Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waterkwaliteit en diergezondheid: extra problemen in veenweidegebieden?
  Harmsen, J. ; Toorn, A. van den; Bergs, J. van den - \ 2002
  Bodem 12 (2002)4. - ISSN 0925-1650 - p. 141 - 143.
  waterverontreiniging - oppervlaktewater - rundvee - diergezondheid - veengronden - weiden - drinkwater - friesland - landbouw - milieu - veenweidegebieden - waterbeheer - waterkwaliteit - water pollution - surface water - cattle - drinking water - animal health - peat soils - pastures
  Bij een aantal veehouderijbedrijven in Friesland is door Alterra en Wetterskip Fryslân in 2000 en 2001 aanvullend onderzoek gedaan naar het slootwater, om meer grip te krijgen op de processen die de waterkwaliteit in deze gebieden beïnvloeden
  Drainage systems in the Netherlands foreland salt marshes and natural creek systems
  Reents, S. ; Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J. ; Vlas, J. de - \ 1999
  Senckenbergiana Maritima 29 (1999). - ISSN 0080-889X - p. 125 - 126.
  De Punt van Reide: we[ of niet verdedigen?
  Bergs, J. van den; Bossinade, J.H. ; Dijkema, K.S. ; Huizing, J.J. ; Stumpe, F. ; Vlas, J. de - \ 1996
  Unknown Publisher - 50 p.
  Monitoring kwelderwerken in Groningen en Friesland; evaluatie medio 1992 - medio 1994
  Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J. ; Kroeze, T.A.G. - \ 1995
  Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland [etc.] - 80
  milieu - meren - moerassen - monitoring - natuurreservaten - polders - verontreiniging - plassen - ontgonnen land - ontginning - herstel - nederland - natuurtechniek - friesland - groningen - natuur - waddenzee - environment - lakes - marshes - nature reserves - pollution - ponds - reclaimed land - reclamation - rehabilitation - netherlands - ecological engineering - nature - wadden sea
  De invloed van de wind op het jaargemiddelde hoogwater langs de Friese en Groninger waddenkust
  Bossinade, J.H. ; Bergs, J. van den; Dijkema, K.S. - \ 1993
  Groningen etc. : Rijkswaterstaat, Directie Groningen [etc.] (IBN - rapport 049) - 22
  kusten - oppervlakten - water - windeffecten - nederland - oceanografie - stromingen - friesland - groningen - onderzeetopografie - waddenzee - coasts - surfaces - water - wind effects - netherlands - oceanography - currents - friesland - groningen - submarine topography - wadden sea
  Natuurtechnisch beheer van kwelderwerken in de Friese en Groninger Waddenzee : greppelonderhoud en overig grondwerk
  Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. ; Bergs, J. van den - \ 1991
  Groningen etc. : Rijkswaterstaat, Directie Groningen [etc.] (Nota / Rijkswaterstaat, Directie Groningen GRAN 1991-2002) - 156
  bouwconstructie - constructie - engineering - meren - natuurbescherming - natuurreservaten - polders - ontgonnen land - ontginning - herstel - grondmechanica - technologie - wetlands - nederland - grondverzet - natuurtechniek - friesland - groningen - natuur - wetenschap - waddenzee - building construction - construction - engineering - lakes - nature conservation - nature reserves - polders - reclaimed land - reclamation - rehabilitation - soil mechanics - technology - wetlands - netherlands - earth moving - ecological engineering - friesland - groningen - nature - science - wadden sea
  Effecten van rijzendammen op opslibbing en omvang van de vegetatiezones in de Friese en Groninger landaanwinningswerken
  Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J.H. - \ 1988
  Delfzijl etc. : Rijkswaterstaat, Dir. Groningen [etc.] (Nota / Rijkswaterstaat, Directie Groningen GRAN 1988-2010) - 130
  kusten - dijken - milieu - overheidsbeleid - halofyten - hydraulische systemen - invasie - grondbeleid - landgebruiksplanning - moerassen - Nederland - ruimtelijke ordening - planten - polders - plassen - bescherming - ontgonnen land - ontginning - waterwegen - wetlands - friesland - groningen - waddenzee - coasts - dykes - environment - government policy - halophytes - hydraulic structures - invasion - land policy - land use planning - marshes - Netherlands - physical planning - plants - polders - ponds - protection - reclaimed land - reclamation - waterways - wetlands - friesland - groningen - wadden sea
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.