Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 41

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ziekten
Check title to add to marked list
Zweven boven de afgrond : gieren in Afrika ernstig bedreigd
Nijland, Rik ; Buij, R. - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 22 - 25.
accipitridae - bedreigde soorten - uitsterven - afrika - ziekten - pathogenen - dierecologie - accipitridae - endangered species - extinction - africa - diseases - pathogens - animal ecology
Ze worden opgegeten, vergiftigd door boeren en stropers en verwerkt in traditionele medicijnen. Afrikaanse gieren zijn daardoor in vijftig jaar met 80 procent achteruitgegaan. Als de gieren het laten afweten, worden rottende karkassen mogelijk verspreidingshaarden van ziekten die gevaarlijk zijn voor mens en dier.
Mucus and gut barrier in health and disease
Sovran, B. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Jerry Wells; P. de Vos, co-promotor(en): J. Dekker. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574892 - 233
slijm - spijsverteringskanaal - darmen - muizen - probiotica - eilandjes van peyer - colitis - transcriptomen - immunohistologie - veroudering - geslacht (sex) - homeostase - gezondheid - ziekten - mucus - digestive tract - intestines - mice - probiotics - peyer patches - colitis - transcriptomes - immunohistology - senescence - sex - homeostasis - health - diseases

This publication describes his work as a PhD student in the Host-Microbe Interactomics Chair group at Wageningen University within the Gastrointestinal Health theme. It has been completed under the supervision of Prof. Dr Jerry M Wells, Dr Jan Dekker and the TIFN project leader, Prof. Dr Paul de Vos.

Mucus serves as a protective layer between the intestinal content and the intestinal wall. It facilitates the passage of the luminal content through the intestine, reducing the risk of mechanical damage to the intestinal epithelium. The overarching goal of this thesis was to investigate the role of mucus in the maintenance of the intestinal immune barrier and the effects of ageing and gender differences on mucus production and the gut barrier.

We found by using a mouse model that decreased mucus production leads to changes in microbiota and mucosal stress responses, without the appearance of pathology, demonstrating the importance of mucus in intestinal homeostasis. The mucus barrier was shown to deteriorate during aging but this could be prevented with specific probiotics. Furthermore gender-specific differences in the effects of ageing on the mucosal barrier were found. Increased knowledge on these mechanisms might contribute significantly to disease prevention and treatment, for instance by optimizing gender-specific dietary and pharmacological requirements.

The study presented in this thesis was performed within the framework of Top Institute Food and Nutrition, within the GH002 project.

