Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==zantedeschia
  Check title to add to marked list
  Voorkomen bloemmisvorming en bloemverdroging in Zantedeschia : effect van kasklimaat op bloemmisvorming
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 21
  zantedeschia - calla - afwijkingen, planten - bloemen - temperatuur - misvormingen - gewasproductie - proeven - zantedeschia - calla - plant disorders - flowers - temperature - malformations - crop production - trials
  Misvormde bloemen zijn een probleem in Zantedeschia. Bloementelers geven aan dat 15% misvormde bloemen regelmatig voorkomt tot soms wel 50% aan toe. Deze bloemen brengen minder of geen geld op en het kost extra tijd om deze bloemen te verwerken (extra sorteerkosten). Op het mom ent dat de bloemen uit de scheut komen is de afwijking al zichtbaar. Omdat de bloemontwikkeling en uitgroei grotendeels plaatsvind na het planten was de verwachting dat verschillen in kasklimaat (temperatuur en RV) van invloed zou den zijn op het ontstaan van misvormde bloemen. Daarom zijn gedurende twee jaren proeven uitgevoerd in vier kasafdeling met verschillende klimaatinstellingen met hogere en lagere temperaturen en een hogere (80%) en lager e (60%) RV. In deze afdelingen zijn vijf (2011) of drie (201 2) cultivars geplant op twee tijdstippen (maart en mei/juli). Voor het planten zijn de knollen eenmaal of tweemaal in gibberelline gedompeld voor bloeibevordering.
  Invloed kasklimaat op bloemmisvorming en productie Zantedeschia
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2013
  zantedeschia - calla - afwijkingen, planten - bloemen - temperatuur - misvormingen - gewasproductie - proeven - landbouwkundig onderzoek - zantedeschia - calla - plant disorders - flowers - temperature - malformations - crop production - trials - agricultural research
  Powerpoint presentatie over de problematiek van afwijkende bloemen en een lagere bloemproductie dan verwacht in Zantedeschia. Wat zijn mogelijke oorzaken?
  N-behoefte Zantedeschia voor onderbouwing nieuw bemestingsadvies
  Leeuwen, P.J. van; Reuler, H. van - \ 2012
  Lisse : PPO Bollen en Bomen - 31
  bloembollen - knollen - zantedeschia - stikstofmeststoffen - normen - plantenontwikkeling - achterblijven in groei - proeven - bereikt resultaat - ornamental bulbs - tubers - zantedeschia - nitrogen fertilizers - standards - plant development - runting - trials - achievement
  Zantedeschia is een knolgewas dat de laatste jaren een sterke groei heeft doorgemaakt. Het is een visueel aantrekkelijk gewas waarvan de knollen vooral worden gebruiken voor de snijbloemen- en potplantenteelt. De knollen behoren tot de duurste uit de bollenteelt. Voor de productie van de knollen geldt een gebruiksnorm van 110 kg/ha stikstof. Dit wordt door de telers als te laag ervaren waardoor het gewas minder goed groeit dan het zou kunnen. Een minder goede groei leidt tot minder knollen van de maximale grootte die het meeste geld opbrengen. Een suboptimale groei heeft daarom grote financiële gevolgen. Dit bezwaar is vanaf het moment van vaststellen van de gebruiksnorm geuit. Op basis van het uitvoerige onderzoek uit de jaren ’90 kan worden aangegeven waarom de gebruiksnorm hoger zou moeten zijn vanuit landbouwkundig oogpunt. Een drietal proeven uitgevoerd in 2011 ondersteunen dit idee. In dit verslag worden de belangrijkste resultaten uit het onderzoek uit de jaren ’90 weergegeven evenals die van drie proeven die in 2011 zijn uitgevoerd waarbij Zantedeschiaknollen wel of geen stikstofbemesting hebben gehad. De verschillen in gewasontwikkeling en knolgroei tussen deze twee behandelingen waren groot. Op basis van deze resultaten wordt voorgesteld aan de CDM om het advies te verhogen tot 150 kg/ha N waarvan dan een forfaitair Nmin van 30 kg N moet worden afgetrokken.
