Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The Wadden area, a multiple landscape?
  Boomars, L. - \ 2006
  In: Multiple Landscape; Merging Past and Present / van der Knaap, W., van der Valk, A., Wageningen : NWO/WUR-Land Use Planning Group/ISOMUL - ISBN 9789085851097 - p. 87 - 100.
  The Wadden area, a multiple landscape?
  Boomars, E.A.M. - \ 2004
  - 9
  landschap - landschapsbescherming - natuurbescherming - wadden - landscape - landscape conservation - nature conservation - tidal flats
  The concept ‘multiple landscapes’ implies that one particular landscape can entail different landscapes. Various social groups can ascribe different meanings to the same physical landscape. In this paper the Dutch Wadden area (Lancewad project) is analysed and described as a case of a multiple landscape
  Liefdes voor de natuur
  Lengkeek, J. - \ 2001
  In: Producten van verbeelding / Lengkeek, J., Boomars, E.A.M., Wageningen : Departement Omgevingswetenschappen - ISBN 9789067546416 - p. 35 - 50.
  natuurlijke hulpbronnen - milieu - perceptie - emoties - natuur - natural resources - environment - perception - emotions - nature
  Van recreatiekunde naar sociaal-ruimtelijke analyse
  Lengkeek, J. - \ 2001
  In: Producten van verbeelding / Lengkeek, J., Boomars, E.A.M., Wageningen : Departement Omgevingswetenschappen - ISBN 9789067546416 - p. 7 - 20.
  Producten van verbeelding
  Lengkeek, J. ; Boomars, E.A.M. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen - ISBN 9789067546416 - 242
  landgebruik - recreatieonderzoek - toeristische wetenschap - innovaties - toeristen - vrije uren - plattelandstoerisme - verbeelding - land use - leisure research - tourism theory - innovations - tourists - free time - rural tourism - imagination
  De wegen van een toerist; het analyseren van toeristisch tijd-ruimte gedrag
  Knaap, W.G.M. van der - \ 2001
  In: Producten van verbeelding / Lengkeek, J., Boomars, E.A.M., Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067546416 - p. 185 - 192.
  Het effect van servicekwaliteit bij promotiereizen op de loyaliteit van klanten: een vergelijking tussen reizigers naar Fiji en Kenya
  Cottrell, S.P. - \ 2001
  In: Producten van verbeelding / Lengkeek, J., Boomars, E.A.M., Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067546416 - p. 161 - 173.
  (Vrije)tijdpaden van gezinnen; een theoretisch tijdruimtelijke verkenning en enige empirische onderbouwing
  Kloeze, J.W. te - \ 2001
  In: Producten van verbeelding / Lengkeek, J., Boomars, E.A.M., Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067546416 - p. 193 - 217.
  Evaluatie van terreingebruik en recreatief toeristische ervaringen als basis voor het ontwikkelen van beheersstrategieën
  Voet, J.L.M. van der; Kloeze, J.W. te; Jansen, M. - \ 2001
  In: Producten van verbeelding / Lengkeek, J., Boomars, E.A.M., Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067546416 - p. 219 - 240.
  recreatieactiviteiten - toeristisch onderzoek - leerervaringen - recreatiemanagement - toeristische attracties - nationale parken - recreational activities - tourism research - learning experiences - recreation management - tourist attractions - national parks
  Duurzaam toerisme als innovatieproces
  Duim, V.R. van der - \ 2001
  In: Producten van verbeelding / Lengkeek, J., Boomars, E.A.M., Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067546416 - p. 137 - 151.
  Leefbaarheidseffectrapportage Opsterland
  Boomars, E.A.M. ; Hidding, M.C. - \ 1999
  Wageningen : LUW - 81
  levensomstandigheden - milieueffect - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - rurale welzijnszorg - overheidsbeleid - nederland - friesland - friese wouden - living conditions - environmental impact - rural planning - rural development - rural welfare - government policy - netherlands
  Leefbaarheidseffectrapportage woon- en recreatieplan 'Mallegat'.
  Hidding, M.C. ; Boomars, L. - \ 1998
  Wageningen : Wageningen Agricultural University
  Leefbaarheidseffectrapportage. Leefbaarheid niet langer een blinde vlek in de besluitvorming.
  Boomars, L. ; Hidding, M.C. - \ 1997
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 135) - ISBN 9789067545037 - 71
  levensomstandigheden - ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - overheidsbeleid - grondbeleid - landgebruiksplanning - milieu - milieueffect - milieueffectrapportage - sociaal milieu - nederland - sociografie - sociale situatie - living conditions - physical planning - rural planning - rural development - land use - management - government policy - land policy - land use planning - environment - environmental impact - environmental impact reporting - social environment - netherlands - sociography - social situation
  De Groeskamp: ontwikkelen of inwikkelen. Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de aanleg van het bungalowpark annex jachthaven De Groeskamp.
  Lengkeek, J. ; Boomars, L. - \ 1997
  Unknown Publisher
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.