Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Uitleverlogistiek in de boomkwekerij
  Verdouw, C.N. ; Hennen, W.H.G.J. ; Splinter, G.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155033 - 72
  boomkwekerijen - plantenkwekerijen - leveringen - werkplanning - marketing - simulatiemodellen - technieken - agrarische bedrijfsplanning - aanpassing van de productie - boomteelt - forest nurseries - nurseries - supplies - work planning - marketing - simulation models - techniques - farm planning - adjustment of production - arboriculture
  In de boomkwekerij is sprake van een grote diversiteit in soorten en vindt de teelt voor het overgrote deel buiten plaats waardoor uitlevering gevoelig is voor weersinvloeden. Een snel en efficiënt uitleversysteem is een grote uitdaging waar veel boomkwekers mee worstelen. LEI en DLV Plant deden in opdracht van het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, het Productschap Tuinbouw en de zes boomkwekerijen onderzoek. Doel was om inzicht te krijgen in welke uitlevermethode of comibinatie van uitlevermethodes het meest geschikt is voor elk afzonderlijk bedrijf.
  Masterplan Gewasbescherming : naar een gewasbeschermingssysteem en communicatieplan voor de paddestoelensector
  Baars, J.J.P. ; Zijlstra, C. - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International Wageningen UR (Rapport / Plant Research International 2007-7)
  eetbare paddestoelen - teeltsystemen - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - residuen - werkplanning - communicatie - strategisch management - alternatieve methoden - edible fungi - cropping systems - plant protection - integrated control - residues - work planning - communication - strategic management - alternative methods
  Het masterplan Gewasbescherming beoogt de stimulering van een economisch rendabele chemische middelen vrije teelt van paddenstoelen op zodanige wijze dat het voor de paddenstoelenteler, de grondstoffentoeleverancier, de loonbedrijven, de champignonteeltadviseur, de consument en de overheid resulteert in voor die sector positieve voordelen. Om de doelen van het Masterplan Gewasbescherming te bereiken is onderzoek en een goede communicatie nodig. Bijbehorende activiteiten worden binnen het Masterplan gewasbescherming uitgevoerd in twee modules: ‘Optimalisatie Gewasbescherminsgsysteem’ en ‘Communicatie en implementatie’. Iedere module bestaat uit werkpaketten (WPn) die weer zijn onderverdeeld in onderzoeksprojecten.
  Eindrapportage project 'Stap voor stap naar een goede taakroulatie!'
  Kamps, M. ; Vermeulen, P.C.M. - \ 2007
  De Meern : Colland-Stigas - 14
  arbeidsomstandigheden - beroepskwalen - werkplanning - nederland - working conditions - occupational disorders - work planning - netherlands
  Binnen de glastuinbouw bestaat het grootste deel van de werkzaamheden uit een beperkt aantal taken: planten, gewasverzorging, oogsten en veiling klaarmaken. Daardoor is het merendeel van de werkzaamheden kort cyclisch en repeterend van aard. Het langdurig uitvoeren van dezelfde kort cyclische werkzaamheden geeft een grote kans op overbelasting van de rug en ledematen. Dit betekent dat de kans op gezondheidsklachten vergroot is. Roulatie over werkzaamheden leidt, mits dit andere bewegingen en houdingen tot gevolg heeft, tot minder eenzijdige belasting en kan daarmee de kans dat klachten optreden verminderen. Daarnaast kan taakroulatie de variatie in het werk groter maken en daarmee de motivatie van de medewerkers vergroten. Doel van het project is de eindresultaten van het rapport Taakroulatie in de glastuinbouw (PPO/A&F 2004) te vertalen naar een praktische toepasbare werkvorm binnen glastuinbouwbedrijven
  Arbeidskundige aspecten van alstroemeria's
  Hendrix, A.T.M. - \ 1999
  Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (Nota / IMAG 99-125) - 25
  alstroemeria - snijbloemen - arbeid (werk) - werkplanning - nederland - cut flowers - labour - work planning - netherlands
  Met taaktijdenoverzicht werktijden berekenen
  Roelofs, P. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)4. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
  varkenshouderij - werkplanning - werkboeken - arbeid in de landbouw - pig farming - work planning - workbooks - farm labour
  Het PV heeft een taaktijdenoverzicht gemaakt van de meest voorkomende werkzaamheden en werkmethoden in de varkenshouderij. Aan de hand hiervan is het mogelijk het benodigde aantal uren werk op varkensbedrijven te begroten en vooraf in te schatten wat de gevolgen van bedrijfsaanpassingen zijn op de benodigde hoeveelheid arbeid.
