Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 514

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Rijker land voor de grutto
  Doorn, Anne van - \ 2020

  Onze nationale vogel, de grutto, heeft het moeilijk. Maatregelen om het dier te behouden blijven beperkt tot kleinere weidegebieden. Het zou helpen als ook het omringende landschap rijker aan natuur wordt. Wageningse wetenschappers kijken daarom hoe we boeren daar beter voor kunnen belonen en hoe landbouw kan samengaan met meer biodiversiteit, zoals bij bloemen- en kruidenrijk grasland. Want daar kunnen naast vee ook bodemdiertjes, insecten en weidevogels goed gedijen.

  Uitstootvrije kas
  Kempkes, F.L.K. - \ 2020
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
  technical progress - innovations - circular agriculture
  De Nederlandse tuinbouwsector wil in 2040 klimaatneutraal werken. Daarom hebben Wageningse onderzoekers een emissiearme demonstratiekas voor groente, fruit en bloemen gebouwd. Ze zoeken manieren om de uitstoot van CO₂, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest tot nul te reduceren. Ziekten en plagen worden vooral biologisch bestreden. En de energiezuinige kas gebruikt water en voedingsstoffen zoveel mogelijk opnieuw. Dit leidt tot een schonere teelt en betere oogst.
  Een gelijkmatiger kasklimaat dankzij draadloze sensoren
  Righini, I. - \ 2019
  WUR Glastuinbouw
  Een gelijkmatig kasklimaat is belangrijk voor telers van groenten en bloemen: temperatuurverschillen en wisselende luchtvochtigheid kunnen leiden tot productie- en kwaliteitsverliezen. Voor een goede klimaatsturing is het dus belangrijk voldoende meetpunten te hebben. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzocht het gebruik van draadloze sensoren. Een grid van sensoren blijkt een goede informatiebron voor mogelijke klimaatverschillen. Alleen is de informatie nogal complex te interpreteren.
  Gaat slimme container zeetransport bloemen boost geven
  Westra, Eelke - \ 2019
  Gaat slimme container zeetransport bloemen boost geven?
  Westra, Eelke - \ 2019
  Te veel suikers naar bloemen en vruchten gaat ten koste van productie : Temperatuurcorrectie belangrijk instrument voor sturing
  Heuvelink, E. ; Koning, A. de; Kierkels, T. - \ 2019
  Onder Glas 16 (2019)3. - p. 37 - 39.
  Hoe behaal je een maximale opbrengst? Het vergt balanceren tussen de productie op korte termijn en voldoende productiecapaciteit op de langere termijn. Dit speelt bij elk gewas waarvan je maar een deel oogst, zoals vruchtgroenten en snijbloemen. Maar het meeste is bekend bij tomaat.
  Bomen in blad, bloemen in bloei, vorst in de verwachting...
  Vliet, A.J.H. van; Bron, W.A. - \ 2019
  Nature Today
  En weer een zeer warme week. Steeds meer magnolia’s en sierkersen staan in volle bloei. Onder andere pinksterbloem, hondsdraf, peer, fluitenkruid en berk worden in bloei gemeld op Natuurkalender.nl. Boerenzwaluw en zwartkop komen terug. Witte paardenkastanje, wilde lijsterbes, berk en vogelkers ontplooien hun bladeren. Hopelijk zakt de temperatuur niet te ver onder het vriespunt aankomende nacht.
  Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen : effecten van omnivore roofwantsen op plagen in gerbera, tomaat en roos en de risico’s op bloem- en vruchtschade
  Messelink, Gerben J. ; Vijverberg, Roland ; Elfferich, Caroline ; Koorneef, Marijke ; Driss, Laetitia ; Moeratidis, Angelos ; Woelke, Joop ; Català Senent, Laura ; Leman, Ada - \ 2019
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport WPR-850) - 90
