Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Literatuurstudie naar de voeding van lacterende zeugen in groepshuisvesting = Literature study on nutrition of group-housed lactating sows
  Rommers, J.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Gerritsen, R. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 759) - 38
  varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zeugenvoeding - dierenwelzijn - zogen - varkens - dierlijke productie - diervoeding - pig farming - sows - group housing - sow feeding - animal welfare - suckling - pigs - animal production - animal nutrition
  In this report a literature study on the nutrition of group-housed lactating sows with a prolonged lactation and intermittent suckling is described.
  Stalboekje varkens : natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van - \ 2014
  Wageningen : RIKILT - 168
  varkenshouderij - varkensvoeding - antibiotica - dosering - biologische voedingsmiddelen - diergezondheid - dierziektepreventie - zeugenvoeding - biggenvoeding - dierenwelzijn - biologische landbouw - varkens - diervoeding - dierlijke productie - pig farming - pig feeding - antibiotics - dosage - organic foods - animal health - animal disease prevention - sow feeding - piglet feeding - animal welfare - organic farming - pigs - animal nutrition - animal production
  Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken
  Koper- en zinknormen voor varkens
  Bikker, P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 746) - 31
  varkens - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - koper - zink - voedingsbehoeften - richtlijnen (guidelines) - varkenshouderij - pigs - sows - pig feeding - sow feeding - copper - zinc - feed requirements - guidelines - pig farming
  This report addresses copper and zinc requirements of growing pigs and reproductive sows and boars on the basis of scientific literature and provides a recommendation for copper and zinc standards in the diets.
  Ruwvoer voor dragende zeugen
  Bikker, P. - \ 2011
  BioKennis bericht Varkensvlees 2011 (2011)18. - 4
  zeugen - zwangerschap - zeugenvoeding - varkensvoeding - ruwvoer (roughage) - kuilvoer - varkenshouderij - biologische landbouw - voeropname - sows - pregnancy - sow feeding - pig feeding - roughage - silage - pig farming - organic farming - feed intake
  Kan ruwvoer een deel van het krachtvoer voor dragende zeugen verantwoord vervangen? Dat is de centrale vraag van het onderzoeksproject ‘Gras- en mengkuilen voor drachtige zeugen’ van Wageningen UR Livestock Research. Het lijkt mogelijk om 1 EW (Energie Waarde) uit krachtvoer door graskuil of 1,5 EW uit krachtvoer door mengkuil te vervangen in het voer van dragende zeugen. Daarbij moet de variatie in ruwvoeropname tussen zeugen worden beperkt zodat ook jonge en ranglage dieren voldoende ruwvoer en energie opnemen.
  Voer- en verplaatsingsstrategie bij overgang van dracht naar lactatie bij varkens
  Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - varkenshouderij - zeugen - kraamhokken - biggen werpen - zeugenvoeding - diergezondheid - dierverzorging - organic farming - pig farming - sows - farrowing pens - farrowing - sow feeding - animal health - care of animals
  Wanneer drachtige zeugen bijna gaan werpen, worden ze verplaatst van groepshuisvesting met veel bewegingsvrijheid naar individuele kraamstallen. Tegelijkertijd wordt hun rantsoen flink veranderd. Dit kan bij de zeug leiden tot problemen zoals een slechte voeropname, een lage melkgift en uierontsteking.
  Effecten van eenvoudige koolhydraten en fermenteerbare koolhydraten op de binnentoom variatie bij varkens
  Wientjes, J.G.M. ; Soede, N.M. ; Brand, H. van den; Kemp, B. - \ 2010
  Wageningen : Adaptation Physiology Group, Wageningen University - 73
  varkens - zeugenvoeding - voersamenstelling - insuline - lactose - sucrose - suikerbieten - follikels - geboortegewicht - biggen - pigs - sow feeding - feed formulation - insulin - lactose - sucrose - sugarbeet - follicles - birth weight - piglets
  2 proeven werden uitgevoerd. Het doel van de 1e was nader inzicht te krijgen in het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de relatie tussen insuline-stimulerend voer (dextrose+lactose) tijdens het interval spenenovulatie, follikelontwikkeling in de laatste dagen voor inseminatie en (variatie in) ontwikkeling van embryo's tijdens de vroege dracht. Het doel van de 2e proef was om nader inzicht te krijgen in de directe effecten van de specifieke voercomponenten dextrose, lactose, sucrose en suikerbietenpulp (zowel apart als gecombineerd) op glucose, insuline en IGF-1 profielen in zeugen om zo diëten te vinden met de hoogste potentie om insuline en IGF-1 afgifte te stimuleren.
