Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wetenschappers
Check title to add to marked list
Beeltenis van W.C.H. Staring herleeft - Medaillon en nieuw afgietsel gemaakt van grafmonument Staring
Chardon, W.J. ; Windt, R. de; Comans, R.N.J. - \ 2015
Bodem 25 (2015)2. - ISSN 0925-1650 - p. 8 - 9.
bodem - wetenschappers - kunst - veluwe - achterhoek - soil - scientists - arts - veluwe - achterhoek
Dit artikel beschrijft de geschiedenis van een gipsen medaillon van de geoloog Winand C.H. Staring (1808-1877), het leven van de kunstena(a)r(es) Fre Jeltsema (1879-1971) die het maakte voor een bronzen plaquette en een penning, en de omzwervingen die dit kunstwerk maakte.
De permanente groene revolutie van Swaminathan
Fresco, L.O. ; Rabbinge, R. - \ 2015
Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 66 - 71.
green revolution - genetic engineering - human feeding - hunger - food supply - scientific research - scientists - society - fertilizers - pesticides - environmental impact - india - netherlands - potatoes - wheat - groene revolutie - genetische modificatie - humane voeding - honger - voedselvoorziening - wetenschappelijk onderzoek - wetenschappers - samenleving - kunstmeststoffen - pesticiden - milieueffect - india - nederland - aardappelen - tarwe
Het weekblad Time kwalificeerde hem als een van de twintig meest invloedrijke Aziaten van de twintigste eeuw: ‘The father of the Green Revolution used his skills in genetic engineering and his powers of persuasion to make famine an unfamiliar word in Asia’. Tegelijkertijd wees hij al vroeg op de gevaren van een te grote afhankelijkheid van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en milieugevolgen daarvan. Dr. Monkombu Sambasivan Swaminathan is een fervent pleitbezorger van de Evergreen Revolution, de permanente groene revolutie. Op 7 augustus werd hij 90 jaar. Louise Fresco en Rudy Rabbinge schetsen zijn enorme betekenis voor wetenschap en samenleving.
‘We moeten hypes blijven ontzenuwen’
Smit, A. ; Kok, F.J. - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 18 - 21.
wetenschappers - humane voeding - dieet - voeding en gezondheid - voedselwetenschappen - scientists - human feeding - diet - nutrition and health - food sciences
Half oktober nam Frans Kok afscheid van Wageningen UR. Hij was er bijna een kwart eeuw hoogleraar en achttien jaar hoofd van de afdeling Humane Voeding. ‘Het wordt ons steeds duidelijker dat de crux van goede voeding niet in individuele stofjes zit, maar in voedingspatronen.’
Naar de klimaattop
Kleis, R. ; Nabuurs, G.J. ; Fresco, L.O. ; Spijkerman, A. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
conferenties - klimaatverandering - klimaat - klimaatadaptatie - milieuwetenschappen - wetenschappers - studenten - duurzame ontwikkeling - conferences - climatic change - climate - climate adaptation - environmental sciences - scientists - students - sustainable development
In de periferie van de VN-klimaatconferentie, van 30 november tot en met 11 december in Parijs, wemelt het van de bijeenkomsten en side-events. Ook Wageningen UR levert haar bijdrage aan dit marktplein van de klimaatwetenschap. Enkele tientallen wetenschappers en studenten trekken naar Parijs om hun boodschap te verkondigen. Op deze pagina’s een kleine greep.
Kloosterburen geeft geen krimp : kennis-machtrelaties en de rollen van onderzoekers: themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2015
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 125.
burgers - sociale participatie - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - actieonderzoek - wetenschappers - samenwerking - citizens - social participation - knowledge transfer - knowledge exploitation - action research - scientists - cooperation
Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
Spotlight on the presenter : a study into presentations of conference papers with PowerPoint
Hertz, B. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum, co-promotor(en): P. Kerkhof. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573192 - 193
publiceren - informatieverspreiding - communicatievaardigheden - verbale communicatie - toepassingen - wetenschappers - openbare redes - publishing - diffusion of information - communication skills - verbal communication - applications - scientists - public speeches

Abstract

1. Introduction

PowerPoint is the most widely used presentation software tool. As of 2012, PowerPoint had more than 200 million presenters worldwide. Presenters all over the world use the program. Some use it for university teaching, others for business meetings and some even use PowerPoint to deliver a sermon. But the program doesn’t always seem to be used to the satisfaction of the audience. In many critical articles, presenters are accused of using too many words on their slides and too often looking at the projection instead of keeping eye contact with the audience. Some authors also criticize the program itself for what they see as a negative influence on presentations.