  Wortelbederf bij potplantenteelt van Zantedeschia
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)242. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  zantedeschia - potplanten - potcultuur - wortels - afwijkingen, planten - fusarium - landbouwkundig onderzoek - zantedeschia - pot plants - pot culture - roots - plant disorders - fusarium - agricultural research
  Sinds een aantal jaren kennen we bij de potplantenteelt van Zantedeschia het fenomeen wortelbederf waardoor deze planten vervroegd afsterven. Uit diagnostisch onderzoek is gebleken dat met name de wortels die langs de potwand groeien glazig kunnen worden, waarna toevallig aanwezige schimmels in de grond de wortels kunnen gaan koloniseren. Een aantal van deze schimmels bleek echter niet in staat om vitale wortels van Zantedeschiaplanten direct aan te tasten.
  Erwinia in Zantedeschia : volgen van partijen en toetsen op tolerantie
  Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. ; Trompert, J.P.T. ; Doorn, J. van - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)239. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  zantedeschia - bacterieziekten - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - resistentie van variëteiten - landbouwkundig onderzoek - zantedeschia - bacterial diseases - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - varietal resistance - agricultural research
  De bloembollen- en de aardappelsector trekken gezamenlijk op binnen het koepel project Deltaplan Erwinia om het Erwiniaprobleem aan te pakken. Voor Zantedeschia is alleen de Erwiniabacteriesoort Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc) een groot probleem. De afgelopen jaren is onderzocht of er sprake is van resistentie of tolerantie tegen Pcc in een aantal cultivars. Gebleken is dat er minder gevoelige cultivars bestaan. Door partijen Zanterdeschia-knollen meerdere jaren te volgen is interessante informatie verkregen over wanneer Erwinia opduikt.
  Invloed kasklimaat op bloemmisvorming en productie van Zantedeschia
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  sierteelt - zantedeschia - snijbloemen - cultuurmethoden - klimaatregeling - glastuinbouw - gewasopbrengst - bloementeelt - ornamental horticulture - zantedeschia - cut flowers - cultural methods - air conditioning - greenhouse horticulture - crop yield - floriculture
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Virusbestrijding in lelie en Zantedeschia met mogelijke alternatieven voor minerale olie
  Bulle, A.A.E. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 43
  pesticiden - gewasbescherming - bloembollen - virussen - aphididae - mineraaloliën - eu regelingen - lelies - zantedeschia - pesticides - plant protection - ornamental bulbs - viruses - aphididae - mineral oils - eu regulations - lilies - zantedeschia
  Door het niet plaatsen van minerale olie op de Annex I lijst dreigt dit middel binnenkort te verdwijnen. In dit project worden de mogelijkheden van alternatieven voor minerale olie in lelie en Zantedeschia in kaart gebracht. Er wordt getracht het effect van minerale olie te benaderen dmv een combinatie van alternatieve olie plus insecticiden.
  Vervolgonderzoek slijmstelen bij Zantedeschia
  Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Doorn, J. van - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 39
  zantedeschia - pectobacterium carotovorum - plantenziekten - cultuurmethoden - tests - veilingen - export - nederland - zantedeschia - pectobacterium carotovorum - plant diseases - cultural methods - tests - auctions - exports - netherlands
  Een van de grootste problemen bij de export van de snijbloem Zantedeschia is, dat de stelen soms gaan verslijmen. Dit wordt veroorzaakt door bacteriën. Dit verkort niet alleen het vaasleven van de Zantedeschia stelen, maar tast ook de sierwaarde van de hele bos met andere soorten bloemen aan. Het optreden van slijmstelen kan de groei van het product Zantedeschia op deze manier belemmeren. In 2007 en 2008 is onderzoek uitgevoerd binnen het project “slijmstelen bij Zantedeschia” (PT12804). Hieruit bleek, dat het onduidelijk is waar de slijmstelen veroorzakende bacteriën (Pseudomonas, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc, voorheen Erwinia)) de plant binnenkomen. Deze informatie is van belang om zo effectief mogelijk preventieve maatregelen tegen deze bacteriën te kunnen treffen. Tevens bleek aan het einde van dit onderzoek, dat een praktische toets op slijmstelen veroorzakende bacteriën wenselijk is voor de bloemenveiling FloraHolland.