Inventarisatie zoönosen bij het paard in Nederland
Swanenburg, M. ; Vos, C.J. de; Visser, E.K. ; Nodelijk, G. - \ 2014
Lelystad : CVI Wageningen UR (CVI report 14/CVI0155) - 62
dierenwelzijn - paarden - ziekten - diergezondheid - zoönosen - volksgezondheid - risicoschatting - inventarisaties - ziekteoverdracht - animal welfare - horses - diseases - animal health - zoonoses - public health - risk assessment - inventories - disease transmission
Het ministerie van EZ heeft laten onderzoeken of het paard in Nederland een rol speelt bij het ontstaan van infectieziekten die kunnen worden overgedragen van dieren op mensen (zoönosen).
Global collection of mushroom pathogens
Baars, J.J.P. ; Hendrickx, P.M. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Korsten, L. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding - 40
eetbare paddestoelen - ziekten - diagnostische technieken - resistentie van variëteiten - alternatieve methoden - pathogenen - bedrijfshygiëne - monitoring - maatregelen - edible fungi - diseases - diagnostic techniques - varietal resistance - alternative methods - pathogens - industrial hygiene - measures
In many places in the world, increasingly less chemical crop protection agents are available for use in mushroom cultivation. As a consequence, mushroom cultivation will loose the ability to use crop protection agents. As a consequence, good hygiene management, early detection and monitoring of pathogens (diagnostics), alternative crop protection agents and disease resistant mushroom varieties have to play an important role. The number of researchers in several mushroom producing countries is decreasing already for a number of years. For an effective use of research funds, international collaboration on topics of mutual interest is important. At the workshop of the Global Mushroom Disease Diagnostic Initiative, held in 2008 just before the ISMS conference in Cape Town, it was decided to try and build a collection of reference pathogen strains for the white button mushroom diseases present world wide. This collection will play a vital role in the development of diagnostic methods for mushroom diseases. This project was funded in part by the ISMS and in part by the Dutch Horticultural Board.
Uniform fust met goede ventilatie-eigenschappen behoudt kwaliteit van bol en plant
Gude, H. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)225. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
bloembollen - sierplanten - schade - ziekten - kratten - transport - ventilatie - beluchting - droging - ornamental bulbs - ornamental plants - damage - diseases - crates - ventilation - aeration - drieration
Het fust waarin bollen en planten bewaard en vervoerd worden heeft grote invloed op de kwaliteit van het product. Onderzoek door PPO toont aan hoe schadelijk overstorten is en hoe het gesteld met de ventilatie-eigenschappen van verschillende typen fust. Gebruik van een uniform fust zorgt voor behoud van kwaliteit en levert grote kostenbesparingen op voor de hele bollensector.
Boomteelt, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-011
Reuler, H. van - \ 2011
S.n.
teeltsystemen - boomkwekerijen - duurzaamheid (sustainability) - emissie - arbeid in de landbouw - ziekten - kwaliteit - waterkwaliteit - boomteelt - cropping systems - forest nurseries - sustainability - emission - farm labour - diseases - quality - water quality - arboriculture
Informatieposter getiteld : "boomteelt", thema "teeltdegronduit". Doelen waren de ontwikkeling van een emissie-arm systeem, verbetering arbeidsefficiëntie en ARBO, voorkomen bodemgebonden ziekten, goede kwaliteitsproductie en verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
Sturen op bodemweerbaarheid, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-002.06
Wurff, A.W.G. van der; Slooten, M.A. van; Postma, J. ; Bloem, J. - \ 2011
S.n.
bodemweerbaarheid - glastuinbouw - duurzaamheid (sustainability) - emissie - pesticiden - bodem - ziekten - soil suppressiveness - greenhouse horticulture - sustainability - emission - pesticides - soil - diseases
Informatieposter over sturen op bodemweerbaarheid (thema: doorontwikkelen duurzame gewasbescherming). De glastuinbouw heeft dringend behoefte aan bestrijding van bodemziekten en -plagen door middel van een duurzame oplossing die de inzet en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vermindert
Stengelziekten en frambozenschorsgalmug is een gevaarlijke combinatie : nare ziekten door een mugje van slechts 2 mm groot
Helsen, H.H.M. ; Wenneker, M. ; Vink, P. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)2. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
frambozen - stengels - ziekten - cecidomyiidae - gewasbescherming - plagen - raspberries - stems - diseases - plant protection - pests
In de frambozenteelt traden de afgelopen jaren op grote schaal stengelziekten op. Op enkele percelen ging zelfs de totale frambozenoogst verloren. Stengelziekten gaan vaak samen met aantasting door de frambozenschorsgalmug. Het Kennis- en InnovatieCentrum Kleinfruit te Randwijk (Kick) zoekt naar oplossingen.
Als vet gaat ontsteken : hoe voeding kan leiden tot chronische ziektes
Wolkers, J. - \ 2010
WageningenWorld 2010 (2010)1. - ISSN 2210-7908 - p. 28 - 35.
voedselwetenschappen - ziekten - vetweefsel - ontsteking - levensstijl - voedselconsumptie - voeding en gezondheid - food sciences - diseases - adipose tissue - inflammation - lifestyle - food consumption - nutrition and health
