Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vuile handen, schone kleren; dierenwelzijn in de non-food sector
  Hopster, Hans - \ 2015
  animal welfare - animal production - animal health - furs - wool - down - rabbits - geese - sheep
  Risicobeoordeling schapenscheren en schapenwol voor mens en dier in de Nederlandse wolproductieketen
  Elbers, A.R.W. ; Roest, H.I.J. ; Zijderveld, F.G. van - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR, Centraal Veterinair Instituut - 23
  schapenhouderij - wolproductie - wol - scheren - infectieziekten - risicoschatting - ziektedistributie - mens-dier relaties - maatregelen - sheep farming - wool production - wool - shearing - infectious diseases - risk assessment - disease distribution - human-animal relationships - measures
  Het doel van dit onderzoek is een risicobeoordeling van de microbiologische risico's voor mens en dier van het schapenscheren, transport en het bewerken van schapenwol in de wolproductieketen in Nederland, inclusief de opties voor eventueel noodzakelijke risicoreducerende maatregelen. De VWA wilde de volgende vragen beantwoord hebben: 1. Welke microbiologische gevaren vormen in Nederland een risico voor infectie van en verspreiding onder mensen en dieren naar aanleiding van directe en indirecte contacten met het product wol in de wolproductieketen? 2. Kunt u deze microbiologische risico's in prioritaire volgorde plaatsen (kwalitatieve of indien mogelijk semikwantitatieve risicobeoordeling)? 3. Als er risico's aanwezig zijn, die op basis van een expertmening niet verwaarloosbaar klein zijn, welke risicoreducerende maatregelen kunnen mogelijk worden toegepast in de productieketen en op welk moment?
  Estimates of genetic parameters and genetic trends for live weight and fleece traits in Menz sheep
  Gizaw, S. ; Lemma, S. ; Komen, J. ; Arendonk, J.A.M. van - \ 2007
  Small Ruminant Research 70 (2007)2-3. - ISSN 0921-4488 - p. 145 - 153.
  crossbred sheep - growth traits - birth-weight - ethiopia - reproduction - performance - highlands - wool - meat
  Menz sheep are indigenous to the highlands of Ethiopia, and highly valued for their meat and wool production. The area is characterized as a low input mixed barley-sheep production system. In 1998, a selection experiment was set up to evaluate the response of Menz sheep to selection for yearling live weight (WT12) and greasy fleece weight (GFW) combined in an economic index. In this paper, we report the results of this breeding program obtained between 1998 and 2003. Average annual genetic selection responses for WT12 and GFW were 1.506 and 0.043 kg in the selected flock and 0.392 and ¿0.008 kg in the control flock. Annual genetic trends in the selected flock, estimated by regressing BLUP estimated breeding values on year of birth, were 0.495 ± 0.053 kg for WT12, 0.012 ± 0.002 kg for GFW, and Birr 5.53 ± 0.55 for the aggregate breeding value (1 Ethiopian Birr = 0.115 USD). Corresponding values for the control flock were 0.276 ± 0.065 kg, 0.003 ± 0.002 kg and Birr 2.93 ± 0.69. Correlated responses in birth weight (WT0), weaning weight (WT3), 6-month weight (WT6) and staple length (STPL) in the selected flock were 0.038 ± 0.005 kg, 0.271 ± 0.03 kg, 0.388 ± 0.039 kg and 0.011 ± 0.017 cm, respectively. Heritabilities, estimated by fitting a multitrait individual animal model were 0.464 ± 0.014, 0.477 ± 0.016, 0.514 ± 0.017, 0.559 ± 0.019, 0.393 ± 0.016 and 0.339 ± 0.014 for WT0, WT3, WT6, WT12, GFW and staple length (STPL), respectively. Phenotypic and genetic correlations between all traits were positive, except for STPL and WT12. Estimates of genetic parameters and observed genetic trends confirm that selective breeding can lead to significant genetic improvement in Menz sheep.
  Kemp and other medullated hairs in wool
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3215)
  bibliografieën - gebreken - prestatieniveau - kwaliteit - schapen - textielindustrie - textiel - wol - bibliographies - defects - performance - quality - sheep - textile industry - textiles - wool
  Some literature on wool quality
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3216)
  bibliografieën - chemische eigenschappen - prestatieniveau - kwaliteit - schapen - textielindustrie - textiel - wol - bibliographies - chemical properties - performance - quality - sheep - textile industry - textiles - wool
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.