Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 227

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dataset for the annotations of the transcriptome of the hemp cultivar C. sativa ‘Finola’ (finola1) and the marihuana cultivar C. sativa ‘Purple Kush’
  Petit Pedro, Jordi ; Salentijn, Elma ; Loo, Robert van; Caldas Paulo, Joao ; Denneboom, Christel ; Trindade, Luisa - \ 2020
  Wageningen University & Research
  GWAS - Cannabis sativa - hemp - fibre quality - cell wall composition - RAD-sequencing - QTL - sex determination - flowering time - plant breeding
  This dataset contains the annotations of the two transcriptomes of the hemp cultivar C. sativa ‘Finola’ (finola1) and the marihuana cultivar C. sativa ‘Purple Kush’, aligned to the C. sativa ‘Purple Kush’ (canSat3 version GAC 000230575.1) assembly from the C. sativa Genome Browser Gateway http://genome.ccbr.utoronto.ca/cgi-bin/hgGateway (van Bakel et al., 2011). The annotations were performed using Local Blast and the data is provided in gff files. Gff means General Feature Format and it's a simple tab-delimited text file for describing genomic features. The files are ready to be uploaded in a genomic viewer.
  Efficiëntie van beregening : Een deskstudy naar kennis en inzicht ten aanzien van waterverliezen bij midden op de dag beregenen vergeleken met beregen in de nachtelijke uren
  Eertwegh, Gé van den; Bakel, Jan van; Massop, H.T.L. ; Dam, J.C. van; Bosveld, Fred ; Veldhuizen, A.A. - \ 2020
  KnowH2O - 38 p.
  Leidt monitoring van bodemvocht en zoutgehalte op bedrijfsniveau tot een beter waterbeheer?
  Bakel, Jan van - \ 2019
  Circulation of low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses in wild birds and poultry in the Netherlands, 2006-2016
  Bergervoet, Saskia A. ; Pritz-Verschuren, Sylvia B.E. ; Gonzales, Jose L. ; Bossers, Alex ; Poen, Marjolein J. ; Dutta, Jayeeta ; Khan, Zenab ; Kriti, Divya ; Bakel, Harm van; Bouwstra, Ruth ; Fouchier, Ron A.M. ; Beerens, Nancy - \ 2019
  Scientific Reports 9 (2019)1. - ISSN 2045-2322 - 1 p.

  In this study, we explore the circulation of low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses in wild birds and poultry in the Netherlands. Surveillance data collected between 2006 and 2016 was used to evaluate subtype diversity, spatiotemporal distribution and genetic relationships between wild bird and poultry viruses. We observed close species-dependent associations among hemagglutinin and neuraminidase subtypes. Not all subtypes detected in wild birds were found in poultry, suggesting transmission to poultry is selective and likely depends on viral factors that determine host range restriction. Subtypes commonly detected in poultry were in wild birds most frequently detected in mallards and geese. Different temporal patterns in virus prevalence were observed between wild bird species. Virus detections in domestic ducks coincided with the prevalence peak in wild ducks, whereas virus detections in other poultry types were made throughout the year. Genetic analysis of the surface genes demonstrated that most poultry viruses were related to locally circulating wild bird viruses, but no direct spatiotemporal link was observed. Results indicate prolonged undetected virus circulation and frequent reassortment events with local and newly introduced viruses within the wild bird population. Increased knowledge on LPAI virus circulation can be used to improve surveillance strategies.

  Maaiveldafvoer: verkennend onderzoek naar een onderbelicht hydrologisch verschijnsel
  Worm, B. ; Louw, Perry de; Bakel, Jan van; Massop, H.T.L. - \ 2019
  Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2019)april. - p. 32 - 35.
  Maaiveldafvoer is in Nederland slecht bekend. Om meer grip op dit verschijnsel te krijgen is in 2014 en 2015 op een aantal percelen nabij Ootmarsum een eerste meetonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn meegenomen in een theoretische vervolgstudie omtrent maatgevende afvoeren in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen. Dat heeft geresulteerd in een set kaarten die de (theoretische) maaiveldafvoer gebiedsdekkend duiden. Het is de bedoeling om de waarde van deze kaarten (en de gehanteerde methode) te toetsen met aanvullende veldproeven.
  Quantitative land evaluation implemented in Dutch water management
  Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Mulder, H.M. ; Bartholomeus, R.P. ; Dam, J.C. van; Holshof, G. ; Hoving, I.E. ; Walvoort, D.J.J. ; Heinen, M. ; Kroes, J.G. ; Bakel, P.J.T. van; Supit, I. ; Wit, A.J.W. de; Ruijtenberg, R. - \ 2019
  Geoderma 338 (2019). - ISSN 0016-7061 - p. 536 - 545.