Hart- en vaatziekten, astma, diabetes en zelfs kanker zouden wel eens één ding met elkaar gemeen kunnen hebben: een chronische ontstekingsreactie in het lichaam, die ontstaat in vetweefsel. Voeding speelt hierin een grote rol, blijkt uit nieuwe inzichten van Wageningse voedingswetenschappers.
Kennismiddag PPO in teken van andere kijk op teelt en ziekten
Dwarswaard, A. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)193. - ISSN 1571-5558 - p. 32 - 32.
bloementeelt - gewasbescherming - ziekten - lente - bloei - informatieverspreiding - floriculture - plant protection - diseases - spring - flowering - diffusion of information
Op vrijdag 28 mei 2010 vindt op PPO in Lisse de jaarlijkse Kennismiddag voorjaarsbloeiers plaats. Anders kijken naar en denken over telen en de aanpak van ziekten vormt de rode draad van deze middag. Met als spraakmakende onderwerpen het project Los van de grond, warmwaterbehandeling van tulpen en de laatste stand van zaken bij energiebesparing
Varkensgriep en Mexicaanse griep
Loeffen, W.L.A. - \ 2009
Veehouder en Dierenarts 23 (2009)4. - ISSN 1381-8007 - p. 16 - 18.
varkensinfluenzavirussen - virusziekten - influenza - epidemieën - ziekten - swine influenza viruses - viral diseases - epidemics - diseases
In april 2009 werden in Californië (VS) twee kinderen ziek met wat later een nieuw type griepvirus (influenza) zou blijken te zijn. Influenzaachtige verschijnselen waren in de maand daarvoor al opvallend veel waargenomen in Mexico. Deze bleken te zijn veroorzaakt door hetzelfde type griepvirus. Al snel werd deze influenzavariant bekend onder de naam Mexicaanse griep
Bestrijding van vruchtrot en schimmels met ozon en waterstofperoxide : literatuurstudie naar het gebruik van ozon en waterstofperoxide bij plantaardige gewassen
Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Jong, P.F. de - \ 2009
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (PPO rapport 2009-09) - 26
vruchten - aardappelen - zaden - bewaarziekten - ziekten - ozon - waterstofperoxide - opslag - fruits - potatoes - seeds - storage disorders - diseases - ozone - hydrogen peroxide - storage
In dit rapport worden nieuwe technieken beschreven voor de schimmelbestrijding op fruit. Daartoe wordt het fruit na de oogst behandeld met ozon of waterstofperoxide,
Insects and disease in the 21st century : a wind of change
Takken, W. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085852278 - 31
insecten - ziekten - infectieziekten - humane ziekten - dierziekten - vectoren, ziekten - ziekten overgebracht door vectoren - openbare redes - insects - diseases - infectious diseases - human diseases - animal diseases - disease vectors - vector-borne diseases - public speeches
In recent years, several other vectors have become world news: the sheep tick was discovered to be the vector of Lyme disease in 1980; the mosquito Culex pipiens began transmitting West Nile virus in North America in 1999; in August 2006, bluetongue virus was discovered in Belgium and the Netherlands, transmitted by biting midges and in 2007, Asian tiger mosquitoes began transmitting Chikungunya virus in northern Italy. Other anecdotes that are worthwhile mentioning, but not very good news because of their potential impact on our society: recorded cases of canine babesiosis in the Netherlands (Nijhof et al. 2007); the establishment of the tick Dermacentor reticulatus in the Netherlands (de Lange et al. 2005, Nijhof et al. 2007); records of the Asian tiger mosquito in southern Germany and Switzerland; the establishment of Aedes japonicus in Belgium and France; annual epidemics of dengue fever in the Caribbean and South America; head lice have become highly resistant to insecticides; and London hotels are frequently infested with bedbugs (Ter Poorten and Prose 2005)
Soft rot diseases in allium
Wolf, J.M. van der; Duriat, A.S. - \ 2006
allium - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - afwijkingen, planten - ziekten - plantenziekten - gewasbescherming - allium - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - plant disorders - diseases - plant diseases - plant protection
Soft rot diseases in allium are commonly caused by Erwinia carotovora subsp. carotovora or Erwinia chrysanthemi, but incidentally also by species belonging to the genera Pantoea, Bacillus, Pseudomonas (P. gladioli), Clostridium, Enterobacter (E. cloacae) and Flavobacterium. Symptoms and
Is er toekomst
Kuik, A.J. van - \ 2006
Bomennieuws 31 (2006)4. - ISSN 0166-784X - p. 4 - 7.
aesculus hippocastanum - castanea - pseudomonas syringae - ziekten - bomen - bacteriën - bospathologie - diseases - trees - bacteria - forest pathology
Veel paardekastanjes in Nederland lijden aan de enstige bloedingsziekte, hierover is een landelijke inventarisatie gehouden. Het artikel behandelt wat tegen deze ziekte gedaan wordt
Spatial analysis of factors implicated in Mycobacterium ulcerans infection in Ghana
Duker, A.A. - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): A. Stein; M. Hale, co-promotor(en): J. Carranza. - [s.l. : S.n. - ISBN 9789085042433 - 155
ziekten - symptomen - ruimtelijke verdeling - geografische informatiesystemen - zweren - arsenicum - statistische analyse - ghana - diseases - symptoms - spatial distribution - geographical information systems - ulcers - arsenic - statistical analysis - ghana
Buruliulcer (BU), the common terminology for the disease caused by Mycobacteriumulcerans (MU) infection manifests as disfiguring skin ulceration which is difficult to treat. In its advanced stage the disease does not respond to drugs and requires surgery, often limb amputation. It sometimes results in death. It is most widespread inWest Africa.

