Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inkomens in de agrarische sector en administratieve lasten door wet- en regelgeving van het Ministerie van LNV
  Venema, G.S. ; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Alleblas, J.T.W. ; Bommel, K.H.M. van - \ 2001
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052426648 - 37
  inkomen van landbouwers - boerengezinnen - agrarische bedrijfsvoering - overheidsbeleid - nederland - farmers' income - farm families - farm management - government policy - netherlands
  Limburgse glastuinbouw in ontwikkeling
  Alleblas, J.T.W. ; Sluis, B.J. van der - \ 2000
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052425740 - 68
  kassen - tuinbouw - planning - plattelandsontwikkeling - oppervlakte (areaal) - limburg - glastuinbouw - greenhouses - horticulture - planning - rural development - acreage - limburg - greenhouse horticulture
  De Nederlandse glastuinbouw onderweg naar 2020
  Alleblas, J.T.W. ; Groot, N.S.P. de - \ 2000
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052426167 - 44
  economische situatie - teelt onder bescherming - nederland - landbouwsituatie - tuinbouw - innovaties - glastuinbouw - economic situation - protected cultivation - netherlands - agricultural situation - horticulture - innovations - greenhouse horticulture
  Problemen en uitdagingen voor de glastuinbouw in Nederland
  Hietbrink, O. ; Ploeger, C. ; Alleblas, J. ; Ruijs, M. ; Uffelen, R. van; Annevelink, E. - \ 2000
  Unknown Publisher - 28 p.
  Areaal glastuinbouw in Noord-Brabant; berekeningen met het ruimtelijk allocatiemodel tot 2010
  Alleblas, J.T.W. ; Mulder, M. - \ 1999
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI) - ISBN 9789052425177 - 49
  teelt onder bescherming - statistiek - ruimtelijke ordening - nederland - noord-brabant - glastuinbouw - protected cultivation - statistics - physical planning - netherlands - noord-brabant - greenhouse horticulture
  Sociaal-economische betekenis van de glastuinbouw
  Groot, N.S.P. de; Zachariasse, L.C. - \ 1998
  In: De glastuinbouw in het derde millennium / Alleblas, J.T.W., Varekamp, M.J.,
  Energieaspecten nu en in de toekomst
  Velden, N.J.A. van der; Duffhues, W.F.S. - \ 1998
  In: De glastuinbouw in het derde millennium / Alleblas, J.T.W., Varekamp, M.J.,
  De glastuinbouw in het derde millennium; wendingen en kansen
  Alleblas, J.T.W. ; Varekamp, M.J. - \ 1998
  Naaldwijk : Stichting Gemeente Naaldwijk 800 jaar in bloei - ISBN 9789090119755 - 214
  tuinbouw - beleid - economische situatie - nederland - toekomst - glastuinbouw - horticulture - policy - economic situation - netherlands - future - greenhouse horticulture
  Achtergronden van inkomensverschillen in drie agrarische sectoren
  Alleblas, J.T.W. ; Boers, A. ; Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H. - \ 1998
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 622) - ISBN 9789052424590 - 63
  inkomensverdeling - financiën - rekeningen van landbouwbedrijf - melkveehouderij - akkerbouw - veldgewassen - nederland - glastuinbouw - income distribution - finance - farm accounts - dairy farming - arable farming - field crops - netherlands - greenhouse horticulture
  Onderzoek naar de achtergronden van inkomensongelijkheid bij drie agrarische sectoren, te weten: de melkveehouderij, de akkerbouw en de glastuinbouw. In de literatuurstudie komen doelstellingen, bedrijfsstijlen en de kwaliteit van beslissingen als mogelijke achtergronden van verschillen in inkomens aan de orde. De bevindingen van de literatuurstudie worden in beperkte mate getoetst met praktijkgegevens. Voor een gedetailleerder beeld over de oorzaken van inkomensverschillen bij homogene groepen ondernemers in agrarische sectoren is nader onderzoek noodzakelijk.
  Naar een nieuwe structuur voor de glastuinbouw
  Alleblas, J.T.W. - \ 1998
  In: De glastuinbouw in het derde millennium / Alleblas, J.T.W., Varekamp, M.J.,
  Energie en middelenverbruik
  Verhaegh, A.P. - \ 1998
  In: De glastuinbouw in het derde millennium / Alleblas, J.T.W., Varekamp, M.J.,
  Aspecten van arbeid en motivatie
  Oosten, H.J. van; Hendrix, A.T.M. - \ 1998
  In: De glastuinbouw in het derde millennium / Alleblas, J.T.W., Varekamp, M.J., - p. 166 - 172.
  Perspectieven voor biologische glastuinbouw.
  Goewie, E.A. ; Zimmerman, K. - \ 1998
  In: De glastuinbouw in het derde millenium: wendingen en kansen / Alleblas, J.T.W., Varekamp, M.J., - p. 103 - 115.
  Marktstrategie van de Nederlandse tuinbouw.
  Meulenberg, M.T.G. - \ 1998
  In: De glastuinbouw in het derde millennium : wendingen en kansen / Alleblas, J.T.W., Varekamp, M.J., Naaldwijk : Stichting Gemeente Naaldwijk 800 jaar in bloei - ISBN 9789090119755 - p. 65 - 75.
  Kennisbehoefte en kennisnetwerk in de glastuinbouw.
  Renkema, J.A. ; Leeuwis, C. - \ 1998
  In: De glastuinbouw in het derde millenium: wendingen en kansen / Alleblas, J.T.W., Varekamp, M.J., - p. 143 - 154.
  Ontwikkelingen in de agrologistiek.
  Beek, P. van - \ 1998
  In: Boek ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Gemeente Naaldwijk / Alleblas, J.,
  Deelnemers over LEI-DLO-rapportages : ondernemers over bedrijfsverslag en bedrijfsvergelijkend overzicht
  Boers, A. ; Alleblas, J.T.W. ; Bouwman, P.N. ; Hammerstein, J.J.C.M. - \ 1997
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut nr. 480) - 48
  Kansen voor kassen : naar een economische hoofdstructuur glastuinbouw : onderzoek naar de ruimtelijke verdeling van de glastuinbouw in Nederland
  Alleblas, J.T.W. ; Mulder, M. - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Periodieke rapportage / Landbouw-Economische Instituut (LEI-DLO) 97.02) - ISBN 9789052424170 - 59
  agrarische economie - landbouw - structuurbeleid - nederland - glastuinbouw - agricultural economics - agriculture - structural policy - netherlands - greenhouse horticulture
  Bijdrage van zes onderzoeksmethoden aan het agrarisch informatiebeleid; Zicht op informatie; DOBI-rapport nr. 7
  Alleblas, J.T.W. ; Beers, G. - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO - ISBN 9789052423821 - 98
  informatietechnologie - overheidsbeleid - cultuur - cultuurbeleid - onderwijs - bestuur - communicatietheorie - informatie - cybernetica - landbouw - bedrijfsvoering - informatiesystemen - communicatie - nederland - information technology - government policy - culture - cultural policy - education - administration - communication theory - information - cybernetics - agriculture - management - information systems - communication - netherlands
  Kansen systematische en geintegreerde zorg in de land- en tuinbouw
  Zwaan, A.G. van der; Alleblas, J.T.W. ; Nieuwkoop, P. van - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Tuinbouw 583) - ISBN 9789052423869 - 51
  agrarische bedrijfsvoering - kwaliteitscontroles - productiecontroles - bedrijfsvoering - methodologie - onderzoek - nederland - farm management - quality controls - production controls - management - methodology - research - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.