Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  SPARK-UP; Seaweed Production And Refining of Kelp, Ulva and Palmaria : 2013-2016
  Wald, J. ; Visser, W. de; Brandenburg, W.A. ; Jongschaap, R.E.E. ; Werf, A.K. van der; Deelman, Berth-Jan ; Helmendach-Nieuwenhuize, Carola - \ 2016
  Plant Research International - 144
  seaweeds - biobased economy - seaweed culture - biomass production - biomass conversion - aquatic biomass - biorefinery - seaweed products - applications - applied research - cropping systems - marketing channels - zeewieren - biobased economy - zeewierenteelt - biomassa productie - biomassaconversie - aquatische biomassa - bioraffinage - zeewierproducten - toepassingen - toegepast onderzoek - teeltsystemen - marketingkanalen
  In het SPARK-UP project, waarin de partners Arkema, PRI-WUR en North Seaweed samenwerkten aan de ontwikkeling van toepassing van zeewier in de biobased economy, is de afgelopen jaren veel werk verzet. In een bassin op het terrein van Arkema, heeft PRI een teeltsysteem opgezet en in gebruik genomen, om onder gecontroleerde omstandigheden zeewier te telen in Westerscheldewater dat in het bassin was ingenomen. Arkema heeft gewerkt aan de raffinage van wieren, met name gericht op de suikers. North Seaweed heeft zich geconcentreerd op het ontwikkelen van businesscases van geraffineerde eiwitten en alginaten uit zeewier en bij het gebruik van de hele wieren als plantversterkers.
  North-Sea-Weed-Chain: sustainable seaweed from the North Sea; an exploration of the value chain
  Groenendijk, F.C. ; Bikker, P. ; Blaauw, R. ; Brandenburg, W.A. ; Burg, S.W.K. van den; Harmsen, P.F.H. ; Jak, R.G. ; Kamermans, P. ; Krimpen, M.M. van; Prins, H. ; Stuiver, M. ; Werf, A.K. van der; Scholl, M.M. ; Wald, J. - \ 2016
  IMARES (Report / IMARES C055/16) - 94
  seaweeds - seaweed culture - seaweed products - feasibility studies - economic viability - public-private cooperation - economic cooperation - projects - biobased economy - zeewieren - zeewierenteelt - zeewierproducten - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - publiek-private samenwerking - economische samenwerking - projecten - biobased economy
  Zeewier is een potentieel belangrijke voedselbron en grote duurzame koolstofbron voor de biobased economy. Met de groeiende wereldbevolking is het noodzakelijk om voor ons voedsel meer te kijken naar de zee als ‘landbouwgebied’. Boeren op zee is een grote uitdaging. Het vereist grote investeringen in infrastructuur. Voordat ondernemers hierin kunnen investeren moeten realistische vooruitzichten zijn op kweekmogelijkheden en winstgevende eindproducten. Dit project had tot doel de verschillende schakels in de keten van zeewierproductie tot vermarkting tegen het licht te houden. Duurzaamheid van de productie is hierbij leidend geweest.
  Bedrijfseconomisch perspectief de maat genomen
  Burg, S.W.K. van den; Rood, G.A. ; Lienen, Frederiek van; Veldhuis-van Essen, C. - \ 2016
  Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 30 - 32.
  agro-ecosystemen - zeewierenteelt - voedselproductie - biomassa productie - ecosysteemdiensten - financieren - bedrijfseconomie - agroecosystems - seaweed culture - food production - biomass production - ecosystem services - financing - business economics
  Het concept natuurlijk kapitaal maakt de maatschappelijke waarde van de goederen en diensten waarin de natuur voorziet zichtbaar. Maar is dit concept ook bruikbaar bij de ontwikkeling van sluitende verdienmodellen? Bij een bedrijfseconomische toepassing staan drie aandachtspunten centraal: de kosten van het gebruik van natuurlijk kapitaal in vergelijking tot concurrerende aanpakken, de mogelijkheid om de waarde van ecosysteemdiensten daadwerkelijk te verzilveren, en de bereidheid van afnemers en consumenten om te betalen voor de verbetering van ecosysteemdiensten.
  Achtergronddocument zeewier en natuurlijk kapitaal : kansen voor een biobased economy
  Burg, S.W.K. van den; Jak, R.G. ; Smits, M.J.W. ; Blaeij, A.T. de; Rood, T. ; Blanken, H. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-049) - 41
  zeewieren - zeewierenteelt - ecosysteemdiensten - biobased economy - workshops (programma's) - onderzoek - seaweeds - seaweed culture - ecosystem services - biobased economy - workshops (programs) - research
  De verkenning naar de ecosysteemdiensten van zeewierteelt is een onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk Kapitaal Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit rapport de verslagen van een aantal workshops.
