Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Fruitmot in peer
  Helsen, H.H.M. ; Polfliet, M. ; Trapman, M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  pyrus communis - peren - cydia pomonella - aantasting - zomer - ziektepreventie - plagenbestrijding - nederland - pyrus communis - pears - cydia pomonella - infestation - summer - disease prevention - pest control - netherlands
  Op appel ontstaat de meeste fruitmotaantasting in de loop van juni of juli. In jaren met een tweede generatie kan er in augustus nog schade bijkomen. Op peer (Conference) treedt in de meeste jaren nauwelijks vroege aantasting op, terwijl vanaf augustus de schade soms sterk toeneemt. Proeven bij PPO in Randwijk lieten zien hoe dit verschil ontstaat. Van fruitmoteieren die op vruchten van Elstar werden gelijmd, leverde grofweg een derde tot de helft een rups, en dus een aangetaste vrucht op. Bij Elstar veranderde de gevoeligheid van de vruchten voor aantasting gedurende het seizoen niet veel. Bij Conference wel: aan het begin van het seizoen overleefden veel minder rupsen dan later in de zomer. De proefresultaten zijn aanleiding om de bestrijdingsstrategie voor fruitmot op Conference aan te passen en rond begin augustus, als de vruchten extra gevoelig zijn, een fruitmotbestrijding uit te voeren.
  Effect van zomerklimaat bij Cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Mourik, N.M. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1227) - 72
  sierplanten - cymbidium - zomer - klimaat - impact - vochtigheid - temperatuur - teelt onder bescherming - nederland - ornamental plants - cymbidium - summer - climate - impact - humidity - temperature - protected cultivation - netherlands
  Abstract NL Bij Cymbidium kan in sommige zomers de uitgroei van de bloemtak vertragen of zelfs stil gaan staan, waardoor het gewenste oogsttijdstip niet gehaald wordt. Onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw heeft laten zien dat dit het gevolg is van een te hoge temperatuur. Maximaal 26 oC gaf een betere takstrekking, vroegere productie en nauwelijks bloemschade. Er was bovendien een trend naar meer totaal geoogst gewicht, meer scheuten in het 2e teeltjaar, veelal betere kwaliteit en/of productie en bij de cultivar ‘Esther’ was de houdbaarheid op de vaas beter. Maximaal 26 oC met hoge RV en maximaal licht toe laten gaf bij ‘Esther’ betere resultaten dan maximaal 26 oC met lage RV en een normaal gekrijtte kas, maar bij Earlysue ‘Paddy’ was er geen meerwaarde. Een hoge RV gaf bij gelijkblijvende hoge temperatuur weinig verbetering in de takstrekking en nog steeds veel bloemschade. De bloemtakken lijken vooral in een jong stadium gevoelig voor een te hoge temperatuur. Abstract English During the summer, elongation of the Cymbidium flower stem can be delayed or even stopped, which delays harvest. Research at Wageningen UR Greenhouse Horticulture (funded by the Horticulture Board) found that this delay is caused by too high temperature. A maximum of 26 oC gave better stem elongation, earlier production, no flower damage, more total harvested weight, and more shoots in the subsequent growing season, than the control without a maximum temperature. Quality and production often improved and the vase-life of ‘Esther’ was longer. A maximum of 26 oC with high humidity and maximal light gave better results for ‘Esther’ than a maximum of 26 oC with low humidity and normal light levels. For Earlysue ‘Paddy’ there was no advantage of high humidity and maximal light levels. A high RV without a maximum temperature gave no improvement in stem elongation and flower damage still occurred. Young flowering stems seem to be more sensitive to high temperature than older stems.
