Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Boekestein
Check title to add to marked list
Industrial application of biological raw materials as a corner stone for a sustainable future
Huizing, H.J. - \ 2000
In: Towards an agenda for agricultural research / Boekestein, A., Diederen, P., Jongen, W.M.F., Wageningen : Wageningen Pers
Ontwikkelen van methoden voor de bepaling van diverse bestrijdingsmiddelen en overige organische stoffen in grond; herz. versie
Traag, W.A. ; Harmsen, J. ; Spreng, P. v.d.; Boekestein, A. - \ 1996
Unknown Publisher
Er zijn twee methoden ontwikkeld om bestrijdingsmiddelen en organische stoffen in de bodem op te sporen. De eerste methode beschrijft de bepaling van matig vluchtige componenten na extractie met een organisch oplosmiddel. De tweede beschrijft de bepaling van vluchtige stoffen met een purge-and-traptechniek na extractie met methanol. In beide methoden wordt de eindanalyse uitgevoerd met gaschromatografie en massaspectrometrie. De ontwikkelde methoden moeten worden beschouwd als screeningmethoden met mogelijkheden voor simultane confirmatie voor een groot aantal componenten.
Liquid chromatographic method for the simultaneous determination of spiramycin and tylosin in milk
Keukens, H.J. ; Tomassen, M.J.H. ; Boekestein, A. - \ 1996
In: Proceedings of the Euroesidue III Conference, Veldhoven, The Netherlands, 6-8 May 1996 - p. 616 - 619.
Ontwikkelen van methoden voor de bepaling van diverse bestrijdingsmiddelen en overige organische stoffen in grond
Traag, W.A. ; Harmsen, J. ; Spreng, P. v.d.; Boekestein, A. - \ 1995
Wageningen : RIKILT (Rapport / DLO, Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO) 95-13) - 26
pesticiden - organische verbindingen - bodemchemie - gaschromatografie - radiometrie - chemische analyse - GC-MS - pesticides - organic compounds - soil chemistry - gas chromatography - radiometry - chemical analysis - multi-analysis - soil contamination
Non-destructive determination of moisture content of fresh mushrooms by near infrared (NIR) spectroscopy
Frankhuizen, R. ; Boekestein, A. ; Griensven, L.J.L.D. - \ 1995
In: Science and cultivation of edible fungi / Eliott, T.J., - p. 755 - 763.
mushrooms - edible fungi - microbiology - genetics
Onderzoek naar emissies van bestrijdingsmiddelen
Leistra, M. - \ 1995
In: Wetgeving, normstelling en handhaving van bestrijdingsmiddelengebruik in land- en tuinbouw / Boekestein, A., Bilius, M., Bakker, G.W., - p. 22 - 32.
In vrijwel alle milieucompartimenten kunnen residuen van bestrijdingsmiddelen worden aangetoond, mede dank zij de zeer gevoelige analytisch-chemische methoden. De aard van de emissieroutes vanuit de landbouw wordt beschreven. Getracht wordt de omvang van de emissies in praktijksituaties te voorspellen met rekenmodellen. De normstelling voor bestijdingsmiddelen in het milieu is nog maar ten dele ontwikkeld. Mogelijkheden om de emissies terug te dringen zijn: zorgvuldig omgaan met de middelen en de apparatuur, aanpassen van de inrichting van landbouwbedrijven en -gebieden, verder verbeteren van de toedieningstechnieken, en op gedegen wijze beoordelen van blootstelling aan en effecten van de middelen in de milieucompartimenten.
Non-destructive evaluation of internal quality of radish tubers using specific gravity, X-ray analysis and near infrared spectroscopy
Marcelis, L.F.M. ; Burg, W.J. van der; Frankhuizen, R. ; Verkerke, D.R. ; Aartse, J.W. ; Boekestein, A. - \ 1995
Acta Horticulturae 379 (1995). - ISSN 0567-7572 - p. 527 - 535.
