Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 40

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Flat oysters on offshore wind farms : opportunities for the development of flat oyster populations on existing and planned wind farms in the Dutch section of the North Sea
  Smaal, Aad ; Kamermans, Pauline ; Kleissen, Frank ; Duren, Luca van; Have, Tom van der - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C052/17) - 53
  oyster culture - wind farms - offshore - shellfish culture - north sea - netherlands - oesterteelt - windmolenpark - offshore - schaal- en schelpdierenteelt - noordzee - nederland
  Bat 1: Estimate of bat populations at the southern North Sea : Supporting note to ZDV report no. 2016.031 Migration bats at the southern North Sea
  Lagerveld, S. ; Limpens, H.J.G.A. ; Schillemans, M.J. ; Scholl, M. - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C014.17) - 14
  chiroptera - migration - offshore - wind farms - north sea - chiroptera - migratie - offshore - windmolenpark - noordzee
  To close the knowledge gap described above, or better said in order to make a start to overcome this crucial lack of insight into (sub)population sizes, RWS commissioned the Bats_1 study as part of the Wind op Zee Ecological Programma (Wozep; in English: Wind at Sea Ecological Programme), a multi-annual research programme initiated in view of the realisation of new offshore wind farms under the SER agreement (2013). Aim of the Bat_1 desk study is to estimate the extent to which (sub)populations of Nathusius’ Pipistrelle and possibly other relevant bat species, expressed in terms of numbers of individuals, use migration routes across the southern North Sea (SNS)1. This information is of great importance to be able to make better estimates of what the Potential Biological Removal (PBR) values are of Nathusius’ Pipistrelle and possibly other bat species, knowing that these values depend on the size of the (sub)populations to be considered.
  Bat flight analysis around wind turbines : a feasibility study
  Lagerveld, Sander ; Kooistra, Gert ; Otten, Gerwoud ; Meesters, Lydia ; Manshanden, Jasper ; Haan, Dick de; Gerla, Daan ; Verhoef, Hans ; Scholl, Michaela - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C026/17) - 42
  chiroptera - flight - animal behaviour - wind farms - offshore - north sea - netherlands - chiroptera - vliegen - diergedrag - windmolenpark - offshore - noordzee - nederland
  This study, as part of the Wozep-project Behaviour and Collision Risk of Bats (Bats_2), investigates how bat behaviour can be studied near offshore wind turbines. To find out whether it is wise to continue and further develop behavioural research at wind turbines in the context of the Wozep programme, we first conducted a feasibility study on land.
  Telemetry for migratory bats : a feasibility study
  Lagerveld, Sander ; Janssen, René ; Manshanden, Jasper ; Haarsma, Anne-Jifke ; Vries, Simon de; Brabant, Robin ; Scholl, Michaela - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C011/17) - 58
  chiroptera - migration - telemetry - offshore - wind farms - biomonitoring - feasibility studies - north sea - netherlands - chiroptera - migratie - telemetrie - offshore - windmolenpark - biologische monitoring - haalbaarheidsstudies - noordzee - nederland
  Platte oesters in offshorewindparken (POP)
  Smaal, Aad ; Kamermans, Pauline ; Kleissen, Frank ; Duren, Luca van; Have, Tom van der - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C035/17) - 52
  ostrea edulis - oesters - oesterteelt - windmolenpark - offshore - noordzee - nederland - ostrea edulis - oysters - oyster culture - wind farms - offshore - north sea - netherlands
  Dit rapport gaat over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van populaties platte oesters (Ostrea edulis) binnen bestaande en geplande windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. In opdracht van het Ministerie van EZ is nagegaan welke eisen de platte oester stelt aan de omgeving, gericht op de habitatkarakteristieken van windparklocaties in de Noordzee. Daarbij is er vanuit gegaan dat er binnen de windparken geen sprake is van bodemberoerende activiteiten die nadelig zijn voor platte oesters.