  Zomerkwaliteit van Lisianthus: De invloed van temperatuur, lichtsom, RV en daglengte tijdens de opkweek op de kwaliteit van Lisianthus in de zomer
  Helm, F.P.M. van der; Steenbergen, P. ; Wekken, J.W. van der - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1149) - 50
  eustoma grandiflorum - sierteelt - teeltsystemen - cultuurmethoden - temperatuur - zomer - gewaskwaliteit - lichtrelaties - klimaatfactoren - eustoma grandiflorum - ornamental horticulture - cropping systems - cultural methods - temperature - summer - crop quality - light relations - climatic factors
  Referaat De kwaliteit van lisiantus kan in de zomer te wensen overlaten. Na een warme periode blijkt de bloem te snel geïnitieerd te zijn, waardoor de plant te kort en te licht blijft. Het was onbekend welke omstandigheden in welke teeltfase dit veroorzaakt. In een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek heeft Wageningen UR Glastuinbouw de invloed van temperatuur, stralingssom, daglengte en vochtigheid onderzocht. De temperatuur bleek de bloei inductie het meest te beïnvloeden. Een temperatuur van 26 oC gedurende de laatste twee weken van de opkweek resulteerde in 15 gram lichtere en 10 cm kortere takken dan planten die 18 oC hadden gehad. Daglengte bleek ook een effect te hebben, maar veel kleiner en alleen bij hogere temperaturen. Stralingssom en een lage RV hebben de kwaliteit niet beïnvloed. Abstract In summer quality of lisianthus can be disappointing in periods of hot weather. After a period of hot weather the flower is initiated to rapidly and the plant does not gain enough length and weight. It was not clear which circumstances in what time of the crop cycle caused the decrease of quality. In this research the influence of temperature, Light integral, drought stress (RV) and day length in the young plant stage was tested. It appeared that temperature is the most influencing factor regarding the generative development of lisianthus. A temperature of 26°C during the final two weeks of the young plant stage resulted in 15 grams lower freshweight and 10 cm shorter length on average, compared to two weeks of 18°C. An effect of day length was also found, but smaller and only when temperature was high. Possibly two weeks is a too short period for photoperiodic effects. Light integral and drought did not seem to influence final quality of the product, although a small influence on growth period was found.
  Beheersing van fusarium in zomertarwe
  Scholten, O.E. - \ 2010
  Biokennis
  fusarium - schimmel - schimmelbestrijding - zomer - tarwe - plantenziekteverwekkende schimmels - voedselveiligheid - mycotoxinen - diergezondheid - biologische landbouw - akkerbouw - fusarium - moulds - fungus control - summer - wheat - plant pathogenic fungi - food safety - mycotoxins - animal health - organic farming - arable farming
  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle reden om de ziekte beheersbaar te maken. Er zijn diverse aanknopingspunten en ontwikkelingen.
  Literatuurstudie zomerklimaat en knoprui bij Cymbidium
  Eveleens-Clark, B.A. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / GTB 1043)
  cymbidium - knoppen - afwijkingen, planten - klimaat - zomer - literatuuroverzichten - nederland - cymbidium - buds - plant disorders - climate - summer - literature reviews - netherlands
  Op verzoek van de BCO en landelijke commissie Cymbidium van LTO-Groeiservice zijn twee literatuurstudies uitgevoerd voor Cymbidium. De eerste was gericht op het effect van het zomerklimaat op de uitgroei van de bloemtak, bloeitijdstip en de vorming van nieuwe scheuten. De tweede literatuurstudie was gericht op oorzaken van knoprui tijdens de teelt. Beide literatuurstudies zijn gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Hieronder een samenvatting van de conclusies van de literatuurstudies.
  Zomerbloementelers worstelen met onkruidbestrijding (interview met oa. Annette Bulle)
  Lier, A. van; Bulle, A. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)34. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  snijbloemen - seizoenen - zomer - onkruidbestrijding - herbiciden - zomerbloemen - mechanische bestrijding - toelating van bestrijdingsmiddelen - alternatieve methoden - cut flowers - seasons - summer - weed control - herbicides - summer flowers - mechanical control - authorisation of pesticides - alternative methods
  Het verbod op paraquat heeft een flink gat geslagen in het pakket onkruidbestrijdingsmiddelen voor zomerbloemen. Het middel Basta lijkt perspectief te bieden, maar mechanische onkruidbestrijding heeft dat ook.
  Zomersterfte spiering in het IJsselmeer en Markermeer
  Leeuw, J.J. de - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C086/07) - 19
  osmerus - mortaliteit - zomer - vissen - zoetwatervissen - nederland - ijsselmeer - osmerus - mortality - summer - fishes - freshwater fishes - netherlands - lake ijssel
  In het kader van onderzoek naar de achteruitgang van spiering in het IJsselmeer is het fenomeen zomersterfte onderzocht. Dit is een massale vorm van sterfte waarbij het vaak gaat om grote aantallen, die gelijktijdig dood gaan
  Weer bepaalt weidegang : grasgroei en weersomstandigheden schoppen weideplanning in de war : het project Koe & wij
  Nistelrooy, J. van; Vermeer, J. ; Essen, S. van; Boer, G. de - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)13. - ISSN 0168-7565 - p. 74 - 75.
  melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - begrazing - beweidingssystemen - weiden - agrarische bedrijfsvoering - evaluatie - weer - zomer - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - grazing - grazing systems - pastures - farm management - evaluation - weather - summer
  4 deelnemers aan het project Koe & wij geven hun weidegang-ervaringen weer tijdens de maand juni
  Groeimaand augustus : snel herstel van verdroogde grasmat en veel regen zorgen voor groot grasaanbod : het project Koe & wij
  Nistelrooy, J. van; Vermeer, J. ; Essen, S. van; Boer, G. de - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)17. - ISSN 0168-7565 - p. 56 - 57.
  melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - beweidingssystemen - weiden - agrarische bedrijfsvoering - evaluatie - weer - zomer - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - grazing systems - pastures - farm management - evaluation - weather - summer
  Een overzicht van de natte, maar ook groeizame augustusmaand van 2006. Ondanks de overvloedige regenval zijn de 4 deelnemers van het project Koe & Wij hun koeien blijven weiden
  Verzengende zomerhitte : droogte en hoge temperaturen zorgen voor minder weide-uren : het project Koe & wij
  Nistelrooy, J. van; Vermeer, J. ; Essen, S. van; Boer, G. de - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)15. - ISSN 0168-7565 - p. 20 - 21.
  melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - begrazing - beweidingssystemen - weiden - agrarische bedrijfsvoering - evaluatie - weer - zomer - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - grazing - grazing systems - pastures - farm management - evaluation - weather - summer
  4 deelnemers aan het project Koe & wij geven voor de hete julimaand hun weidegang-ervaringen
  Weiden in najaarsgras : droge septembermaand zorgt voor goede weideomstandigheden : het project Koe & wij
  Nistelrooy, J. van; Vermeer, J. ; Essen, S. van; Boer, G. de - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)19. - ISSN 0168-7565 - p. 24 - 25.
  melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - beweidingssystemen - weiden - agrarische bedrijfsvoering - evaluatie - weer - zomer - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - grazing systems - pastures - farm management - evaluation - weather - summer
  September 2006 was warm en droog en erg geschikt om te weiden, zo was de ervaring van de 4 deelnemers van het project Koe & wij
  Ecological effects of Spring and late Summer applications of Lambda-Cyhalothrin on freshwater microcosms
  Wijngaarden, R.P.A. van; Brock, T.C.M. ; Brink, P.J. van den; Gylstra, R. ; Maund, S.J. - \ 2006
  Archives of Environmental Contamination and Toxicology 50 (2006)2. - ISSN 0090-4341 - p. 220 - 239.
  toxiciteit - zoetwaterecologie - lambda-cyhalothrin - seizoenen - lente - zomer - oppervlaktewater - sloten - toxicity - freshwater ecology - lambda-cyhalothrin - seasons - spring - summer - surface water - ditches - active ingredient chlorpyrifos - insecticide dursban(r) 4e - aquatic risk-assessment - community responses - fate - zooplankton - organisms - mesocosms - recovery
  The aim of the study was to compare the effects of the pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin (treated at 10, 25, 50, 100, 250 ng active ingredient a.i./L) on a drainage ditch ecosystem in spring and late summer. Microcosms (water volume approximately 430 L) were established using enclosures in a 50-cm¿deep experimental ditch system containing communities typical of macrophyte-dominated freshwater ecosystems. Effects on macroinvertebrates, zooplankton, phytoplankton, macrophytes, and community metabolism were assessed and evaluated using univariate and multivariate statistical techniques. The macroinvertebrate community responded most clearly to treatment and, as anticipated, insects and crustaceans were among the most sensitive organisms. Statistical analysis showed that the underlying community structure was significantly different between the spring and summer experiments. However, the most sensitive species (Chaoborus obscuripes and Gammarus pulex) were abundant in spring as well as in late summer. In spring and late summer, only slight and transient effects were observed at the community level in the 10-ng/L treatment. Overall, the study did not show substantial differences in the responses of sensitive taxa between spring and late summer treatments, and effects thresholds were similar irrespective of season of treatment.
  Meeldauwresistentie kost geen productie
  Steenbergen, P. ; Hogendonk, L. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen (2005)12. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
  komkommers - cucumis sativus - rassenproeven - rassen (planten) - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - houdbaarheid (kwaliteit) - plantenveredeling - zomer - cucumbers - cucumis sativus - variety trials - varieties - plant pathogenic fungi - disease resistance - keeping quality - plant breeding - summer
  Rassenonderzoek komkommer zomerteelt: zeven rassen werden beoordeeld op opbrengst, sortering, houdbaarheid en meeldauwresistentie
  Kropsla reageert ook in de zomer op fosfaat
  Neuvel, J.J. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 15 - 17.