  Omnivore roofwantsen van de familie Miridae hebben de bijzondere eigenschap dat ze zowel van plantmateriaal als van prooien kunnen leven. Dit brede voedselmenu heeft enorme voordelen voor de biologische bestrijding, omdat ze daardoor verschillende plaagsoorten kunnen bestrijden en tegelijkertijd preventief ingezet kunnen worden doordat ze zich voeden met plantsappen en/of alternatief voedsel. Dit voordeel van plantenvoeding is tegelijkertijd een nadeel, omdat de wantsen ook schade kunnen geven aan bloemen en vruchten. In dit project is de potentie voor plaagbestrijding met een aantal soorten omnivore roofwantsen onderzocht in gerbera, roos en tomaat. De plaagbestrijding was gericht op wittevlieg (gerbera en tomaat), Echinothrips (roos en gerbera), Tuta absoluta (tomaat), Turkse mot (gerbera en tomaat) en Nesidiocoris tenuis (tomaat). Daarnaast hebben we gekeken naar de schade die ze kunnen veroorzaken in gerbera en tomaat en is gekeken naar methoden om vestiging te verbeteren.---Omnivorous predators of the Miridae family feed both on plant and prey. This ability is a huge advantage forestablishment into crops when pests are absent or scarce, but at the same time a risk when through plantfeeding fruit and flowers get damaged. In this project we evaluated the potential for pest control with miridpredators in gerbera, rose and tomato crops. Pest control was assessed for whiteflies (gerbera and tomato),Echinothrips (gerbera and rose), Tuta absoluta (tomato), The Tomato Looper (gerbera and tomato) andNesidiocoris tenuis (tomato). In gerbera and tomato, not only pest control, but also the level of crop damagethese mirids can cause was assessed. Finally, methods to enhance establishment were evaluated.
  Natuur, omdat de stad het waard is
  Stuiver, M. ; Lahr, J. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Snep, R.P.H. ; Jones-Walters, L.M. - \ 2018
  Wageningen University & Research
  In de stad hebben we de natuur keihard nodig, bijvoorbeeld om regenwater af te voeren en hitte te temperen. Bomen zorgen voor schonere lucht, bijen bestuiven bloemen en groen is aantoonbaar goed voor ons welzijn. Bovendien is de natuur in zichzelf al waardevol. Daarom werken Wageningse onderzoekers aan projecten rond bedreigde dieren en planten in de stad, tiny forests, natuur-inclusief bouwen, stadslandbouw en groene bedrijfsterreinen. “Er gebeurt veel, maar er zijn ook nog grote barrières.”
  Longread biodiversiteit
  Jones-Walters, L.M. ; Sukkel, W. ; Putten, W.H. van der; Jansen, P.A. ; Meesters, H.W.G. ; Coolen, J.W.P. ; Bianchi, F.J.J.A. ; Rooij, S.A.M. van; Snep, R.P.H. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research
  Een wei vol bloemen en vlinders, een zee vol vissen en koralen… Het begrip ‘biodiversiteit’ staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Maar wat betekent het eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat kunnen we met die kennis? Aan Wageningen University & Research doen we daar samen onderzoek aan. Zo dragen we bij aan toepassingen voor onder meer landbouw en natuurbescherming, maar ook voor duurzame economische groei en gezondheid. Dat doen we vanuit allerlei invalshoeken, van plantkunde, microbiologie en dierecologie tot economie en sociale wetenschappen.
  Impact LED-verlichting op de groei van bloemen
  Dieleman, J.A. - \ 2018
  24 uurs-hackathon van internationale Autonomous Greenhouses Challenge
  Hemming, S. - \ 2018
  Eetbare bloemen zijn groenten, net als Yacon
  Kroonen, M.J.E. - \ 2018
  Zeetransport bloemen is beter, maar onbemind
  Savelkouls, Carlijn - \ 2017
  Autorijden op paardenbloemen
  Meer, I.M. van der - \ 2017

  In de Tweede Wereldoorlog experimenteerden de Russen al met paardenbloemen om rubberbanden te maken. Vandaag gooien ook Europa en België er geld tegenaan. ‘En condooms van paardenbloemen? Waarom niet?’