  Forfaitaire norm fosforgehalte in opfokzeug te laag : in het kort
  Jongbloed, A.W. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 36.
  varkenshouderij - zeugen - opfoktechnieken - zeugenvoeding - fosfor - normen - landbouwbeleid - pig farming - sows - rearing techniques - sow feeding - phosphorus - standards - agricultural policy
  De forfaitaire norm voor het fosforgehalte in opfokzeugen, zoals gehanteerd door de Dienst Regelingen, is te laag voor de huidige zeugen en zou verhoogd moeten worden. De huidige norm is gebaseerd op gedateerd onderzoek.
  Mengkuilen voor drachtige zeugen
  Schooten, H.A. van - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 235) - 14
  biologische landbouw - varkens - diervoeding - ruwvoer (roughage) - mengvoer - kuilvoer - zeugenvoeding - conservering - organic farming - pigs - animal nutrition - roughage - compound feeds - silage - sow feeding - conservation
  Mixed silages made of grass and CCM or barley were investigated as to losses from preservation and sensitivity to overheating. Mixed silages made of wet grass (16% of dry matter) had clearly higher losses from preservation and were on average more sensitive to overheating than mixed silages made of dry grass (35% of dry matter). To decrease the risk of overheating it is recommended that an anti' overheating product is added when making mixed silage of grass with CCM or grain
  Groei belangrijk voor tweedeworps zeug
  Hoving, L.L. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Kemp, B. ; Soede, N.M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 45.
  varkenshouderij - zeugen - leeftijd - groei - worpgrootte - worpresultaten - zeugenvoeding - agrarische bedrijfsvoering - voedersystemen - pig farming - sows - age - growth - litter size - litter performance - sow feeding - farm management - feeding systems
  De reproductieresultaten van tweedeworpszeugen blijven vaak achter bij die van de eerste- en oudereworps zeugen. Groei van de jonge zeug blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Wellicht dat een verhoogd voerniveau of een veranderende voersamenstelling verbetering kan brengen
  Ruwvoeropname bij biologisch gehouden drachtige zeugen = Roughage intake in organic housed gestating sows
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Kiezebrink, M.C. ; Binnendijk, G.P. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 16
  biologische landbouw - varkenshouderij - varkensvoeding - mengvoer - ruwvoer (roughage) - zeugenvoeding - zeugen - organic farming - pig farming - pig feeding - compound feeds - roughage - sow feeding - sows
  Three experiments were conducted to determine the individual intake and digestibility of a number of roughages and some qualities fresh grass in organic housed pregnant sows. Roughage supply is obligated for the European organic pig husbandry. Although access to pasture is not compulsory for organic housed pregnant sows, the meat processing industry has put it as a condition for maintaining price guarantees of organic meat. Sows are using pasture as both walking and feed source area. As roughage and fresh grass intake of pregnant sows and the nutritional value of these products are not known, it was not possible to calculate the amount of concentrate that could safely be replaced by roughages.
  Effect van fasenvoedering op reproductie
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2004
  Praktijkkompas. Varkens 2004 (2004)2. - ISSN 1570-8578 - p. 7 - 7.