  Doelstelling, High-techbedrijf komt binnen handbereik
  Arendzen, I. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)4. - ISSN 1386-8470 - p. 15 - 18.
  melkveehouderij - melkvee - zuiveltechnologie - melkproductie - kostenanalyse - arbeid (werk) - werkplanning - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - dairy technology - milk production - cost analysis - labour - work planning - farm management - farm labour
  Dit jaar zal het jongvee van het High-techbedrijf tijdens de Open Dagen officieel zijn intrek nemen in de nieuwe behuizing. Dit artikel belicht enkele bedrijfservaringen van de afgelopen maanden en de jongveestal.
  Beter werken
  Lent, J. van; Pieters, A. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)3. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 7.
  melkveehouderij - melkvee - arbeid (werk) - werkplanning - efficiëntie - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - labour - work planning - efficiency - farm management - farm labour
  Veehouderijbedrijven worden steeds groter en de hoeveelheid beschikbare arbeid neemt af. Naast het uitbesteden van bepaalde taken aan de loonwerker, kan de veehouder zélf ook tijd winnen door efficiënter te werken.
  Low Input schapenbedrijf beperkt arbeid
  Jagtenberg, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)2. - ISSN 1386-8470 - p. 12 - 14.
  schapen - bedrijfssystemen - extensieve landbouw - arbeid (werk) - werkplanning - arbeid in de landbouw - sheep - farming systems - extensive farming - labour - work planning - farm labour
  De arbeid op het lowinput schapenbedrijf kon in de afgelopen jaren op een laag niveau worden gehouden. Zonder de administratie op nog geen drie uur per aanwezige ooi.
  PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting
  Vink, A. ; Kroeze, G.H. - \ 1999
  Agro Informatica 12 (1999)4. - ISSN 0925-4455 - p. 25 - 28.
  werkuren - werkplanning - arbeid (werk) - arbeidsproductiviteit - begroting van agrarisch bedrijf - agrarische bedrijfsvoering - working hours - work planning - labour - labour productivity - farm budgeting - farm management
  Bijzonderheden van een programma voor het opstellen van urenbegrotingen voor bedrijven in de agrarische sector
  Drijfmest en kunstmest tegelijk toedienen
  Lent, J. van; Snijders, P. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)4. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 22.
  toedieningswijzen - graslanden - drijfmest - stalmest - stikstofmeststoffen - uitstrooien - kunstmeststoffen - incorporatie - arbeid (werk) - werkplanning - application methods - grasslands - slurries - farmyard manure - nitrogen fertilizers - broadcasting - fertilizers - incorporation - labour - work planning
  Hiermee wordt tijd en een extra werkgang uitgespaard. De meerkosten zijn beperkt en de kunstmest wordt nauwkeuriger gedoseerd en verdeeld.
  Bedrijfsbegroten in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
  Schoorlemmer, H.B. ; Krikke, A.T. - \ 1997
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (Publicatie / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt nr. 84) - 76
  bedrijfsgrootte in de landbouw - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - veldgewassen - akkerbouw - Nederland - groenten - groenteteelt - arbeid (werk) - werkplanning - vollegrondsteelt - farm size - farm accounts - farm accounting - field crops - arable farming - Netherlands - vegetables - vegetable growing - labour - work planning - outdoor cropping
  Kijk kritisch naar de arbeidsbehoefte
  Geven, C.G.M. - \ 1997
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)3. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 6.