InGhana, the first BU case was reported in 1971 and between 1991 and 1997 more than 2000 cases were reported. Approximately 6000 cases were recorded in a national survey in 1999. Of the 110 districts inGhana, at least 90 of them were found to have BU cases of whichAmansieWest District (the study area) had the highest rate with a prevalence of 150.8 per 100,000. The district is made up of about 310 settlements with a total population of about 108,726. High incidence of BU occurs in settlements in close proximity to theOffinRiver.

Infection is acquired through MU in the natural environment. Knowledge gaps about the exact mode of transmission and factors that pre-dispose to infection motivate this study. It employs a spatial approach to the relation between BU and postulated risk factors in part of theAmansieWest District of Ghana.

Arsenic is implicated in several types of skin diseases including skin cancers. This may be due to its immunosuppressive affects, which enhance susceptibility to infection. This study takes as risk factors different pathways of potential exposure to enhanced levels of arsenic in the environment.

Arsenic concentrations in stream sediment were used to infer relative arsenic levels in surface waters and floodplain soils. The incidence of BU per settlement was then related to the arsenic levels of these domains by proximity analysis. The results showed that mean BU prevalence in settlements along arsenic-enriched drainages and within arsenic-enriched farmlands is greater than elsewhere. However, mean BU prevalence is greater along arsenic-enriched drainages (0.7%) than within arsenic-enriched farmlands (0.6%).

Arsenic concentrations in surface (stream) waters and ground (wells) waters were determined for abstraction points used by inhabitants of settlements of the study area. These arsenic data and BU prevalence per settlement were employed in exposure-responsemodellingusing linear regression. The results showed that BU prevalence has a significant positive relationship with arsenic levels in surface water ( R 2 = 0.82, p < 0.05) but not with arsenic levels in groundwater ( R 2 = 0.10, p = 0.60).

Arsenic liberation into the environment by oxidation ofarsenopyriteduringartisanalgold mining rendersminesitesa postulated risk factor for BU. Cases increased since the promulgation in 1989 of the Small Scale Mining Law, which legalized and increased such mining. The results of proximity analysis showed that most settlements relatively near toartisanalminesitesexhibited disproportionately higher BU incidence ( R 2 = 0.48, p < 0.01) than elsewhere in the study area ( R 2 = 0.00, p = 0.90).

An integrated spatial-statistical model showed that settlement elevation, inferred arsenic floodplain soils, and distance tominesiteswere significantly correlated with BU. Surface water has a positive association with disease but not at statistically significant level. The results suggest that chronic ingestion of elevated concentrations of arsenic in drinking water and of arsenic taken up byfoodcropsproduced in arsenic-enriched soils adversely impact human health, perhaps by disruption of immune mechanisms, compromisingdefenceagainst opportunistic infections such as MU.