If these critical observations are valid, then PowerPoint presentations don’t conform to the advice given in instruction books nor to the outcome of research into human information processing. This advice usually proposes the use of minimal text on slides, and instead using pictures or other graphics. This would help the audience process the information. In addition, the instruction book stress the importance of maintaining eye contact with the audience. It is remarkable that the program is so frequently used, while it is so often criticized for what seem to be valid reasons.

There has been some research into PowerPoint use in the classroom, investigating the effects on student appreciation and grades. Much of this research does not describe how nor why the program is used in these situations. The critical articles on PowerPoint are mainly based on personal experiences and not on research. So there has not been much empirical evidence that presenters actually do use too many words or that they look too often at the projection, nor has the influence of PowerPoint on the presentation been established. In addition it is not clear why so many presenters don’t seem to follow the advice in instruction books, which say to use a minimum amount of text on a slide and which stress the importance of maintaining eye contact with the audience.

This dissertation focuses on the role of the presenter. It investigates how presenters use PowerPoint and if they are guilty of the negative behavior mentioned above. If they are guilty, what are the reasons they use PowerPoint in this way? Some authors have suggested that presenters use PowerPoint not only for the benefit of the audience, but that they also use the words on the slides as speaking notes. In particular, presenters suffering from speaking anxiety might be afraid of being “lost for words” or forgetting the structure of their presentation. They would then be able to turn to the text on the slides as support. This dissertation will investigate the possible role of speaking anxiety and how it affects PowerPoint usage.

The research looks at the use of PowerPoint by scholars presenting conference papers. Conferences play a central role in the network of scientific communication and are important for a researcher’s profile. The majority of scholars present their work at conferences several times a year and these presentations can be demanding and challenging. In contrast with writing and publishing a paper, conferences allow scholars to interact with an audience of their peers who will evaluate their work by posing critical questions. Challenging exposure of this kind might well engender or increase speaking anxiety in the presenter.

Clearly there is a need for empirical research on PowerPoint use, research focused on the program’s use in delivering scholarly presentations. Questions to be answered by the research include:

• How do scholars use PowerPoint?

• Why do scholars use PowerPoint in the way that they do?
• Does speaking anxiety influence the way that scholars use PowerPoint?

• Does PowerPoint influence the quality of presentations?

This thesis studies the use of PowerPoint in a real life setting and looks at presentations as being complex interactions among slides, presenter behavior and audience. An overview of the different elements regarding the presenter, his/her background, the presentation, the presenter’s behavior and the PowerPoint program itself can be found in Figure I.

2. Method

There is a literature review and three empirical studies. The literature review compares the program with its predecessors and describes the software, slide design and the user’s presentation behavior, focusing on the interaction of these elements. Instruction books and articles on PowerPoint, criticism and empirical research on the topics of slide design, presentation behavior and its effects on audiences are discussed.

In the first empirical study, fifteen scientific presentations of language scientists are analyzed on the use of text and pictures on the slides. The physical and verbal behavior of the presenter has also been studied, specifically investigating how often presenters look at the projection and if they verbally introduce a slide. Furthermore the relation between the slides and the presenter’s behavior has been analyzed.

The second empirical study employs interviews with scholars about their reasons for PowerPoint use. It distinguishes between first-year PhD students (beginners) and advanced, prize winning scholars from different disciplines of science (humanities, physical science, social science and medical science). Special attention is given to the acquisition of PowerPoint skills.

The third study consists of a survey using social scientists and focuses on the influence of speaking anxiety on the use of PowerPoint. It tests if speaking anxiety causes presenters to spend more time on preparing and rehearsing the presentation, and analyzes the possible relationships among speaking anxiety, time spent on preparing and rehearsing a presentation, and the use of words on a slide.

3. Results

Certain characteristics of PowerPoint such as its default-settings and the ability to use slides on the Internet and as handouts may tempt the presenter to increase the amount of text on slides. These choices, however, are not necessary, and are decisions made by the presenter. The scholars in our study used a relatively large number of words when compared to what instruction books advise (a maximum of 20 to 36 words per slide, depending on the author). An average number of 35 (language scientists) and 50 (social scientists) per slide was found. Many of the scholars used a small number of pictures (depending on the scientific discipline).