  Zeewier en natuurlijk kapitaal : kansen voor een biobased economy
  Burg, S.W.K. van den; Jak, R.G. ; Smits, M.J.W. ; Blaeij, A.T. de; Rood, T. ; Blanken, H. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-049) - ISBN 9789462578067 - 35
  zeewierenteelt - zeewieren - ecosysteemdiensten - financieren - economische haalbaarheid - biobased economy - nederland - haalbaarheidsstudies - seaweed culture - seaweeds - ecosystem services - financing - economic viability - biobased economy - netherlands - feasibility studies
  Grootschalige zeewierteelt in de Noordzee is nog niet rendabel als alleen de waarde van de productiedienst - het zeewier zelf - wordt meegenomen. Zeewierteelt kan echter diverse andere ecosysteemdiensten leveren. Met het denkmodel Natuurlijk Kapitaal is het mogelijk de baathebbers van deze ecosysteemdiensten te identificeren en met hen in gesprek te gaan over de mogelijkheden van waarderen en verzilveren. De vraag of dan een sluitende businesscase voor grootschalige zeewierteelt in Nederlandse wateren gerealiseerd kan worden is afhankelijk van innovatieve financieringsvormen, zekerheid over de levering van ecosysteemdiensten en de toepassingsmogelijkheden van het geproduceerde zeewier.
  EnAlgae Decision Support Toolset: model validation
  Kenny, Philip ; Visser, Chris de; Skarka, Johannes ; Sternberg, Kirstin ; Schipperus, Roelof ; Silkina, Alla ; Ginnever, Naomi - \ 2015
  Swansea : Swansea University - 25
  biobased economy - bioenergy - biomass - algae culture - algae - bioethanol - biodiesel - methanol - seaweeds - seaweed culture - biobased economy - bio-energie - biomassa - algenteelt - algen - bioethanol - biodiesel - methanol - zeewieren - zeewierenteelt
  One of the drivers behind the EnAlgae project is recognising and addressing the need for increased availability of information about developments in applications of algae biotechnology for energy, particularly in the NW Europe area, where activity has been less intense than in other areas of the globe. Such information can be of benefit in coordinating research activities, stimulating targeted investment to develop promising technologies and to guide key policy decisions. To make this a reality, EnAlgae has developed a Decision Support Toolset (DST) to enable improved evaluation of state of the art algal biotechnology and to compare alternative routes to utilising algal biomass.
  An economic model for offshore cultivation of macroalgae
  Dijk, Wim van; Schoot, Jan Rinze van der; Edwards, Maeve ; Queguineur, Benoit ; Champenois, Jennifer ; Mooney, Karen ; Barrento, Sara - \ 2015
  Swansea : Swansea University - 21
  biobased economy - biomass - biofuels - algae - algae culture - oils - seaweeds - seaweed culture - biobased economy - biomassa - biobrandstoffen - algen - algenteelt - oliën - zeewieren - zeewierenteelt
  Algae biomass is considered as a potential non-fossil source of raw materials to produce fuel, feed, chemicals and materials. For this purpose microalgae as well as macroalgae can be used, and in this report we focus on the latter. More than 99% of the world production of aquatic plants is produced in Asia (FAO 2012, Table 1). From the remaining 1% about 4% is cultivated in Europe. Important European countries with commercial seaweed cultivation are Denmark, Ireland and France. Depending on their pigmentation seaweed species are commonly grouped in brown, red and green seaweeds.
  Vergeet de windmolens, allemaal aan de zeewier-energie
  Swam, K. van; Brandenburg, W.A. - \ 2015
  RTLZ
  zeewieren - zeewierenteelt - bio-energie - nieuwe cultuurgewassen - duurzaamheid (sustainability) - brandstofgewassen - biobased economy - seaweeds - seaweed culture - bioenergy - new crops - sustainability - fuel crops - biobased economy
  Koen van Swam en Willem Brandenburg bij Van Liempt Live over de energie van de toekomst. Vergeet windmolens, we moeten aan de zeewier-stroom, rechtstreeks uit de Noordzee.
  Zeewier voor de toekomst
  Ramaker, R. ; Brandenburg, W.A. ; Wald, J. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 15.
  mariene gebieden - zeewierenteelt - zeewieren - voedselproducten - oosterschelde - noordzee - toegepast onderzoek - aquatische biomassa - eiwit - financieren - marine areas - seaweed culture - seaweeds - food products - eastern scheldt - north sea - applied research - aquatic biomass - protein - financing
  In 2050 moeten grote zeewierplantages op zee voorzien in onze behoefte aan voedsel en grondstoffen. In de Oosterschelde doen Wageningse onderzoekers nu experimenten met duurzame zeewierteelt.