  zeugenvoeding - voersamenstelling - voortplanting - varkens - varkenshouderij - stikstof - fosfor - varkensvoeding - voedersystemen - sow feeding - feed formulation - reproduction - pigs - pig farming - nitrogen - phosphorus - pig feeding - feeding systems
  Het verstrekken van minder stikstof en fosfor aan drachtige zeugen gedurende de eerste vier pariteiten verhoogt het percentage terugkomers bij zeugen van pariteit 1 en 2. De overige reproductiekenmerken worden niet beïnvloed door het verstrekken van minder stikstof en fosfor in het voer. Ook is er geen effect op de uitval en de gezondheid van zeugen van het verstrekken van minder stikstof en fosfor in het voer
  Long-term performance and behavior of sows fed high levels of non-starch polysaccharides
  Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen; Bas Kemp, co-promotor(en): Leonard den Hartog. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789085040682 - 141
  zeugen - varkens - zwangerschap - lactatie - polysacchariden - voer - samenstelling - voortplantingsvermogen - abnormaal gedrag - diergedrag - zeugenvoeding - diervoeding - dierenwelzijn - sows - pigs - pregnancy - lactation - polysaccharides - feeds - composition - reproductive performance - abnormal behaviour - animal behaviour - sow feeding - animal nutrition - animal welfare

  The main objective of this thesis was to investigate the long-term effects of feeding sows high levels of dietary fermentable non-starch polysaccharides CNSP) (i.e., NSP from sugar beet pulp) restrictedly or ad libitum during gestation or ad libitum during lactation on behavior, reproductive performance, and development in body weight and backfat thickness. During gestation, sows were group-housed. Feeding gestating sows a high level of dietary fermentable NSP restrictedly reduced the frequency of total non-feeding oral activities in gestation compared with a starch diet. Feeding sows a high level of dietary fermentable NSP during lactation reduced the frequency of total non-feeding oral activities during subsequent gestation compared with a starch diet. Body weight and backfat gains during gestation were lower in sows fed a high level of dietary fermentable NSP restrictedly during gestation over three successive parities than in sows fed a starch diet restrictedly. These results indicate an overestimation of the energy value of fermentable NSP. Body weight and backfat losses during lactation were less in sows fed a high level of dietary fermentable NSP during gestation than in sows fed a starch diet. Sows fed a high level of dietary fermentable NSP during lactation lost more backfat during lactation than sows fed a starch diet. The number of live born piglets was 0.5 piglet higher in sows fed a high level of dietary fermentable NSP from weaning until mating and during subsequent gestation than in sows fed a starch diet. It may be that this effect can be attributed to feeding sows a high level of dietary fermentable NSP from weaning until mating. Lactation diet did not affect the number of live born piglets in the following parity. Gestating sows that were fed a high level of dietary fermentable NSP ad libitum during three successive parities ate 1.3 kg/d more during gestation than sows that were fed a starch diet restrictedly (4.2 versus 2.9 kg/d), resulting in higher body weight and backfat gains during gestation and greater losses in body weight and backfat during lactation. Feed intake during lactation was similar in sows that were fed restrictedly or ad libitum during gestation. Reproductive performance was not affected by feeding gestating sows a high level of dietary fermentable NSP ad libitum. Ad libitum fed sows spent 90 min/d eating whereas restrictedly fed sows spent 24 min/d eating. An increase in time spent eating is associated with a reduction in feeding motivation and in stereotypic behaviors. In conclusion, feeding gestating sows a high level of dietary fermentable NSP reduces the level of stereotypic behavior in gestation compared to a starch diet. Feeding sows a diet with a high level of fermentable NSP during lactation has an additional reducing effect on the development of stereotypic behavior in subsequent gestation. Reproductive performance is not negatively affected by feeding gestating sows a diet with a high level of fermentable NSP (i.e. NSP from sugar beet puIp) restrictediy or ad libitum during three successive parities compared to feeding gestating sows a starch diet restrictedly.

  Systemen voor het onbeperkt voeren van zeugen met een mengsel van 40% krachtvoer en 60% perspulp
  Houwers, H.W.J. ; Kaemmerer, M. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Agrotechnology & Food Innovations 139) - ISBN 9789067547710 - 38
  varkens - zeugen - zeugenvoeding - voederapparaten voor varkens - ruwvoer (roughage) - bietenpulp - varkensstallen - pigs - sows - sow feeding - pig feeders - roughage - beet pulp - pig housing
  Ruwvoeropname drachtige zeugen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)5. - ISSN 1570-8578 - p. 15 - 15.
  zeugenvoeding - voeropname - zeugen - zwangerschap - sow feeding - feed intake - sows - pregnancy
  Praktijkcentrum Raalte start met het meten van de opname van verschillende soorten ruwvoeders bij drachtige zeugen. Hiermee moet duidelijk worden hoeveel mengvoer vervangen kan worden door ruwvoeders en hoe een optimaal (ruwvoer)rantsoen voor drachtige zeugen eruit ziet.
  Onbeperkt voeren van drachtige zeugen: de economische resultaten
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)5. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  zeugenvoeding - onbeperkte voedering - zeugen - sow feeding - unrestricted feeding - sows
  Onbeperkt gevoerde drachtige zeugen nemen gemiddeld over de dracht 1,3 kg voer per dag meer op dan beperkt gevoerde zeugen. In de kraamstal nemen de zeugen evenveel voer op. Of het economisch interessant is om drachtige zeugen onbeperkt te voeren wordt grotendeels bepaald door het verschil in voerprijs tussen het gangbare zeugenvoer en het voer dat onbeperkt verstrekt wordt.
