Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 57

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Barkman
Check title to add to marked list
Perturbation induced changes in substrate use by the blue mussel, Mytilus edulis, in sedimentary systems
Kangeri, A.K. ; Jansen, J.M. ; Barkman, B.R. ; Donker, J.J.A. ; Joppe, D.J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2014
Journal of Sea Research 85 (2014). - ISSN 1385-1101 - p. 233 - 240.
attachment strength - thread production - wave exposure - dreissena-polymorpha - seasonal-variation - byssal attachment - rocky shores - soft-bottom - wadden sea - galloprovincialis
For sessile benthic marine organisms adhesion to a stable substrate is important for survival. Sedimentary systems, however, generally lack stable surfaces. How sessile species like the mussel, Mytilus edulis, are able to achieve stability in unstable sediments is not fully understood. An intertidal mussel bed in the tidal flats in the Western portion of the Dutch Wadden Sea was selected to investigate adhesion behavior of M. edulis. Sampling was conducted along a hydrodynamic gradient along the Front-edge, Center and Back-edge of a mussel bed. Mussels along the bed edges were characterized by adhesion to fine shell debris and high numbers of byssus threads. Mussels in the center of the bed were characterized by adhesion to shells of living conspecifics and relatively low numbers of byssus threads. An experimental investigation to isolate the role of perturbation on adhesion strategies was carried out under laboratory conditions. Experimental results show that under perturbed conditions mussels developed increased numbers of byssus threads relative to mussels left unperturbed. Additionally, mussels subjected to perturbation preferentially adhered more frequently to fine shell debris while unperturbed mussels adhered more frequently to conspecifics. Results show that differentiation in adhesion strategy is driven by physical perturbation and mediated by bed density. The results also suggest that adhesion by mussels in a sedimentary environment is a selective process in which larger shell fragments and shells of conspecifics are the preferred substrate.
Geboeid door het verleden: de Bocht van Barkman
Schaminee, J.H.J. ; Ozinga, W.A. - \ 2013
Stratiotes 2013 (2013)44. - ISSN 0928-2297 - p. 13 - 18.
plantengemeenschappen - vegetatietypen - historische ecologie - infrastructuur - constructie - structurele aanpassing - twente - plant communities - vegetation types - historical ecology - infrastructure - construction - structural adjustment
Geboeid door het verleden is de titel van een onlangs verschenen boek in de reeks 'Vegetatiekundige Monografieën', dat de historische ecologie tot onderwerp heeft. Onder deze titel willen we in Stratiotes op gezette tijden ruimte bieden aan min of meer vergeten of minder bekende maar interessante onderwerpen uit het rijke verleden van het vegetatieonderzoek in ons land. In deze bijdrage aandacht voor een gewijzigde tracé bij de aanleg van de snelweg A1. In de zeventiger jaren voerde prof. Barkman met succes actie tegen de aanvankelijk geplande route, dwars door een natuurreservaat met opvallende jenerbesstruwelen
Hoe Hookeria lucens standhoudt in Limburg
Weeda, E.J. - \ 2011
Buxbaumiella 88 (2011). - ISSN 0166-5405 - p. 32 - 44.
mossen - flora - standplaatsfactoren - groeiplaatsen - inventarisaties - verspreiding van planten - limburg - mosses - site factors - sites - inventories - plant dispersal
Hookeria lucens oftewel Glansmos is een van de weinige West-Europese slaapmossen die in één oogopslag van alle andere mossen zijn te onderscheiden. De eigenschappen die Barkman noemt, stellen Hookeria in staat in bronbossen te overleven tussen andere, deels alledaagse mossen (Höfler 1959, p. 565). In Nederland is de kans op een ontmoeting met Hookeria niet groot, want zij behoort tot de grootste rariteiten in onze mosflora. Tijdens een viertal excursies in het voorjaar van 2007 en 2008 bleek echter dat Hookeria zich goed handhaaft op zijn laatste Limburgse locatie, het zuidelijk deel van het Bunderbos. Zij werd er langs drie bronbeekjes aangetroffen. Reden om oude en nieuwe gegevens op een rij te zetten en een toekomstperspectief te schetsen.
Reconstructie van kalkgrasland en de noodzaak bestanden te koppelen
Weeda, E.J. - \ 2010
Buxbaumiella 86 (2010). - ISSN 0166-5405 - p. 45 - 54.
kalkgraslanden - vegetatiekartering - mossen - korstmossen - zuid-limburg - chalk grasslands - vegetation mapping - mosses - lichens
Om kalkgrasland te herstellen moet je weten hoe het eruit heeft gezien. Een belangrijk element in de diversiteit van kalkgraslanden vormt de mos- en korstmosflora. Onze voornaamste kennis van de kalkgraslandvegetatie in het midden van de vorige eeuw vormen de opnamen van Diemont & Van de Ven (1953) en Barkman (1953). In de Landelijke Vegetatie Databank waren de meeste van deze opnamekoppels inderdaad verenigd, waarbij echter de addenda op de mossenopnamen (Barkman 1953, p. 28-29) over het hoofd waren gezien. Ook vroegen een paar systematische determinatiefouten in Barkmans tabel om correctie.
On the identity of the new taxa of Galerina (Agaricales) provisionally described by J.J. Barkman.
Arnolds, E. ; Vries, B. de - \ 1998
Persoonia 17 (1998)1. - ISSN 0031-5850 - p. 1 - 28.
Inhoud
Schaminee, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Barkman, J.J. ; Westhoff, V. - \ 1995
In: De vegetatie van Nederland Opulus Press AB - ISBN 9188716031 - p. 3 - 6.
Toepassingen van de plantensociologie
Schaminee, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Westhoff, V. ; Barkman, J.J. - \ 1995
In: De vegetatie van Nederland Uppsala : Opulus Press - ISBN 9188716031 - p. 225 - 250.
Vegetatiekartering
Schaminee, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Westhoff, V. ; Barkman, J.J. - \ 1995
In: De vegetatie van Nederland Uppsala : Opulus Press - ISBN 9188716031 - p. 211 - 224.
Naamgeving in de syntaxonomie
Barkman, J.J. ; Schaminee, J.H.J. - \ 1995
In: De vegetatie van Nederland Uppsala : Opulus Press - ISBN 9188716031 - p. 141 - 150.
Syntaxonomische identificatie
Schaminee, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Barkman, J.J. - \ 1995
In: De vegetatie van Nederland Uppsala : Opulus Press - ISBN 9188716031 - p. 115 - 128.
De naamgeving in de syntaxonomie.
Barkman, J.J. ; Schaminée, J.H.J. - \ 1995
In: De Vegetatie van Nederland, Dl. 1: Inleiding tot de plantensociologie : grondslagen, methoden en toepassingen / Schaminée, J.H.J., Stortelder, A.H.F., Barkman, J.J., Westhoff, V., Uppsala : Opulus - ISBN 9789188716033 - p. 141 - 150.
Microclimate, vegetation and fauna.
Stoutjesdijk, Ph. ; Barkman, J.J. - \ 1992
Knivsta, Sweden : Opulus Press - 216 p.
Plant communities and synecology of bogs and heath pools in The Netherlands.
Barkman, J.J. - \ 1992
In: Fens and bogs in The Netherlands: vegetation, history, nutrient dynamics and conservation / Verhoeven, J.T.A., - p. 173 - 235.
Decline of carpophores of mycorrhizal fungi in stands of Pinus sylvestris
Termorshuizen, A.J. - \ 1990
Agricultural University. Promotor(en): J.J. Barkman; J. Dekker. - S.l. : Termorshuizen - 127
bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen door meststoffen - atmosfeer - luchtverontreiniging - chemicaliën - mycorrhizae - nederland - beschadigingen - schade - pinus sylvestris - forestry - trees - forest damage - fertilizer injury - atmosphere - air pollution - chemicals - mycorrhizas - netherlands - injuries - damage - pinus sylvestris