  Zeewierteelt heeft de toekomst
  Wageningen UR Plant Sciences Group, - \ 2014
  Wageningen UR Plant Sciences Group
  zeewieren - zeewierenteelt - biomassa productie - aquatische biomassa - biobased economy - seaweeds - seaweed culture - biomass production - aquatic biomass - biobased economy
  Brochure over de mogelijkheden van zeewier en zeewierteelt in Nederland.
  Naktuinbouw experimenteert met nieuwe eiwitgewassen
  Roza, C. ; Reith, J.H. - \ 2014
  Buitenstebinnen : halfjaarlijkse uitgave van Naktuinbouw 2014 (2014)3. - p. 14 - 17.
  nieuwe voedingsmiddelen - eiwitgehalte - nieuwe cultuurgewassen - wolffia - zeewieren - zeewierenteelt - algen - eetbare paddestoelen - voeding en gezondheid - voedingsstoffen - supplementen - biobased economy - novel foods - protein content - new crops - wolffia - seaweeds - seaweed culture - algae - edible fungi - nutrition and health - nutrients - supplements - biobased economy
  In 2050 zijn er volgens de Verenigde Naties wereldwijd 9 miljard monden te voeden. De vraag naar vlees stijgt. Ondertussen verdwijnt er bruikbare landbouwgrond, vooral door klimaatverandering. De hamvraag: hoe voorzien we iedereen van voldoende eiwit in 2050? Antwoord: door niet alleen te mikken op dierlijk eiwit, bijvoorbeeld insecten kunnen ook een efficiënte vervanging zijn van vlees. Kroos, algen, wieren en paddenstoelen worden al geteeld om er eiwit uit te winnen. De veredeling staat nog in de kinderschoenen, maar Naktuinbouw is voor sommige gewassen al bezig met de voorbereidingen voor rassenonderzoek.
  De kansen voor zeewierteelt in Nederland; perspectieven uit de markt
  Burg, S.W.K. van den; Prins, H. ; Gerritsen, A.L. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)1. - ISSN 1382-2764 - p. 24 - 28.
  zeewierenteelt - zeewieren - algenteelt - aquacultuur - seaweed culture - seaweeds - algae culture - aquaculture
  Productie van zeewieren in Nederland is een potentieel interessante nieuwe vorm van aquacultuur.
  A Triple P review of the feasibility of sustainable offshore seaweed production in the North Sea
  Burg, S.W.K. van den; Stuiver, M. ; Veenstra, F.A. ; Bikker, P. ; Lopez Contreras, A.M. ; Palstra, A.P. ; Broeze, J. ; Jansen, H.M. ; Jak, R.G. ; Gerritsen, A.L. ; Harmsen, P.F.H. ; Kals, J. ; Blanco Garcia, A. ; Brandenburg, W.A. ; Krimpen, M.M. van; Duijn, A.P. van; Mulder, W.J. ; Raamsdonk, L.W.D. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR (LEI report 13-077) - ISBN 9789086156528 - 108
  zeewieren - laminaria - zeewierenteelt - zeeproducten - voer - voedingsstoffen - noordzee - biobased economy - seaweeds - laminaria - seaweed culture - marine products - feeds - nutrients - north sea - biobased economy
  This study focused on the potential of seaweed, cultivated in the North Sea, as a sustainable and profitable resource for feed and non-food applications. Seawood production can take place as part of multi-use platforms at sea (MUPS). A review of the state-of-the-art in seaweed production and its applications. Various economic, ecological and social challenges are identified, which need to be addressed to utilise this potential.
  Integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem: effecten op vis en waterkwaliteit
  Schram, E. ; Schelvis, R. ; Hinrichs, C.S. ; Heul, J.W. van der - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C093/12) - 34
  tarbot - visteelt - zeewieren - zeewierenteelt - recirculatie aquacultuur systemen - recirculatiesystemen - kwaliteit - waterkwaliteit - turbot - fish culture - seaweeds - seaweed culture - recirculating aquaculture systems - recirculating systems - quality - water quality
  In opdracht van Hortimare BV en in het kader van het VIP project Vis, Schelp en Wier onderzocht IMARES de integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem (RAS) voor de kweek van tarbot. Onderzocht werden de effecten van de aanwezigheid van een zeewierreactor met Ulva in een marien RAS op de waterkwaliteit, de productie en gezondheid van tarbot, de kwaliteit van de vis als eindproduct en het functioneren van de zeewierreactor.
  Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde
  Wald, J. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 341) - 66
  aquacultuur - aquacultuursystemen - haalbaarheidsstudies - zeewieren - zeewierenteelt - teeltsystemen - maatschappelijk draagvlak - oosterschelde - biobased economy - aquaculture - aquaculture systems - feasibility studies - seaweeds - seaweed culture - cropping systems - public support - eastern scheldt - biobased economy
  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effecten op het milieu. In dit onderzoek is gekeken naar het potentieel van de zeewieren en is geprobeerd om een positieve bijdrage te leveren aan de Zeeuwse visserijsector en de Zeeuwse economie. Hiernaast heeft het onderzoek geleid tot de opzet van een proeflocatie in de Schelphoek.
  Zeewierteelt voor energie en industrie
  Lopez Contreras, A.M. - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)dec. - p. 10 - 10.
  zeewieren - algen - biomassa productie - noordzee - fermentatie - biobased economy - bioraffinage - zeewierenteelt - seaweeds - algae - biomass production - north sea - fermentation - biobased economy - biorefinery - seaweed culture
  Bedrijven gaan in de nabije toekomst mogelijk zeewieren kweken in onze Noordzee, op plantages voor de Nederlandse kust. De geteelde inheemse soorten leveren dan duurzame brandstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie. Vanuit die visie werkt Ana López Contreras aan het project Zeewier Bioraffinage.
  BIO-OFFSHORE: Grootschalige teelt van zeewieren in combinatie met offshore windparken in de Noordzee
  Reith, E.H. ; Deurwaarder, E.P. ; Hemmes, K. ; Curvers, A.P.W.M. ; Kamermans, P. ; Brandenburg, W.A. ; Lettings, G. - \ 2005
  Petten : ECN (ECN-C--05-008 ) - 137
  zeewieren - biomassa - landbouwproductie - noordzee - haalbaarheidsstudies - halofyten - windenergie - zoutwaterlandbouw - zeewierenteelt - seaweeds - halophytes - biomass - agricultural production - wind power - north sea - feasibility studies - saline agriculture - seaweed culture
  This study addresses the technological feasibility of seaweed cultivation in the North Sea in combination with offshore wind parks and harvesting and conversion of seaweed biomass to renewable energy carriers and chemicals. The study also identifies stakeholders and participants for technology development and the ecological and societal conditions to fit in large-scale seaweed cultivation in the marine environment, existing marine infrastructure and functions, and (inter)national regulations and policies for the North Sea. Three seaweed species that are native in the North Sea have been selected for potential cultivation: Ulva sp. (belonging to the green macroalgae), Laminaria sp. (a brown macroalga) and Palmaria sp. (a red macroalga). Current commercial seaweed cultivation systems usually consist of (partly) anchored line structures to which the seaweeds are attached and are generally located on coastal locations. International research shows that cultivation systems in the open sea may become easily damaged by wind and wave action. An experimental ring shaped system has thus far shown the best stability for the conditions in the North Sea. However the production costs are high. Considerable system development is therefore required to enable large-scale, economically attractive cultivation of seaweeds combined with offshore wind parks. The optimal system design is unknown. This study proposes a layered system for seaweed cultivation employing the typical light absorption characteristics of green, brown and red macroalgae respectively, to enable optimal use of the available sunlight and enhance areal productivity. Without addition of nutrients the productivity in the North Sea is estimated at approx. 20 tons dry matter/ha.year. Through layered cultivation and/or addition of nutrients this can potentially be increased to ca. 50 tons dry weight /ha.year. Development of precision nutrient dosage technology is required to prevent eutrophication. Potential negative environmental impacts include: sedimentation of seaweed fragments and other organics with a negative effect on the oxygen budget in the water column, and possible negative impacts on migration of sea mammals including dolphins, porpoises and whales. Seaweed cultivation can also have positive impacts including the uptake of nutrients by the macroalgae (reducing eutrophication) and an enhancement of marine biodiversity, because the seaweeds and the cultivation systems offer substrate for attachment, shelter and feed for molluscs and fish. Indeed, the system could be managed as a nursery for young fish in order to restore fish populations in the North Sea. Integration of seaweed cultivation with other types of aquaculture e.g. cultivation of mussels or fish is a realistic option. The Dutch government target for offshore wind in 2020 is 6.000 MW installed turbine capacity. This will involve a surface area of approx. 1000 km2. The support constructions for the wind turbines can serve as a structural basis for seaweed cultivation systems. Designs must take into account the additional load on the turbine supports due to currents, wind and wave action, and accessibility of the turbines for maintenance vessels. Potential synergistic effects of the combination of offshore wind and seaweed cultivation supporting the profitability of both activities include joint management and maintenance, alternative employment opportunities for fisheries and ecological benefits
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.