  Agro-hydrology - Crop yield assessment - Land use - Meta-model - Simulation modelling - Soil management

  Both in land evaluation and in water management quantitative methods, GIS and simulation modelling are well-known techniques for quantifying the effects of changes, such as land use or climate change. For hydrological management decisions information is often required on the effect of those decisions on agricultural production. To serve the needs of different types of users, like water authorities, provinces, drinking water companies and the National Department of Infrastructure and Water Management we developed a toolbox named WaterVision Agriculture as an instrument that can determine effects on crop yield and the farm economy as a result of drought, too wet or too saline conditions for both current and future climatic conditions. WaterVision Agriculture is based on the hydrological simulation model SWAP, the crop growth model WOFOST and farm management and economic assessments such as DairyWise for dairy farming. The WaterVision Agriculture (WVA) project resulted in two products, namely i) an easily applicable tool (also called the WVA-table) and ii) the operational models for hydrology and crop growth SWAP and WOFOST for calculating effects on field scale combined with calculating farm economic results and indirect effects. SWAP simulates water transport in the unsaturated zone using meteorological data, boundary conditions (like groundwater level or drainage) and soil parameters. WOFOST simulates crop growth as a function of meteorological conditions and crop parameters. Using the combination of these process-based models and methods for describing crop management and economic value we derived a meta-model, i.e. a set of easily applicable simplified relations for assessing crop growth as a function of soil type and groundwater level. These relations are based on multiple model runs for at least 72 soil units and the possible groundwater regimes in the Netherlands. The easily applicable tool (WVA-table) uses this meta-model. Applying the meta-model of WaterVision Agriculture should allow for better decisions on land use or soil and water management because the instrument can help to quantify the effects of changes in climate, land use, hydrological conditions or combinations of these effects on agricultural production.

  Maaiveldafvoer in Beeld
  Bakel, P.J.T. van; Louw, P.G.B. de; Massop, H.T.L. ; Worm, B. - \ 2018
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 32 (2018)2. - ISSN 1382-6069 - p. 23 - 35.
  Maaiveldafvoer is één van de slechtst bekende hydrologische verschijnselen, terwijl het belang van meer kennis erover evident is voor iedereen die in het ruimtelijk domein werkzaam is. Van de boer en waterbeheerder tot de strategische planner. Immers, als we zowel het proces als de parameterisatie niet goed in de vingers hebben, hoe kunnen we dan goede voorspelmodellen maken? En hoe kunnen we een juiste afweging maken tussen maatregelen die geacht worden van invloed te zijn op die maaiveldafvoer om zo ingezet te worden tegen ongewenste overstromingen benedenstrooms? Maaiveldafvoer is bovendien een veelkoppig monster. Het kan namelijk leiden tot extreem hoge afvoeren, erosie en tot piekbelastingen met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen op het oppervlaktewater. De neerslaggebeurtenissen onder invloed van het klimaat worden ook extremer en daarmee nemen ook de kans en omvang van het optreden van deze grote onbekende toe. Aanleiding genoeg om het fenomeen maaiveldafvoer beter in beeld te brengen. In dit artikel geven wij allereerst enige achtergronden bij het proces maaiveldafvoer. Vervolgens geven we een samenvatting van een verkennend onderzoek waarbij gebiedsdekkend voor het waterschap Vechtstromen de maaiveldafvoer in beeld is gebracht. Ten slotte dalen we af van regionaal naar lokaal niveau door een praktische toepassing van kennis van maaiveldafvoer bij het Natura 2000-gebied Boetelerveld te beschrijven.