  Quickscan potentiële natuurwaarden in bestaande Nederlandse offshorewindparken
  Tamis, J.E. ; Wal, J.T. van der; Bos, O.G. - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C025/17) - 58
  windmolenpark - offshore - natuurwaarde - mariene ecologie - nederland - wind farms - offshore - natural value - marine ecology - netherlands
  In het kader van het Nationaal Waterplan worden mogelijkheden verkend om offshorewindparken open te stellen voor doorvaart en medegebruik. In dit rapport wordt op basis van literatuuronderzoek een overzicht gegeven van (potentiële) natuurwaarden voor drie bestaande windparken, OWEZ (Offshore Windpark Egmond aan Zee), PAWP (Prinses Amalia Windpark) en Luchterduinen. Het gaat hierbij om biogene riffen (bestaand of potentieel), hardsubstraatgemeenschappen (bestaand of potentieel), vissoorten (rodelijstsoorten), zeezoogdieren en vogels en overige beleidsrelevante soorten (vleermuizen). Vervolgens wordt een beperkt aantal potentiële activiteiten beschreven (handlijnvisserij, visserij met korven, oesterkweek met manden, staand want, mosselteelt) en wordt verkend welke mogelijke invloed deze activiteiten hebben op de (potentiële) natuurwaarden, waarbij de nadruk ligt op beleidsrelevante soorten in het kader van Natura 2000 (Habitatrichtlijn) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).
  Macrobenthos in offshore wind farms : a review of research, results and relevance for future developments
  Jak, Robbert ; Glorius, Sander - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C043/17) - 47
  benthos - wind farms - offshore - marine ecology - research - benthos - windmolenpark - offshore - mariene ecologie - onderzoek
  Offshore wind farms potentially have an effect on the benthic ecosystem. Given the plans for large-scale development of offshore wind farms on the Dutch Continental Shelf (DCS), understanding these effects is relevant for policy and regulations regarding these developments. Because studying the effects of offshore wind farms on the benthic ecosystem is expensive and time-consuming, it is important to use all knowledge which is already available before deciding if and what additional research is necessary. To facilitate the uptake of all available knowledge in Dutch policy and management decisions, we reviewed the research conducted to study benthic effects of offshore wind farms in the North Sea (and Kattegat). We focus on the research conducted, results obtained, methods used, technical parameters of the offshore wind farms and prevailing abiotic conditions. Using the results of this review, we assess the relevance of this research for the Dutch offshore wind development and its effects on the benthic ecosystem of the DCS, and derive lessons for possible future studies.
  Aanbevelingen voor de voortzetting van het benthos onderzoek in de windparken PAWP en OWEZ : op basis van een poweranalyse en literatuurreview
  Glorius, Sander ; Bos, Oscar ; Chen, Chun - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C042/17) - 47
  benthos - onderzoek - windmolenpark - offshore - mariene ecologie - benthos - research - wind farms - offshore - marine ecology
  Benthos onderzoek aan offshore windparken wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de lange termijn effecten van de aanwezigheid van een windmolenpark (en de uitsluiting van visserij daarbinnen) op de benthische gemeenschappen van de zachte bodems en tevens hoe de benthische gemeenschappen op het geïntroduceerde hard substraat zich hebben ontwikkeld. Dit is van belang om inzicht te krijgen in de effecten van operationele parken op lange termijn (decennia) en wat dit kan betekenen met betrekking tot schaalvergroting. Het doel van deze studie is inzichtelijk te maken welke nieuwe inzichten kunnen worden verwacht van een herhaalde bemonstering van het benthos in het harde en zachte substraat van de windmolenparken PAWP en OWEZ, ongeveer 10 en 15 jaar na de installatie van deze parken. Tevens wordt gekeken of en hoe eventuele aanpassing van de bemonstering de verwachtte resultaten kan versterken.
