Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes : technische en economische haalbaarheid en implicaties
  Oever, M.J.A. van den; Bolck, C.H. ; Bos, H.L. ; Molenveld, K. ; Zee, M. van der; Schennink, G.G.J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1465) - 38
  bioplastics - kunststoffen - wegwerpmateriaal - haalbaarheidsstudies - polyethyleen - zakken - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - economische haalbaarheid - economische aspecten - bioplastics - plastics - disposables - feasibility studies - polyethylene - bags - biobased materials - biobased economy - economic viability - economic aspects
  Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische haalbaarheid en implicaties van een verbod op dunne plastic draagtasjes in Nederland, met een eventuele uitzondering voor bioplastic draagtassen. In deze korte studie staan bioplastic draagtassen centraal. Het gaat hierbij om alle bioplastics, dus om zowel de biologisch afbreekbare plastics als om niet-biologisch afbreekbaar bioplastic zoals biobased polyetheen (bio-PE). Het is technisch haalbaar om conventioneel fossiele PE plastic draagtassen te vervangen door bioplastic draagtassen. Bio-PE heeft dezelfde eigenschappen als fossiel PE en kan derhalve 1 op 1 als vervanging dienen. Biologisch afbreekbare plastic draagtassen voldoen eveneens; ze zijn vooralsnog dikker en zwaarder dan PE draagtassen om aan de gebruikerseisen te voldoen. Een specifieke antwoord op de economische en technische effecten is niet te geven omdat de exacte beleidsmaatregel en met name daaraan ten grondslag liggende beoogde effecten nog niet duidelijk is. In dit rapport worden daarom verschillende elementen besproken die onderdeel kunnen worden van een eventuele beleidsmaatregel.
  Teelt in groeizakken
  Ravesloot, M.B.M. ; Nouwens, F.H.C. - \ 1998
  Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 55) - 27
  plantenkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - heraanplanten - zakken - nurseries - ornamental woody plants - replanting - bags
  Experimenten in de Duramin clip - on container met dummylading in een dichte stapeling
  Nieuwenhuizen, G.H. van - \ 1976
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 1957 A, B) - 14
  zakken - dozen - containertransport - containers - kratten - engineering - voedselbewaring - voedingsmiddelen - fruitgewassen - plantaardige producten - koeltransport - transportvoertuigen - behandeling - voertuigen - groenten - bags - boxes - container transport - containers - crates - engineering - food preservation - foods - fruit crops - plant products - refrigerated transport - transporters - treatment - vehicles - vegetables
  Koelcontainerexperimenten met dummylading in verschillende stapelingen
  Nieuwenhuizen, G.H. van - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1899A) - 30
  zakken - dozen - containers - kratten - engineering - voedselbewaring - voedingsmiddelen - fruitgewassen - bederfelijke producten - koeltransport - transportvoertuigen - voertuigen - groenten - bags - boxes - containers - crates - engineering - food preservation - foods - fruit crops - perishable products - refrigerated transport - transporters - vehicles - vegetables
  Temperatuurmetingen bij enkele wortel - en knolgewassen bewaard in stapelkisten
  Wiersma, O. - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1893) - 8
  zakken - dozen - koeling - containers - koelen - kratten - voedselbewaring - voedingsmiddelen - wortelgewassen als groente - knollen - groenten - bags - boxes - chilling - containers - cooling - crates - food preservation - foods - root vegetables - tubers - vegetables
  Orienterend onderzoek naar de geschiktheid van kunststofstapelkisten voor opslag van appels
  Belle, G. van - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1904) - 4
  appels - zakken - dozen - containers - kratten - malus - plantaardige producten - behandeling - apples - bags - boxes - containers - crates - malus - plant products - treatment
  Transport test of gladiolbulbs in a stationary clip - on reefer container
  Yekutiele, O. ; Nieuwenhuizen, G.H. van - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1900) - 60
  zakken - dozen - containers - kratten - iridaceae - sierplanten - opslag - bags - boxes - containers - crates - iridaceae - ornamental plants - storage
  Transport simulation of tulip bulbs in a clip - on reefer container
  Yekutieli, O. ; Nieuwenhuizen, G.H. van - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1903) - 71
  zakken - dozen - containers - kratten - liliaceae - opslag - tulpen - bloembollen - transport - simulatie - tulips - ornamental bulbs - bags - boxes - containers - crates - liliaceae - storage - transport - simulation
  Bewaar - en verpakkingsonderzoek groene paprika 1973
  Wiersma, O. - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1897) - 16
