Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 429

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Wageningen maakt groeimodel voor aardappelen
  Booij, Johan - \ 2020
  Veel gedaan en getest; conclusies trekken lastig
  Booij, Johan - \ 2020
  Optimalisatie eiwitgehalte brouwgerst : Resultaten onderzoek 2017-2019
  Timmer, R.D. ; Booij, J.A. ; Berg, W. van den - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-826) - 46
  Deens bieteninstituut duikt in mogelijkheden Robotti
  Booij, Johan ; Veldhuisen, Bram - \ 2020
  5G Fieldlab Rural Drenthe : duurzame en autonome onkruidbestrijding
  Booij, Johan ; Nieuwenhuizen, Ard ; Boheemen, Koen van; Vissr, Chris de; Veldhuisen, Bram ; Vroegop, Arjan ; Stokkermans, Thierry ; Ruigrok, Thijs - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde WPR) - 19
  Boeren kijken al een aantal jaren met een schuin oog naar robots om de saaie, herhaaldelijke en soms zware taken van hen over te nemen. Aardappelopslagbestrijding, een relatief simpele maar saaie taak, is één van de taken die boeren graag aan een autonome robot zouden overdragen. Robots om deze taak uit te voeren moesten telkens opgeven omdat het detecteren van aardappelopslagplanten in een suikerbietengewas voor de computer erg lastig bleek. Door state-of-the-art deep learning technologieën toe te passen is WUR er nu wel in geslaagd een robuust detectiealgoritme te bouwen. Vanuit een demo op de kleine Husky robot is gewerkt naar een 3 meter brede, autonome toepassing op de Robotti robot. De rekenintensieve operatie van het herkennen van aardappelopslag- en suikerbietenplanten werd hierbij in de cloud uitgevoerd, waarbij state-of-art 5G verbindingstechnieken gebruikt werden om de te analyseren data snel genoeg in de cloud en terug te kunnen krijgen om tijdig een actuatie te kunnen uitvoeren op de robot. Door nauwe samenwerking tussen KPN en WUR is een herkenningsalgoritme voor aardappel- en suikerbietenplanten ontwikkeld dat in een KPN-cloud omgeving kan draaien. Terwijl de robot met 4km/u over het veld reed werden de foto’s via 5G naar deze cloud gestuurd en werden de analyse-resultaten teruggestuurd naar de robot binnen 0.25 seconde. De spuit-unit met spuitdoppen om de 0.1 m werd daarop door de computer geïnstrueerd welke spuitdop wanneer geactiveerd moest worden om de gedetecteerde aardappelopslagplant te bespuiten. Tijdens toepassing van het algoritme in augustus werden 96% van de aardappelopslagplanten en 3% van de suikerbietenplanten geraakt. Hoewel deze getallen het systeem al zeer dicht richting praktijkintroductie brengen zal het aantal geraakte suikerbieten nog om laag moeten om boeren massaal te overtuigen van de toepasbaarheid van het systeem. Daar waar 5G genoemd wordt in dit verslag betekent dit het gebruik van pré 5G technologie met 5G capaciteit en performance.
  Op naar precisielandbouw in The Potato Valley
  Sijbrandij, Fedde ; Booij, Johan ; Kempenaar, Corne - \ 2019
  Technische hulpmiddelen voor agroforestry: Inspiratiebijeenkomst agroforestry
  Dawson, Andrew ; Booij, Johan - \ 2019
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Gras en snijmais: Trends in opbrengsten
  Schils, Rene ; Berg, Wim van den; Booij, Johan ; Groten, Jos ; Holshof, Gertjan ; Middelkoop, Jantine van; Rijk, Bert ; Schoot, Jan Rinze van der; Ven, Gerrie van de; Verloop, Koos ; Ittersum, Martin van - \ 2019
  Ecological arguments to reconsider data requirements regarding the environmental fare of microbial BCAs.
  Kohl, Jurgen ; Booij, Kees ; Kolnaar, Rogier ; Ravensberg, W. - \ 2019
  Pilot Field Lab 5G Drenthe : Van USB naar 5G; realtime advisering in aardappelteelt
  Booij, J.A. ; Visser, C.L.M. de - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research, Open Teelten - 17 p.
  Veelbelovend - Briljante techniek is onderweg naar de akker
  Hoekzema, G.A. ; Booij, J.A. ; Veldhuisen, Bram - \ 2019
  Weedrobot voor aaltjesbeheersing
  Hoekzema, G.A. ; Booij, J.A. ; Veldhuisen, Bram - \ 2019
  Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing
  Booij, J.A. - \ 2019
  Ecological arguments to reconsider data requirements regarding the environmental fate of microbial biocontrol agents in the registration procedure in the European Union
  Köhl, J. ; Booij, C.J.H. ; Kolnaar, Rogier ; Ravensberg, W.J. - \ 2019
  BioControl 64 (2019)5. - ISSN 1386-6141 - p. 469 - 487.
  Microbial biological control agents (MBCAs) against pests and diseases in crops are regarded as sustainable tools in integrated pest management.In the European Union, biological control should be preferred to conventional chemical methods if they provide satisfactory pest reduction. There is no reason to believe that all forms of biocontrol are intrinsically safe. Therefore requirements for registration to assure safety are needed. In the current registration procedure in the European Union, MBCAs are primarily treated as potentially risky organisms that not only produce toxic substances but are also dangerous because they can multiply, spread and genetically adapt. These characteristics give rise to a concern that released MBCAs will spread and become dominant in the environment, resulting in negative effects on other organisms in the natural environment or even humans. These assumption led to extensive data requirements that are a time consuming and costly hurdle for bringing MBCAs onto the market. This paper focuses on the relevance and irrelevance of the data requirements for environmental fate and persistence of MBCAs. MBCAs are naturally occurring living organisms that are numerically enhanced to reduce specific plant pathogens or pests.In contrast to chemicals, direct toxicity is not the main mode of action, but rather a variety of mechanisms is involved, including competition, parasitism and activity of secondary metabolites. Their effects and residues cannot be evaluated as done for chemical substances and their breakdown products. Populations of introduced microorganisms always decline due to the natural biological buffering of the environment to levels that are within common fluctuations and ranges without strongly affecting microbial communities. However, the currently used concept of a natural background level as a reference to which densities of MBCAs should decline is of limited value, in particular when endpoints cannot be defined from ecological theory or risk criteria. In conclusion we state that data requirements for persistence could be more freely interpreted in all cases where there is no a priori reason to assume that organisms will not be buffered by the agro ecosystem. Since information is only needed‘when relevant’, the European Union guidelines leave space for such a proportional interpretation of the data requirements on environmental fate.
  Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing
  Booij, J.A. ; Hoekzema, G.A. - \ 2019
  Veldrobot mist regie en samenwerking
  Booij, J.A. ; Kamp, J.A.L.M. ; Veldhuisen, Bram - \ 2019
  Zelflerende spuit is niet volledig autodidactisch
  Veldhuisen, Bram ; Booij, J.A. ; Hoekzema, G.A. - \ 2019
  Zelflerende spuit is niet volledig autodidactisch
  Booij, J.A. ; Veldhuisen, Bram ; Hoekzema, G.A. - \ 2019
  'Ik heb werkbare taakkaarten om variabel te poten'
  Booij, J.A. - \ 2019
  Ontmoet Robotti
  Veldhuisen, Bram ; Booij, J.A. - \ 2019
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.