Presenters look on average 73 times at the projection during their presentation of 20 minutes (more than three times a minute). Looking at the projection to indicate a new slide or ‘new’ elements on a slide seems to be characteristic for the use of PowerPoint. Presenters turn away from the audience and break eye-contact, something which is considered negative in making presentations. The critics of PowerPoint clearly have a point when they complain about the high number of words on the slides and about presenters looking towards the projection.

There are differences, however, between beginning and advanced presenters. Beginners use more than twice as many words per minute than advanced presenters and only half as many pictures. In maintaining contact with the audience there is also a difference between beginning and advanced scholars. Advanced presenters often like to present without the use of PowerPoint because this allows more contact with their audience.

Some scholars say that they use the text on the slides as speaking notes. Many have also said that they use pictures almost exclusively for the benefit of the audience. Beginners probably use more text and fewer pictures because they suffer more from speaking anxiety than advanced presenters. They might be more concerned with their own performance. Advanced scholars on the other hand have indicated that they have their audience in mind when preparing and delivering a presentation. Speaking anxiety, in an indirect way, also plays a role in the number of words used on the slides. Anxious presenters spend more time rehearsing the presentation; this is related to the number of words used on the slides.

Scholars often seem to lack knowledge about how to use PowerPoint in an appropriate manner. Instead of receiving training in using PowerPoint, they learn to present with the program by experimenting and by observing colleagues and designing slides on the basis of common sense, which is often against the advice in instruction books. Moreover some scholars erroneously think that PowerPoint makes rhetorical skills redundant.

4. Conclusions

The concept of “performance” seems to be appropriate in describing all the elements that matter in the presentation itself: speech, animated slides, working with projections, physical motion and maintaining eye contact with the audience. Presenters need an understanding of how audiences process different sources of information, and they must then be able to orchestrate their presentation skills in appropriate ways. If we look at PowerPoint presentations as performances, we can see that presenters must be designers, actors and directors at the same time.

It is clear that PowerPoint elicits behavior that is not always consistent with what is considered to be good presentation form. This, however, is not the fault of the program. The apparent user friendliness of PowerPoint might disguise the fact that presentations with the program are in fact complex. It is not PowerPoint itself which causes some bad presentations, but the choices and behavior of the presenters who must deal with all the new possibilities and requirements inherent in this program.

Presenters should be educated in appropriate slide design. They also should be taught how to direct the attention of the audience. It is not sufficient to teach presenters how they should design and present their slides, however, if they aren’t helped to learn how to reduce their speaking anxiety in ways other than using the PowerPoint slides as support. This thesis suggests ways of teaching these skills

