Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Selection of Prunus spinosa as a dwarfing rootstock for high density plum orchards
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2014
  In: X International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems. - Leuven : ISHS - ISBN 9789462610484 - p. 507 - 516.
  In 1987 a selection program was started to find a dwarfing rootstock for European plums. Prunus spinosa (blackthorn) was the chosen species due to its winter hardiness, drought tolerance and previously shown compatibility with plum. In 1990 about 1000 blackthorn seedlings were budded with ‘Opal’ plum. Based on the vigour of the trees during the first year in the nursery, 113 selections were selected for further testing for their effect on tree development and fruit production. The amount of root suckers and thorns were used as additional selection criteria. In 1999 the number of selections was reduced to 24. In several trials carried out between 2006 and 2011, the vigour and yield of ‘Victoria’ on these selections was shown to vary between that on the commonly used rootstock ‘Saint Julien A’ and ‘Krymsk1’ (VVA-1), a dwarfing and highly productive rootstock that had been introduced in the Netherlands concurrently with the trials. Although ‘Krymsk11’ gives very good tree-size control and precocity, it is too dwarfing for some soils and cultivars and sensitive to bacterial canker caused by Pseudomomas syringae. Recently, the five most promising selections were planted in higher numbers. The best selection will be released as soon as it has been registered, and virus free material becomes available. Additional tests will be needed to determine the suitability of these blackthorn selections for other stone fruit species like peach and apricot and for other soils and climatic conditions.
  Evaluation of KrymskReg.5 (VSL-2) and KrymskReg.6 (LC-52) as rootstocks for sweet cherry 'Kordia'
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2014
  In: X International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems. - Leuven : ISHS - p. 531 - 536.
  During a 6-year period the growth and production of trees of sweet cherry ‘Kordia’ grafted on rootstocks Krymsk®5 (VSL-2), Krymsk®6 (LC-52) and GiSelA 5 were compared. Shoot growth, increase in trunk diameter and intensity of flowering of ‘Kordia’ were almost similar on all three stocks. Fruit production per tree was significantly higher for ‘Kordia’ on rootstocks Krymsk®6 and GiSelA 5, while that on Krymsk®5 was similar to that on GiSelA 5. Both Krymsk rootstocks gave a small reduction in fruit size, and a slightly lower sugar and acid content. With Krymsk®6, smaller fruit size was related to the higher fruit load of the trees and may be avoided by thinning the tree to the optimum crop load. With Krymsk®5, the reduction in fruit size could not be attributed to overcropping. Fruit cracking, a big problem for cherry growers in areas with high risks of rain in the harvest period, occurred less on Krymsk®6 than on GiSelA 5 or Krymsk®5. Both Krymsk rootstocks produced significantly more root suckers than GiSelA 5. The highest numbers were observed for Krymsk®5, which produced on average 3.3 suckers per tree per during the first 6 years in the orchard. Krymsk®5 also developed burrknots. From this trial it is concluded that Krymsk®6 can be a good alternative rootstock to GiSelA 5, especially for less well drained soils and because its effect on reducing the occurrence of fruit cracking. However, because of its tendency to reduce fruit size, overcropping should be prevented. Therefore, Krymsk®6 is probably less suited for self-compatible cultivars than for cultivars setting fruit only after cross pollination.
  Meer middelen voor schurftbestrijding : proefresultaten van 2009, 2010 en 2011
  Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-25) - 70
  appels - malus domestica - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - chemische bestrijding - fungiciden - nederland - apples - malus domestica - plant pathogenic fungi - venturia inaequalis - chemical control - fungicides - netherlands
  In de appelteelt is er behoefte aan meer middelen, die werken tegen schurft. Twee aandachtspunten zijn daarbij het verlagen van de kans op resistentie en het verlagen van residu op de vruchten. Van 2009 t/m 2011 zijn op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Randwijk experimenten uitgevoerd met diverse middelen en strategieën, die werden getoetst tegen schurft. De bespuitingen werden uitgevoerd in het primaire seizoen. Er werden waarnemingen gedaan aan kortlot en langlot bladeren en vruchten. In 2009 werden nieuwe middelen getest, in 2010 en 2011 werden combinaties van nieuwe middelen en strategieën getest. Belangrijk is dat de hier geteste, curatief ingezette nieuwe middelen geen kans geven op resistentie. Bovendien geven deze middelen en de nieuwe stopspray middelen geen residu.
  Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011
  Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Heijerman-Peppelman, G. ; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-24) - 47
  malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - meeldauw - podosphaera leucotricha - gewasbescherming - fungiciden - nederland - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - mildews - podosphaera leucotricha - plant protection - fungicides - netherlands
  In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.
  Sleedoornonderstammen voor pruim
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  prunus - prunus spinosa - onderstammen - gewasopbrengst - rassen (planten) - plantenontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - gebruikswaarde - nederland - prunus - prunus spinosa - rootstocks - crop yield - varieties - plant development - agricultural research - use value - netherlands
  Het aanbod geschikte, zwakgroeiende onderstammen voor intensieve teelt bij pruim is zeer beperkt. Om een goede zwakke onderstam voor pruim te vinden, zijn vanaf 1987 bij het toenmalige Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp een groot aantal zaailingen opgekweekt en tot en met 1999 getoetst als onderstam met Opal. Problemen met onverenigbaarheid werden niet verwacht vanwege de nauwe genetische verwantschap en deze deden zich ook niet voor. Er werden uit deze proef 24 nummers geselecteerd die een zwakke groei en een goede productie en vruchtgrootte gaven. Van deze selecties werden stekken genomen. Bij 7 selecties slaagde de vermeerdering niet. Zeventien selecties bleven over en verhuisden in 1999 met het Proefstation naar Randwijk, waar ze in een stekhaag werden geplant. Dit was nodig om meer onderstammen per selectie te krijgen. Hoewel inmiddels VVA-1 als zwakgroeiende onderstam beschikbaar kwam, bleef een breder aanbod van zwakgroeiende pruimenonderstammen gewenst. Zo is voor sommige situaties en bepaalde rassen een zwakkere onderstam dan St. Juliën A, maar een iets sterkere dan VVA-1 wenselijk. Dat waren redenen om in Randwijk met het sleedoornonderzoek door te gaan.
  Perspectief voor sleedoornonderstammen!
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2011
  Krymsk®1 (VVA-1), A dwarfing rootstock suitable for high density plum orchards in the Netherlands
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Heijerman-Peppelman, G. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2011
  In: Proceedings of the IX International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems, Geneva, NY, USA. - - p. 547 - 554.
  Krymsk®:1 (Prunus tomentosa × Prunus cerasifera) was selected by Gennady Eremin at the Krymsk Breeding Station in Russia in 1966. Since 1994, it has been tested as a rootstock for several plum cultivars in The Netherlands. Graft compatibility was good for scion cultivars ‘Avalon’, ‘Excalibur’, ‘Jubileum’, ‘Opal’, and ‘Victoria’. Growth and production efficiency of plum on Krymsk®:1 was compared with that of plum on St. Julien A and, depending on the cultivar, also with Ferlenain, Otesani 8 and Pixy. With all cultivars, trees on rootstock Krymsk®:1 were by far the least vigorous, most precocious, and most production efficient. The production efficiency of ‘Avalon’ and ‘Excalibur’ on Krymsk®:1 grown for 10 years was 0.41 and 0.26 kg/cm² trunk cross sectional area, respectively, 3.4 and 4.3 times higher on Krymsk®:1 than on St. Julien A. With ‘Opal’ the production efficiency calculated over the first 5 years after planting was 2 to 3 times higher than on St. Julien A, but this difference became non significant after 7 years of cultivation. This was due to the much higher increase in production per tree during the 5th and 6th leaf of the trees on St. Julien A than on Krymsk®:1. Fruit size of ‘Opal’, ‘Avalon’ and ‘Excalibur’ was similar for trees grown on Krymsk®:1 and St. Julien A. With ‘Victoria’ fruit size was significantly larger (5 g) with Krymsk®:1 than with St. Julien A. Krymsk®:1 also increased the percentage of first pick by 15%, the sugar content by 9%, enhanced the development of fruit overcolour and reduced the percentage of fruits with gummosis in ‘Victoria’ plums. Dutch fruit growers show great interest in Krymsk®:1 as a rootstock for plum, as this rootstock makes high density plum orchards feasible. Growers switching to trees on Krymsk®1 have to take more care of their trees, especially in the first years after planting. Pruning, irrigation, and fertilization of the trees need much more attention in order to keep the trees vigorous and ensure good production levels. From 2002 to spring 2008, 120,000 plum trees on Krymsk®1 have been planted in The Netherlands and planting densities have increased from 830 up to 2,285 trees/ha. The main cultivar planted is ‘Victoria’.