  Advertentie

  Advertentie

  Advertentie

  De zaadjes zijn geplant. Als alles goed gaat, schieten de komende maanden op enkele akkers in Melle in Oost-Vlaanderen massaal paardenbloemen uit de grond. De bloemen zijn niet te vergelijken met het gele onkruid in uw gazon. Ze zijn afkomstig van de Kazachse hoogvlaktes en hebben een soort rubbersap in hun wortels lopen.

  Meten op locatie: mobiele onderzoeksfaciliteit voor groente, fruit en bloemen
  Ravensbergen, P. - \ 2017
  Het behoud van wilde bijen in het landelijk gebied: is bloemen zaaien de oplossing?
  Kleijn, D. ; Fijen, T.P.M. ; Raemakers, I. ; Scheper, J.A. - \ 2017
  De Levende Natuur 118 (2017)3. - ISSN 0024-1520 - p. 98 - 104.
  De laatste tijd is er veel aandacht voor de achteruitgang van bijen. Er zijn inmiddels veel initiatieven om wilde bijen een handje te helpen, meestal door het inzaaien van bloemenmengsels. Maar profiteren wilde bijen hier wel van? Welke soorten hebben daar het meest baat bij? Bevordert dit ook de bestuiving van naastgelegen gewassen? En waar moet rekening mee gehouden worden bij het aanleggen en beheren van een goede bloemenstrook? Aan de hand van literatuuronderzoek is naar antwoorden gezocht.
  Onderzoek leert dat sierteler te weinig rekening houdt met wensen consument: juiste bloemen en planten voor de juiste consument
  Stijger, I. ; Hanenberg, M.A.A. - \ 2017
  Verband tussen bloemgeur en slechte houdbaarheid op zijn minst dubieus : Onderbelicht aspect bij ontwikkeling nieuwe soorten
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
  Onder Glas 14 (2017)10. - p. 16 - 17.
  De geur van bloemen is een kwaliteitskenmerk dat een belangrijke rol kan spelen bij de aankoop. Toch geuren veel snijbloemen en bloeiende potplanten niet meer. Het is een onderbelicht aspect geworden bij de ontwikkeling van nieuwe soorten. Dat geldt ook voor wetenschappelijke inzichten; over bloemkleur bijvoorbeeld is veel meer bekend dan over de achtergronden van geurontwikkeling.
  MADS evolution : insights into evolutionary changes in transcription factors and their binding sites
  Bruijn, Suze-Annigje de - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): G.C. Angenent, co-promotor(en): K. Kaufmann. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436700 - 195
  plants - evolution - mads-box proteins - transcription factors - flowers - molecular biology - planten - evolutie - mads-box eiwitten - transcriptiefactoren - bloemen - moleculaire biologie

  Although most flowers follow a conserved 'bauplan' consisting of sepals, petals, stamens and carpels, there is a remarkable amount of morphological diversity. Interestingly, all flowers are specified by the conserved (A)BCE-model. Most of the transcription factors in this model belong to the MADS-domain family. We examined how these transcription factors and their binding sites in the genome evolved, as a first step to elucidate how diversity in flower morphology has been created.

  We analyzed the evolution of transcription factor binding sites by comparing binding sites of the major floral regulator SEPALLATA3 between two closely related Arabidopsis species, as well as between A. thaliana ecotypes. We found substantial overlap in transcription factor binding profiles between ecotypes, but limited overlap between the related species.

  We also assessed how transcription factors themselves can change in their properties by analyzing the divergence between paralogs. We examined how the PISTILLATA paralogs in Tarenaya hassleriana diverged, as this species occupies an interesting position in the eudicot phylogeny. We also studied whether divergence of the APETALA3 paralogs in Aquilegia could explain the specification of an additional floral organ in this genus. In both cases, we conclude that the paralogs diverged from each other in their biochemical properties.

  In the future, it would be interesting to assess how these changes in transcription factors and their binding sites affect floral regulatory networks and ultimately floral shape.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.