One of the main determinants of the internal quality of radish tubers (Raphanus sativus L. var. radicula Pers.) is sponginess. Sponginess is a physiological disorder that is characterized by dead cells in which gas embolism is formed. Eventually this may lead to totally hollow tubers. Up to now the degree of sponginess has been determined by visually comparing the transversely cut tuber with a series of photographs of spongy tubers. This method is subjective, destructive and time-consuming. Therefore, an objective, non-destructive and rapid method is desired to determine the degree of sponginess. In this preliminary study some of these methods were tested, including (1) measurement of specific gravity, (2) X-ray analysis and (3) near infrared spectroscopy. Two batches of 50 tubers were analysed by all three methods. Finally, the degree of sponginess was determined visually by comparing the transversely cut tubers with a standard series of photographs. The visually estimated relative area of spongy tissue was highly correlated with specific gravity (R=-0.92) as well as X-ray analysis (R=0.87) and correlated reasonably well with near infrared reflectance (R=0.73) and transmittance (R=0.66). When sponginess led to hollowness of the tubers the specific gravity was reduced, but the X-ray technique did not discriminate between spongy tissue with and spongy tissue without hollows, while the near infrared spectroscopy tended to predict a lower degree of sponginess when the spongy tissue showed hollows. Advantages and disadvantages of each method are discussed
De verdamping van stadsbomen : verdamping in relatie tot bladeigenschappen : aanbeveling voor de praktijk
Schuring, W. ; Boekestein, A. ; Hulsteijn, K. - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 089) - 48
evaporatie - evapotranspiratie - bosbouw - vochtigheid - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - temperatuur - transpiratie - evaporation - evapotranspiration - forestry - humidity - ornamental woody plants - street trees - temperature - transpiration
Literatuurstudie naar multi(residu)methodes voor de bepaling van diverse bestrijdingsmiddelen en overige organische stoffen in grond
Traag, W.A. ; Harmsen, J. ; Boekestein, A. ; Spreng, P. van de - \ 1994
Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 94.32) - 13
gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - bodemwater - gaschromatografie - literatuuroverzichten - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - soil water - gas chromatography - literature reviews
RIKILT Staring Centrum onderzoek
De verdamping van stadsbomen : huidmondjesfrequenties en -afmetingen van enige voor het stedelijk groen interessante boomsoorten
Schuring, W. ; Boekestein, A. ; Hulsteijn, K. - \ 1993
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 007) - 39
bosbouw - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - huidmondjes - omloop - absorptie - transpiratie - oplossingen - vloeistoffen (liquids) - evapotranspiratie - openbaar groen - forestry - street trees - ornamental woody plants - stomata - circulation - absorption - transpiration - solutions - liquids - evapotranspiration - public green areas
The elemental composition dynamics of large polyphosphate granules in Acinetobacter strain 210A.
Bonting, C.F.C. ; Kortstee, G.J.J. ; Boekestein, A. ; Zehnder, A.J.B. - \ 1993
Archives of Microbiology 159 (1993). - ISSN 0302-8933 - p. 428 - 434.
Antigen expression on spermatozoa of carp: a SEM and TEM study with immunogold labeling.
Timmermans, L.P.M. ; Dulos, G.J. ; Bouw, E. ; Boekestein, A. ; Winkoop, A. van - \ 1989
Ultramicroscopy 27 (1989). - ISSN 0304-3991 - p. 27 - 27.
Compositional changes in triple superphosphate fertilizer granules
Henstra, S. ; Eijk, D. van der; Boekestein, A. ; Thiel, F. ; Plas, L. van der - \ 1981
Scanning electron microscopy... : an international journal of scanning electron microscopy, related techniques, and applications 1 (1981). - ISSN 0586-5581 - p. 439 - 446.
fosfor - fosformeststoffen - bodem - subtropische gronden - tropische gronden - röntgenstraling - optica - phosphorus - phosphorus fertilizers - soil - subtropical soils - tropical soils - x radiation - optics
Zersetzung von Kunstdungerkornern nach inkubation in tropischen Boden
Plas, L. van der; Boekestein, A. ; Eijk, D. van der; Henstra, S. ; Thiel, F. - \ 1981
In: Beitr. Elektronenmikroskop. direkt abb. Oberfl. 14 - p. 637 - 640.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.