  Bestrijding zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium)
  Jong, P.F. de; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Bloembollen Boomkwekerij & Fruit - 89
  pyrus communis - peren - schimmelziekten - stemphylium vesicarium - plantenziekteverwekkende schimmels - voorspellen - drempelmodellen - ziektebestrijding - chemische bestrijding - fungiciden - gewasbescherming - pyrus communis - pears - fungal diseases - stemphylium vesicarium - plant pathogenic fungi - forecasting - threshold models - disease control - chemical control - fungicides - plant protection
  De ziekte zwartvruchtrot wordt veroorzaakt door de schimmel Stemphylium vesicarium. De ziekte brengt schade toe aan bladeren en vruchten. PPO fruit heeft het waarschuwingsmodel 'Stemphy' in proeven uitgebreid getest. Overzicht van de behandelingen en de resultaten in de periode 2006-2010.
  Risicovoorspelling van zwartvruchtrot in peer
  Köhl, J. ; Kastelein, P. ; Groenenboom-de Haas, B.H. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Wubben, J.P. ; Jong, P.F. de - \ 2010
  Testen modellen zwartvruchtrot
  Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Joosten, N.N. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2010
  fruitteelt - peren - pesticiden - verkleuring door schimmels - stemphylium vesicarium - gewasbescherming - fruit growing - pears - pesticides - fungal stains - stemphylium vesicarium - plant protection
  Informatieposter over het testen van modellen zwartvruchtrot in de perenteelt. Een aantal gangbare middelen in de perenteelt werkt tegen zwartvruchtrot. De werking van de diverse middelen is echter wisselend en de inzetbaarheid van middelen met een sterke werking is beperkt. Daarnaast zijn jonge vruchten gevoeliger dan oudere vruchten. Ook de conditie van de boom is van belang. Stress geeft een verminderde weerstand. Daarom is het voor telers van groot belang om de sterkste middelen op de meest cruciale momenten in te zetten gedurende het seizoen. Instrumenten die daarbij kunnen helpen zijn waarschuwingsmodellen.
  Rassenproef zwarte bessen in 2010
  Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPo-rapporten 2010-22) - 41
  ribes nigrum - zwarte bessen - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - gevoeligheid van variëteiten - smaak - rassenproeven - ribes nigrum - black currants - varieties - cultivars - races - varietal susceptibility - taste - variety trials
  Doel van dit onderzoek is (nieuwe) rassen zwarte bes vinden die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen, ook wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. In de proef worden zwarte bessenrassen beoordeeld op bruikbaarheid voor de teelt in Nederland, met 10 of 12 planten per ras. In dit rapport worden de resultaten van proefjaar 2010 beschreven.
  Aanpak onkruid kan efficiënter (Open dag PPO Randwijk)
  Oostveen, A. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2010
  Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)36. - ISSN 1879-7318 - p. 16 - 16.
