Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 115

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De Groene stad : portal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie
  Spijker, Joop - \ 2020
  towns - urban areas - greening - urban development - green roofs - climate adaptation - public green areas - green infrastructure - well-being - health
  De Groene Stad webinar 24 juni 2020
  Hermans, Tia ; Snep, Robbert - \ 2020
  management of urban green areas - greening - public green areas - towns - urban areas - residential areas - well-being - health
  Meditating for the Planet: Effects of a Mindfulness-Based Intervention on Sustainable Consumption Behaviors
  Geiger, Sonja M. ; Fischer, Daniel ; Schrader, Ulf ; Grossman, Paul - \ 2020
  Environment and Behavior 52 (2020)9. - ISSN 0013-9165 - p. 1012 - 1042.
  attitude–behavior gap - intervention study - material values - mindfulness - pro-environmental behavior - sustainable consumption - well-being

  Recent research suggests that mindfulness may foster sustainable consumption behavior through the reduction of the so-called attitude–behavior gap, or by weakening material values while increasing subjective well-being. The current controlled longitudinal study tested these propositions by employing a sustainability-adapted mindfulness-based intervention (sMBI) to two different samples (n = 60 university students; n = 71 employees). Although the intervention successfully enhanced mindful experiences in both samples, we found no evidence for neither direct effects on sustainable consumption behavior or related attitudes, nor for the reduction of the attitude–behavior gap. However, the intervention led to greater well-being in the student sample and suggested a decline of materialistic value orientations in both samples. The results blunt previous claims about potential causal effects of mindfulness practice on sustainable consumption behavior. Nevertheless, they indicate that the sMBI affects behavior-distal variables, such as material values and well-being, which in turn could influence consumption behavior in the long run.

  Leidraad beheersing eikenprocessierups uitgebracht: De EPR
  Spijker, J.H. - \ 2020
  Stadswerk (2020)4. - ISSN 0927-7641 - p. 11 - 13.
  invasive species - well-being - health - trees - Quercus robur - ecosystem services
  Vorig jaar hebben we ervaren dat de eikenprocessierups onze gezondheid en ons welbevinden aanzienlijk kan schaden. Wat is een effectieve aanpak om de overlast te beheersen zonder onnodig hoge beheerkosten te maken? De ‘Leidraad beheersing eikenprocessierups’ die onlangs werd uitgebracht, geeft antwoorden.
  Groen en Wonen : De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving
  Hiemstra, J.A. ; Spijker, J.H. ; Vries, S. de - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6 p.
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - cultural values - landscape gardeners - green roofs - green walls - temperature - tree orientation - climate - heat stress - well-being
  Groen en Werken : De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6 p.
  labour - work - work stress - offices - plantations - gardens - well-being - climate - health
  Online en offline de natuur beleven, interview met ruraal socioloog Bas Breman
  Breman, B.C. - \ 2019
  nature - well-being - health - ecosystem services
  Dossier Nature Based Solutions
  Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  urban planning - ecosystem services - urban areas - greening - health - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - population education - mobility - well-being - gardens - air pollution
  Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.
  Greenery and Healthcare : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - stress - herstel
  Greenery in and around nursing homes, hospitals and other clinics is good for the climate inside and outside the building, and has a positive effect on patient’s state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery for recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery
  Greenery and Work : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  offices - work - climate - health - well-being - stress - stress tolerance - labour - kantoren - werk - klimaat - gezondheid - welzijn - stress - stresstolerantie - arbeid (werk)
  Greenery in and around offices and other working environments is good for both the indoor and outdoor climate, and has a positive effect on the health and general well-being of employees and visitors. It aids concentration, helps reduce stress and increases staff productivity. This document provides information on the benefits of greenery in relation to work and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery: more than beauty and health : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
  Greenery in our living environment benefits more than just our health and well-being. It also facilitates water management and promotes biodiversity in built-up areas, and can help reduce the effects of noise pollution. Greenery also helps to raise the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, and complements the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
  Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Exploring the co-benefits (and costs) of home gardening for biodiversity conservation
  Raymond, Christopher M. ; Diduck, Alan P. ; Buijs, Arjen ; Boerchers, Morrissa ; Moquin, Robert - \ 2019
  Local Environment 24 (2019)3. - ISSN 1354-9839 - p. 258 - 273.
  Ecosystem services - nature - place attachment - restoration - sense of place - well-being

  Despite growing evidence pointing to the multiple benefits of home gardening, few studies have considered the health and well-being benefits perceived by gardeners who are principally motivated by biodiversity conservation (i.e. home gardening for biodiversity conservation). This study explores the environmental, social and economic co-benefits (and costs) of home gardening for biodiversity conservation in the City of Winnipeg, Canada. A total of 42 semi-structured interviews (30–60 min each) were conducted with 50 home gardeners who were formally certified or locally recognised for undertaking multiple gardening activities that promote biodiversity conservation. Thematic analysis revealed that study participants self-reported a range of environmental, psychological, physiological and social outcomes associated with their home gardening experiences. Despite home gardening often being a solitary activity, most gardeners valued the multiple forms of social interaction that occurred during important social events in their garden, or when connecting with passers-by. Home gardeners also cited benefits related to connection to nature and place attachment; attention restoration; reduced stress and anxiety; improved mood; satisfaction and pride; increased self-esteem and courage to do things differently in life; and, important education or learning opportunities. However, conflicts relating to the nexus between biodiversity and perceived tidiness of gardens emerged, which raise important ethical and social justice issues for sustainability planning. We compare key insights to the benefits (and costs) of community gardening and make some recommendations for future research, including how to engage more disadvantaged groups in gardening for conservation.

  Groen als airco: planten en bomen houden stad van de toekomst koel
  Klemm, W. - \ 2018
  plantations - indoor climate - climate - temperature - well-being - health
  Golf als vitamine G
  Vries, S. de - \ 2018
  sport tourism - plantations - well-being - health
  Groen in de stad : Waterhuishouding
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  greening - water harvesting - biodiversity - climate - plantations - air quality - drought - health - well-being
  Groen in de stad : Biodiversiteit
  Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van; Coolen, Silvia - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  biodiversity - plantations - greening - health - well-being - urban areas
  Publiekssamenvatting Groene dagbesteding in de stad : Een levendige plek voor mensen met dementie
  Buist, Y. ; Bruin, S. de; Vaandrager, L. ; Hassink, J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 2 p.
  health - well-being - plantations - day care - social care farms
  Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie : Factsheet
  Buist, Y. ; Bruin, S. de; Vaandrager, L. ; Hassink, J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 17 p.
  health - well-being - nature - agriculture - participation
  Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie
  Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Bruin, S. de; Buist, Y. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  participation - health - well-being - care - greening - nature
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.