  Data from: Distribution of the invasive Caprella mutica Schurin, 1935 and native Caprella linearis (Linnaeus, 1767) on artificial hard substrates in the North Sea: separation by habitat
  Coolen, J.W.P. ; Lengkeek, Wouter ; Degraer, Steven ; Kerckhof, Francis ; Kirkwood, R.J. ; Lindeboom, H.J. - \ 2016
  Wageningen University & Research
  artificial reefs - invasive species - oil & gas platforms - wind farms - shipwrecks - Caprella linearis - Phtisica marina - Pseudoprotella phasma - Caprella tuberculata - Caprella mutica - Caprella equilibra - Caprellidae - holocene
  Studying offshore natural and artificial hard substrates in the southern North Sea (51ºN–57ºN/1ºW–9ºE), the invasive introduced Japanese skeleton shrimp Caprella mutica Schurin, 1935 was found to co-exist with the native Caprella linearis (Linnaeus, 1767) only on near-shore locations that had an intertidal zone (e.g., wind farm foundations). In contrast, on far offshore and strictly subtidal locations, such as shipwrecks and rocky reefs, only C. linearis was found. Based on these exploratory observations, we hypothesised that artificial structures that are only subtidal are inhabited exclusively by C. linearis, and never by C. mutica. To test this hypothesis and understand factors driving each species’ habitat preferences, habitat suitability models were constructed using generalised additive models, based on samples collected in 2013–2015 from offshore gas platforms, buoys, shipwrecks, and rocky reefs and combined with data from other published and unpublished surveys (2001–2014). The models showed that the presence of C. mutica is explained by the availability of intertidal and floating hard substrates, suspended particulate matter density (SPM), mean annual sea surface temperature, salinity, and current velocity. The C. linearis model included subtidal hard substrates, SPM, salinity, temperature, and current velocity. The modelled distributions showed a significant difference, demonstrating that C. linearis’ habitat preference does not fully overlap with that of C. mutica. Thus, the native and alien Caprella species are likely to be able to co-exist in the North Sea.
  Contra-expertise rapport Milieueffectrapport Windpark Fryslân : deel E passende beoordeling
  Buij, R. ; Schotman, A. ; Lammertsma, D. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2774) - 55
  windmolenpark - milieueffect - milieueffectrapportage - friesland - wind farms - environmental impact - environmental impact reporting - friesland
  Haalbaarheid mosselteelt binnen offshorewindparken in de Nederlandse kustzone
  Kamermans, P. ; Soma, K. ; Burg, S.W.K. van den - \ 2016
  Den Helder : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C075/16) - 47
  mussel culture - mussels - coastal areas - offshore - wind farms - netherlands - mosselteelt - mossels - kustgebieden - offshore - windmolenpark - nederland
  De grootschalige ontwikkeling van offshorewindparken roept de vraag op in hoeverre medegebruik van de ruimtes mogelijk is. Bij het ministerie van Economische zaken leeft de vraag of mosselteelt binnen de recentelijk aangewezen offshorewindparken haalbaar is.
  Bat activity at offshore wind farms LUD and PAWP in 2015
  Lagerveld, S. ; Jonge Poerink, B. ; Vries, P. de; Scholl, M.M. - \ 2016
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES C001/16) - 32
  chiroptera - wind farms - offshore - monitoring - animal ecology - north sea - netherlands - chiroptera - windmolenpark - offshore - monitoring - dierecologie - noordzee - nederland
  Gemini T-0: passive acoustic monitoring and aerial surveys of harbour porpoises
  Geelhoed, S.C.V. ; Friedrich, E. ; Joost, M. ; Juhre, H. ; Kirkwood, R.J. ; Leeuwen, P.W. van; Machiels, M.A.M. ; Stoeber, N. ; Verdaat, J.P. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C144/15) - 110
  phocoenidae - akoestisch sporen - luchtkarteringen - monitoring - offshore - windmolenpark - noordzee - nederland - phocoenidae - acoustic tracking - aerial surveys - monitoring - offshore - wind farms - north sea - netherlands
  In accordance with the monitoring and evaluation plan (MEP) for the ‘Gemini Offshore Wind Farm’ the ecological monitoring of harbour porpoises was carried out by IMARES and IBL Umweltplanung, concerning the distribution and numbers of harbour porpoises in and around the wind farm prior to construction (T-0). For this purpose aerial surveys as well as passive acoustic monitoring were performed.