  zakken - dozen - capsicum annuum - containers - kratten - voedselbewaring - voedingsmiddelen - groenten - paprika - bags - boxes - capsicum annuum - containers - crates - food preservation - foods - vegetables - sweet peppers
  Verbrandingsverschijnselen bij in plastic zakjes verpakte geplozen kaschrysanten
  Molenaar, W.H. - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1892) - 2
  asteraceae - zakken - cellulose - sierplanten - kunststoffen - eiwitten - verpakkingen - macromoleculaire stoffen - synthetische materialen - asteraceae - bags - cellulose - ornamental plants - plastics - proteins - wrappings - macromolecular materials - synthetic materials
  Stationary transport test of paprika in a reefer container
  Yekutieli, O. - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1884) - 57
  zakken - dozen - capsicum annuum - containers - kratten - engineering - voedselbewaring - voedingsmiddelen - bederfelijke producten - koeltransport - transportvoertuigen - voertuigen - paprika - bags - boxes - capsicum annuum - containers - crates - engineering - food preservation - foods - perishable products - refrigerated transport - transporters - vehicles - sweet peppers
  Beproeving van een "Greefa" stapelkistenlediger
  Belle, G. van - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1813) - 4
  zakken - dozen - containers - kratten - vruchtbomen - apparatuur voor laden en lossen - vulwagens - laders - boomgaarden - plantaardige producten - behandeling - loswerktuigen - lieren - bags - boxes - containers - crates - fruit trees - handling machinery - hoists - loaders - orchards - plant products - treatment - unloaders - winches
  Wel of niet beladen met grote eenheden
  Vliet, P. van - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1775) - 10
  zakken - dozen - basisproducten - containers - kratten - teelt - cultuurmethoden - fruitgewassen - transport - groenten - bags - boxes - commodities - containers - crates - cultivation - cultural methods - fruit crops - transport - vegetables
  Prediction of transport conditions : temperature and gas concentration - in containers
  Meffert, H.F.T. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1793 N) - 51
  agronomie - zakken - dozen - containers - kratten - engineering - voedselindustrie - voedselbewaring - voedseltechnologie - voedingsmiddelen - bederfelijke producten - koeltransport - transportvoertuigen - voertuigen - agronomy - bags - boxes - containers - crates - engineering - food industry - food preservation - food technology - foods - perishable products - refrigerated transport - transporters - vehicles
  Metingen aan een Reefer container
  Meffert, H.F.T. ; Iedema, C.M. ; Laar, H.J. van - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1762) - 4
  zakken - dozen - containers - kratten - teelt - cultuurmethoden - engineering - fruitgewassen - bederfelijke producten - transportvoertuigen - voertuigen - groenten - bags - boxes - containers - crates - cultivation - cultural methods - engineering - fruit crops - perishable products - transporters - vehicles - vegetables
  Bewaarkosten van uien in stapelkisten en losgestort
  Greidanus, P. ; Hilhorst, R.A. ; Boer, W.C. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1757) - 39
  allium cepa - zakken - dozen - containers - kratten - uien - allium cepa - bags - boxes - containers - crates - onions
  Metingen aan een modelcontainer
  Vliet, P. van; Iedema, C.M. ; Laar, J. van - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1753) - 6
  zakken - dozen - containers - kratten - voedselbewaring - voedingsmiddelen - koeltransport - bags - boxes - containers - crates - food preservation - foods - refrigerated transport
  Ventilatie van het bloembollentransportfust
  Lee, K. van der - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1749) - 5
  zakken - dozen - bollen - containers - kratten - teelt - cultuurmethoden - liliaceae - liliales - sierplanten - bags - boxes - bulbs - containers - crates - cultivation - cultural methods - liliaceae - liliales - ornamental plants
  Beproeving van een Greefa stapelkistenlediger
  Belle, G. van; Veltman, B.J.L. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1755) - 4
  zakken - dozen - containers - kratten - vruchtbomen - apparatuur voor laden en lossen - laders - boomgaarden - plantaardige producten - behandeling - loswerktuigen - bags - boxes - containers - crates - fruit trees - handling machinery - loaders - orchards - plant products - treatment - unloaders
  Onderzoek bewaarfust bloembollen
  Lee, K. van der - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1725) - 15
  zakken - dozen - bollen - containers - kratten - teelt - cultuurmethoden - liliaceae - liliales - sierplanten - bags - boxes - bulbs - containers - crates - cultivation - cultural methods - liliaceae - liliales - ornamental plants
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.