Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 285

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Lange termijn proeven: Bodemkwaliteit op zand, BASIS, Bodemkwaliteit Veenkoloniën en Bodemgezondheid
  Haan, J.J. de; Wesselink, M. ; Verstegen, H.A.G. ; Balen, D.J.M. van; Leeuwen-Haagsma, W.K. van; Asperen, P. van; Visser, J.H.M. - \ 2018
  Veldexperimenten uitgelicht : Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?
  Schouten, Ton ; Bloem, J. ; Goede, R.G.M. de; Eekeren, Nick van; Deru, Joachim ; Zanen, Marleen ; Sukkel, W. ; Balen, D.J.M. van; Korthals, G. ; Rutgers, Michiel - \ 2018
  Bodem (2018)3. - ISSN 0925-1650 - p. 20 - 23.
  En de boer hij ploegde voort. Algemeen wordt aangenomen dat ploegen
  noodzakelijk is om de bodem geschikt te maken voor een optimale
  gewasproductie. Maar ploegen versnelt de afbraak van organische stof
  en verandert het bodemleven. In deze bijdrage worden ervaringen met
  acht veldexperimenten gebruikt om effecten op biodiversiteit en gerelateerde
  bodemecosysteemdiensten in te schatten. Welke lessen kunnen
  we leren, en kan de landbouw ook zonder ploegen?
  Grasklaver in vaste bedden : Meer opbrengst en meer winst door vaste rijpaden bij teelt van grasklaver
  Balen, D.J.M. van - \ 2018
  Ekoland 38 (2018)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
  Ecoploeg terug van weggeweest
  Balen, Derk van; Rijk, Joost - \ 2018
  Project teelt zonder mest zit zonder geld
  Balen, Derk van; Haan, Janjo de - \ 2018
  Haal meer uit vaste rijpaden
  Balen, Derk van - \ 2018
  Maak de bodem klimaatbestendig met NKG
  Balen, Derk van - \ 2018
  Workshop Smaragd : Dinsdagmiddag 14 november 2017 te Lelystad
  Schoorlemmer, H.B. ; Voort, M.P.J. van der; Kamp, J.A.L.M. ; Booij, J.A. ; Balen, D.J.M. van - \ 2017
  Lelystad : Wageningen University & Research, Open Teelten - 7 p.
  Gereduceerde grondbewerking, labiele organische stof en micro-organismen
  Bloem, J. ; Dimmers, W.J. ; Balen, D.J.M. van; Postma, J. - \ 2017
  Gewasbescherming 48 (2017)2/3. - ISSN 0166-6495 - p. 67 - 68.
  Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! Tussenstand na 8 jaar onderzoek.
  Balen, Derk van - \ 2017
  Zorgen voor voedzaam ontbijt
  Balen, D.J.M. van - \ 2017
  Aardappelwereld 71 (2017)11. - ISSN 0169-653X - p. 9 - 9.
  Suikerbieten telen zonder ploegen kost geen opbrengst
  Balen, Derk van - \ 2017
  Suikerbieten telen zonder ploegen kan
  Balen, Derk van - \ 2017
  Invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Balen, D.J.M. van - \ 2017
  BIOpraktijk
  landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
  Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Effecten gereduceerde grondbewerking worden zichtbaar
  Balen, D.J.M. van; Rijk, Joost - \ 2017
  Gereduceerde grondbewerking
  Balen, Derk van; Rijk, Joost - \ 2017

  B

  Loont gereduceerde grondbewerking?
  Balen, Derk van - \ 2017
  Ploegen versus gereduceerd grondbewerken
  Balen, Derk van - \ 2017
  De effecten van gereduceerde grondbewerking : groenbemesters beschermen bodem in winter en verminderen onkruiddruk in groeiseizoen
  Balen, D.J.M. van; Leeuwen-Haagsma, W.K. van - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  groenbemesters - biologische landbouw - bodemkwaliteit - bodem - bodembiologie - organische stof - gereduceerde grondbewerking - green manures - organic farming - soil quality - soil - soil biology - organic matter - reduced tillage
  Binnen de biologische landbouw was er altijd extra aandacht voor bodemkwaliteit. De bodem voedt de plant tenslotte. Intussen beginnen wat meer te leren over welke processen er zich in de bodem afspelen. En over de rol die planten spelen. Naast gewas- en rassenkeuze kunnen groenbemesters en mengsels van gewassen en groenbemesters een belangrijke rol spelen. Zo kan ook de plant de bodem voeden.
  Themadag beter bodembeheer - de diepte in!
  Balen, Derk van - \ 2017
  Rijpadenteelt - Verbeter de bodem: Rijdt alleen daar, waar het nodig is!/ presentatie
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.