  UV-C tegen ziekten : rapportage veldproef UV-C tegen meeldauw en zomerschurft in 2009
  Heijne, B. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2010-09) - 20
  fruitteelt - appels - schimmelziekten - meeldauw - ultraviolette straling - fruit growing - apples - fungal diseases - mildews - ultraviolet radiation
  In vervolg op onderzoek in 2008, werd in 2009 een veldproef uitgevoerd, waarbij het effect van UV-C tegen meeldauw en zomerschurft op appel werk onderzocht. Vanaf roze knop stadium tot 23 juli werden in totaal 47 belichtingen uitgevoerd met een prototy[e belichtingsunit in een Munckhof tunnelspuit. De UV-C belichtingen werden uitgevoerd met twee frequenties, namelijk om de vier dagen en om de dag, en in verschillen doseringen variërend van 17,7 tot 99,1 mJoule/cm2. Sommige UV-C schema's werden aangevuld met een schema van fungiciden in een halve praktijkdosering.
  Rassenproef zwarte bessen in 2009 : verslag van de resultaten uit de rassenproef zwarte bes behaald in 2009
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Oosten, A.A. van; Maas, F.M. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit 2010-01) - 38
  ribes nigrum - zwarte bessen - cultivars - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - gevoeligheid van variëteiten - smaak - rassenproeven - kleinfruit - ribes nigrum - black currants - cultivars - varieties - races - varietal susceptibility - taste - variety trials - small fruits
  Doel van dit onderzoek is (nieuwe) rassen zwarte bes vinden die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen, ook wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. De aanbraag en opkweek van zwarte bessenrassen gebeurt door het Paraktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Fruit. In dit rapport worden de resultaten van proefjaar 2009 beschreven
  Rassenonderzoek zwarte bes
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Oosten, A. van - \ 2009
  zwarte bessen - rassenproeven - rassenlijsten - veredelde rassen - fruitteelt - kleinfruit - black currants - variety trials - descriptive list of varieties - improved varieties - fruit growing - small fruits
  Informatieposter over rassenonderzoek naar zwarte bes. In het rassenonderzoek worden de rassen geïmporteerd, opgekweekt en getoetst op bruikbaarheid voor teelt in Nederland. Hierbij krijft de gevoeligheid voor ziekten en plagen veel aandacht.
  Methoden voor residuafbraak op fruit
  Jong, P.F. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)37. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - pruimen - onderstammen - pseudomonas - groot-brittannië - fruit growing - plums - rootstocks - great britain
  De ervaringen met de pruimonderstam VVA-1 zijn divers. Sommige percelen hebben te maken met veel uitval door Pseudomonas- al dan niet weg te schrijven aan de onderstam - aan andere percelen is geen zieke boom te ontdekken. Een reden voor de Productcommissie Steenfruit om eens een kijkje te nemen naar ervaringen in Groot-Brittanië
  Bestrijding van vruchtrot en schimmels met ozon en waterstofperoxide : literatuurstudie naar het gebruik van ozon en waterstofperoxide bij plantaardige gewassen
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Jong, P.F. de - \ 2009
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (PPO rapport 2009-09) - 26
  vruchten - aardappelen - zaden - bewaarziekten - ziekten - ozon - waterstofperoxide - opslag - fruits - potatoes - seeds - storage disorders - diseases - ozone - hydrogen peroxide - storage
  In dit rapport worden nieuwe technieken beschreven voor de schimmelbestrijding op fruit. Daartoe wordt het fruit na de oogst behandeld met ozon of waterstofperoxide,
  Rassenproef met zwarte bessen in 2008
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Oosten, A.A. van - \ 2009
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit - 42
  ribes nigrum - zwarte bessen - rassenproeven - gewasbescherming - onkruidbestrijding - rassen (planten) - bemesting - fruitteelt - ribes nigrum - black currants - variety trials - plant protection - weed control - varieties - fertilizer application - fruit growing
