Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Economie van summerfeeding en beweiding vergeleken [Koe & Wij]
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
  melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - zomerstalvoedering - economische analyse - agrarische bedrijfsvoering - voedering - melkveebedrijven - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - zero grazing - economic analysis - farm management - feeding - dairy farms
  Tijdens de bijeenkomst van de groep Grote koppel op 12 juni 2007 zijn de vergelijkende cijfers besproken van klanten van Accon-AVM. Bedrijfsadviseur Lubbert van Dellen gaf toelichting op de verschillen tussen weiders en opstallers
  Samen vers gras voeren is goedkoop : onderzoek
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
  Veehouderij Techniek 10 (2007)2. - ISSN 1387-3105 - p. 12 - 12.
  melkveehouderij - rundveevoeding - graslandbeheer - maaien - zomerstalvoedering - samenwerking - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - arbeid in de landbouw - dairy farming - cattle feeding - grassland management - mowing - zero grazing - cooperation - farm management - farm results - farm labour
  Om te kijken in hoeverre het voeren van vers gras in de zomer op stal goedkoper zou kunnen heeft door het netwerk 'Vers en veilig in de pens' verschillende voermethoden doorgerekend voor een bestaand bedrijf met 120 melkkoeien, waar een rantsoen van vers gras, snijmais, natuurhooi en aardappels wordt gevoerd
  Een nieuw voersysteem voor versgras : Netwerk: Vers en veilig in de pens
  Philipsen, A.P. ; Duinkerken, G. van - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group - 3
  melkveehouderij - rundvee - diervoedering - zomerstalvoedering - grassen - houdbaarheid (kwaliteit) - begrazing - samenwerking - kennis - netwerken - dairy farming - cattle - animal feeding - zero grazing - grasses - keeping quality - grazing - cooperation - knowledge - networks
  De melkveehouders binnen het netwerk 'Vers en veilig in de pens' staan voor het voeren van vers gras, willen dat graag blijven doen, maar willen liever niet twee maal per dag hoeven te voeren. Daarvoor moet het gras wel langer vers blijven. Nu kan het met een halve dag al warm worden door broei. Het doel is een techniek of systeem te vinden wat het gras langer vers houdt, dat ook toepasbaar is bij (gras-)silage en wat liefst arbeid bespaart. Of het netwerk hier in slaagt valt te lezen in dit verslag
  Verdere optimalisatie nodig bij volledig opstallen
  Anonymous, - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 16 - 17.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - melkvee - melkkoeien - agrarische bedrijfsvoering - automatisering - huisvesting van koeien - huisvesting van rundvee - beweidingssystemen - zomerstalvoedering - dierenwelzijn - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - proefboerderijen - dairy farming - dairy farms - dairy cattle - dairy cows - farm management - automation - cow housing - cattle housing - grazing systems - zero grazing - animal welfare - pilot farms - demonstration farms - experimental farms
  Het is een uitdaging om dierenwelzijn en diercomfort bij volledig opstallen op een hoog niveau te brengen.
  Milieuspagaat bij beweiding: broeikasgassen of MINAS
  Laarhoven, G. van; Corré, W.J. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  begrazing - beweidingssystemen - beweidingsintensiteit - graasduur - zomerstalvoedering - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - bedrijfsvergelijking in de landbouw - intensivering - intensieve veehouderij - mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - energiegebruik - energie - broeikaseffect - luchtverontreiniging - milieubeheer - milieubescherming - grazing - grazing systems - grazing intensity - grazing time - zero grazing - farm management - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - farm comparisons - intensification - intensive livestock farming - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - energy consumption - energy - greenhouse effect - air pollution - environmental management - environmental protection
  Beweiding heeft invloed op de mate en de vorm waarin stikstof verloren gaat. Het volledig opstallen van de koeien is in veel gevallen een effectieve maatregel voor het halen van de Minas-normen.
  Plus voor economie en arbeid bij beweiding
  Laarhoven, G. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 8 - 9.
  begrazing - beweidingssystemen - graasduur - zomerstalvoedering - agrarische bedrijfsvoering - beweidingsintensiteit - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - intensieve veehouderij - intensivering - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomsten uit arbeid - bedrijfsvergelijking in de landbouw - kosten-batenanalyse - arbeid (werk) - arbeidsintensiteit - arbeid in de landbouw - grazing - grazing systems - grazing time - zero grazing - farm management - grazing intensity - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - intensive livestock farming - intensification - farm results - earned income - farm comparisons - cost benefit analysis - labour - labour intensity - farm labour
  Over het algemeen is het zo dat de arbeidsopbrengst bij systemen met beweiding hoger is dan bij systemen zonder beweiding.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.