  Voersystemen voor drachtige zeugen in groepshuisvesting
  Hoofs, A.I.J. ; Mheen, H. van der - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 25.
  varkenshouderij - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - brijvoedering - droogvoedering - voertroggen - voedering - effecten - voedersystemen - groepshuisvesting - pig farming - sows - pig feeding - sow feeding - wet feeding - dry feeding - feed troughs - feeding - effects - feeding systems - group housing
  Welk voersysteem moet u kiezen als u zeugen in groepen gaat huisvesten? Dit is een vraag die menig varkenshouder bezighoudt. Het voerstation, de voerligbox met binnenuitloop en het biofixsysteem zijn bekende systemen. Hierover is redelijk veel informatie aanwezig. Er zijn echter ook systemen op de markt waarover veel minder bekend is. Hierdoor is het voor de varkenshouder moeilijk om een afgewogen keuze te maken
  Vezelrijk voer en het 'verzadigingsgevoel' van zeugen
  Zonderland, J. ; Leeuw, J. de - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)1. - ISSN 1570-8578 - p. 14 - 15.
  zeugenvoeding - vezelrijke diëten - voersamenstelling - zeugen - varkenshouderij - voedingswaarde - diervoedering - sow feeding - high fiber diets - feed formulation - sows - pig farming - nutritive value - animal feeding
  Verstrekken van vezelrijk voer aan zeugen bevordert het verzadigingsgevoel en daarmee het welzijn van de dieren. Fermentatie van voer in de dikke darm van de zeug speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol. Om dit te onderzoeken vergelijken we proefvoeders die verschillen in soort en hoeveelheid fermenteerbare grondstoffen. Het effect van deze voeders op verzadiging van de zeug wordt onder andere afgelezen aan gedrag, hartslag en glucosespiegels in het bloed.
  Fasenvoedering bij zeugen: de eerste resultaten
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)1. - ISSN 1570-8578 - p. 4 - 5.
  gelten - zeugen - varkens - vrouwelijke dieren - zeugenvoeding - voersamenstelling - diervoedering - voedingswaarde - varkenshouderij - voedersystemen - gilts - sows - pigs - female animals - sow feeding - feed formulation - animal feeding - nutritive value - pig farming - feeding systems
  Het verstrekken van minder stikstof en fosfor aan gelten gedurende de eerste 28 dagen van de dracht verslechtert de reproductieresultaten, de gezondheid en de uitval van de gelten niet.
  Groepshuisvesting zeugen: brijvoedering met lange trog
  Hoofs, A.I.J. ; Mheen, H. van der - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - voedering - gemeenschappelijke voeding - brijvoedering - troggen - voertroggen - varkensstallen - agrarische bedrijfsvoering - voedersystemen - groepshuisvesting - vloeibare voedering - pig farming - sows - pig feeding - sow feeding - feeding - communal feeding - wet feeding - troughs - feed troughs - pig housing - farm management - feeding systems - group housing - liquid feeding
  Brijvoedering via een lange trog combineert de managementvoordelen van gelijktijdig vreten, en stabiele groepen met de economische voordelen van het voeren van brijvoedering met brijproducten. Dit voersysteem geniet dan ook veel belangstelling vanuit de praktijk.
  Onbeperkt voeren drachtige zeugen beinvloedt reproductie niet
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  varkenshouderij - zeugen - zeugenvoeding - varkensvoeding - voer - onbeperkte voedering - voedering - gerantsoeneerde voeding - zwangerschap - prestatieniveau - worpresultaten - biggenproductie - zeugvoortplanting - voortplanting - voortplantingsvermogen - gewicht - gewichtstoename - lichaamsvet - rugspek - vetdikte - groepshuisvesting - voedersystemen - pig farming - sows - sow feeding - pig feeding - feeds - unrestricted feeding - feeding - restricted feeding - pregnancy - performance - litter performance - piglet production - sow reproduction - reproduction - reproductive performance - weight - weight gain - body fat - backfat - fat thickness - group housing - feeding systems
  Het gedurende drie opeenvolgende pariteiten onbeperkt voeren van drachtige zeugen met een aangepast voer beonvloedt de reproductieresultaten niet in vergelijking met het beperkt voeren van een gangbaar zeugenvoer. Na drie worpen zijn de onbeperkt gevoerde zeugen wel 25 kg zwaarder dan de beperkt gevoerde zeugen en hebben ze 3 mm meer spek aangezet.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.