Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Comparison of aquaculture farming methods for Kenya: FoodTechAfrica
  Kamstra, A. ; Bierbooms, V. ; Aartsen, F. ; Rurangwa, E. ; Eding, E. ; Stokkers, R. ; Duijn, A.P. van - \ 2014
  IJmuiden, Den Haag : IMARES / LEI (Report / IMARES C021/14; 14-035) - 48 p.
  aquacultuur - aquacultuursystemen - kenya - aquaculture - aquaculture systems - kenya
  How to optimize and safeguard welfare of farmed fish? A case study of turbot (Psetta maxima)
  Vis, J.W. van de; Bracke, M. ; Aartsen, F. ; Poelman, M. - \ 2013
  In: Proceedings of Aquaculture 13 - making sense of science, 9-12 Augut, 2013, Trondheim, Norway. - Trondheim : - p. 437 - 438.
  Beter Leven kenmerk 1 ster voor kweekvis: ontwikkelen welzijnscriteria en uitvoeren van audits ter voorbereiding van de implementatie
  Vis, J.W. van de; Aartsen, F. ; Poelman, M. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/13) - 60
  kweekvis - visteelt - tarbot - oreochromis niloticus - siluridae - dierenwelzijn - dierlijke productie - farmed fish - fish culture - turbot - oreochromis niloticus - siluridae - animal welfare - animal production
  Het onderzoek was gericht op het leveren van een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse aquacultuur, waarbij de aandacht uitging naar een economisch haalbare verbetering van het welzijn van tarbot (Psetta maxima), Nijltilapia (Oreochromis niloticus), Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus) en Claresse meerval (een kruising van Clarias gariepinus en Vundu meerval, Heterobranchus longifilis). Hiervoor zijn auditeerbare en wetenschappelijke onderbouwde welzijnscriteria ontwikkeld voor het Beter Leven kenmerk 1 ster (BLK 1 ster) van de Dierenbescherming voor de opkweek, transport en slacht van marktwaardige vissen. Wat betreft BLK 1 ster zijn de in dit rapport ontwikkelde criteria een concept, omdat de Dierbescherming zelf de criteria voor BLK 1 ster officieel vaststelt. Ter voorbereiding van de implementatie door de sector zelf hebben we bedrijven benaderd met het verzoek om bij hen drie audits te mogen voeren. De implementatie van het BLK 1 ster maakte geen deel uit van het project. Beschikbare studies laten zien dat de implementatie van BLK 1 ster zal bijdragen aan een verbetering van de perceptie bij consumenten van gekweekte vis en aan hun bereidheid om een hogere prijs te betalen voor producten, die op een meer diervriendelijke wijze zijn geproduceerd. Het onderzoek heeft het volgende opgeleverd: 1) algemene uitgangspunten voor kweekvisproducten die dienen te voldoen aan het BLK 1 ster, twee en drie sterren; 2) een algemeen schema om het welzijn gekweekte vissen in alle schakels van de keten te beoordelen, als basis van het 1-stersysteem van het Beter Leven kenmerk; 3) welzijnscriteria voor BLK 1 ster die te implementeren zijn; 4) een ketenkwaliteitszorgsysteem dat vereist is voor de implementatie van het BLK 1 ster; 5) kwekers en verwerkers van Claresse meerval en tarbot zijn door de drie uitgevoerde audits voorbereid om te starten met de implementatie van BLK 1 ster. Samenvattend concluderen we dat het project de basis heeft gelegd voor de implementatie van BLK 1 ster voor kwekers en verwerkers van tarbot en Claresse meerval.
  Afscheid dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter College van Bestuur Landbouwuniversiteit, 29 januari 1997
  Aartsen, J.J. van; Vos, M.P.M. ; Karssen, C.M. - \ 1997
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
  hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands - veluwe - gelderland
  Jozias van Aartsen: een liberaal in coördinatieland.
  Oskam, A.J. - \ 1996
  Liberaal Reveil 37 (1996)4. - p. 150 - 154.
  Inleiding van de heer J. van Aartsen
  Aartsen, J. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)6. - ISSN 0921-8874 - p. 3 - 6.
  Naar aanleiding van de toespraak van actiegroep 'Ik ben 't zat' ging de minister eerst uitgebreid in op het mestbeleid. Omdat hieraan in de pers al aandacht is besteed is dat in de inleiding weggelaten.
  Anthaxia salicis, nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Buprestidae).
  Aartsen, B. van; Heijerman, Th. - \ 1992
  Entomologische Berichten 52 (1992). - ISSN 0013-8827 - p. 131 - 132.
  biogeografie - buprestidae - fauna - nederland - biogeography - buprestidae - fauna - netherlands
  KCA-inzameling buitengebied. Onderzoek naar kca-inzamelsystemen en voorlichtingsplan voor Kring Almelo.
  Aartsen, A. - \ 1991
  Unknown Publisher
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.