Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Agrarisch cursusonderwijs: achtergronden en deelname
  Bijlmakers, L.A. ; Meijers, J.L. - \ 1989
  Wageningen (Agrarisch Onderwijskundige Reeks ) - ISBN 9789071234118 - 191
  lerarenopleidingen - scholingscursussen - agrarisch onderwijs - onderwijzen - landbouw - nederland - schoolvakken - educational courses - training courses - agricultural education - teaching - agriculture - netherlands - subjects
  Dit eindrapport van het onderzoeksproject "Agrarisch cursusonderwijs" bestaat uit 2 delen: het 1e bevat een overzicht van de organisatorische en uitvoeringsaspecten van het Nederlandse stelsel van agrarisch cursusonderwijs met suggesties voor verbeteringen, en in het 2e deel wordt het onderzoeksresultaat weergegeven naar de wijze, waarop agrariers in Gelderland aan agrarische cursussen en andere leeractiviteiten deelnemen
  Agrarisch cursusonderwijs en leerbehoeften. Onderzoek naar achtergronden en deelname.
  Bijlmakers, L.A. - \ 1989
  Land- en tuinbouwonderwijs 31 (1989)3. - ISSN 0169-0973 - p. 2 - 6.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.