Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vermindering van ammoniakemissie door mestkoeling bij gespeende biggen
  Beurskens-Voermans, M.P. ; Kaa, C.C.R. van der - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.23) - 8
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - varkens - kraamstallen - stallen - koelen - koudeopwekking - air pollution - ammonia - emission - volatilization - pigs - farrowing houses - stalls - cooling - refrigeration
  In de periode april tot en met juni 1996 is op het Varkensproefbedrijf te Sterksel onderzoek verricht naar de ammoniakemissie bij gespeende biggen, gehuisvest op een volledig roostervloer. De toplaag van de mest werd gekoeld met behulp van het R&R koeldeksysteem.
  Bijproductenrantsoen voor vleesvarkens: invloed van voerniveau en aminozurengehalte
  Scholten, R.H.J. ; Hoofs, A.I.J. ; Beurskens-Voermans, M.P. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.188) - 28
  varkenshouderij - pig farming
  Effect van multifasenvoedering op de ammoniakemissie uit vleesvarkensstallen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Beurskens-Voermans, M.P. ; Verdoes, N. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.176) - 32
  voedingsfrequentie - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - varkens - voedersystemen - feeding frequency - air pollution - ammonia - emission - volatilization - pigs - feeding systems
  Het verstrekken van startvoer aan gespeende biggen vanaf 18 kg. lichaamsgewicht
  Loo, D.J.P.H. van de; Beurskens-Voermans, M.P. ; Hoofs, A.I.J. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.174) - 20
  biggen - diervoedering - jonge dieren - samenstelling - piglets - animal feeding - young animals - composition
  Euralclar mestspoel- en mestbehandelingssysteem
  Gastel, J.P.B.F. van; Verdoes, N. ; Beurskens-Voermans, M.P. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.172) - 88
  mest - vloeibare meststoffen - rundveedrijfmest - kunstmeststoffen - samenstelling - onderzoek - proeven - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - mestoverschotten - mestverwerking - manures - liquid manures - cattle slurry - fertilizers - composition - research - trials - air pollution - ammonia - emission - volatilization - manure surpluses - manure treatment
  Ammoniakemissie en kosten van een aantal huisvestingssystemen
  Brok, G.M. den; Vrielink, M.G.M. ; Beurskens-Voermans, M.P. ; Brakel, C.E.P. van - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.169) - 48
  varkensstallen - kostenanalyse - bedrijfsvergelijking in de landbouw - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - pig housing - cost analysis - farm comparisons - air pollution - ammonia - emission - volatilization
  Ammoniakemissie 10% omlaag met multifasenvoedering
  Peet-Schwering, C. van der; Verdoes, N. ; Beurskens-Voermans, M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 20 - 21.
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - varkens - voer - eiwitten - drinken - drinkwater - dierlijke meststoffen - drijfmest - stikstof - air pollution - ammonia - emission - volatilization - pigs - feeds - proteins - drinking - drinking water - animal manures - slurries - nitrogen
  Gebleken is dat eenvoudige aanpassingen in de huisvesting de ammoniakemissie met 34% reduceren ten opzichte van traditionele huisvesting. Multifasenvoedering reduceert de ammoniakemissie nog eens extra met 10,8% naar l,56 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Dit blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd op het Varkensproefbedrijf te Sterksel.
  Het Euralclar-mestspoelsysteem
  Gastel, J. van; Verdoes, N. ; Beurskens-Voermans, M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)1. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  mest - vloeibare meststoffen - rundveedrijfmest - varkens - dierlijke meststoffen - toevoegingen - varkensstallen - schoonmaakgereedschap - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - mestoverschotten - mestverwerking - manures - liquid manures - cattle slurry - pigs - animal manures - additives - pig housing - cleaning equipment - air pollution - ammonia - emission - volatilization - manure surpluses - manure treatment
  Het Alclarproces is een mestbehandelingsproces waarbij mestbestanddelen worden gebonden aan een adsorptiemiddel. Uit onderzoek van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij blijkt dat het Alclarproces niet leidt tot verbetering van de aanwendingsmogelijkheden voor spoelvloeistof.
  Overschakelen van biggenkorrel naar startvoer op 18 kg
  Loo, D. van de; Beurskens-Voermans, M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)1. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 8.
  diervoedering - dierhouderij - samenstelling - voer - massa - korrelvoer - biggen - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - composition - feeds - mass - pelleted feeds - piglets - productivity - profitability - weight - young animals
  Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel is onderzoek verricht naar het verstrekken van startvoer tijdens de biggenopfok, vanaf een lichaamsgewicht van 18 kg.
  Ontwikkelingen op milieugebied in Sterksel
  Beurskens-Voermans, M. ; Kaa, C. van der - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 7 - 7.
  luchtverontreiniging - ammoniak - rundveedrijfmest - emissie - vloeibare meststoffen - mest - biggen - zeugen - vervluchtiging - mestoverschotten - mestverwerking - air pollution - ammonia - cattle slurry - emission - liquid manures - manures - piglets - sows - volatilization - manure surpluses - manure treatment
  Het afgelopen jaar is op het Varkensproefbedrijf te Sterksel onderzoek verricht naar het effect van het koelen van de toplaag van de mest op de ammoniakemissie bij kraamzeugen en gespeende biggen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.