Nutrition Communication in Dutch General practice: integration of the patients' perspective and the family doctors' perspective
Dillen, S.M.E. van - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): Gerrit Jan Hiddink; Cees van Woerkum, co-promotor(en): Maria Koelen. - Wageningen : Grafisch Service Centrum - ISBN 9789085042488 - 180
gezondheidsbevordering - gezondheidseducatie - communicatie - huisartsen - patiënten - ziekten - hart- en vaatziekten - suikerziekte - nederland - voedingseducatie - voedingsinformatie - diëten - health promotion - health education - communication - general practitioners - patients - diseases - cardiovascular diseases - nutrition education - nutrition information - diets - diabetes - netherlands
A sound nutrition advice is important for patients with coronary heart disease, diabetes and obesity. The family doctor has high potential to promote nutrition to their patients through its broad reach, including the hard-to-reach low socio-economic class. Unfortunately, in daily practice of most family doctors, this nutrition communication is not optimal. Therefore, a combination of qualitative and quantitative studies among patients and family doctors was performed in order to explore and assess their communicative characteristics regarding nutrition communication.

In our literature review, we searched for studies about the occurrence, the patients' perspective and the family doctors' perspective regarding nutrition communication in general practice. It can be concluded that results about the occurrence of nutrition communication in general practice differed widely. Moreover, patients' perceptions regarding nutrition communication through family doctors appeared to be positive. Family doctors' perceptions were positive too, but they also experienced several barriers, such as lack of time and patient non-compliance.

To explore and assess the patients' perspective, we used focus groups, in-depth interviews and face-to-face interview-assisted questionnaires. A discrepancy between perceived relevance and information needs regarding food topics was discovered. Patients' perceptions regarding nutrition communication through family doctors were positive. Whereas patients had difficulties with estimating their nutrition behaviour, nutrition awareness is important as a first step in behavioural change. With our hypothetical model, we were able to unravel the concept of nutrition awareness. Individual variables were more prominent than environmental variables. In addition, gender and age added to our model. Total explained variance appeared to be 54%.

In order to explore and assess the family doctors' perspective, we used focus groups and questionnaires. These studies showed that family doctors' were positive about nutrition communication towards their patients. However, they did not always feel capable to communicate about overweight. Moreover, family doctors used a combination of nutrition communication styles, namely informational, reference, motivational, confrontational and holistic nutrition communication styles. Our hypothetical model was tested for each nutrition communication style and showed explained variances up to 57%. Individual variables were the best predictors and socio-demographic variables did not add to the models. It is recommended that family doctors become convinced that patients prefer them for nutrition communication. Raising nutrition awareness among patients is necessary. Finally, we advise that family doctors realise that they can apply different nutrition communication styles.
Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden
Loon, P.C.C. van - \ 2004
Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2004-26) - 15
agaricus bisporus - paddestoelen - ziekten - pseudomonas tolaasii - trichoderma harzianum - detectie - fluorescentie - lecanicillium fungicola - mushrooms - diseases - detection - fluorescence
Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en oplossen van knelpunten in de grondstoffenvoorziening in de biologische champignonteelt en in de afzet van restproducten in andere sectoren
Bestrijding van ziekten in de paddestoelenteelt met behulp van plantenextracten
Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2004
Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2004-29) - 14
agaricus bisporus - ziekten - lecanicillium fungicola - plantextracten - ziektebestrijding - diseases - plant extracts - disease control
Prognose bewaarverlies : toets uzelf aan uw collega’s
Veerman, A. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
aardappelen - solanum tuberosum - teelt - rassen (planten) - monsters - evaluatie - opslagkwaliteit - beschadigingen - ziekten - potatoes - cultivation - varieties - samples - evaluation - storage quality - injuries - diseases
Naast het bezoeken van een rooidemonstratie op proefboerderij Kooijenburg was er ook de mogelijkheid voor telers om een eigen monster ter beoordeling in te leveren. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beoordelingen van die monsters. Telers die een monster hebben ingestuurd, kunnen in dit artikel zien hoe hun monster ten opzichte van de andere deelnemers heeft gescoord
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.