In Memoriam W.H. (Wiebe) van der Molen, 1922-2014
Bakel, P.J.T. van; Feddes, R.A. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2015
Stromingen : vakblad voor hydrologen 20 (2015)3. - ISSN 1382-6069 - p. 75 - 80.
agrohydrologie - kennisoverdracht - wetenschappers - hoger onderwijs - agrohydrology - knowledge transfer - scientists - higher education
Op 15 augustus 2014 is prof. W.H. van der Molen op 91-jarige leeftijd overleden. Met hem is een zeer gerespecteerde hydroloog en begaafd docent heengegaan.. Tijdens zijn hoogleraarschap (Wageningen, 1968-1987) kwam zijn grote kennis van de hydrologie tot volle expressie. Hij was een begaafd wiskundige maar bovenal een fantastische docent.
‘Ik geloof in het krijgen van draagvlak’
Sikkema, A. ; Ramaker, R. ; Mol, A.P.J. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 4 - 5.
hoger onderwijs - wetenschappers - bestuur - onderwijsbeleid - higher education - scientists - administration - educational policy
In een razendsnelle procedure werd Arthur Mol eergisteren benoemd tot nieuwe rector magnificus. Wie is hij en wat wil hij? Een eerste interview met de aankomend rector.
The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public
Mogendorff, K.G. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Bart Gremmen, co-promotor(en): Hedwig te Molder. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570467 - 150
communicatie - genetische modificatie - planten - technologie - discoursanalyse - openbare mening - genomica - plantkunde - wetenschappers - deskundigen - phytophthora infestans - discussie - antropologie - psychologie - communication - genetic engineering - plants - technology - discourse analysis - public opinion - genomics - botany - scientists - experts - phytophthora infestans - discussion - anthropology - psychology
This dissertation investigates the interactional effects of Dutch plant science experts' talk in different interaction settings: public meetings, expert board meetings and ethnographic interviews. The main research approach deployed is discursive psychology : a methodology that focuses not on what is said but on what is accomplished with talk. The central topic of all the talk analysed in this thesis is Phytophthora Infestans: a major plant disease in staple crops that helped bring about the Irish famine in the 19th century. Phytophthora is still a large problem. To fight Phytophthora, plant experts have been developing different technologies, some of which, such as genetic modification, are met with public controversy.
Peter Vink : 'combinatie diagnostiek en advies sterk punt PPO'
Dwarswaard, A. ; Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)252. - ISSN 1571-5558 - p. 40 - 41.
bloembollen - plantenziekten - plantenplagen - diagnostische technieken - landbouwkundig onderzoek - wetenschappers - ornamental bulbs - plant diseases - plant pests - diagnostic techniques - agricultural research - scientists
Na veertig jaar neemt Peter Vink afscheid van het bloembollenonderzoek. Tussen 1972 en 2012 werkte hij in verschillende functies van het toenmalige LBO en nu PPO, waarvan het langst bij het diagnostisch onderzoek. Met zijn vertrek komt er voorlopig ook een einde aan de serie Ziek en zeer. Het diagnostisch werk blijft bij PPO.
Veldproeven DuRPh stemmen hoopvol
Haverkort, A.J. - \ 2009
Aardappelwereld 63 (2009)1. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 29.
akkerbouw - aardappelen - veldproeven - genetische modificatie - phytophthora - wetenschappers - universiteiten - arable farming - potatoes - field tests - genetic engineering - scientists - universities
Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van de eerste veldproeven uit het onderzoeks-programma DuRPh (Duurzame Resistentie tegen Phytophthora). Het gaat om proefnemingen waarbij wetenschappers uit Wageningen kijken naar de mogelijkheden van genetische modificatie in de strijd tegen Phytophthora. Hoewel de eerste uitslagen nog maar een begin vormen van het programma, zijn we erg hoopvol over het vervolg
Networks with free actors : encouraging sustainable innovations animal husbandry by using the FAN approach (Free Actors in Networks) : networking is sensing opportunities!
Wielinga, E. ; Zaalmink, W. ; Bergevoet, R.H.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Holster, H.C. ; Hoogerwerf, L. ; Vrolijk, M. ; Teenstra, E.D. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR - 123
dierhouderij - veehouderij - ondernemerschap - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - netwerken (activiteit) - kennis - leren - consulenten - wetenschappers - samenwerking - netwerken - actor-network theorie - animal husbandry - livestock farming - entrepreneurship - innovations - sustainability - networking - knowledge - learning - consultants - scientists - cooperation - networks - actor-network theory
After three-and-a-half years of experience with 120 networks of livestock farmers a new approach has arisen which offers good perspectives for encouraging sustainable innovations: the FAN approach (Free Actors in Networks), with actors focusing on energy and connections to steer things along. Part one of this publication describes the approach and how it has come into being, its theoretical substantiation and the conclusions which can be drawn on the basis of this experience. The second part of this book is practice oriented. It describes the major tools, four analysis models and two self-evaluation methods, for free actors and illustrates them with examples taken from the network experiences.
De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag
Auweraert, A. van der - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; A. Verschoren; H. van der Bulck. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085048886 - 277
wetenschappers - onderzoek - onderzoekers - communicatie - informatieverspreiding - menselijk gedrag - wetenschap - wetenschappelijk onderzoek - kwalitatieve methoden - intellectuelen - kennisoverdracht - scientists - research - research workers - communication - diffusion of information - human behaviour - science - scientific research - qualitative methods - intellectuals - knowledge transfer