  Monitoring bat activity at the Dutch EEZ in 2014
  Lagerveld, S. ; Jonge Poerink, B. ; Vries, P. de - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C094/15) - 33
  chiroptera - monitoring - activiteit - offshore - windmolenpark - akoestisch sporen - ultrasoon sporen - noordzee - nederland - chiroptera - monitoring - activity - offshore - wind farms - acoustic tracking - ultrasonic tracking - north sea - netherlands
  IMARES conducted studies in 2012 and 2013 to monitor offshore bat activity with passive acoustic ultrasonic recorders. In the follow-up project reported here, more data on the offshore occurrence of bats was collected in 2014. Using the same methodology as in 2012 and 2013, bat activity was monitored from spring to autumn in both wind farms (OWEZ & PAWP) and two additional locations: the IJmuiden meteorological mast (85 km west of Callantsoog) and at the coast near Egmond aan Zee.
  Seal monitoring and evaluation for the Gemini offshore windpark: Pre-construction, T0 - 2014 report
  Brasseur, S.M.J.M. ; Kirkwood, R.J. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C128/14) - 52
  zeehonden - monitoring - foerageren - diergedrag - habitats - windmolenpark - regionale planning - waddenzee - seals - monitoring - foraging - animal behaviour - habitats - wind farms - regional planning - wadden sea
  Two species of seals live in Dutch waters: the grey seal (Halichoerus grypus) and the harbour seal (Phoca vitulina). Although hauling out on near-shore tidal sandbanks, both species forage predominantly in the North Sea. Anthropogenic activities within the North Sea have the potential to overlap with the movement and habitat use of the seals, and alter the habitat available to them. The Gemini offshore windpark project represents the fourth windpark development in the Dutch North Sea coastal zone. In the construction permit issued by the Dutch government for Gemini windpark, seal monitoring was requested. The primary aim of seal monitoring was to collect data on habitat use by the seals in the North Sea coastal zone, and investigate if construction and operation of the Gemini windpark influences this habitat use. Results of the monitoring show that although overlap with the windpark appeared strongest for grey seals, it is realised that in the eastern Dutch Wadden Sea, harbour seals greatly outnumber grey seals. Hence, it cannot be determined which species would occur with the greatest prevalence within the windpark.
  Seal monitoring and evaluation for the Luchterduinen offshore wind farm: 2. Tconstruction - 2014 report
  Kirkwood, R.J. ; Aarts, G.M. ; Brasseur, S.M.J.M. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/14) - 65
  zeehonden - habitats - halichoerus grypus - phoca vitulina - menselijke invloed - windmolenpark - constructie - monitoring - ecologische verstoring - noordzee - zuid-holland - seals - habitats - halichoerus grypus - phoca vitulina - human impact - wind farms - construction - monitoring - ecological disturbance - north sea - zuid-holland
  Two seal species live in Dutch waters: the harbour seal (Phoca vitulina) and the grey seal (Halichoerus grypus). They occupy land-based sites (haul-outs) in both the Wadden Sea and the Delta region, and move between these regions along the North Sea coastal zone. Human activities, such as construction of a wind farm in this zone, may influence movement and use of the zone by the seals. Monitoring of potential impacts on seals to Luchterduinen construction was required in the permit to construct. The Luchterduinen offshore wind farm is the third wind farm development in the Dutch North Sea coastal zone (between Den Helder and Rotterdam). Pile-driving of the turbine towers occurred between 31 July and 16 October, 2014. Seals exposed to pile-driving, even at close distances of
  Waarom zijn kabeljauwen zo dol op windmolens?