  lactuca sativa - slasoorten - stikstof - zomer - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - lactuca sativa - lettuces - nitrogen - summer - yield increases - yield losses - yields
  Natuurlijke ventilatie in vleeskuikenstallen. Alternatief bij goede verdeling en regeling
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Klooster, C.E. van 't - \ 1998
  De Pluimveehouderij 98 (1998)3. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  klimaatregeling - ventilatie - koelen - gebouwen - vleeskuikens - pluimveehokken - milieubeheersing - zomer - air conditioning - ventilation - cooling - buildings - broilers - poultry housing - environmental control - summer
  Eerste ervaringen met natuurlijke ventilatie tijdens de zomerperiode 1997
  Zomersmog en gewasschade
  Eerden, L.J.M. van der; Dijk, C.J. van; Mennen, M.G. - \ 1998
  Lucht 15 (1998)3. - ISSN 0925-9953 - p. 86 - 88.
  oogstschade - luchtverontreiniging - zomer - crop damage - air pollution - summer
  Het aantal smogdagen per jaar lijkt te dalen, en ook het aantal malen dat vergoeding voor gewasschade wordt geclaimd. Toch waarschuwen de schrijvers hier voor te snelle conclusies
  Het verplanten van Acer pseudoplatanus 'Negenia'; vergelijking tussen voor- en najaarsaanplanten en de toepassing van wortelsnoei in de aanlegfase in Nederland
  Schuring, W. ; Das, C. - \ 1997
  Groencontact 23 (1997)1. - ISSN 0250-7706 - p. 33 - 40.
  bosbouw - nederland - snoeien van wortels - zaailingen - snoeien van scheuten - lente - zomer - verplanten - bomen - forestry - netherlands - root pruning - seedlings - shoot pruning - spring - summer - transplanting - trees
  Houdbaarheid zomerbloemen : een overzicht van het onderzoek naar de houdbaarheid van zomerbloemen tot en met 1984
  Kalkman, E.C. - \ 1985
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de bloemisterij no. 30) - 19
  snijbloemen - houdbaarheid (kwaliteit) - nederland - zomer - zomerbloemen - cut flowers - keeping quality - netherlands - summer - summer flowers
  In eerste instantie wordt, om een indruk te krijgen van de kwaliteit, de houdbaarheid en sierwaarde van het sortiment bepaald. Vervolgens wordt het juiste snijstadium bepaald. Om de houdbaarheid te verbeteren wordt nagegaan wat de invloed is van het gebruik van voorbehandelingsmiddelen en snijbloemenvoedsels op het vaasleven. Tevens wordt nagegaan of bloemen, die zeer gevoelig zijn voor ethyleen, beschermd kunnen worden tegen ethyleen door middel van een voorbehandeling
  Themadag zomergerst
  Bosch, H.K.J. - \ 1985
  Lelystad : P.A.G.V. (Themaboekje / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond no. 5) - 70
  gerst - hordeum vulgare - nederland - zomer - barley - hordeum vulgare - netherlands - summer
  Resultaten van onderzoek naar diverse aspecten van de teelt van zomergerst, zoals gewasontwikkeling, opbrengstvorming, stikstofbemesting, rassen, kwaliteitseisen, prijsvorming, afzetmogelijkheden. Dit themaboekje is te bestellen door overmaking van f 10.- op girorekening 2249700 ten name van PAGV, postbus 430, 8200 AK Lelystad, onder vermelding van themaboekje nr 5 "Zomergerst""
  Teelt van zomerbloemen buiten en onder glas
  Anonymous, - \ 1984
  Aalsmeer etc. : Proefstation voor de Bloemisterij [etc.] (Bloementeeltinformatie no. 15,22)
  snijbloemen - nederland - zomer - glastuinbouw - zomerbloemen - sierteelt - teelthandleidingen - cultuurmethoden - cut flowers - netherlands - summer - greenhouse horticulture - summer flowers - ornamental horticulture - cultivation manuals - cultural methods
  Zomerbloemen is een verzamelnaam voor een groot aantal soorten en rassen, die van nature buiten in Nederland in bloei komen. De laatste jaren heeft men gestreefd naar verlenging van de aanvoerperiode per produkt. Onderzoek en praktijk hebben hieraan een grote bijdrage geleverd. Beproefd is of dit te realiseren is door gebruik te maken van kassen, rolkassen, bewaarmethoden, belichting, verduistering, etc. Zomerbloemen hebben een grote bijdrage geleverd aan de sortimentsverbreding en -vernieuwing. Kwaliteit en houdbaarheid, eventueel voorbehandeling van de produkten moeten voldoende zijn voordat men een nieuw gewas op de markt brengt. opzet van de zomerbloementeelt varieert van bijverdienste, benutting van opengrond op een glastuinbouwbedrijf tot echte zomerbloemenbedrijven met vervroegen en verlaten van gewassen buiten en onder glas, en de grote droogbloemenbedrijven, die de zaken op landbouwkundige manier aanpakken. Voor al deze doelgroepen is deze brochure bedoeld.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.