  Effector GpRpb-1 from Globodera pallida targets E3 ubiquitin ligase complexes to promote nematode infection
  Diaz Granados Muñoz, A. ; Persoon, Jarno ; Bakel, Wouter van; Sundar, Jenifer ; Overmars, H.A. ; Slootweg, E.J. ; Bakker, J. ; Goverse, A. ; Smant, G. - \ 2018
  Endoparasitic plant-pathogenic nematodes manipulate plant cell morphology and physiology to establish sophisticated feeding structures. Modifications to plant cells are achieved through the activity of nematode secreted effectors. SPRYSECs are a remarkably expanded family of effectors identified initially in potato cyst nematodes. While SPRYSECs have been implicated in suppression of plant immunity, their intrinsic role in nematode virulence remains unexplored. GpRpb-1 is a ‘type’ SPRYSEC from Globodera pallida with virulent and avirulent variants present in field populations of the nematode. Y2H screening of a nematode-infected susceptible potato library yielded interacting candidates for a virulent GpRpb-1 that are involved in post-translational modification in the plant. We have independently confirmed that E3 ubiquitin ligase UPL3 can interact with GpRbp-1 in planta. Transcriptomic profiling of upl3 mutant plants shows that Skp-like and F-box-like E3 ubiquitin ligases are regulated upon nematode infection. Furthermore, upon silencing of the corresponding ligase genes in A. thaliana, we observed significant differences in the amount of developing females present in the roots of nematode-infected plants. The interaction of GpRbp-1 with UPL3 and the transcriptional regulation of other E3 ubiquitin ligases suggest that the intrinsic role of the effector is carried out through manipulation of the plant post-translational modification machinery. Our findings suggest that nematodes are able to use the SPRYSEC family of effectors to control different aspects of the plant cell to establish a feeding site. Therefore, our results may provide further insight into the basis of virulence of nematodes in plants.
  Waterwijzer Landbouw : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie
  Mulder, Martin ; Hack-ten Broeke, Mirjam ; Bartholomeus, Ruud ; Dam, Jos van; Heinen, Marius ; Bakel, Jan van; Walvoort, Dennis ; Kroes, Joop ; Hoving, Idse ; Holshof, Gertjan ; Schaap, Joris ; Spruijt, Joanneke ; Supit, Iwan ; Wit, Allard de; Hendriks, Rob ; Haan, Janjo de; Voort, Marcel van der; Walsum, Paul van - \ 2018
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2018-48) - ISBN 9789057738128 - 71
  Zouttolerantie van gewassen afhankelijk van het groeistadium? : Resultaten van een literatuuronderzoek
  Bakel, P.J.T. van; Blom-Zandstra, M. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2897) - 43
  In order to answer the question to what extent the salt tolerance of agricultural crops is growth stage dependent, a literature study has been carried out. For the plant’s reaction to salt in the root zone, various mechanisms are responsible. They can be summarized in an osmotic effect and an ion effect, each with their own dynamics. The variability of salt tolerance at successive growth stages can only be addressed qualitatively. The lack of data collected under Dutch growth conditions means that cropwise quantification is not possible, and application in water management is problematic. New experiments are needed to get a finger behind the ‘genesis history’ of salt damage.
  Effects of a multi-component nutritional telemonitoring intervention on nutritional status, diet quality, physical functioning and quality of life of community-dwelling older adults
  Doorn-van Atten, M.N. van; Haveman-Nies, A. ; Bakel, M.M. van; Ferry, M. ; Franco, M. ; Groot, C.P.G.M. de; Vries, J.H.M. de - \ 2018
  The British journal of nutrition 119 (2018)10. - ISSN 0007-1145 - p. 1185 - 1194.
  This study aimed to evaluate the effects of an intervention including nutritional telemonitoring, nutrition education, and follow-up by a nurse on nutritional status, diet quality, appetite, physical functioning and quality of life of Dutch community-dwelling elderly. We used a parallel arm pre-test post-test design with 214 older adults (average age 80 years) who were allocated to the intervention group (n 97) or control group (n 107), based on the municipality. The intervention group received a 6-month intervention including telemonitoring measurements, nutrition education and follow-up by a nurse. Effect measurements took place at baseline, after 4·5 months, and at the end of the study. The intervention improved nutritional status of participants at risk of undernutrition (β (T1)=2·55; 95 % CI 1·41, 3·68; β (T2)=1·77; 95 % CI 0·60, 2·94) and scores for compliance with Dutch guidelines for the intake of vegetables (β=1·27; 95 % CI 0·49, 2·05), fruit (β=1·24; 95 % CI 0·60, 1·88), dietary fibre (β=1·13; 95 % CI 0·70, 1·57), protein (β=1·20; 95 % CI 0·15, 2·24) and physical activity (β=2·13; 95 % CI 0·98, 3·29). The intervention did not have an effect on body weight, appetite, physical functioning and quality of life. In conclusion, this intervention leads to improved nutritional status in older adults at risk of undernutrition, and to improved diet quality and physical activity levels of community-dwelling elderly. Future studies with a longer duration should focus on older adults at higher risk of undernutrition than this study population to investigate whether the impact of the intervention on nutritional and functional outcomes can be improved.
  Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel
  Mulder, H.M. ; Bakel, P.J.T. van; Vos, A. de; Straten, G. van; Heinen, M. ; Kroes, J.G. - \ 2018
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2018-01) - ISBN 9789057737695 - 28
  Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstandigheden de zouttolerantie van de aardappelvariëteiten Miss Mignonne en Achilles vastgesteld (De Vos et al., 2016). In dit rapport wordt beschreven in hoeverre het model SWAP-WOFOST (Kroes et al., 2009) de meetgegevens van het Zilt Proefbedrijf Texel kan simuleren. In het laatste hoofdstuk wordt beknopt beschreven hoe met deze kennis metarelaties kunnen worden afgeleid voor het bepalen van de langjarig gemiddelde opbrengstderving als gevolg van zout schade.
  Polderen met de PAS in Twente : Verslag van de najaarsbijeenkomst van de NHV, 29 september 2016: 'Natura2000 en ecohydrologie, een praktijkvoorbeeld in Twente!'
  Witte, F. ; Louw, P. de - \ 2017
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 27 (2017)1. - ISSN 1382-6069 - p. 61 - 65.
  Ongeveer 35 mensen namen op 29 september 2016 de moeite om naar hotel-restaurant Tante Sien in Vasse (gemeente Tubbergen) af te reizen, om daar een bijeenkomst van de NHV bij te wonen. Een bont gezelschap van hydrologen, biologen, beleidsmakers, een meteoroloog, een tuinder en een verdwaalde fietsenmaker. Aanleiding was het 'fieldlab' dat hydroloog Jan van Bakel (Bakelse stroom), samen met landbouwdeskundige Inge Hageman (LTO Noord) en ecoloog Fons Eysink (Bosgroepen), uitvoerden naar maatregelen om de natuur te redden in het prachtige Springendal en het dal van de Mosbeek. In dit fieldlab heeft het drietal met de boer van ieder perceel gesproken om te bepalen wat er moet gebeuren in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Maatwerk in de praktijk, daar komt het fieldlab op neer.
  Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer
  Massop, H.Th.L. ; Bakel, P.J.T. ; Louw, P.G.B. de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2839) - 71
  drainage - waterbeheer - afvoer - oppervlakkige afvoer - klimaatverandering - nederland - drainage - water management - discharge - runoff - climatic change - netherlands
  Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
  Operationalisering van kennis over zouttolerantie van landbouwgewassen in Waterwijzer Landbouw
  Mulder, H.M. ; Bakel, Jan van; Vos, Arjen De - \ 2017
  - 1 p.
  Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor waterwijzer landbouw
  Bakel, Jan van; Hoving, Idse - \ 2017
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2017-W01) - 69
  Droogteschade, zoutschade en natschade aan landbouwgewassen zijn te relateren aan de waterhuishoudkundige toestand. Deze schade kan direct of indirect optreden. Om een methodiek te ontwikkelen waarmee landbouwschade kan worden geschat in afhankelijkheid van agrohydrologische omstandigheden, zoals dat nu gebeurt met de Waterwijzer Landbouw, is zowel kennis over directe als indirecte schade nodig. Kennis over indirecte schade is momenteel niet operationeel voor inbouw in de Waterwijzer Landbouw. In deze studie is de kennis over indirecte schade bij gras en maïs geactualiseerd en geschikt gemaakt voor opname in de schadeberekening van de Waterwijzer Landbouw.
  Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied: beleidsstudie
  Born, G.J. van den; Kragt, F. ; Henkens, D. ; Rijken, B. ; Bemmel, B. van; Sluis, S. van der; Polman, N. ; Bos, Ernst Jenno ; Kuhlman, Tom ; Kwakernaak, C. ; Akker, J. van den; Diogo, V. ; Koomen, E. ; Lange, G. de; Bakel, J. van; Brinke, W.B.M. ten - \ 2016
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie 1064) - 92
  Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebied. Deze studie laat de handelingsopties voor bestuurders zien voor afgewogen keuzes in het landelijk en stedelijk gebied ten aanzien van dilemma’s in de laagveengebieden die nu al op hun bord liggen of mogelijk in de toekomst zullen gaan spelen. Daarvoor kijken we naar een breed scala van effecten van bodemdaling, zoals de effecten op de landbouw en voedselproductie, het waterbeheer, het klimaat (CO2-emissie), natuur en landschap, en de bebouwde omgeving inclusief de infrastructuur. We geven een beeld van de orde van grootte van de problemen die door bodemdaling worden veroorzaakt en geven inzicht in de kosten en baten van bodemdaling. We kijken daarbij naar de gevolgen voor natuur, klimaat, landbouw, (water)beheer, wonen en infrastructuur.