The carpophores of mycorrhizal fungi have declined drastically during this century in the Netherlands and in other European countries. In contrast, saprophytic and pathogenic fungi did not show a significant change. In this thesis, the possible causes of the decline of mycorrhizal mycoflora have been examined. The hypothesis was put forward that the functioning of mycorrhiza was hampered, either through a decrease of tree vitality or by changes in soil chemistry, both resulting from air pollution. Pinus sylvestris was chosen as study object, because in the Netherlands (1) its vitality has decreased considerably, (2) mycorrhizal mycoflora of coniferous tree species decreased more strongly than that of deciduous species, (3) it is the only native conifer which possesses ectomycorrhizas and (4) plantations of P. sylvestris of the same age and on the same soil type can be found throughout the country.

In a pot experiment, mycorrhizas of Paxillus involutus appeared to be sensitive to SO 2 fumigation alone, or in combination with NH 3 pollution, in contrast to mycorrhizas of Laccaria proxima . Photosynthesis, measured on P. involutus -inoculated seedlings, was inhibited by SO 2 fumigation. However, effects on plant growth were negligible (Chapter 2).

Nitrate and ammonium salts in a pot experiment had a significant negative effect on the mycorrhizas ( Paxillus involutus and Suillus bovinus ), and a significant positive effect on plant growth. Ammonium treatments affected the seedlings more positively and the mycorrhizas more negatively than nitrate. The N content of seedling needles fertilized with ammonium was higher than those treated with nitrate. It was suggested that a high N uptake by the plant decreased the carbohydrate availability for the mycorrhizal fungi (Chapter 3).