  Lindeboom, H.J. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  noordzee - kabeljauw - windmolens - windmolenpark - biodiversiteit - macrofauna - lesmaterialen - north sea - cod - windmills - wind farms - biodiversity - macrofauna - teaching materials
  Kabeljauwen halen hun geschubde schouders op om duurzame energie, en toch worden ze erg enthousiast van windmolens die in zee staan. De bodem waar die op rusten heeft namelijk 300 keer zo hoge biomassa dan andere stukken bodem. Prof. dr. Han Lindeboom van de Wageningen UR deed onderzoek naar die gebieden, en daarover vertelt hij in dit college.
  Vissen in windmolenparken: inventarisatie van de (on)mogelijkheden
  Rasenberg, M.M.M. ; Smith, S.R. ; Turenhout, M.N.J. ; Taal, K. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C030/15) - 31
  windmolenpark - visserijbeleid - landgebruiksplanning - visserij - haalbaarheidsstudies - noordzee - wind farms - fishery policy - land use planning - fisheries - feasibility studies - north sea
  Steeds meer gebieden op de Noordzee worden gebruikt voor verschillende activiteiten waaronder visserij, olie en gaswinning, energie en scheepvaart. Een van deze activiteiten is windenergie op zee. Scheepvaart in windmolenparken is momenteel verboden met uitzondering van onderhoud-, monitoring- en onderzoekvaartuigen. Dit heeft als gevolg dat vissers niet worden toegelaten in windmolenparken en steeds meer visgronden kwijtraken. Vissers zoeken naar mogelijkheden om in gebieden waar windparken staan toch activiteiten te kunnen ontplooien. Een aantal bedrijven en organisaties (waaronder een aantal staandwant vissers, de overheid en de wind-energiesector) zijn een project gestart op zoek naar mogelijkheden voor het openstellen van windparken. Aan IMARES en LEI is gevraagd om bestaande kennis van de (on)mogelijkheden van visserij in windmolenparken op een rij te zetten.
  Demersal Fish Monitoring Princess Amalia Wind Farm
  Hal, R. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C125/14) - 53
  demersal fishes - wind farms - monitoring - shelter - demersale vissen - windmolenpark - monitoring - beschutting
  This report describes the results of field work in the Princess Amalia Wind Farm (in Dutch: Prinses Amaliawindpark, or PAWP). The field work meets the requirements of the Monitoring and Evaluation Programme, which is part of the Wbr-permit of the wind farm. The objective is to determine if the wind farm functions as a refugium for demersal fish. PAWP is expected to act as a refugium because fisheries are excluded in the farm area since 16 October 2007. It is expected that larger and older individuals as well as species sensitive to fisheries would have a better chance to survive, which would result in an increase in numbers and larger individuals.
  Effect of pile-driving sound on the survival of fish larvae.
  Bolle, L.J. ; Jong, C.A.F. ; Blom, E. ; Wessels, P.W. ; Damme, C.J.G. van; Winter, H.V. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C182/14) - 33
  larven - vissen - geluidshinder - onderwaterakoestiek - offshore - constructie - windmolenpark - nederland - dierenwelzijn - larvae - fishes - noise pollution - underwater acoustics - offshore - construction - wind farms - netherlands - animal welfare
  Er bestaat zorg over de mogelijk schadelijk effecten van onderwatergeluid gegenereerd gedurende het heien bij de aanleg van offshore windparken. Harde impulsgeluiden zoals heigeluid kunnen dodelijke verwondingen veroorzaken bij vissen. Tot voor kort was er weinig bekend over de geluidsniveaus waarbij fysieke schade optreedt. Wij hebben letale effecten van blootstelling aan heigeluid onderzocht in verschillende larvale stadia van drie vissoorten (tong Solea solea, zeebaars Dicentrarchus labrax en haring Clupea harengus). De experimenten zijn uitgevoerd met de ‘larvaebrator’, een apparaat dat ontwikkeld is om larven bloot te kunnen stellen aan heigeluid in het laboratorium.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.