  Ziek en Zeer : Vorstschade bij Zantedeschiaknollen
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)235. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  knollen - zantedeschia - beschadigingen door vorst - gevoeligheidsanalyse - landbouwkundig onderzoek - symptomen - tubers - zantedeschia - frost injury - sensitivity analysis - agricultural research - symptoms
  De gevoeligheid van Zantedeschiaknollen voor vorst wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Toch was geen onderzoek bekend waarin dit haarfijn was uitgezocht. Daarom is bij Diagnostiekservice van PPO onderzoek gedaan naar de vorstgevoeligheid van Zantedeschiaknollen. Ook is nagegaan of vorstschade te meten is aan de hand van suikerbepalingen van het spruit- en knolweefsel. Het bleek zoals verwacht dat Zantedeschiaknollen uiterst gevoelig zijn voor vorst. Er werd geen betrouwbaar verband gevonden tussen suikergehalte en vorstschades in Zantedeschiaknollen.
  Belichten Zantedeschia in winter biedt perspectief
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)233. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  zantedeschia - calla - cultuurmethoden - belichting - kunstlicht - temperatuur - winter - gewaskwaliteit - zantedeschia - calla - cultural methods - illumination - artificial light - temperature - winter - crop quality
  Zantedeschia produceert in de Nederlandse winter geen bloemen. In de praktijk wordt met assimilatiebelichting wel bloei in de winter verkregen met de cultivar 'Crystal Blush'. Onderzoek door PPO laat zien welke hoeveelheid licht nodig is en dat ook gekleurde Zantedeschia's van een goede kwaliteit geproduceerd kunnen worden in de winter.
  Voorspellen van slijmstelen Zantedeschia moeilijk, voorkomen is beter
  Doorn, J. van; Martin, W.S. ; Trompert, J.P.T. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)234. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  zantedeschia - bacteriën - bloemstelen - slijm - bedrijfshygiëne - knollen - gewaskwaliteit - preventie - zantedeschia - bacteria - pedicels - mucus - industrial hygiene - tubers - crop quality - prevention
  Op de bloemenveilingen is Zantedeschia een belangrijk product geworden. Minpunt van deze snijbloem is dat er slijmstelen kunnen optreden. Het onderste stengeldeel rot weg door bacteriën, zoals Erwinia en Pseudomonas die de celwand kunnen afbreken. Slijmstelen tasten de sierwaarde van mengboeketten sterk aan. Tijd voor een grondig onderzoek om de problemen te voorkomen.
  Voorspellen slijmstelen zantedeschia kan, voorkomen is beter
  Doorn, J. van; Leeuwen, P.J. van - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)49. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
  zantedeschia - bacteriën - bloemstelen - slijm - bedrijfshygiëne - knollen - gewaskwaliteit - preventie - bacteria - pedicels - mucus - industrial hygiene - tubers - crop quality - prevention
  Minpunt van zantedeschia is dat er slijmstelen kunnen optreden omdat bacteriën zoals erwinia en pseudomonas de celwand afbreken. PPO ontwikkelde een toets die bacteriën aantoont en het optreden van slijmstelen behoorlijk kan voorspellen. Daarnaast zijn oorzaak en gevolg van besmette knollen nader vastgelegd.
  Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht
  Dwarswaard, A. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)229. - ISSN 1571-5558 - p. 56 - 57.
  zantedeschia - rassen (planten) - cultivars - marketingbeleid - verkoopbevordering - public relations - teeltsystemen - zantedeschia - varieties - cultivars - marketing policy - sales promotion - public relations - cropping systems
  Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.
  Dé oorzaak van uitval nog niet gevonden
  PPO BBF Bloembollen, - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)39. - ISSN 0042-2223 - p. 37 - 37.
  zantedeschia - plantenveredeling - cultivars - plantenziekten - ziekteresistentie - landbouwkundig onderzoek - plant breeding - plant diseases - disease resistance - agricultural research
  DLV Plant en PPO Bloembollen onderzoeken in hoeverre uitgangsmateriaal, kasklimaat, substraat en gewasbescherming van invloed zijn op het optreden van uitval.
  Goede winterbloei zantedeschia met juiste assimilatiebelichting
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)38. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - zantedeschia - calla - snijbloemen - belichting - winter - protected cultivation - greenhouse horticulture - cut flowers - illumination
  Een zantedeschiagewas levert in de Nederlandse winter van nature geen bloemen. Met assimilatiebelichting is het wel mogelijk een goede kwaliteit bloemen te telen, zelfs bij de zogenoemde kleurtjes. PPO-onderzoek laat zien dat minimaal 6.000 lux groeilicht nodig is.
  Aantasting Zantedeschiawortels door Pratylenchus penetrans onderzocht
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)227. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  zantedeschia - pratylenchus penetrans - gevoeligheid van variëteiten - aantasting - wortels - zantedeschia - pratylenchus penetrans - varietal susceptibility - infestation - roots
  In dit artikel over het voortgezet diagnostisch onderzoek bij PPO een verslag van het onderzoek naar de gevoeligheid van Zantedeschiawortels voor een aantasting door het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Het is gebleken dat wortels van Zantedeschia door dit aaltje worden aangetast. Er is echter niet vastgesteld dat wortellesieaaltjes een verminderde groei en bloei geven of dat gemakkelijker Erwinia-bacterierot kan ontstaan.
  Ziek en Zeer : Verschillende soorten Alternaria veroorzaken bladvlekkenziekte in Zantedeschia
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)223. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
  zantedeschia - bloembollen - alternaria - schimmelziekten - bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - zantedeschia - ornamental bulbs - alternaria - fungal diseases - leaf spotting - plant disorders
  In dit artikel over het voortgezet diagnostisch onderzoek bij PPO dit keer een verslag van het basisonderzoek naar een bladvlekkenziekte in Zantedeschia. Daaruit is bekend geworden dat verscheidene Alternariasoorten in het gewas Zantedeschia zijn aangetroffen.
  Bloemproductie Zantedeschia in de winter met belichting
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  winter - bloementeelt - zantedeschia - proefopzet - belichting - winter - floriculture - zantedeschia - experimental design - illumination
  Informatieposter over bloemproductie van Zantedeschia in de winter met belichting
  Slijmstelen bij Zantedeschia
  Doorn, J. van; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  slijm - bloemstelen - bloementeelt - bacteriën - zantedeschia - knollen - mucus - pedicels - floriculture - bacteria - zantedeschia - tubers
  Informatieposter over slijmstelen bij Zantedeschia.
  Deltaplan Erwinia : informatie uit enquete onder hyacintentelers
  Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. ; Doorn, J. van - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)212. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  gewasbescherming - erwinia - infectie - bloembollen - hyacinten - dahlia - zantedeschia - plant protection - erwinia - infection - ornamental bulbs - hyacinths - dahlia - zantedeschia
  Diverse bacterieziekten in hyacint, dahlia en Zantedeschia kunnen voor veel uitval zorgen. Niet altijd is goed na te gaan waar de oorzaak van deze aantasting ligt. Onderhyacintentelers is een enquête gehouden. In dit artikel komen daarvan de belangrijkste resultaten aan de orde.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.