Ammonium and nitrate fertilization at rates of 0, 30 and 60 kg N ha -1yr -1in two young stands of P. sylvestris during three years had a similar, significantly negative effect on the number and total dry weight of carpophores and on the number of fruiting species. However, the number of carpophores of Laccaria proxima increased due to the fertilization treatments in one stand. Mycorrhizal frequency and number of mycorrhizas were not affected (Chapter 4).

Field observations revealed that the mycorrhizal mycoflora of young stands of P. sylvestris included species which have become rare during this century in the Netherlands (Chapter 5). Especially in first rotation young stands on drift sands many of these species were found, several of them in large numbers. This seems to be related to the fact that first rotation stands have become rare in the Netherlands. There was a considerable difference in the mycorrhizal mycoflora of first rotation young stands compared to that of second rotation young stands and of old stands. However, a literature survey showed that the fungal species which appeared to occur specifically in the first rotation young stands were also common in humus-rich and mature stands in Poland, Finland and Russia. Possible explanations for this difference are discussed.

In 50 to 80-year-old stands of P. sylvestris , the number of mycorrhizal fruiting species as well as the number and total dry weight of their carpophores had highly negative correlations with the NH 3 deposition and ambient NO x concentration, and to a lesser extent with ambient SO 2 concentration (Chapter 6). The mycorrhizal mycoflora showed insignificant positive correlations with tree vitality, expressed as the needle occupation of the trees. The mycorrhizal mycoflora was very poor in most old plots.

Young stands had a much richer mycoflora than old stands. Over the three years of field observations, more species (factor 3) and more carpophores (factor 13) were found in the young plots.

The mycorrhizal mycoflora in 5 to 10-year-old stands was negatively influenced by infection of trees by Lophodermium seditiosum. High positive correlations were found with ambient NO x concentrations and could be partially ascribed to infection by L.seditiosum, which occurred in the less polluted areas.

The mycorrhizal frequency exceeded 95% in all but one of the old plots and in all young plots, indicating that the decrease of carpophores preceedes that of mycorrhizas.

The following conclusions were drawn:
(1) No decline of carpophores of mycorrhizal fungi could be detected in young stands of P.sylvestris, this in contrast to the situation in old stands.
(2) The carpophores of mycorrhizal fungi in young stands are negatively affected by (artificial) nitrogen fertilization. The mycorrhizas of seedlings can be negatively affected by nitrogen fertilization and by SO 2 fumigation.
(3) The nitrogen effect on the mycorrhizas is likely to be a result of decreased supply of carbohydrates by the plant, caused by the increased uptake of nitrogen compounds.
(4) The effects of nitrogen deposition and SO 2 pollution on P.sylvestris and mycorrhiza depend on the fungal species involved.
(5) The age of forest soils determines to a great extent the mycoflora. The ageing of Dutch forests contributes to the decrease of mycorrhizal mycoflora. It is not clear to what extent air pollution influences the succession of mycorrhizal fungi.
(6) Nitrogen pollution is the major factor explaining the decrease of mycorrhizal mycoflora. The absence of effects of nitrogen pollution in young plots is explained by the high nitrogen losses due to clear-cutting and soil ploughing, decreased interception of air pollutants by smaller trees and the higher need for external nitrogen of young trees.
(7) Carpophores of mycorrhizal fungi are more sensitive to nitrogen pollution than mycorrhizas.
(8) It is proposed that the decline in mycorrhizal mycoflora during stand development might not occur if air pollution, particularly nitrogen pollution, is drastically diminished, and if the excess nitrogen in the ecosystem is removed.

Controversies and perspectives in plant ecology and vegetation science.
Barkman, J.J. - \ 1990
Phytocoenologia 18 (1990). - ISSN 0340-269X - p. 565 - 589.
A tentative typology of European scrub and forest communities based on vegetation texture and structure.
Barkman, J.J. - \ 1990
Vegetatio 86 (1990). - ISSN 0042-3106 - p. 131 - 141.
The epiphytic flora and vegetation along the Belgian and Northern French coast in the fifties.
Barkman, J.J. - \ 1990
Mémoires de la Société royale de botanique de Belgique 12 (1990). - p. 11 - 19.
Ecological differences between Calluna and Empetrum-dominated dry heath communities in Drenthe, The Netherlands.
Barkman, J.J. - \ 1990
Acta botanica neerlandica 39 (1990). - ISSN 0044-5983 - p. 75 - 92.
The Dicranello cerviculatae-Campylopodetum pyriformis in The Netherlands and NW Germany.
Barkman, J.J. - \ 1990
Lindbergia 15 (1990). - ISSN 0105-0761 - p. 37 - 46.
Boekrecensie: Biogeografie, W.N. Ellis 1988
Barkman, J.J. - \ 1989
De Levende Natuur 90 (1989)5. - ISSN 0024-1520 - p. 220 - 221.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.