The future of soil science
Hartemink, A.E. - \ 2006
Wageningen : International Union of Soil Sciences - ISBN 9789071556166 - 165
bodemkunde - wetenschappers - toekomst - soil science - scientists - future
This book contains the views from 55 soil scientists in 28 countries – from Finland to South Africa, from Canada to Ghana, Malaysia and China.
Gezamenlijk richting dier-voeding interactomics = Collectively heading for animal-nutrition interactomics
Hendriks, W.H. - \ 2006
Wageningen : Wageningen Universiteit & Researchcentrum - 31
diervoeding - veevoederindustrie - voedingsonderzoek - wetenschappers - organisatie van onderzoek - nederland - animal nutrition - feed industry - nutrition research - scientists - organization of research - netherlands
Rede, gehouden door Prof. dr. ir. Wouter H. Hendriks waarin hij een korte schets geeft van zijn "huidige visie" op het vakgebied.
Wetenschap en beleid, living apart together
Burg, S.W.K. van den; Boer, Y. de - \ 2005
ArenA 11 (2005)5. - ISSN 1383-7974 - p. 8 - 9.
milieubeleid - samenwerking - wetenschappers - wetenschappelijk onderzoek - environmental policy - cooperation - scientists - scientific research
De toegenomen complexiteit van de hedendaagse milieuproblemen vraagt om een herziening van de relatie tussen wetenschappers en beleidsmakers. Enkele beleidsmedewerkers en wetenschappers naar hun mening gevraagd. Het lijkt erop dat beide partijen vooral behoefte hebben aan de ruimte om hun eigen maatschappelijke taken goed uit te oefenen. Daarbij moet wel veel meer oog zijn voor de omgeving en de visie van andere actoren. Bovendien moet er veel meer dynamiek zijn in de interactie tussen actoren, moeten meer actoren deelnemen dan de geijkte vaste clubjes en is er behoefte aan meer sociaal-wetenschappelijke inbreng
Towards ethically sound life sciences
Korthals, M.J.J.A.A. - \ 2004
In: Ethics for Life Scientists Dordrecht : Springer (Wageningen UR Frontis series 5) - ISBN 9781402031793 - p. 213 - 220.
ethiek - biologie - onderzoek - wetenschappers - samenleving - wetenschappelijk onderzoek - ethics - biology - research - scientists - society - scientific research
In this collection of papers we have intensively discussed the new, and often uncertain impacts of these sciences and their connected technologies, as well their wider (global) impact. It has become clear that many ethical issues are not only triggered by possible misconduct in the treatment of animals or humans, but also by these uncertain and wider impacts. So, the ethical chapters do not concentrate on wrongdoings of scientists at all, but on the identification of possible harm and disturbances in society that at least are influenced, and in many cases even directly determined, by these sciences. For example, genetic information can play a part in disturbing the traditional privacy regulations or in challenging patients and consumers to take their future into account (e.g., in the case of information on vulnerability to cardiovascular diseases). After the systematic and concentrated effort on separate issues, it is now time to look at it from a more distant point of view. First, let us look at the tasks of ethics of the life sciences, secondly, at its role in the broader field of ethics and in that of philosophy in general, and thirdly, at its role in society. I will take this step of reflection by first summarizing the main issues of this collection of studies, then sketch some wider relations of ethics of the life sciences and pose some future questions and challenges
New public responsibilities for life scientists
Korthals, M.J.J.A.A. - \ 2004
In: Ethics for Life Scientists Dordrecht : Springer / Wageningen Universiteit Frontis series (Wageningen UR Frontis series 5) - ISBN 9781402031793 - p. 163 - 171.
ethiek - morele waarden - biologie - onderzoek - wetenschappers - samenleving - wetenschappelijk onderzoek - ethics - moral values - biology - research - scientists - society - scientific research
First the main developments in the life sciences during the last decade are outlined, and then some aspects of the traditional concept of responsibility, which stresses the causal connections between agent and outcome, are discussed. The author argues that, from a pragmatic point of view, the concept of different practices can help in delineating new grey zones between conducting research, rendering advice, screening consumers and patients, consulting the public, and prescribing and selling food stuffs and drugs. Moreover, it is made clear that professional scientists have a public responsibility; they must build new Chinese Walls to raise the level of trust between themselves and the general public
Comments on Düwell: Research as a challenge for ethical reflection
Zijpp, A.J. van der - \ 2003
In: Ethics for Life Scientists - p. 157 - 159.
ethiek - morele waarden - onderzoek - wetenschappers - wetenschappelijk onderzoek - ethics - moral values - research - scientists - scientific research
To resolve complex problems in our society the liberal approach based on autonomy and self-determination rights is not sufficient. We have to define our position regarding our fellow human beings and animals, nature and the environment. See also the outcomes of the ‘Waardenvolle Landbouw’ Workshop (Values in Agriculture, inVan Eck and Oosting 2001) and our research programme for sustainable animal-production systems. They appeal to a holistic approach in science, which requires social interaction for decisions about trade-offs between unequal issues regarding planet, profit and people
Afrekening binnen het academisch circuit
Roncken, P.A. - \ 2003
Blauwe Kamer (2003)1. - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
landschapsarchitectuur - wetenschappers - hoger onderwijs - universiteiten - nederland - wetenschap - landscape architecture - scientists - higher education - universities - netherlands - science
Visie op het wetenschappelijke gehalte van de Nederlandse landschapsarchitectuur, tegen de achtergrond van het vervroegde vertrek van de Wageningse hoogleraar Kerkstra
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.