  arbeid (werk) - werkplanning - werk - analyse - arbeidskunde - vollegrondsteelt - labour - work planning - work - analysis - work study - outdoor cropping
  Tijdnormen en werkpakketten. Onmisbaar voor goed en effectieve onderhoudsplan
  Letter, R. - \ 1997
  Tuin en Park Techniek 2 (1997)1. - ISSN 1380-3212 - p. 28 - 29.
  green belts - labour - management - public gardens - work planning - groene zones - arbeid (werk) - bedrijfsvoering - publieke tuinen - werkplanning
  Uitleg van de betekenis van tijdnormen en werkpakketten met van beide een voorbeeld
  Bedrijfskundige analyse rozenverwerkingssystemen
  Schoen, M. ; Hendrix, A.T.M. - \ 1996
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 34) - 54
  analyse - economische hulpbronnen - agrarische bedrijfsvoering - arbeid (werk) - bedrijfsvoering - materialen - productie - Rosaceae - werkplanning - logistiek - analysis - economic resources - farm management - labour - management - materials - production - Rosaceae - work planning - logistics
  Doorrekenen melkveebedrijven geeft inzicht
  Alem, G.A.A. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)4. - ISSN 0921-8874 - p. 5 - 8.
  rundvee - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwbedrijven - arbeid (werk) - rentabiliteit - werkplanning - bedrijfsinformatiesystemen - cattle - farm results - farms - labour - profitability - work planning - management information systems
  Met BBPR kunnen bedrijfsresultaten of resultaten van bedrijfsonderdelen worden geëvalueerd en begroot. In dit artikel staan de opbouw en mogelijkheden van het programma.
  Arbeidsbehoefte bij het planten van bloembollen in netten
  Looije, A.A.J. ; Schilden, M. van der; Vink, A. - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO - Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 94-34) - 16
  analyse - teelt - cultuurmethoden - arbeid (werk) - arbeidsproductiviteit - bloembollen - tijd - werk - werkplanning - arbeidskunde - analysis - cultivation - cultural methods - labour - labour productivity - ornamental bulbs - time - work - work planning - work study
  Normtijden afgeleid uit arbeidsregistratie
  Rijssel, E. van; Hendrix, A.T.M. ; Looye, A. ; Jong, A. de - \ 1994
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij 181) - 31
  arbeid (werk) - potplanten - tijd - werkplanning - binnen kweken (van planten) - labour - pot plants - time - work planning - indoor culture
  Twee ronden diepstrooisel in PROPRO
  Sande-Schellekens, A. van de - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)2. - ISSN 1382-0346 - p. 16 - 19.
  boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - ligstro - varkens - productiecontroles - werkplanning - farm accounting - farm accounts - labour - litter - pigs - production controls
  Uit de eerste ervaringen met twee ronden diepstrooisel in PROPRO blijkt dat dearbeidsbehoefte, de investering per varkensplaats en de exploitatiekosten toenementen opzichte van een conventionele stal.
  Arbeidsbehoefte bij groepshuisvesting met zelfsluitende voerligboxen
  Roelofs, P. ; Sande-Schellekens, A. van de - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)2. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 9.
  embryotransplantatie - eiceltransplantatie - zwangerschap - zeugen - werkplanning - groepshuisvesting - embryo transfer - labour - ova transfer - pregnancy - sows - group housing
  Op een praktijkbedrijf, waar de drachtige zeugen zijn gehuisvest in het groepshuisvestingssysteem met zelfsluitende voerligboxen en elektronische dierherkenning, is de arbeidsbehoefte voor de drachtige en guste zeugen gemeten
  Taaktijden voor de boomkwekerij
  Lookeren Campagne, P. van - \ 1992
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 203)
  boomkwekerijen - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - functieuitoefening - arbeid (werk) - plantenkwekerijen - tijd - werkplanning - arbeidskunde - bos- en haagplantsoen - forest nurseries - forestry - forestry practices - job performance - labour - nurseries - time - work planning - work study - woody nursery stock
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.