er is onderzocht in hoeverre een automatische dierweegschaal geschikt is voor het betrouwbaar wegen van een koppel slachtkalkoenen
  Automatische dierweging bij kalkoenen
  Veldkamp, T. ; Arts, R. ; Verbij, E. - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)4. - ISSN 0924-9087 - p. 25 - 27.
  automatisering - weegschalen - mechanisatie - kalkoenen - weegapparaten - automation - balances - mechanization - turkeys - weighers
  In één ronde is een automatisch dierweegsysteem voor kalkoenen getest. Tot een leeftijd van 17 weken werden betrouwbare resultaten verkregen en daarna niet meer.
  Betrouwbaarheid gegevens automatische dierweegsystemen
  Reuvekamp, B.F.J. - \ 1991
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 2 (1991)3. - ISSN 0924-9087 - p. 12 - 14.
  automatisering - weegschalen - kippen - massa - mechanisatie - pluimvee - weegapparaten - gewicht - automation - balances - fowls - mass - mechanization - poultry - weighers - weight
  Het registreren van het gemiddeld gewicht en uniformiteit met een automatisch dierweegsysteem heeft een aantal voordelen. De gegevens moeten wel voldoende betrouwbaar zijn.
  Automatisch dierweegsysteem in de opfokperiode van slachtkuikenouderdieren
  Haar, J.W. van der - \ 1990
  Beekbergen : Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij (Onderzoekverslag praktijkonderzoek voor de pluimveehouderij 1990, no. 2) - 19
  weegschalen - kippen - massa - pluimvee - weegapparaten - gewicht - balances - fowls - mass - poultry - weighers - weight
  Dierweegsystemen bij opfok en leg
  Reuvekamp, B.F.J. - \ 1990
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1 (1990)3. - ISSN 0924-9087 - p. 7 - 9.
  automatisering - weegschalen - hennen - massa - mechanisatie - weegapparaten - gewicht - automation - balances - hens - mass - mechanization - weighers - weight
  Automatische dierweegsystemen bij grondhuisvesting kunnen goed worden gebruikt bij de opfok leghennen en in de legperiode. Het gemiddeld diergewicht, gewichtsverloop en de uniformiteit van de koppel kan dagelijks met weinig werk worden vastgesteld.
  Automatische dierweging bij slachtkuikenouderdieren
  Verbij, E. - \ 1990
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1 (1990)2. - ISSN 0924-9087 - p. 12 - 14.
  automatisering - weegschalen - mechanisatie - weegapparaten - vleeskuikenouderdieren - automation - balances - mechanization - weighers - broiler breeders
  Automatische dierweging bij slachtkuikenouderdieren levert de nodige problemen op. Aangegeven wordt op welke wijze deze haken en ogen kunnen worden opgelost.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.