  Quantification of the impact of hydrology on agricultural production as a result of too dry, too wet or too saline conditions
  Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Kroes, J.G. ; Bartholomeus, R.P. ; Dam, J.C. van; Wit, A.J.W. de; Supit, I. ; Walvoort, D.J.J. ; Bakel, J. van; Ruijtenberg, R. - \ 2016
  SOIL 2 (2016). - ISSN 2199-3971 - p. 391 - 402.
  For calculating the effects of hydrological measures on agricultural production in the Netherlands a new comprehensive and climate proof method is being developed: WaterVision Agriculture (in Dutch: Waterwi-jzer Landbouw). End users have asked for a method that considers current and future climate, that can quantify the differences between years and also the effects of extreme weather events. Furthermore they would like a method that considers current farm management and that can distinguish three different causes of crop yield reduction: drought, saline conditions or too wet conditions causing oxygen shortage in the root zone.
  WaterVision Agriculture is based on the hydrological simulation model SWAP and the crop growth model WOFOST. SWAP simulates water transport in the unsaturated zone using meteorological data, boundary condi-tions (like groundwater level or drainage) and soil parameters. WOFOST simulates crop growth as a function of meteorological conditions and crop parameters. Using the combination of these process-based models we have derived a meta-model, i.e. a set of easily applicable simplified relations for assessing crop growth as a function of soil type and groundwater level. These relations are based on multiple model runs for at least 72 soil units and the possible groundwater regimes in the Netherlands. So far, we parameterized the model for the crops silage maize and grassland. For the assessment, the soil characteristics (soil water retention and hydraulic conductivity) are very important input parameters for all soil layers of these 72 soil units. These 72 soil units cover all soils in the Netherlands. This paper describes (i) the setup and examples of application of the process-based model SWAP-WOFOST, (ii) the development of the simplified relations based on this model and (iii) how WaterVision Agriculture can be used by farmers, regional government, water boards and others to assess crop yield reduction as a function of groundwater characteristics or as a function of the salt concentration in the root zone for the various soil types.
  Agrarische bedrijfswaterplannen Dwingelerstroom en Wapserveensche Aa : pilotstudie naar de potentie en effectiviteit van maatregelen bij agrarische bedrijven die bijdragen aan verbetering van de waterhuishouding
  Schipper, P.N.M. ; Groenendijk, P. ; Hoving, I.E. ; Michels, R. ; Arts, M. ; Staarink, H. ; Bakel, J. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2735) - 67
  melkveebedrijven - melkveehouderij - waterbeheer - bodembeheer - gewasopbrengst - drainage - drenthe - dairy farms - dairy farming - water management - soil management - crop yield - drainage - drenthe
  In dit onderzoek zijn 9 agrarische melkveebedrijven in Drenthe bezocht en is samen met de betrokken agrariërs besproken en geanalyseerd in hoeverre de situatie op het erf en de percelen verbeterd kan worden ten aanzien van bodem en water. Vanuit gesignaleerde knelpunten zijn maatregelen aangedragen die bij kunnen dragen aan verbetering van het bedrijfsresultaat en het watersysteem. Samen met het waterschap zijn een 6-tal type maatregelen geselecteerd waarvan de effectiviteit is berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van modellen die op perceelsniveau de vochthuishouding, gewasopbrengst en nutriëntenhuishouding simuleren. Voor ieder bedrijf zijn de resultaten van het veldbezoek, analyse en berekening van effecten opgenomen in een bedrijfswaterplan, welke voor feedback is voorgelegd aan de betreffende agrariër. Het voorliggende rapport vat de resultaten van de 9 bedrijfswaterplannen samen en geeft op hoofdlijnen aan wat de potenties zijn van maatregelen op regionaal niveau.
  Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data)
  Toorn, Linda ; Klutman, W.A.J. ; Hanhart-van den Brink, M. ; Heijkers, J. ; Bakel, J. van; Bastiaanssen, M. ; Spijker, Maarten ; Veldhuizen, A.A. - \ 2016
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2016-20) - 57
  waterbeheer - waterbergend vermogen - remote sensing - wateropslag - ondergrondse opslag - grondwaterstand - water management - water holding capacity - remote sensing - water storage - underground storage - groundwater level
  Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat hierbij om een combinatie van data van satellieten (over verdamping en bodemvocht), aangevuld met data uit het veld en data van hydrologische modellen. Het zo verkregen inzicht in de ‘vullingsgraad’ van de bodem biedt veel potentie voor het operationele waterbeheer, waaronder peilbeheer. De informatie kan als inhoudelijke basis worden gebruikt om projecten als Slim Watermanagement vorm te geven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.