  In 2008 heeft het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector Fruit te Randwijk het rassenonderzoek met zwarte bessen voortgezet. Het doel is (nieuwe) rassen te zoeken en te toetsen die een verbetering zijn van de huidige rassen, voornamelijk wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. Op 1 april 2008 waren er 41 zwarte bessen rassen uitgeplant op het proefveld. Daarvan waren er 12 in het vijfde productiejaar, 9 in het vierde, 5 in het derde, 10 in het eerste productiejaar en 5 in het eerste groeijaar. Standaardrassen waren Ben Nevis en Ben Alder. Getracht is bij de verzorging van de proef zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij wat in de praktijk gangbaar is zonder de doelstelling van de proef uit het oog te verliezen. In 2008 werden waarnemingen verricht aan bloei, bladstand, groeikracht en groeiwijze, aantasting door bessenrondknopmijt, groene melkdistelluis, meeldauw, vroege vruchtval, troslengte, vruchtgrootte, gelijkmatige rijping, productie, stevigheid en barsten van de bessen en rijptijd. Van de vanaf 2001 geplante nieuwe rassen lijken een aantal interessant vanwege de goede productie, stevigheid, vruchtgrootte, regelmatige rijping van de bessen, de groeikracht, groeiwijze en de lage gevoeligheid voor insecten en schimmels. Van de 12 rassen die op 23 maart 2002 zijn geplant zijn er na de oogst van 2008 twee interessante rassen overgebleven: Ras ZWB 23 en Ras ZWB 1. Dit gedeelte van de proef is gerooid. Van de 9 rassen die op 24 januari 2003 zijn geplant is er na de oogst van 2008 één ras dat veelbelovend lijkt: Ras ZWB 17. Ook dit gedeelte van de proef is gerooid. Op 4 december 2003 zijn 5 rassen geplant. Daarvan lijken er na de oogst van 2008 twee interessant: Ras ZWB 14 en Ras ZWB 11. Op 10 december 2005 zijn 10 rassen geplant. Daarvan is één ras een echte nieuweling, maar dit is geen verbetering. Ras ZWB 18 is gerooid. Op 26 februari 2007 zijn 5 rassen uitgeplant. Daarvan lijken Ras ZWB 41 en 42 interessant. Op 4 februari en eind maart 2008 zijn 5 rassen uitgeplant. De groei was goed. Een tabel met een samenvatting van de resultaten is weergegeven in tabel 1 op pagina 23. Het onderzoek wordt in 2009 voortgezet.
  Bestuiving en vruchtzetting zoete kers : fase 1: verslag literatuuronderzoek
  Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. - \ 2009
  Randwijk : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / PPO nr. 2008-033) - 26
  prunus avium - bestuiving - vruchtzetten - bestuivers (dieren) - groeiregulatoren - knoppen - temperatuur - pollination - fruit set - pollinators - growth regulators - buds - temperature
  Groeibeheersing bij Conference
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Kanne, H.J. - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / PPO nr. 2008-024) - 39
  pyrus communis - peren - groei - fruitteelt - plantengroeiregulatoren - snoeien van wortels - pyrus communis - pears - growth - fruit growing - plant growth regulators - root pruning
  De proef werd in de periode 2004-2008 uitgevoerd met conference op Kwee MC, met tussenstam Doyenné du Comice. De matig productieve bomen stonden in rivierklei (verse grond) met een diep doorwortelbaar profiel, met 30% lutum. Het doel van de proef was om te komen tot regelmatige, hoge producties van een goede vruchtkwaliteit. Dit vereist een goede regulatie van de boomgroei en de vruchtdracht. Na het beëindigen van de toelating van CCC is de belangstelling voor een andere groeiremmingsmethoden toegenomen. In de proef werden een zestal groeiremmingsstrategieën met elkaar vergeleken en waren wortelsnoei en het inzagen van de stambasis ingrepen. Deze werden gecombineerd met het spuiten van middel E of het spuiten van Regalis. Naast wortelsnoei, inzagen en groeiregulatoren werd ook onderzocht in hoeverre gecontroleerde droogtestress een bijdragen kan leveren aan de beheersing van de groei van perenbomen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.